Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.
Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής; Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής· ουρανός και γη ζουν με τη δύναμή Του. Τίποτα ζωντανό δεν μπορεί απ’ την εξουσία Του να ξεφύγει. Ποιος είσαι σημασία δεν έχει, όλοι οφείλουν να υπακούν στον Θεό, στο κράτος Του να υποταχ… Πλήρες κείμενο

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει  το Ύδωρ της Ζωής» (8) - Πώς να αποκτήσετε την οδό προς την αιώνια ζωή

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (8) - Πώς να αποκτήσετε την οδό προς την αιώνια ζωή

Επί χιλιάδες χρόνια οι πιστοί του Κυρίου ήθελαν να αποκτήσουν αιώνια ζωή, αλλά κανείς δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει αυτή του την επιθυμία. Υπάρχει τώρα σύγχυση σχετικά με το αν υπάρχει στην πραγματικότητα ή όχι μία οδός προς την αιώνια ζωή ή υπάρχει σύγχυση σχετικά με το π… Πλήρες κείμενο

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει  το Ύδωρ της Ζωής» (6) - Διαφορές ανάμεσα στην οδό της μετάνοιας και στην οδό της αιώνιας ζωής

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (6) - Διαφορές ανάμεσα στην οδό της μετάνοιας και στην οδό της αιώνιας ζωής

Ο Κύριος Ιησούς κι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένας Θεός. Ο Κύριος Ιησούς επιτελεί το έργο της λύτρωσης, που κηρύττει η οδός της μετάνοιας. Ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών που επιτελεί το έργο της κρίσεως για να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, Εκείνος φέρνει την οδό της αιώ… Πλήρες κείμενο

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει  το Ύδωρ της Ζωής» (5) - Ποιος είναι αυτός που παραχωρεί την οδό της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο;

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (5) - Ποιος είναι αυτός που παραχωρεί την οδό της αιώνιας ζωής στον άνθρωπο;

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (κατά Ιωάννην 4:14). Ο Κύριος Ιησούς είναι… Πλήρες κείμενο