Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων Ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα Νώε Ο Αβραάμ Η καταστροφή των Σοδόμων από τον Θεό Σωτηρίας της Νινευή από τον Θεό Ιώβ Το έργο και ο λόγος του Κυρίου Ιησού Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα Οι έξι καμπές στην ανθρώπινη ζωή Πώς ο Θεός κυβερνά και διοικεί τον πνευματικό κόσμο Η εξουσία και η δύναμη του λόγου του Θεού
 • Η οδός να γνωρίσεις τον Θεό
  • Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων
  • Ο Θεός δημιουργεί τον Αδάμ και την Εύα
  • Νώε
  • Ο Αβραάμ
  • Η καταστροφή των Σοδόμων από τον Θεό
  • Σωτηρίας της Νινευή από τον Θεό
  • Ιώβ
  • Το έργο και ο λόγος του Κυρίου Ιησού
  • Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής για τα πάντα
  • Οι έξι καμπές στην ανθρώπινη ζωή
  • Πώς ο Θεός κυβερνά και διοικεί τον πνευματικό κόσμο
  • Η εξουσία και η δύναμη του λόγου του Θεού
Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για τη δημιουργία των πάντων

Την πρώτη μέρα, έγιναν η μέρα και η νύχτα για την ανθρωπότητα και αυτά κρατούν γερά χάρη στην εξουσία του Θεού

Ας δούμε τι λέει το πρώτο χωρίο: «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω φώς· και έγεινε φώς· και είδεν ο Θεός το φως ότι ήτο καλόν· και διεχώρισεν ο Θεός το φως …

Τη δεύτερη μέρα, με τη εξουσία του Θεού διευθετούνται τα ύδατα, δημιουργείται το στερέωμα και εμφανίζεται ένας χώρος για την πιο θεμελιώδη ανθρώπινη επιβίωση

Ας διαβάσουμε το δεύτερο χωρίο της Βίβλου: «Και είπεν ο Θεός, Γενηθήτω στερέωμα αναμέσον των υδάτων, και ας διαχωρίζη ύδατα από υδάτων. Και εποίησεν ο…

Την τρίτη ημέρα, ο λόγος του Θεού γεννά τη γη και τις θάλασσες και η εξουσία του Θεού κάνει τον κόσμο να ξεχειλίζει από ζωή

Κατόπιν, ας διαβάσουμε την πρώτη πρόταση στη Γένεση 1:9-11: «Και είπεν ο Θεός, Ας συναχθώσι τα ύδατα τα υποκάτω του ουρανού εις τόπον ένα, και ας φανή…

Την τέταρτη ημέρα, δημιουργούνται οι εποχές, οι ημέρες και τα χρόνια του ανθρώπινου είδους καθώς ο Θεός ασκεί την εξουσία Του για μια ακόμη φορά

Ο Δημιουργός χρησιμοποίησε τον λόγο Του για να πραγματοποιήσει το σχέδιό Του και με αυτόν τον τρόπο πέρασε τις τρεις πρώτες μέρες του σχεδίου Του. Κατ…

Την πέμπτη ημέρα, η ζωή διαφόρων και ποικίλων μορφών επιδεικνύει την εξουσία του Δημιουργού με διάφορους τρόπους

Η Γραφή λέγει: «Και είπεν ο Θεός, Ας γεννήσωσι τα ύδατα εν αφθονία νηκτά έμψυχα και πετεινά ας πέτωνται επάνωθεν της γης κατά το στερέωμα του ουρανού.…

Την έκτη ημέρα, ο Δημιουργός μιλάει, και κάθε είδος ζώντος οργανισμού που έχει στο μυαλό Του κάνει την εμφάνισή του, το ένα μετά το άλλο

Ανεπαίσθητα, το έργο του Δημιουργού για τη δημιουργία όλων των πραγμάτων είχε συνεχιστεί για πέντε ημέρες, κι αμέσως μετά, ο Δημιουργός καλωσόρισε την…

Κανένα από τα δημιουργημένα και τα μη δημιουργημένα πλάσματα δεν μπορεί να αντικαταστήσει την ταυτότητα του Δημιουργού

Αφότου Εκείνος άρχισε τη δημιουργία όλων των πραγμάτων, άρχισε να εκφράζεται και να αποκαλύπτεται η δύναμη του Θεού, επειδή ο Θεός χρησιμοποίησε τον λ…

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger