Οι στόχοι των τριών σταδίων του έργου του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας

Σχετικά λόγια του Θεού: Ολόκληρο το σχέδιο της διαχείρισής Μου, ένα σχέδιο που εκτείνεται σε διάστημα έξι χιλιάδων ετών, αποτελείται από τρία στάδια ή τρεις εποχές: στην αρχή η Εποχή του Νόμου, η Εποχή της Χάριτος (που …

2019-10-09 01:12:41

Ο στόχος και η σημασία καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

(1) Ο στόχος και η σημασία του έργου του Θεού κατά την Εποχή του Νόμου Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο που έκανε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον γήινο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσ…

2019-10-09 01:14:08

Η σχέση μεταξύ καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Σχετικά λόγια του Θεού: Από το έργο του Ιεχωβά στο έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού στο έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν σε μια συνέχεια ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλ…

2019-10-09 01:12:49

Πώς τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν βαθμιαία, προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι και να οδηγηθούν στην τελείωση;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες δέουσες απαιτήσεις προς τον άνθρωπο. Επιπλέον, καθώς οι εποχές περνούν και προχωρούν, οι απαιτήσεις του…

2019-10-09 01:12:46

Οι στόχοι των τριών σταδίων του έργου του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας

Σχετικά λόγια του Θεού: Ολόκληρο το σχέδιο της διαχείρισής Μου, ένα σχέδιο που εκτείνεται σε διάστημα έξι χιλιάδων ετών, αποτελείται από τρία στάδια ή τρεις εποχές: στην αρχή η Εποχή του Νόμου, η Εποχή της Χάριτος (που …

2019-10-09 01:12:41

Ο στόχος και η σημασία καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

(1) Ο στόχος και η σημασία του έργου του Θεού κατά την Εποχή του Νόμου Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο που έκανε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον γήινο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσ…

2019-10-09 01:14:08

Η σχέση μεταξύ καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Σχετικά λόγια του Θεού: Από το έργο του Ιεχωβά στο έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού στο έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν σε μια συνέχεια ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλ…

2019-10-09 01:12:49

Πώς τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν βαθμιαία, προκειμένου να σωθούν οι άνθρωποι και να οδηγηθούν στην τελείωση;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες δέουσες απαιτήσεις προς τον άνθρωπο. Επιπλέον, καθώς οι εποχές περνούν και προχωρούν, οι απαιτήσεις του…

2019-10-09 01:12:46