Συνέχεια από Ο Λόγος ενσαρκώνεται

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

ΤΟΜΟΣ 1 Η εμφάνιση και το έργο του Θεού

Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο οποίος έχει εμφανιστεί για να κάνει το έργο Του, εκφράζει όλες τις αλήθειες που εξαγνίζουν και σώζουν την ανθρωπότητα, και όλες αυτές συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται». Αυτό έχει εκπληρώσει όσα είναι γραμμένα στη Βίβλο: «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος» (Κατά Ιωάννην 1:1). Όσο για το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», αυτή είναι η πρώτη φορά από τη δημιουργία του κόσμου που ο Θεός έχει απευθυνθεί σε ολόκληρη την ανθρωπότητα. Ποτέ πριν δεν είχε μιλήσει ο Θεός στη δημιουργημένη ανθρωπότητα με τόση λεπτομέρεια και τόσο συστηματικά. Φυσικά, αυτή είναι επίσης η πρώτη φορά που έχει μιλήσει τόσο πολύ και για τόσο μεγάλο διάστημα σε όλη την ανθρωπότητα. Είναι τελείως άνευ προηγουμένου. Επιπλέον, οι ομιλίες αυτές αποτελούν το πρώτο κείμενο που εξέφρασε ο Θεός μεταξύ της ανθρωπότητας, στο οποίο εκθέτει τους ανθρώπους, τους καθοδηγεί, τους κρίνει και τους μιλά εγκάρδια, και είναι επίσης οι πρώτες ομιλίες στις οποίες ο Θεός πληροφορεί τους ανθρώπους για τα βήματά Του, το μέρος όπου βρίσκεται, τη διάθεση του Θεού, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, τις σκέψεις του Θεού και την ανησυχία Του για την ανθρωπότητα. Μπορεί να ειπωθεί ότι είναι οι πρώτες ομιλίες που έχει εκφέρει ο Θεός στην ανθρωπότητα από τον τρίτο ουρανό από τον καιρό της δημιουργίας, καθώς και η πρώτη φορά που ο Θεός έχει χρησιμοποιήσει την έμφυτη ταυτότητά Του για να εμφανιστεί και να εκφράσει τη φωνή της καρδιάς Του στην ανθρωπότητα μέσα από λόγια.
Το «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται» (σε συντομογραφία «Ο Λόγος») που εκφράζεται από τον Χριστό των εσχάτων ημερών, τον Παντοδύναμο Θεό, αποτελείται επί του παρόντος από έξι τόμους: Τόμος Πρώτος: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Τόμος Δεύτερος: «Σχετικά με το να γνωρίζει κανείς τον Θεό», Τόμος Τρίτος: «Οι συνομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών», Τόμος Τέταρτος: «Εκθέτοντας τους αντίχριστους», Τόμος Πέμπτος: «Οι υποχρεώσεις των επικεφαλής και των εργατών» και Τόμος Έκτος: «Σχετικά με την επιδίωξη της αλήθειας».

Ομιλίες του Χριστού των εσχάτων ημερών

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger