Γνωρίζοντας τον σκοπό των τριών σταδίων του έργου του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας

Σχετικά λόγια του Θεού: Ολόκληρο το σχέδιο της διαχείρισής Μου, ένα σχέδιο που εκτείνεται σε διάστημα έξι χιλιάδων ετών, αποτελείται από τρία στάδια ή τρεις εποχές: στην αρχή η Εποχή του Νόμου, η Εποχή της Χάριτος (που …

2019-02-16 01:03:06

Η σχέση μεταξύ του καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Σχετικά λόγια του Θεού: Από το έργο του Ιεχωβά στο έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού στο έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν σε μια συνέχεια ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλ…

2019-03-05 16:48:48

Πώς τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν βαθμιαία, για τη σωτηρία και την τελείωση των ανθρώπων;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις προσαρμογής από τον άνθρωπο. Επιπλέον, καθώς οι εποχές περνούν και προχωρούν, οι απαιτήσεις …

2019-02-13 14:40:57

Γνωρίζοντας τον σκοπό και τη σημασία καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

(1) Ο σκοπός και η σημασία του έργου του Θεού κατά την Εποχή του Νόμου Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο που έκανε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον γήινο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσ…

2019-03-05 16:49:56

Γνωρίζοντας τον σκοπό των τριών σταδίων του έργου του Θεού για τη διαχείριση της ανθρωπότητας

Σχετικά λόγια του Θεού: Ολόκληρο το σχέδιο της διαχείρισής Μου, ένα σχέδιο που εκτείνεται σε διάστημα έξι χιλιάδων ετών, αποτελείται από τρία στάδια ή τρεις εποχές: στην αρχή η Εποχή του Νόμου, η Εποχή της Χάριτος (που …

2019-02-16 01:03:06

Η σχέση μεταξύ του καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Σχετικά λόγια του Θεού: Από το έργο του Ιεχωβά στο έργο του Ιησού και από το έργο του Ιησού στο έργο του σημερινού σταδίου, αυτά τα τρία στάδια καλύπτουν σε μια συνέχεια ολόκληρο το φάσμα της διαχείρισης του Θεού και όλ…

2019-03-05 16:48:48

Πώς τα τρία στάδια του έργου του Θεού βαθαίνουν βαθμιαία, για τη σωτηρία και την τελείωση των ανθρώπων;

Σχετικά λόγια του Θεού: Η όλη διαχείριση του Θεού χωρίζεται σε τρία στάδια, και σε κάθε στάδιο υπάρχουν αντίστοιχες απαιτήσεις προσαρμογής από τον άνθρωπο. Επιπλέον, καθώς οι εποχές περνούν και προχωρούν, οι απαιτήσεις …

2019-02-13 14:40:57

Γνωρίζοντας τον σκοπό και τη σημασία καθενός από τα τρία στάδια του έργου του Θεού

(1) Ο σκοπός και η σημασία του έργου του Θεού κατά την Εποχή του Νόμου Σχετικά λόγια του Θεού: Το έργο που έκανε ο Ιεχωβά στους Ισραηλίτες γνωστοποίησε στην ανθρωπότητα τον γήινο τόπο προέλευσης του Θεού, που ήταν επίσ…

2019-03-05 16:49:56