Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. 4:14). Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς μάς έχει ήδη δώσει την οδό της αιώνιας ζωής, αλλά εγώ διάβασα τα εξής λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή». Τι θα πει αυτό; Γιατί λέει ότι μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής;

22 Ιουνίου 2019

Απαντήση:

Όσον αφορά το ποια είναι αληθινά η οδός της αιώνιας ζωής, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, έγινε μάρτυρας του γεγονότος ότι Εκείνος είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτό αποτελεί επαρκής απόδειξη ότι μόνο ο Χριστός μπορεί να εκφράσει την οδό της αιώνιας ζωής. Από τη στιγμή που ο Χριστός είναι η εμφάνιση του ενσαρκωμένου Θεού, εφόσον είναι το Πνεύμα του Θεού ενδεδυμένο με σάρκα, αυτό σημαίνει ότι η ουσία του Χριστού είναι η ουσία του Θεού, και ότι ο ίδιος ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Συνεπώς, ο Χριστός έχει την ικανότητα να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει το έργο της λύτρωσης και της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Αυτό είναι σίγουρο. Ανεξάρτητα σε ποια εποχή ενσαρκώνεται ο Θεός, η ουσία του Χριστού δεν θα αλλάξει ποτέ. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος. Έτσι, όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς, έγινε μάρτυρας στον ίδιο ως η αλήθεια, η οδός και η ζωή, η πηγή του ζώντος νερού της ζωής για την ανθρωπότητα. Μπορούσε να εκφράσει την αλήθεια και να προσφέρει στον άνθρωπο την οδό της μετάνοιας. Ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς είπε: «Πας όστις πίνει εκ του ύδατος τούτου θέλει διψήσει πάλιν· όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 4:13-14). Όλα όσα έχει πει ο Κύριος Ιησούς αποτελούν μια έκφραση της θεϊκής ουσίας Του, και εκφράζονται, επίσης, σύμφωνα με το έργο της λύτρωσης που πραγματοποίησε ο ίδιος. Αυτό είναι αδιαμφισβήτητο! Ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, ο Παντοδύναμος Θεός είναι η επιστροφή του Κυρίου Ιησού. Είναι επίσης ο ενσαρκωμένος Θεός, η ενσωμάτωση της αλήθειας. Έτσι, από την άφιξη του Παντοδύναμου Θεού, έχει επίσης γίνει μάρτυρας στον ίδιο ως η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για την κάθαρση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, χαρίζοντας την οδό της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο. Γιατί ο Θεός έχει γίνει μάρτυρας στον ίδιο ως η αλήθεια, η οδός και η ζωή, και στις δύο ενσαρκώσεις Του; Είναι λόγω της θεϊκής φύσης του Χριστού. Για να το πούμε απλά, ο ίδιος ο Θεός είναι η οδός της αιώνιας ζωής —ο ίδιος ο Θεός είναι η αιώνια ζωή. Ως εκ τούτου, ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και μπορεί να χαρίσει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής και να πραγματοποιήσει το έργο του Θεού σε διαφορετικές εποχές. Το έργο του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας χωρίζεται σε στάδια. Δεν είναι κάτι που μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα σε ένα μόνο στάδιο του έργου της λύτρωσης. Αφότου ο Θεός ολοκλήρωσε το έργο Του της λύτρωσης, πρέπει ακόμα να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης, της κάθαρσης και της πλήρους σωτηρίας της ανθρωπότητας κατά τις έσχατες ημέρες. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε ότι θα επιστρέψει, γεγονός που αποδεικνύει ότι το έργο του Θεού δεν σταματά ποτέ να εξελίσσεται, ότι με κανέναν τρόπο δεν θα σταματούσε στην Εποχή του Νόμου ή στην Εποχή της Χάριτος. Η σωτηρία του Θεού για την ανθρωπότητα αποτελείται από τρία στάδια έργου, δηλαδή, από το έργο στην Εποχή του Νόμου, στην Εποχή της Χάριτος και στην Εποχή της Βασιλείας. Η περίοδος από την Εποχή του Νόμου έως την Εποχή της Χάριτος είχε διάρκεια δύο χιλιάδων ετών, και η περίοδος από την Εποχή της Χάριτος έως την Εποχή της Βασιλείας περίπου ακόμα δύο χιλιετίες. Όλο το έργο της κρίσεως, το οποίο ξεκινά από τον οίκο του Θεού και επιτελείται από τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει, είναι το έργο της ενδελεχούς κάθαρσης και σωτηρίας της ανθρωπότητας. Είναι, επίσης, το έργο που οδηγεί στο τέλος της μια εποχή σκότους και κακίας, και αναγγέλλει την Εποχή της Βασιλείας. Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας θα ολοκληρωθεί μέσα από το έργο της κρίσεώς Του κατά τις έσχατες ημέρες, και η ανθρωπότητα θα φτάσει σ’ έναν υπέροχο προορισμό. Συνεπώς, καθότι το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες έχει την ικανότητα να αποδώσει έναν τέτοιον καρπό, δεν θα λέγατε ότι όλες οι αλήθειες που εκφράζονται μέσα από το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες είναι η οδός της αιώνιας ζωής που χαρίζει ο Θεός στην ανθρωπότητα; Αν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν κατακτηθεί από τις αλήθειες που εκφράζει ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες, που έχουν καθαρθεί, έχουν τελειωθεί, έχουν αποκτήσει τη γνώση του Θεού, που η διάθεση της ζωής τους έχει μεταμορφωθεί και που βιώνουν την ομοιότητα ενός αληθινού ανθρώπινου όντος, τότε η οδός της ζωής που έχουν αποκτήσει είναι πραγματικά η οδός της αιώνιας ζωής; Αν είναι όντως η οδός της αιώνιας ζωής, τότε σίγουρα είναι η αλήθεια που μπορεί να καθαίρει, να σώσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, και είναι σίγουρο ότι μπορεί να δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να φτάσουν στη γνώση του Θεού, να υπακούν τον Θεό και να λατρεύουν τον Θεό. Αυτό είναι απόλυτο. Αν έχουμε πραγματική κατανόηση αυτού του σημείου και, στη συνέχεια, κοιτάξουμε ξανά όλες τις αλήθειες που έχει εκφράσει ο Παντοδύναμος Θεός, τότε θα μπορέσουμε να γνωρίσουμε ποια είναι η οδός της αιώνιας ζωής.

