Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού έχουν εκπληρωθεί. Έχετε γνωρίσει τον Κύριο; Θέλετε να αρπαχτείτε πριν από την καταστροφή;

2019-04-09 19:42:22

Οι φρόνιμες παρθένες υποδέχονται τον νυμφίο

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Χριστού έχουν εκπληρωθεί. Ο Κύριος έχει επιστρέψει για να μιλήσει και να εργαστεί. Μόνον οι φρόνιμες παρθένες που μπορούν να αναγνωρίσουν τα λόγια του Κυρίου ως την αλήθ…

2019-04-09 19:12:22

Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ: Ξετυλίγοντας το μυστήριο (Μέρος πρώτο)

Γιατί έχει ενσαρκωθεί ο Κύριος Ιησούς για να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες; Ποια είναι η ευρεία σημασία της ενσάρκωσης του Θεού; Γιατί είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα;

2019-04-09 18:42:22

Η ΕΝΣΑΡΚΩΣΗ: Ξετυλίγοντας το μυστήριο (Μέρος δεύτερο)

Ποια είναι η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού; Είναι ο Κύριος Ιησούς ο Υιός του Θεού ή ο ίδιος ο Θεός; Πώς ολοκληρώνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών την παλαιά εποχή;

2019-03-29 19:44:18