Διάκριση μεταξύ του σώζεσθαι και της επίτευξης πλήρους σωτηρίας

Τι σημαίνει να σώζεται κανείς; Τι σημαίνει να πετυχαίνει πλήρη σωτηρία; Παρόλο που οι αμαρτίες των ανθρώπων συγχωρούνται, εκείνοι εξακολουθούν να αμαρτάνουν συχνά και δεν έχουν καθαρθεί. Έχουν επιτύχει πλήρη σωτηρία; Μπο…

2019-10-22 01:10:30

Η Κρίση ξεκινά από τον Οίκο του Θεού

Η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στην προφητεία της Βίβλου για τις έσχατες ημέρες έχει ήδη ξεκινήσει και πρόκειται για το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού και πραγματοποιείται από τον Κύριο Ιησού —τον Π…

2019-09-13 19:10:55

Η λύτρωση και η κρίση

Η Βίβλος προβλέπει ότι ο Θεός θα πραγματοποιήσει το έργο της τελικής κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Οπότε, ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στη λύτρωση του Θεού και στην τελική κρίση Του; Μπορεί κανείς να εισέλθει στην ουρ…

2019-07-21 09:46:02

Η αρπαγή πριν από τη συμφορά

Η μεγαλύτερη ελπίδα που έχουν όλοι οι χριστιανοί είναι να αρπαχτούν στη βασιλεία των ουρανών. Τι είδους άνθρωποι μπορούν να αρπαχτούν; Τι θα πρέπει να κάνουμε ώστε να μπορέσουμε να αρπαχτούμε και να δειπνίσουμε με τον Κύ…

2019-07-16 11:03:02

Υποδοχή της εμφάνισης του Κυρίου

Η υποδοχή της επιστροφής του Κυρίου Ιησού και η αρπαγή στη βασιλεία των ουρανών είναι επιθυμία την οποία μοιράζονται όλοι οι χριστιανοί. Πώς, λοιπόν, θα εμφανιστεί και θα εργαστεί ο Κύριος Ιησούς όταν επιστρέψει; Πώς θα …

2019-07-06 20:53:54

Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού έχουν εκπληρωθεί. Έχετε γνωρίσει τον Κύριο; Θέλετε να αρπαχτείτε πριν από την καταστροφή;

2019-04-09 19:42:22

Οι φρόνιμες παρθένες υποδέχονται τον νυμφίο

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Χριστού έχουν εκπληρωθεί. Ο Κύριος έχει επιστρέψει για να μιλήσει και να εργαστεί. Μόνον οι φρόνιμες παρθένες που μπορούν να αναγνωρίσουν τα λόγια του Κυρίου ως την αλήθ…

2019-04-09 19:12:22

Η ενσάρκωση (1)

Γιατί έχει ενσαρκωθεί ο Κύριος Ιησούς για να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες; Ποια είναι η ευρεία σημασία της ενσάρκωσης του Θεού; Γιατί είναι τόσο ζωτικής σημασίας για την ανθρωπότητα;

2019-04-09 18:42:22

Η ενσάρκωση (2)

Ποια είναι η ουσία του ενσαρκωμένου Θεού; Είναι ο Κύριος Ιησούς ο Υιός του Θεού ή ο ίδιος ο Θεός; Πώς ολοκληρώνει ο Χριστός των εσχάτων ημερών την παλαιά εποχή;

2019-03-29 19:44:18