Και τις δύο φορές που ενσαρκώθηκε ο Θεός, είχε την ικανότητα να προσφέρει την αλήθεια, την οδό και τη ζωή στην ανθρωπότητα, αλλά το μόνο που έκανε ο Κύριος Ιησούς ήταν απλώς το έργο της λύτρωσης. Μόνο ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών επιτελεί το έργο της κρίσεως και της κάθαρσης, και μόνο μέσα από το έργο Του μπορεί να επιτευχθεί το αποτέλεσμα της πλήρους κάθαρσης και σωτηρίας της ανθρωπότητας. Σε αυτό το σημείο της συναναστροφής, ενδεχομένως κάποιοι να ρωτήσουν: «Όταν ο Κύριος Ιησούς ήρθε για να επιτελέσει το έργο Του, γιατί δεν αποκάλυψε προληπτικά το έργο που θα πραγματοποιούταν και τις αλήθειες που θα εκφράζονταν από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες; Μήπως ο Κύριος Ιησούς δεν μπορούσε να κρίνει και να παιδεύσει την ανθρωπότητα; Μήπως ο Κύριος Ιησούς δεν μπορούσε να μας προσφέρει την αλήθεια και τη ζωή; Δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αιώνια ζωή μέσα από τον λόγο του Κυρίου Ιησού;» Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλοί άνθρωποι δεν κατανοούν επαρκώς αυτά τα ερωτήματα, όμως πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε στάδιο του έργου του Θεού έχει τη δικιά του ουσία και περιεχόμενο, και κάθε στάδιο του έργου Του θα επιφέρει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Έτσι, όλες οι αλήθειες που εκφράζονται σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού και όλα τα λόγια που Εκείνος εκφέρει έχουν νόημα και έχουν τον δικό τους σκοπό· όλα εξυπηρετούν την επίτευξη ενός αποτελέσματος. Όλα τα λόγια που έχουν εκφραστεί σε κάθε στάδιο του έργου του Θεού περιστρέφονται γύρω από ολόκληρο το έργο Του και εκφέρονται προκειμένου να επιτύχουν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Ο Θεός δεν θα έλεγε ποτέ κάτι άσχετο με το έργο Του —αυτή είναι η αρχή του έργου και του λόγου Του. Όλο το έργο που έγινε από τον Κύριο Ιησού ήταν το έργο της λύτρωσης, όχι το έργο της κρίσεως του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Έτσι, όλες οι αλήθειες που εξέφρασε ο Κύριος Ιησούς περιστρέφονταν γύρω από το έργο της λύτρωσης και διαφέρουν από όλες τις αλήθειες που έχει εκφράσει ο Παντοδύναμος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες για την κάθαρση, τη σωτηρία και την τελείωση του ανθρώπου. Αυτός είναι ο λόγος που μόνο για τις αλήθειες που έχει εκφράσει ο Παντοδύναμος Θεός κατά τις έσχατες ημέρες μπορεί να λεχθεί ότι αποτελούν την οδό της αιώνιας ζωής, η οποία μπορεί να καθαίρει, να σώσει και να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελείωση, ενώ όλες οι αλήθειες που εξέφρασε ο Κύριος Ιησούς είναι απλώς οι αλήθειες που λυτρώνουν την ανθρωπότητα. Αυτό που Εκείνος εξέφρασε δεν είναι τίποτα περισσότερο από την οδό της μετάνοιας για την ανθρωπότητα, καθότι το έργο του Θεού έχει σχέδιο και έχει στάδια. Οποιοδήποτε έργο οφείλει να κάνει ο Θεός σε κάθε εποχή είναι ήδη σχεδιασμένο. Το σχέδιό Του δεν μπορεί να αλλάξει και δεν θα αναστατώσει το σχέδιό Του μέσω του έργου Του. Ακριβώς όπως κατά την Εποχή του Νόμου, ο Ιεχωβά Θεός είχε απλώς εκδώσει τον νόμο για να καθοδηγεί τη ζωή των ανθρώπων επάνω στη γη, σύμφωνα με τις ανάγκες τους και το δικό Του σχέδιο εργασίας. Επιτελούσε απλώς το έργο της καθοδήγησης της ζωής των ανθρώπων επάνω στη γη. Στη συνέχεια, ήρθε ο Κύριος Ιησούς, ανήγγειλε την Εποχή της Χάριτος και εξέφρασε την οδό της μετάνοιας: «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών», και επιτέλεσε το έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας μέσω της σταύρωσής Του. Και ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει κατά τις έσχατες ημέρες, εκφράζει όλες τις αλήθειες για να καθαίρει και να σώσει την ανθρωπότητα. Πραγματοποιεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, βάζοντας τέλος στην προηγούμενη εποχή και αναγγέλλοντας την Εποχή της Βασιλείας. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δούμε ότι όποιο έργο κι αν πραγματοποιεί ο Θεός σε οποιαδήποτε εποχή, όποιες κι αν είναι οι αλήθειες που πρέπει να εκφράσει, τα πάντα είναι σχεδιασμένα και πειθαρχημένα. Το έργο του Θεού είναι δομημένο και εξελίσσεται βήμα-βήμα, με το κάθε βήμα να συμπληρώνει το άλλο. Κάθε στάδιο του έργου του Θεού βασίζεται στις ανάγκες των ανθρώπων, στο πραγματικό τους ανάστημα και στις προκαθορισμένες διευθετήσεις του Θεού. Όταν ο Κύριος Ιησούς πραγματοποιούσε το έργο Του της λύτρωσης, ο άνθρωπος δεν γνώριζε τον Θεό ή το έργο του Θεού. Οι άνθρωποι απλώς αναγνώριζαν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα, και το μόνο που ήξεραν ήταν να ακολουθούν τους νόμους και τις εντολές του Θεού. Έτσι, όταν ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε το έργο Του της λύτρωσης της ανθρωπότητας στην Εποχή της Χάριτος, απλώς εξέφρασε την οδό της μετάνοιας: «Μετανοείτε· διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών», ώστε να δώσει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να έρθει ενώπιον του Θεού, να εξομολογηθεί τις αμαρτίες του, να μετανοήσει και να αναγνωρίσει ενώπιον του Θεού όλες τις αμαρτίες που είχε διαπράξει, ώστε να μπορέσει να ζητήσει από τον Θεό άφεση αμαρτιών και σωτηρία. Αυτό έγινε, επίσης, ώστε να μπορέσει να προσευχηθεί στον Θεό, να Τον ευχαριστήσει και να Τον δοξάσει, καθώς και για να μπορέσει να απολαύσει όλη τη χάρη του Θεού. Αυτά είναι τα αποτελέσματα που έχουν ήδη επιτευχθεί μέσα από το έργο της λύτρωσης του Θεού. Μετά από πολλά χρόνια πίστης, πολλοί άνθρωποι μπορούν να αναγνωρίσουν ότι έχουν ήδη λάβει άφεση από τον Θεό για όλες τις αμαρτίες που έχουν διαπράξει, όμως η εγγενής αμαρτωλή φύση τους εξακολουθεί να υπάρχει όπως και πριν, και είναι παγιωμένη σε σημείο που υπόκεινται ακόμα στον έλεγχό της, αμαρτάνουν συχνά και αντιστέκονται στον Θεό. Δεν έχουν σπάσει τα δεσμά της αμαρτίας και δεν έχουν εξαγνιστεί. Αυτό είναι κάτι που όλοι αποδέχονται ως γεγονός. Οπότε, οι πιστοί σαν εμάς, οι οποίοι έχουμε λάβει άφεση αμαρτιών, έχουμε λάβει πραγματικά την οδό της αιώνιας ζωής; Το ότι έχουμε λάβει άφεση αμαρτιών σημαίνει ότι έχουμε εξαγνιστεί; Μήπως σημαίνει ότι έχουμε φτάσει πραγματικά στη σωτηρία και ότι έχουμε λάβει τον έπαινο του Θεού; Αν αυτά τα αποτελέσματα δεν είναι επιτεύξιμα, τότε πώς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε λάβει ήδη την οδό της αιώνιας ζωής μέσα από την πίστη μας στον Κύριο; Υπάρχει κάποιος που τολμά να το λέει αυτό; Το έργο που πραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς ήταν αυτό της λύτρωσης και αυτό που κήρυξε ήταν η οδός της μετάνοιας. Το έργο Του αποσκοπούσε ξεκάθαρα να ετοιμάσει τον δρόμο για το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες. Συνεπώς, αποδεχόμενοι τον Κύριο Ιησού κερδίσαμε μόνο άφεση αμαρτιών, δεν αποκτήσαμε πραγματικά αιώνια ζωή. Αν μπορούμε να δεχθούμε το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες, όπως αυτό πραγματοποιείται από τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει, τότε θα καθαρθούμε και θα λάβουμε τον έπαινο του Θεού, και μόνο τότε θα είμαστε πραγματικά άνθρωποι που θα έχουν κερδίσει την αιώνια ζωή. Η πίστη μας στον Κύριο Ιησού μάς παρέχει μόνο άφεση αμαρτιών και μας δίνει τα προσόντα για να προσευχόμαστε στον Θεό και να απολαμβάνουμε τη χάρη Του. Αυτά είναι απλώς τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσα από το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν το έργο του Κυρίου Ιησού. Έχουν την εντύπωση ότι, εφόσον ο Κύριος Ιησούς ολοκλήρωσε το λυτρωτικό Του έργο, και αυτοί έλαβαν άφεση αμαρτιών χάρη στην πίστη τους στον Κύριο, το έργο της σωτηρίας που επιτελεί ο Θεός έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Νομίζουν ότι εφόσον γίνεται ένα πράγμα, τότε γίνονται όλα. Αυτό είναι ένα τεράστιο λάθος! Αν αυτό ήταν αλήθεια, τότε γιατί είπε ο Κύριος Ιησούς ότι θα επιστρέψει; Πολλοί δεν γνωρίζουν τι είδους έργο στην πραγματικότητα έχει να κάνει ο Κύριος Ιησούς όταν επιστρέψει. Αυτό αποτελεί έλλειψη γνώσης για το έργο του Θεού. Απλώς βασίζονται στις ανθρώπινες αντιλήψεις και φαντασιώσεις, όταν παρατηρούν το έργο του Κυρίου Ιησού. Έχουν την εντύπωση ότι αποκτούμε αιώνια ζωή απλώς με το να πιστεύουμε στον Κύριο, ότι έτσι απλά μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Αυτές δεν είναι αντιλήψεις και φαντασιώσεις του ανθρώπου;

Τώρα πιθανότατα όλοι γνωρίζουν ότι μόνο μέσα από το έργο που πραγματοποιεί ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες, θα μπορέσει ο άνθρωπος να αποκτήσει αιώνια ζωή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια απ’ αυτή. Οπότε, γιατί μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να προσφέρει την οδό της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο; Μήπως ο Κύριος Ιησούς δεν έχει την ικανότητα να το προσφέρει αυτό στον άνθρωπο; Δεν μπορείτε να το θέτετε κατ’ αυτόν τον τρόπο. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι περί αυτού: Ο Κύριος Ιησούς είναι η ενσάρκωση του Θεού, είναι ο ίδιος η αλήθεια, η οδός και η ζωή και κατέχει ο ίδιος την οδό της αιώνιας ζωής. Οπότε, γιατί δεν μπορούμε να αποκτήσουμε αιώνια ζωή μόνο μέσα από την πίστη στον Κύριο Ιησού; Γιατί μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει την οδό της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο; Αυτό βασίζεται κυρίως στα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται μέσα από το έργο του Θεού. Όλοι γνωρίζουμε ότι κατά την Εποχή της Χάριτος ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε μόνο το έργο της λύτρωσης, οπότε, ακόμα και αν λάβαμε άφεση αμαρτιών από τότε που εναποθέσαμε την πίστη μας στον Κύριο, εξακολουθεί να μας οδηγεί η αμαρτωλή φύση μας και συχνά