Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Πρόλογος

Μέρος πρώτο

Ομιλίες του Χριστού στην αρχή

– Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες

(11 Φεβρουαρίου 1991 έως 20 Νοεμβρίου 1991)

Εισαγωγή