Ο Σωτήρας έχει ήδη επιστρέψει

Οι προφητείες της Βίβλου για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου Ιησού έχουν εκπληρωθεί. Έχετε γνωρίσει τον Κύριο; Θέλετε να αρπαχτείτε πριν από την καταστροφή;

2019-02-25 01:50:06