Αιώνια Ζωή

12 σχετικά ΜΜΕ

Χριστιανικοί ύμνοι | Γνωρίζεις την πηγή της αιώνιας ζωής;

Ο Θεός είναι η πηγή της ζωής· ουρανός και γη ζουν με τη δύναμή Του. Τίποτα ζωντανό δεν μπορεί απ’ την εξουσία Του να ξεφύγει. Ποιος είσαι σημασία δεν έχει, όλοι οφείλουν να υπακούν στον Θεό, στο κράτος Του να υποταχθούν, στον έλεγχο, στις εντολές Του! Ίσως λαχταράς να βρεις…

22 Ιουνίου 2019

Αποσπάσματα ευαγγελικών ταινιών «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (5) Η επιστροφή του Κυρίου κατά τις έσχατες ημέρες μάς δίνει την οδό της αιώνιας ζωής

Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Κατά Ιωάννην 4:14). Ο Κύριος Ιησούς είναι…

18 Νοεμβρίου 2018

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (6) - Διαφορές ανάμεσα στην οδό της μετάνοιας και στην οδό της αιώνιας ζωής

Ο Κύριος Ιησούς κι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ένας Θεός. Ο Κύριος Ιησούς επιτελεί το έργο της λύτρωσης, που κηρύττει η οδός της μετάνοιας. Ο Παντοδύναμος Θεός των εσχάτων ημερών που επιτελεί το έργο της κρίσεως για να εξαγνίσει την ανθρωπότητα, Εκείνος φέρνει την οδό της αιώ…

18 Νοεμβρίου 2018

Christian Movie Clip «Από τον Θρόνο Ρέει το Ύδωρ της Ζωής» (8) - Πώς να αποκτήσετε την οδό προς την αιώνια ζωή

Επί χιλιάδες χρόνια οι πιστοί του Κυρίου ήθελαν να αποκτήσουν αιώνια ζωή, αλλά κανείς δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσει αυτή του την επιθυμία. Υπάρχει τώρα σύγχυση σχετικά με το αν υπάρχει στην πραγματικότητα ή όχι μία οδός προς την αιώνια ζωή ή υπάρχει σύγχυση σχετικά με το π…

18 Νοεμβρίου 2018

Ποιος είναι ο Κύριός Μου. κλιπ χριστιανικών ταινιών – (5) Μόνο όσοι ακολουθούν τα βήματα του Θεού μπορούν να αποκτήσουν την οδό της αιώνιας ζωής

Πολλοί άνθρωποι που έχουν πίστη στον Κύριο πιστεύουν το εξής: Δεδομένου ότι η Βίβλος αποτελεί καταγραφή του λόγου του Θεού και της μαρτυρίας του ανθρώπου και μπορεί να προσφέρει μεγάλη επιμόρφωση για τον άνθρωπο, η ανάγνωση της Βίβλου θα πρέπει να μας δίνει αιώνια ζωή. Μα ο…

20 Σεπτεμβρίου 2018

Ομιλία του Θεού | Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει τη ζωή, και φέρνει τη διαρκή και αέναη οδό για την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια είναι το μονοπάτι μέσα από το οποίο ο άνθρωπος θα αποκτήσει τη ζωή, και ο μόνος δρόμος για να γνωρίσει τον Θεό και να λάβει την έγκρισή …

5 Οκτωβρίου 2018

Ομιλία του Θεού | Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό (2)

Ο Παντοδύναμος Θεός λέει, «Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης, ο άνθρωπος θα μεταφερθεί σε έναν κόσμο ωραίο. Φυσικά, τούτη η ζωή θα υπάρχει ακόμα στη γη, αλλά θα είναι εντελώς διαφορετική από τη ζωή του ανθρώπου σήμερα. Είναι η ζωή που θα διάγει η ανθρωπότητα, έπειτα …

25 Νοεμβρίου 2018

Ο λόγος του Θεού«Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό»

