Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Investigate God’s Work in the Last Days

Through Mobile Application

Welcome truth seekers who long for God's appearance to download our App

1 Download our application in app store

App Store

2 Download our application by scanning 2D barcode

Introduction to the APP