αμαρτάνουμε και αντιστεκόμαστε στον Θεό άθελά μας. Είμαστε ανίκανοι να σπάσουμε τα δεσμά της αμαρτίας και να γίνουμε αγνοί, και δεν έχουμε τα προσόντα για να εισέλθουμε στη βασιλεία του Θεού. Αυτό αρκεί για να αποδείξει ότι το έργο του Κυρίου Ιησού για τη λύτρωση της ανθρωπότητας δεν ήταν το έργο για την πλήρη κάθαρση και σωτηρία της ανθρωπότητας. Μόνο το έργο της κρίσεως κατά τις έσχατες ημέρες, το οποίο πραγματοποιεί ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει, μπορεί να καθαίρει και να σώσει την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς προφήτεψε ότι θα επέστρεφε. Ακριβώς όπως ο Κύριος Ιησούς είπε: «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). «Ο αθετών εμέ και μη δεχόμενος τους λόγους μου, έχει τον κρίνοντα αυτόν· ο λόγος, τον οποίον ελάλησα, εκείνος θέλει κρίνει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα» (Ιωάν. 12:48). Η προφητεία του Κυρίου Ιησού έχει ήδη βγει αληθινή. Δηλαδή, ο Παντοδύναμος Θεός επιτελεί το έργο της κρίσεως, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για να καθαίρει και να σώσει την ανθρωπότητα. Αυτές οι αλήθειες είναι η οδός της αιώνιας ζωής, η οποία προσφέρεται κατά τις έσχατες ημέρες από τον Θεό στον άνθρωπο. Μέσα από την κρίση, ο Παντοδύναμος Θεός κατεργάζεται όλες τις αλήθειες που εκφράζει στην ανθρωπότητα ώστε αυτές να γίνουν η ζωή του ανθρώπου. Ο Θεός δεν εκφράζει μια αλήθεια χωρίς κάποιον καλό σκοπό. Στοχεύει τις διάφορες αντιλήψεις και φαντασιώσεις του ανθρώπου, στοχεύει τη φύση και την ουσία του ανθρώπου που δεν υπακούει τον Θεό και Του αντιστέκεται, καθώς και τις διάφορες σατανικές διαθέσεις του ανθρώπου, μέσα από την αλήθεια όπως την εκφράζει ο Θεός, προκειμένου να κρίνει και να εκθέσει την ανθρωπότητα. Η διαδικασία της αποδοχής της αλήθειας από τον εκλεκτό λαό του Θεού είναι η διαδικασία της υποβολής σε κρίση και παίδευση και της αντοχής στις κακουχίες του εξευγενισμού, καθώς και η διαδικασία της κάθαρσης και της επίτευξης σωτηρίας. Γι’ αυτό όλοι όσοι υπoβάλλονται στην κρίση και παίδευση του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες καταλαβαίνουν πολλές αλήθειες. Γνωρίζουν πραγματικά την ίδια τη διεφθαρμένη ουσία τους, η οποία αντιστέκεται στον Θεό και Τον προδίδει, και καταλαβαίνουν, επίσης, την αγία ουσία του Θεού και τη δίκαιη, απρόσβλητη διάθεσή Του. Έχουν πραγματική ευλάβεια για τον Θεό και Του δείχνουν πραγματική υπακοή, και έχουν όλοι λάβει την αλήθεια και τη ζωή από τον Θεό —έχουν μετατραπεί σε νικητές από τον Θεό. Αυτή η ομάδα ανθρώπων είναι εκείνοι για τους οποίους η προφητεία του Βιβλίου της Αποκάλυψης λέει ότι θα είναι οι νικητές που θα βγουν από τα μεγάλα βάσανα. Αυτό δείχνει ότι για όσο υποβάλλονται στην κρίση και την παίδευση του Θεού, όσοι αποτελούν τον εκλεκτό λαό Του θα περάσουν από πολλές κακουχίες, προκειμένου να εξαγνιστούν πλήρως. Μήπως αυτό είναι κάτι απλό; Είναι εύκολο να αποδεχθούν την αλήθεια ως ζωή τους; Πρέπει να υποστούν πολλές κακουχίες, και όλες αυτές οι κακουχίες που περνάνε είναι η κρίση και η παίδευση του Θεού, τις περνάνε για να λάβουν την αλήθεια ως ζωή τους. Θα μπορούσαν όλες αυτές να αποκαλεστούν επιθανάτιες εμπειρίες ή να είναι σαν να υποβάλλεται κάποιος σε πλήρη μεταμόρφωση. Όταν αυτοί οι άνθρωποι βγουν από τα μεγάλα βάσανα και γίνουν νικητές, πώς θα είναι πραγματικά η ζωή που θα έχουν κερδίσει; Θα είναι η οδός της αιώνιας ζωής που θα έχει επιφέρει όλο το έργο της κρίσεως του Χριστού των εσχάτων ημερών.

Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Κύριος Ιησούς πραγματοποίησε το έργο της λύτρωσης, το οποίο έδωσε στους ανθρώπους μόνο το εξής μονοπάτι: «Μετανοείτε διότι επλησίασεν η βασιλεία των ουρανών». Ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει κατά τις έσχατες ημέρες και έχει εκφράσει όλες τις αλήθειες για να καθαίρει και να σώσει την ανθρωπότητα, έχοντας ως βάση το έργο της λύτρωσης που πραγματοποίησε ο Κύριος Ιησούς. Σώζει πλήρως τη διεφθαρμένη φυλή των ανθρώπων από την επιρροή του Σατανά, ώστε να απαλλαχτούν από τις αμαρτίες τους, από την ακαθαρσία και τη διαφθορά τους, και να επιστρέψουν στην αρχική ανθρώπινη ομοιότητά τους. Αυτό θα δώσει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ζουν υπό την παρουσία του Θεού, όπου θα μπορούν να γίνουν άνθρωποι που θα υπακούν και θα λατρεύουν τον Θεό, φέροντας εις πέρας το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρώπινης φυλής. Συνεπώς, μόνο αν αποδεχτούμε το έργο της κρίσεως του Παντοδύναμου Θεού κατά τις έσχατες ημέρες θα μπορέσουμε να καθαρθούμε, να σωθούμε και να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών. Σ’ αυτό το σημείο της συναναστροφής, όλοι οφείλουν να γνωρίζουν τώρα γιατί μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να προσφέρει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής.