Ο λόγος του Θεού «Αποκαθιστώντας την κανονική ζωή του ανθρώπου και οδηγώντας τον σε έναν θαυμαστό προορισμό» Μέρος Πρώτο Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Μόλις ολοκληρωθεί το έργο της κατάκτησης, ο άνθρωπος θα μεταφερθεί σε έναν κόσμο ωραίο. Φυσικά, τούτη η ζωή θα υπάρχει ακόμα …

15 Φεβρουαρίου 2019

Ερώτηση 28: Η Βίβλος αποτελεί μαρτυρία του έργου του Θεού· μόνο μέσα από την ανάγνωση της Βίβλου μπορούν οι πιστοί στον Κύριο να καταφέρουν να αναγνωρίσουν ότι ο Θεός δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και όλα τα πράγματα και να είναι σε θέση να δουν τις θαυμαστές πράξεις Του, το μεγαλείο και την παντοδυναμία Του. Η Βίβλος περιέχει πολλά από τα λόγια του Θεού, καθώς και μαρτυρίες από τις εμπειρίες του ανθρώπου· μπορούν να παράσχουν τροφή για τη ζωή των ανθρώπων, καθώς και σπουδαία διαπαιδαγώγηση, οπότε αυτό το οποίο θα ήθελα να αναζητήσω, είναι: μπορούμε πραγματικά να επιτύχουμε την αιώνια ζωή διαβάζοντας τη Βίβλο; Δύναται να μην υπάρχει η οδός της αιώνιας ζωής μέσα στη Βίβλο;

Απαντήση:Με τη Βίβλο μαθαίνουμε ότι ο Θεός είναι ο Δημιουργός όλων των πραγμάτων. Μας επιτρέπει να δούμε τις θαυμαστές πράξεις Του. Επειδή η Βίβλος είναι μια μαρτυρία του έργου του Θεού σε περασμένους καιρούς. Είναι μια …

22 Ιουνίου 2019

Ερώτηση 23: Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Όστις όμως πίη εκ του ύδατος, το οποίον εγώ θέλω δώσει εις αυτόν, δεν θέλει διψήσει εις τον αιώνα, αλλά το ύδωρ, το οποίον θέλω δώσει εις αυτόν, θέλει γείνει εν αυτώ πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωήν αιώνιον» (Ιωαν. 4:14). Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι ο Κύριος Ιησούς μάς έχει ήδη δώσει την οδό της αιώνιας ζωής, αλλά εγώ διάβασα τα εξής λόγια του Παντοδύναμου Θεού: «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή». Τι θα πει αυτό; Γιατί λέει ότι μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να παρέχει στον άνθρωπο την οδό της αιώνιας ζωής;

Απαντήση:Όσον αφορά το ποια είναι αληθινά η οδός της αιώνιας ζωής, θα πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε από πού προέρχεται. Όλοι γνωρίζουμε ότι όταν ο Θεός ενσαρκώθηκε, έγινε μάρτυρας του γεγονότος ότι Εκείνος είναι η αλήθεια, …

22 Ιουνίου 2019

Χριστιανική μουσική | O Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει την οδό της αιώνιας ζωής

Ο Χριστός των εσχάτων ημερών φέρνει ζωή και την παντοτινή, αιώνια οδό της αληθείας. Είν’ ο μόνος δρόμος που χαρίζει στον άνθρωπο ζωή, του δίνει γνώση του Θεού και την έγκριση Αυτού. Την έγκριση του Ιησού ποτέ δεν θα κερδίσεις, ούτε θα 'σαι άξιος την ουράνια πύλη να διαβείς…

12 Ιουλίου 2019

Χριστιανικοί ύμνοι | Μονάχα αυτοί που έχουν καθαρθεί θα εισέλθουν στην τελική ανάπαυση

I Η ανθρωπότητα απ' την Εύα και τον Αδάμ ως αυτή του αύριο, δεν θα ζει πια υπό τη σφαίρα επιρροής του Σατανά, θα σωθεί και θα καθαρθεί. Μια ανθρωπότητα που θα 'χει κριθεί και παιδευτεί, καθαγιασμένη. Απ’ την αρχαία φυλή της Εύας και του Αδάμ διαφέρουν οι άνθρωποι αυτοί, …

30 Αυγούστου 2019