Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
  • Γνωρίζοντας τον Θεό
  • Χριστιανική ζωή

5 06:15
4 09:18
4 09:41
6 06:05
6 15:02
4 07:51
4 10:52
4 05:51
4 23:07
3 19:27
3 21:18
3 07:42
3 12:13
3 07:05
3 13:16
3 14:12
3 18:03
3 12:28
3 07:58
1 14:57
1 05:46
1 15:03
3 13:24
3 10:23
3 09:37
2 24:24
2 10:29
3 17:03
2 14:01
2 12:48
0 17:02
0 12:29
0 10:52
0 10:36
0 14:36
0 15:25
0 20:15
0 07:34
0 14:12
0 12:03

Τα τρία στάδια του έργου

7 00:00
13 09:48
6 10:04
6 14:26

Η κρίση τις έσχατες ημέρες

8 17:15
10 05:47

Η ενσάρκωση

4 09:20
3 07:08
4 13:49
5 07:19

Γνωρίζοντας το έργο του Θεού

2 11:07
6 13:15
3 06:51
3 15:11

Μυστήρια σχετικά με τη Βίβλο

4 09:02
6 05:53
6 06:25
2 10:34

Είσοδος στη ζωή

4 08:26

Προορισμοί και εκβάσεις

4 10:29
5 13:34
7 07:51
4 16:19
Περισσότερα

Ο Θεός λέει: «Ένα πραγματικό δημιουργημένο ον πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι ο Δημιουργός, για ποιον λόγο έγινε η δημιουργία του ανθρώπου, πώς να φέρει εις πέρας τα καθήκοντα ενός δημιουργημένου όντος και πώς να λατρεύει τον Κύριο όλης της πλάσης […]». Ακούστε τη φωνή του Δημιουργού που θα σας οδηγήσει να βαδίσετε στο μονοπάτι της γνωριμίας με τον Θεό.

Περισσότερα

Γνωρίζεις πώς εκτελεί ο Θεός το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες; Πώς μπορούμε να λάβουμε τις ευλογίες και την υπόσχεση του Θεού; Ο Θεός λέει: «Όλοι όσοι υποτάσσονται στην κυριαρχία Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή».

265 08:17
37 10:50
19 12:30
28 10:25
17 21:54
17 20:46
7 12:28
11 16:19
22 22:41
15 28:55
19 13:26
26 13:24
39 13:41
37 20:28
44 30:01
17 43:31
10 18:26
24 32:43
21 39:59
16 12:16
10 23:03
23 03:53
12 24:55
10 27:48
13 24:39
25 20:07
10 19:26
18 24:39
12 16:46
30 35:29
7 50:33
15 33:59
8 34:56
18 43:45
20 27:24
24 41:12
24 39:27
9 25:02
12 39:08
16 51:41
28 44:30
14 20:58
14 19:13
15 18:10
14 30:26
8 18:41
9 17:20
34 39:10
14 15:20
15 13:58
11 27:50
9 36:30
5 18:43
21 43:54
14 21:17
13 42:20
5 39:41
5 34:41
6 16:13
11 22:09
6 28:28
5 25:01
30 44:04
13 18:50
14 27:00
7 42:49
9 31:14
5 43:22
25 48:45
3 35:48
7 43:38
12 55:21
19 43:59
14 43:14
7 50:53
12 50:31
10 19:22
12 49:06
9 55:44
11 17:08
5 28:58
4 34:47
9 35:02
16 30:14
7 38:25
18 39:27
17 15:46
14 31:16
6 16:13
5 30:28
5 27:52
6 41:00
4 37:45
5 29:19
6 32:18
3 32:48
2 45:52
2 32:36
8 16:56
2 20:27
9 15:30
7 18:44
12 17:02
5 17:25
6 16:36
11 17:27
8 52:43
5 44:21
2 24:51
7 16:07
4 20:13
1 17:58
17 24:10
14 19:57
16 19:11
5 19:08
9 19:45
5 14:37
1 08:13
11 20:24
2 08:13
7 41:45
5 17:11
7 16:01
2 17:29
3 16:40
8 14:52
2 17:06
4 30:43
4 27:40
16 18:06
32 24:55
40 25:16
34 41:24
33 15:47
Περισσότερα