Απόσπασμα από το Απαντήσεις σε Ερωτήσεις για το σενάριο

Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός που έγινε σάρκα, είναι η εμφάνιση του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα» (Ιωάν. 11:26). «[…] το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 4:14). Η Βίβλος λέει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον» (Ιωάν. 3:36). Όλα αυτά τα λόγια είναι αλήθεια. Είναι γεγονός. Ο Κύριος Ιησούς είναι ο Θεός που έγινε σάρκα. Έχει την ουσία και την ταυτότητα του Θεού. Αυτός ο ίδιος είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Ό,τι λέει και κάνει είναι η εκδήλωση της ζωής του Θεού. Ό,τι εκφράζει είναι αλήθεια και ό,τι είναι ο Θεός. Άρα, ο ίδιοε ο Κύριος Ιησούς είναι η αιώνια ζωή και μπορεί να δώσει την οδό της αιώνιας ζωής. Μπορεί να αναστήσει τους νεκρούς. Πιστεύοντας στον Κύριο Ιησού, τον έναν αληθινό Θεό, μπορούμε να λάβουμε αιώνια ζωή. Αυτό είναι γνωστό γεγονός. Υπάρχει απόδειξη στην ανάσταση του Λαζάρου, απόδειξη ότι ο Κύριος Ιησούς μπορεί να μας δώσει την αιώνια ζωή, έχει αυτήν την εξουσία. Τότε, γιατί ο Κύριος Ιησούς δεν μας έδωσε την οδό της αιώνιας ζωής στην Εποχή της Χάριτος; Διότι ο Κύριος Ιησούς καρφώθηκε στον σταυρό για να λυτρώσει την ανθρωπότητα, όχι για το έργο του εξαγνισμού και της σωτηρίας των εσχάτων ημερών. Το έργο της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού συγχώρησε μόνο τις αμαρτίες του ανθρώπου, αλλά δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από τη σατανική του φύση και διάθεση. Ναι, με την πίστη συγχωρεθήκαμε για τις αμαρτίες μας, αλλά η σατανική μας φύση δεν εξαγνίστηκε ποτέ. Ακόμα αμαρτάνουμε παρά τους εαυτούς μας και προδίδουμε τον Θεό. Έχοντας πει αυτό, ας είμαστε σαφείς σε κάτι. Το έργο του Κυρίου Ιησού κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος άνοιξε το δρόμο για την κρίση των εσχάτων ημερών, έτσι ώστε, αφού ο Κύριος Ιησού ολοκλήρωσε το έργο της λύτρωσης υποσχέθηκε ότι θα έρθει και πάλι. Ο Κύριος Ιησούς είπε, «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Ιωάν. 16:12-13). Από τα λόγια του Κυρίου Ιησού μπορούμε να δούμε ότι μόνο όταν ο Κύριος έρθει και πάλι, θα εκφράσει όλη την αλήθεια που σώζει τον άνθρωπο. Λέει, «το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν». Αυτές οι αλήθειες είναι ακριβώς οι αλήθειες που εκφράζει ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Αυτά είναι τα λόγια που λέει το Άγιο Πνεύμα στις εκκλησίες. Είναι επίσης η οδός της αιώνιας ζωής που δίνει ο Θεός των εσχάτων ημερών στην ανθρωπότητα. Γι’ αυτό οι πιστοί του Κυρίου, δεν μπόρεσαν να αποκτήσουν αιώνια ζωή στην Εποχή της Χάριτος. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «και πας όστις ζη και πιστεύει εις εμέ δεν θέλει αποθάνει εις τον αιώνα». Και η Βίβλος επίσης λέει: «Όστις πιστεύει εις τον Υιόν έχει ζωήν αιώνιον». Όμως, ο Κύριος το είπε αυτό για να δηλώσει την εμφάνιση του Θεού και μόνο Αυτός μπορεί να δώσει την αιώνια ζωή στον άνθρωπο. Ο Κύριος Ιησούς υποσχέθηκε σε όσους πιστεύουν σε Αυτόν ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Είναι μαρτυρία της εξουσίας του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Αυτός θα μας δώσει την αιώνια ζωή. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο άνθρωπος λαμβάνει αιώνια ζωή μόνο με την αποδοχή του έργου του Κυρίου. Πιστεύω ότι όλοι το καταλαβαίνουν αυτό. Όμως, πολλοί πιστοί θεωρούν ότι αφού συγχωρούνται οι αμαρτίες τους θα εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Τεκμηριώνεται αυτό; Βρίσκεται στον λόγο του Θεού; Ο Κύριος Ιησούς δεν είπε ποτέ κάτι τέτοιο. Γιατί δεν το σκεφτόμαστε λίγο; Φανταζόμαστε ότι εφόσον συγχωρούνται οι αμαρτίες μας μπορούμε να εισέλθουμε στη βασιλεία των ουρανών, αλλά γιατί ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε ότι θα έρθει πάλι; Και γιατί είπε στους μαθητές του τόσες πολλές προφητείες, τόσες πολλές παραβολές; Αυτά είναι πράγματα που θα πραγματοποιήσει όταν επιστρέψει. Πώς γίνεται να πιστεύουμε χρόνια στον Κύριο και ακόμα να μην το ξέρουμε αυτό; Αν ο άνθρωπος αποδέχεται τον Κύριο, αλλά όχι την επιστροφή Του, είναι ένα θέμα. Δεν είναι προδοσία του Κυρίου αυτό; Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε: «Δεν θέλει εισέλθει εις την βασιλείαν των ουρανών πας ο λέγων προς εμέ, Κύριε, Κύριε, αλλ’ ο πράττων το θέλημα του Πατρός μου του εν τοις ουρανοίς. Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7:21-23). Και τώρα, τα λόγια του Κυρίου αποδείχτηκαν απολύτως αληθινά. Αν δέχεστε τον Κύριο Ιησού, αλλά δεν δέχεστε την επιστροφή του, πιστεύετε πραγματικά στον Υιό; Αυτή είναι προδοσία του Κυρίου. Αυτοί που πιστεύουν αληθινά στον Υιό αναφέρονται σε αυτούς που όχι μόνο πιστεύουν στον Κύριο, αλλά αποδέχονται την επιστροφή Του, ακολουθώντας τον Χριστό μέχρι τέλους. Μόνο αυτοί μπορούν να κερδίσουν την αιώνια ζωή. Όσοι πιστεύουν στον Κύριο Ιησού, αλλά απορρίπτουν τον Παντοδύναμο Θεό, είναι άνθρωποι που προδίδουν τον Κύριο Ιησού. Πιστεύουν στον Κύριο, αλλά επειδή δεν ακολουθούν τον Θεό μέχρι τέλους, η πίστη τους δεν έχει αποτέλεσμα και θα αποτύχουν. Ο Κύριος Ιησούς δήλωσε σαφώς ότι κάνουν κακό, επειδή αναγνωρίζουν μόνο το όνομά Του, αλλά δεν δέχονται την επιστροφή Του. Είπε: «ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ’ εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν». Αυτοί οι άνθρωποι που καταδικάστηκαν και εκδιώχθηκαν από τον Κύριο αυτοί που πιστεύουν σε Αυτόν μόνο κατ’ όνομα, μπορούν να κερδίσουν την αιώνια ζωή; Είναι γνωστό ότι δεν θα κερδίσουν τίποτα. Θα πάνε στην κόλαση και θα υποφέρουν. Αυτή είναι απόδειξη της δικαιοσύνης του Θεού, της άγιας διάθεσής Του.

Παρότι ο άνθρωπος δέχθηκε τη λύτρωση του Κυρίου και οι αμαρτίες του συγχωρέθηκαν και του δόθηκε το δικαίωμα να προσεύχεται στον Θεό και να λαμβάνει τη χάρη και τις ευλογίες Του, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι ο άνθρωπος εξακολουθεί να ελέγχεται από την αμαρτωλή του φύση. Και δεν είναι ικανός να κάνει πράξη τον λόγο του Κυρίου, να υπακούει και να φοβάται τον Θεό. Συχνά ο άνθρωπος λέει ψέματα και εξαπατά τον Θεό, επιδιώκει φήμη και τύχη, ποθεί τον πλούτο και ακολουθεί κοσμικές τάσεις. Ιδίως όταν το έργο του Θεού δεν είναι σύμφωνο με τις ιδέες του ανθρώπου, η ανθρωπότητα κατηγορεί, αντιστέκεται, κρίνει τον Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν μπορούν ούτε να μετανοήσουν πραγματικά. Πώς μπορούν να έχουν την έγκριση του Κυρίου, αν δεν μετανοήσουν; Παρότι πολλοί μπορούν να ακολουθήσουν τον Κύριο, να καταθέσουν μαρτυρία στον Κύριο, ακόμη και να θυσιάσουν τη ζωή τους για τον Κύριο, και όλοι έχουν μετανοήσει πραγματικά, έχει πράγματι εξαγνιστεί η διεφθαρμένη διάθεσή τους; Γνωρίζουν πραγματικά τον Κύριο; Έχουν απαλλαγεί από την επιρροή του Σατανά και τους έχει κερδίσει ο Θεός; Δεν έχουν απαλλαγεί, αυτό είναι γνωστό γεγονός. Αυτό αποδεικνύει ότι το έργο του Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος ήταν η λύτρωση, όχι η σωτηρία και η τελείωση των εσχάτων ημερών. Ο λόγος του Κυρίου Ιησού στην Εποχή της Χάριτος ήταν η οδός της μετανοίας όχι η οδός της αιώνιας ζωής. Γι’ αυτό ο Κύριος Ιησούς είπε ότι θα ξανάρθει. Ο Κύριος Ιησούς που επέστρεψε θα εκφράσει την αλήθεια και θα δώσει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής. Έτσι , θα μπορέσουν να ξεφύγουν από την επιρροή του Σατανά και θα κερδίσουν την αλήθεια ως ζωή, και θα γίνουν άνθρωποι που γνωρίζουν τον Θεό, υπακούν στον Θεό και είναι συμβατοί μαζί Του έτσι ώστε να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Με βάση τη λύτρωση του Κυρίου Ιησού, ο Παντοδύναμος Θεός ξεκίνησε το έργο της κρίσης αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού και εξέφρασε όλες τις αλήθειες για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Αποκάλυψε τη δικαιοσύνη, το μεγαλείο και την απρόσβληπτη διάθεσή Του, έκρινε και εξέθεσε τη διαφθορά του ανθρώπου από τον Σατανά. Έβγαλε τις ρίζες της επαναστατικότητας του ανθρώπου, και είπε στον άνθρωπο όλες τις προθέσεις και τις απαιτήσεις του Θεού. Επίσης, είπε στην ανθρωπότητα όλες τις αλήθειες που χρειαζόμαστε για να επιτύχουμε τη σωτηρία, συμπεριλαμβανομένης της αληθινής ιστορίας και την ουσία των τριών σταδίων του έργου του Θεού, και τη σχέση των τριών σταδίων, τη διαφορά ανάμεσα στο έργο του Θεού και το έργο του ανθρώπου, την αλήθεια της Βίβλου, το μυστήριο της κρίσης των εσχάτων ημερών, την αρπαγή των σοφών παρθένων, για την τελείωση των ανθρώπων σε νικητές πριν από τις καταστροφές, και, η ενσάρκωση του Θεού, είναι αυτό που πρέπει να πιστεύουμε, να υπακούμε και να αγαπάμε τον Θεό, πώς να σεβόμαστε τον Θεό και να αποφεύγουμε το κακό, να είμαστε συμβατοί με τον Χριστό, πώς να ζούμε μια ουσιαστική ζωή και ούτω καθ’ εξής. Αυτές οι αλήθειες είναι η οδός της αιώνιας ζωής και δόθηκαν στην ανθρωπότητα από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες. Οπότε, λοιπόν, αν θέλουμε να επιτύχουμε την αλήθεια και τη ζωή, τη σωτήρια και επίσης, την τελείωση τότε, πρέπει να δεχτούμε και να υπακούμε στον λόγο και στο έργο του Παντοδύναμου Θεού. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να επιτύχουμε αλήθεια και ζωή.

