Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Ύμνοι των λόγων του Θεού Εκκλησιαστικοί ύμνοι

Νέοι ύμνοι

Ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο σε όλο το σύμπαν

Ύμνοι των λόγων του Θεού
  00:00
  00:00
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ο Θεός έχει επιτελέσει νέο έργο σε όλο το σύμπαν Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Όλα γίνονται καινούρια μέσα απ’ τα λόγια του Θεού Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Μόνο η επιτέλεση του καθήκοντός σου μπορεί να ικανοποιήσει τον Θεό Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Το Άγιο Πνεύμα εργάζεται περισσότερο μέσα σε αυτούς που λαχταρούν να γίνουν τέλειοι Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Μόνο αυτοί που κάνουν πράξη την αλήθεια μπορούν να δώσουν μαρτυρία στις δοκιμασίες Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Εκείνοι που δεν ακολουθούν την οδό του Θεού πρέπει να τιμωρηθούν Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πρακτικό Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Η κρίση με τον λόγο μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την εξουσία του Θεού Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Κάτι λυπηρό Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Η δίκαιη κρίση του Θεού κατά τους έσχατους καιρούς ταξινομεί την ανθρωπότητα Ύμνοι των λόγων του Θεού
  χριστιανικοι υμνοι
  Η αλήθεια των λόγων του Θεού είναι τόσο πολύτιμη Εκκλησιαστικοί ύμνοι
  Ύμνοι των λόγων του Θεού
  Πώς να ζήσετε μια υπάκουη ζωή Ύμνοι των λόγων του Θεού

  Νέα τραγούδια της Βασιλείας

  Κομμάτια ύμνων των λόγων του Θεού
  Περισσότερα
  Λιγότερα
  Περισσότερα
  Λιγότερα
  • Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα