Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ακούγοντας τη φωνή του Θεού  Γνωρίζοντας τον Χριστό
Ποιες είναι οι φρόνιμες παρθένες; Ποιες είναι οι μωρές παρθένες; Τι σημαίνει αρπαγή πριν από την καταστροφή; Τι είναι ο νικητής που δημιουργείται πριν από την καταστροφή; Ερώτηση 10: Είναι ξεκάθαρα γραμμένο στη Βίβλο ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και όλοι όσοι πιστεύουν στον Κύριο πιστεύουν επίσης ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού. Κι όμως, γίνεστε μάρτυρες ότι ο ενσαρκωμένος Χριστός είναι η εκδήλωση του Θεού, ότι είναι ο ίδιος ο Θεός. Συνεπώς, είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός πραγματικά ο Υιός του Θεού ή είναι ο ίδιος ο Θεός; Ερώτηση 27: Η Βίβλος είναι ο κανόνας του Χριστιανισμού και η πίστη όσων πιστεύουν στον Κύριο έχει βασιστεί στη Βίβλο επί δύο χιλιετίες. Επιπλέον, οι περισσότεροι άνθρωποι στον θρησκευτικό κόσμο πιστεύουν ότι η Βίβλος εκπροσωπεί τον Κύριο, ότι η πίστη στον Κύριο συμπίπτει με την πίστη στη Βίβλο, και ότι πίστη στη Βίβλο σημαίνει πίστη στον Κύριο και αντιστρόφως, και ότι αν απομακρυνθεί κανείς μακριά από τη Βίβλο, δεν μπορεί να ονομάζεται πιστός. Θα ήθελα να ξέρω αν η πίστη κατ’ αυτόν τον τρόπο στον Κύριο συνάδει με το θέλημά Του. Ερώτηση 3: Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, γιατί, λοιπόν, δεν Τον έχουμε δει; Μόνο αν το δούμε, θα το πιστέψουμε και οι φήμες είναι αναξιόπιστες. Το ότι δεν Τον είδαμε πρέπει να σημαίνει ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα· θα το πιστέψω, όταν Τον δω. Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε, πού είναι τώρα, λοιπόν; Ποιο έργο επιτελεί; Τι είπε ο Κύριος; Εγώ θα το πιστέψω, εφόσον είστε σε θέση να διευκρινίσετε αυτά τα πράγματα μέσω μαρτυρίας. Ερώτηση 1: Ο Κύριος έχει υποσχεθεί ότι θα επιστρέψει για να μας ανεβάσει στη βασιλεία των ουρανών, κι όμως, γίνεστε μάρτυρες του ότι ο Κύριος έχει ήδη ενσαρκωθεί για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Σύμφωνα με την προφητεία στη Βίβλο, ο Κύριος θα έρθει επί νεφών, γεμάτος δύναμη και δόξα. Γιατί αυτό διαφέρει από τη μυστική άφιξη του Κυρίου, μέσω της ενσάρκωσης, της οποία έχετε γίνει μάρτυρες;
Αποκάλυψη της αλήθειας