Ας δούμε τον λόγο του Παντοδύναμου Θεού: «Ο Θεός ο ίδιος είναι η ζωή και η αλήθεια, και η ζωή Του και η αλήθεια συνυπάρχουν. Εκείνοι που είναι ανίκανοι να κερδίσουν την αλήθεια, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή. Χωρίς την καθοδήγηση, την υποστήριξη και την παροχή της αλήθειας, το μόνο που θα κερδίσεις είναι γράμματα, δόγματα και, επιπλέον, τον θάνατο. Η ζωή του Θεού είναι πανταχού παρούσα, και η αλήθεια Του και η ζωή συνυπάρχουν. Εάν δεν μπορέσεις να βρεις την πηγή της αλήθειας, τότε δεν θα κερδίσεις την τροφή της ζωής. Εάν δεν μπορέσεις να κερδίσεις την παροχή της ζωής, τότε σίγουρα δεν θα έχεις την αλήθεια, κι έτσι, εκτός από φαντασιώσεις και συλλήψεις, το σύνολο του σώματός σου δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά σάρκα, η βρωμερή σου σάρκα. Να ξέρεις ότι οι λέξεις στα βιβλία δεν συνιστούν ζωή, τα ντοκουμέντα της ιστορίας δεν μπορούν να θεωρηθούν ως η αλήθεια, και τα δόγματα του παρελθόντος δεν μπορούν να λειτουργήσουν ως περιγραφή των σημερινών λόγων του Θεού. Μόνο αυτά που εκφράζει ο Θεός όταν έρχεται στη γη και ζει ανάμεσα στους ανθρώπους είναι η αλήθεια, η ζωή, το θέλημά Του και ο τρόπος που Εκείνος δουλεύει σήμερα. Αν εφαρμόσεις τα καταγεγραμμένα λόγια του Θεού που ειπώθηκαν τα παλιά χρόνια στη σημερινή εποχή, τότε είσαι ένας αρχαιολόγος, και ο καλύτερος τρόπος για να σε περιγράψει κανείς είναι ότι είσαι ένας ειδικός της ιστορικής κληρονομιάς. Κι αυτό, γιατί πάντα πιστεύεις σε ίχνη του έργου που επιτέλεσε ο Θεός σε περασμένους καιρούς, πιστεύεις μόνο στη σκιά του Θεού που απέμεινε από τα έργα του Θεού που έκανε στους ανθρώπους στο παρελθόν, και πιστεύεις μόνο στην οδό που έδωσε ο Θεός στους πιστούς Του τα παλιά τα χρόνια. Δεν πιστεύεις στην κατεύθυνση του έργου του Θεού σήμερα, δεν πιστεύεις στη δοξασμένη έκφραση του Θεού σήμερα, και δεν πιστεύεις στην οδό της αλήθειας που εκφράζεται επί του παρόντος από τον Θεό. Κι έτσι, αναντίρρητα είσαι ένας αιθεροβάμων, εντελώς αποκομμένος από την πραγματικότητα. Εάν τώρα είσαι ακόμη κολλημένος σε λέξεις που αδυνατούν να φέρουν τη ζωή στον άνθρωπο, τότε είσαι ένα ανέλπιδο κομμάτι νεκρού ξύλου[α], γιατί είσαι υπερβολικά συντηρητικός, υπερβολικά ανυπότακτος, υπερβολικά παράλογος!» («Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή, και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη ζωή, και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή Του. Εάν δεν αναζητήσεις την οδό της ζωής που προσφέρει ο Χριστός των εσχάτων ημερών, τότε δεν θα έχεις ποτέ την έγκριση του Ιησού, και δεν θα σου επιτραπεί ποτέ να διαβείς την πόρτα της βασιλείας των ουρανών, γιατί είσαι μια μαριονέτα και δεσμώτης της ιστορίας. Εκείνοι που εξουσιάζονται από κανονισμούς, λέξεις και είναι εγκλωβισμένοι στην ιστορία, δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν τη ζωή, και δεν θα μπορέσουν ποτέ να κερδίσουν την αέναη οδό της ζωής. Κι αυτό γιατί το μόνο που έχουν είναι θολό νερό στο οποίο προσκολλούνται για χιλιάδες χρόνια, κι όχι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Αυτοί που δεν είναι εφοδιασμένοι με το νερό της ζωής, θα παραμείνουν για πάντα πτώματα, παιχνιδάκια του Σατανά και γιοί της κόλασης. Πώς, λοιπόν, θα μπορέσουν να δουν τον Θεό; Εάν απλώς προσπαθείς να παραμείνεις προσκολλημένος στο παρελθόν, εάν απλώς προσπαθείς να διατηρήσεις τα πράγματα ως έχουν παραμένοντας ακίνητος, και δεν προσπαθείς να αλλάξεις την τάξη των πραγμάτων και να απορρίψεις την ιστορία, μήπως τότε δεν θα είσαι πάντα ενάντια στον Θεό; Τα στάδια του έργου του Θεού είναι τεράστια και πανίσχυρα, σαν φουσκωμένα κύματα και βροντεροί κεραυνοί —κι εσύ, παρόλα αυτά, κάθεσαι και περιμένεις παθητικά την καταστροφή, προσκολλημένος στον παραλογισμό σου, και δεν κάνεις τίποτα. Μ’ αυτόν τον τρόπο, πώς είναι δυνατόν να θεωρηθείς σαν ένας που ακολουθεί τα βήματα του Αμνού; Πώς μπορείς να τεκμηριώσεις ότι ο Θεός, στον οποίον είσαι προσκολλημένος, είναι ένας Θεός πάντα νέος και ποτέ παλιός; Και πώς μπορούν οι λέξεις από τα κιτρινισμένα σου βιβλία να σε περάσουν στη νέα εποχή; Πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στην αναζήτηση των σταδίων του έργου του Θεού; Και πώς μπορούν να σε οδηγήσουν στον παράδεισο; Αυτό που κρατάς στα χέρια σου, είναι τα γράμματα που παρέχουν μόνο παροδική παρηγοριά, κι όχι οι αλήθειες που μπορούν να δώσουν τη ζωή. Τα γραπτά που διάβασες, σου εμπλουτίζουν μόνο τη γλώσσα, και δεν είναι λόγια σοφίας που θα σε βοηθήσουν να γνωρίσεις την ανθρώπινη ζωή, πόσο μάλλον τους δρόμους που μπορούν να σε οδηγήσουν στην τελείωση. Αυτή η διαφορά, δεν νομίζεις ότι είναι λόγος για περίσκεψη; Μήπως δεν σου επιτρέπει την κατανόηση του μυστηρίου που εμπεριέχεται; Έχεις την ικανότητα να οδηγήσεις μόνος σου τον εαυτό σου να συναντήσει τον Θεό στον παράδεισο; Χωρίς την έλευση του Θεού, μπορείς να πας μόνος σου στον παράδεισο και να απολαύσεις την οικογενειακή ευτυχία μαζί με τον Θεό; Εξακολουθείς ακόμα να ονειρεύεσαι; Σου προτείνω, λοιπόν, να πάψεις να ονειρεύεσαι και να δεις ποιος είναι αυτός που εργάζεται τώρα, ποιος είναι αυτός που επιτελεί το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών. Εάν δεν το κάνεις, δεν θα βρεις ποτέ την αλήθεια και δεν θα κερδίσεις ποτέ τη ζωή» («Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

