Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Πρόσφατες αναγνώσεις

Ο Θεός λέει: «Ένα πραγματικό δημιουργημένο ον πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο Δημιουργός, για ποιον λόγο έγινε η δημιουργία του ανθρώπου, πώς να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα ενός δημιουργημένου όντος και πώς να λατρεύει τον Κύριο όλης της πλάσης […]». Ακούστε τη φωνή του Δημιουργού που θα σας οδηγήσει να βαδίσετε στο μονοπάτι της γνωριμίας με τον Θεό.

Περισσότερα

Γνωρίζεις πώς εκτελεί ο Θεός το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες; Πώς μπορούμε να λάβουμε τις ευλογίες και την υπόσχεση του Θεού; Ο Θεός λέει: «Όλοι όσοι υποτάσσονται στην κυριαρχία Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή».

192 08:17
33 10:50
14 12:30
24 10:25
16 21:54
15 20:46
7 12:28
11 16:19
18 22:41
15 28:55
18 13:26
23 13:24
23 13:41
31 20:28
34 30:01
16 43:31
10 18:26
21 32:43
18 39:59
13 12:16
9 23:03
23 03:53
10 24:55
10 27:48
13 24:39
19 20:07
8 19:26
18 24:39
10 16:46
14 35:29
7 50:33
11 33:59
5 34:56
11 43:45
20 27:24
22 41:12
18 39:27
8 25:02
10 39:08
13 51:41
27 44:30
14 20:58
13 19:13
8 18:10
13 30:26
6 18:41
7 17:20
12 39:10
13 15:20
14 13:58
11 27:50
8 36:30
5 18:43
11 43:54
6 21:17
6 42:20
4 39:41
3 34:41
4 16:13
11 22:09
6 28:28
5 25:01
18 44:04
6 18:50
12 27:00
6 42:49
7 31:14
5 43:22
15 48:45
3 35:48
6 43:38
11 55:21
18 43:59
12 43:14
5 50:53
10 50:31
9 19:22
12 49:06
8 55:44
8 17:08
5 28:58
4 34:47
7 35:02
16 30:14
7 38:25
18 39:27
7 15:46
8 31:16
6 16:13
4 30:28
4 27:52
4 41:00
4 37:45
5 29:19
5 32:18
3 32:48
0 45:52
2 32:36
7 16:56
2 20:27
5 15:30
2 18:44
10 17:02
2 17:25
4 16:36
9 17:27
3 52:43
3 44:21
2 24:51
6 16:07
4 20:13
1 17:58
14 24:16
1 20:05
13 19:11
3 19:08
9 19:45
5 14:37
1 08:13
8 20:24
2 08:13
3 41:45
4 17:11
5 16:01
1 17:29
3 16:40
5 14:52
2 17:06
3 30:43
2 27:40
16 18:06
25 24:55
38 25:16
31 41:24
28 15:47
Περισσότερα