Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Πρόλογος

Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή

Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας

Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευση Του

Μέρος πρώτο

Ομιλίες και μαρτυρίες του Χριστού στην αρχή

– Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος που μαρτυρούν τον Ενσαρκωμένο Θεό στις Εκκλησίες