«Αυτοί που επιθυμούν να κερδίσουν τη ζωή χωρίς να στηρίζονται στην αλήθεια που ειπώθηκε από τον Χριστό, είναι οι πιο γελοίοι άνθρωποι στη γη, κι εκείνοι που δεν αποδέχονται την οδό της ζωής που έφερε ο Χριστός, είναι χαμένοι σε μια φαντασία. Κι έτσι, λέω ότι οι άνθρωποι που δεν αποδέχονται τον Χριστό των εσχάτων ημερών, θα είναι για πάντα περιφρονημένοι από τον Θεό. Ο Χριστός είναι η πύλη του ανθρώπου για τη βασιλεία κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών, και κανείς δεν μπορεί να Τον παρακάμψει. Κανείς δεν μπορεί να τελειωθεί από τον Θεό, παρά μόνο μέσω του Χριστού. Εφόσον πιστεύεις στον Θεό, πρέπει να αποδεχτείς τα λόγια Του και να υπακούσεις στην οδό Του. Δεν πρέπει να σκεφτείς ότι μπορεί να κερδίσεις την ευλογία χωρίς να λάβεις την αλήθεια ή να αποδεχτείς την παροχή της ζωής. Ο Χριστός έρχεται τις έσχατες ημέρες, ώστε σε όλους εκείνους που Τον πιστεύουν αληθινά, να παρέχονται με ζωή. Το έργο Του έχει σκοπό να κλείσει την παλιά εποχή και να μπούμε σε μια νέα, και είναι το μονοπάτι που πρέπει να διαβούν όλοι εκείνοι που θα μπουν στη νέα εποχή. Εάν δεν είσαι ικανός να Τον αναγνωρίσεις, και, αντ’ αυτού, Τον καταδικάζεις, Τον βλασφημείς ή ακόμα Τον καταδιώκεις, τότε είναι σίγουρο ότι θα καίγεσαι στην αιωνιότητα και δεν θα εισέλθεις ποτέ στη βασιλεία του Θεού» («Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Ο Παντοδύναμος Θεός εξέφρασε αλήθειες που θα εξαγνίσουν και θα σώσουν την ανθρωπότητα κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτά τα λόγια είναι άφθονα, περιεκτικά και δίνουν όλη την τροφή που χρειαζόμαστε. Ανοίγουν τα μάτια μας και μας δίνουν τη γνώση, μας αφήνουν να δούμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ο Χριστός είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Ο λόγος που εκφράζει ο Θεός στην Εποχή της Βασιλείας, υπερβαίνει οτιδήποτε έχει ειπωθεί στην Εποχή του Νόμου και στην Εποχή της Χάριτος. Ιδίως όπως στο «Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν» στο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», ο Θεός καθιστά εαυτόν πρώτη φορά γνωστό. Είναι επίσης η πρώτη φορά που ακούει η ανθρωπότητα να μιλάει ο Δημιουργός σε όλους τους ανθρώπους. Αυτό έστειλε κύματα σε ολόκληρο το σύμπαν και άνοιξε τα μάτια του ανθρώπου. Αυτό είναι το έργο της κρίσης ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου των εσχάτων ημερών. Η Εποχή της Βασιλείας, είναι όταν ο Θεός επιτελεί το έργο της κρίσης, και η δίκαιη διάθεση του Θεού γίνεται έκδηλη σε όλη την ανθρωπότητα. Έτσι, στην Εποχή της Βασιλείας, ο Θεός εκφράζει τον λόγο Του, κρίνει, εξαγνίζει και τελειοποιεί τον άνθρωπο. Θα στείλει καταστροφές. Οι κακοί θα τιμωρηθούν, οι καλοί θα ανταμειφθούν. Θα δούμε τη δικαιοσύνη, τη μεγαλοσύνη και την οργή του Θεού. Οι αλήθειες από τον Παντοδύναμο Θεό, έχουν στόχο να εξαγνίσουν, να σώσουν και να τελειοποιήσουν τον άνθρωπο και είναι η οδός της αιώνιας ζωής κατά τις έσχατες ημέρες. Αυτές οι αλήθειες είναι το νερό της ζωής που αναβλύζει από τον θρόνο. Έτσι λοιπόν, για να επιτύχουμε την οδό της αιώνιας ζωής και της αρπαγής στη βασιλεία των ουρανών, πρέπει να δεχτούμε το έργο της κρίσης του Παντοδύναμου Θεού, του Χριστού των εσχάτων ημερών, καθώς και την κρίση και την επίπληξη των λόγων Του. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να κερδίσουμε το έργο του Αγίου Πνεύματος, να γνωρίσουμε και να κερδίσουμε την αλήθεια, και μετά να εξαγνιστούμε και να σωθούμε. Μόνο όσοι υποβληθούν στην κρίση των εσχάτων ημερών, δικαιούνται να εισέλθουν στη βασιλεία των ουρανών. Αυτό είναι απολύτως γεγονός. Επομένως, εάν συνεχίσουμε να διατηρούμε τις θρησκευτικές μας αντιλήψεις, στο τέλος, θα υποστούμε απώλεια. Οι σοφές παρθένες επικεντρώνονται στην αλήθεια και ακούνε τον Θεό, και οι μωρές παρθένες κρατάνε τις λέξεις της Βίβλου και τις δικές τους φαντασιώσεις. Αυτοί οι άνθρωποι δεν ακούνε τη φωνή του Θεού, δεν αναζητούν την αλήθεια. Όμως, μια μέρα θα πέσουν σε καταστροφή και θα υποφέρουν, Δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν. Εκείνοι που δεν δέχονται τον Παντοδύναμο Θεό, θα πέσουν σε καταστροφές και θα υποφέρουν. Ο Θεός το όρισε αυτό, δεν μπορεί να αλλάξει. Όσοι καταδικάζουν το έργο του Παντοδύναμου Θεού των εσχάτων ημερών, έχουν αποκαλυφθεί από τον Θεό ως οι αντίχριστοι των εσχάτων ημερών. Θα τιμωρηθούν για όλη την αιωνιότητα και έχασαν την ευκαιρία να συναντήσουν τον Θεό. Είναι ξεκάθαρο το έργο του Παντοδύναμου Θεού είναι να ταξινομήσει τον άνθρωπο, ανάλογα με το ποιόν του και να φέρει την εποχή στο τέλος. Σήμερα, μπορούμε να δεχτούμε το έργο του Παντοδύναμου Θεού και έχουμε λάβει τη χάρη και το έλεός Του. Υψωθήκαμε από Αυτόν! Πρέπει να ευχαριστήσουμε τον Παντοδύναμο Θεό!

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Υποσημειώσεις:

α. Ένα κομμάτι νεκρού ξύλου: κινέζικη έκφραση, που σημαίνει «χωρίς καμιά ελπίδα».

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger