01

Οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου έχουν κατά βάση εκπληρωθεί, σημαίνοντας τον συναγερμό των εσχάτων ημερών

Η διαφθορά και η κακία της ανθρωπότητας έχουν πλέον φτάσει σε κρίσιμο σημείο, και οι προφητείες της Βίβλου για την επιστροφή του Κυρίου έχουν ουσιαστικά εκπληρωθεί. Οι καταστροφές επιδεινώνονται σε ολόκληρο τον κόσμο: Σεισμοί, επιδημίες, λιμοί και πόλεμοι συμβαίνουν συχνότερα, και σπάνια φαινόμενα έχουν εμφανιστεί στους ουρανούς. Οι ημέρες της επιστροφής του Κυρίου έχουν έρθει και πολλοί πιστοί χριστιανοί έχουν την αίσθηση ότι Αυτός έχει ήδη επιστρέψει...

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

Σχετικά λόγια του Θεού

Όλα όσα κάνει ο Θεός, σχεδιάζονται με ακρίβεια. Όταν βλέπει κάτι ή μια κατάσταση, υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης στα μάτια Του, και το μέτρο αυτό θα καθορίσει κατά πόσο θα ξεκινήσει ένα σχέδιο αντιμετώπισης ή διαχείρισης του πράγματος αυτού ή της κατάστασης. Δεν είναι αδιάφορος ούτε αναίσθητος. Στην πραγματικότητα, είναι το εντελώς αντίθετο. Υπάρχει εδώ ένας στίχος που ο Θεός είπε στον Νώε: «Το τέλος πάσης σαρκός ήλθεν ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήσθει αδικίας απ’ αυτών· και ιδού, θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γην». Τούτη τη φορά, ο Θεός, με τα λόγια Του, είπε ότι επρόκειτο να καταστρέψει μόνο τους ανθρώπους; Όχι! Ο Θεός είπε ότι επρόκειτο να καταστρέψει όλα τα έμβια όντα με σάρκα. Γιατί ο Θεός ήθελε την καταστροφή; Εδώ υπάρχει άλλη μία αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού: Στα μάτια του Θεού, υπάρχει ένα όριο στην υπομονή Του απέναντι στη διαφθορά του ανθρώπου, τη ρυπαρότητα, τη βία και την ανυπακοή κάθε σάρκας. Ποιο είναι το όριό Του; Είναι, όπως είπε ο Θεός: «Και είδεν ο Θεός την γην, και ιδού, ήτο διεφθαρμένη· διότι πάσα σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης». Τι σημαίνει η φράση «διότι πάσα σαρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης»; Σημαίνει ότι κάθε ζωντανό πράγμα, συμπεριλαμβανομένων όσων ακολούθησαν τον Θεό, όσων κάλεσαν το όνομά Του, όσων κάποτε πρόσφεραν ολοκαυτώματα στον Θεό, όσων Τον αναγνώρισαν προφορικώς και Τον εξύμνησαν ακόμη —μόλις η συμπεριφορά τους γέμισε διαφθορά και έφτασε στα μάτια του Θεού, Εκείνος έπρεπε να το καταστρέψει. Τούτο ήταν το όριο του Θεού. Έτσι, σε ποιο βαθμό παρέμεινε ο Θεός υπομονετικός ως προς τον άνθρωπο και τη διαφθορά κάθε σάρκας; Στον βαθμό που όλοι οι άνθρωποι, οπαδοί του Θεού ή άπιστοι, δεν βάδιζαν στο σωστό μονοπάτι. Στον βαθμό που ο άνθρωπος δεν ήταν απλώς ηθικά διεφθαρμένος και γεμάτος κακό, αλλά όπου κανείς δεν πίστευε καν στην ύπαρξη του Θεού, πόσο μάλλον να πιστεύει ότι ο κόσμος κυβερνάται από τον Θεό και ότι ο Θεός μπορεί να φέρει στους ανθρώπους φως και το σωστό μονοπάτι. Στον βαθμό που ο άνθρωπος απεχθανόταν την ύπαρξη του Θεού και δεν επέτρεπε στον Θεό να υπάρχει. Μόλις η διαφθορά του ανθρώπου έφτασε στο συγκεκριμένο σημείο, ο Θεός έπαψε να κάνει υπομονή. Τι ήταν αυτό που την αντικατέστησε; Η έλευση της οργής και της τιμωρίας του Θεού. Τούτο δεν ήταν μερική αποκάλυψη της διάθεσης του Θεού; Στην παρούσα εποχή, υπάρχει, άραγε, ακόμα κάποιος δίκαιος άνθρωπος στα μάτια του Θεού; Υπάρχει ακόμα τέλειος άνθρωπος στα μάτια του Θεού; Μήπως σε τούτη την εποχή, η συμπεριφορά κάθε σάρκας πάνω στη γη είναι διεφθαρμένη στα μάτια του Θεού; Σε τούτη τη μέρα και εποχή, εκτός από όσους θέλει ο Θεός να καταστήσει ολοκληρωμένους, όσους μπορούν να Τον ακολουθήσουν και να δεχτούν τη σωτηρία Του, μήπως όλοι οι άνθρωποι της σάρκας δεν προκαλούν τα όρια της υπομονής του Θεού; Όλα όσα συμβαίνουν δίπλα σας, όσα βλέπετε με τα μάτια σας και ακούτε με τα αυτιά σας, και βιώνετε προσωπικά κάθε μέρα σε αυτόν τον κόσμο, δεν είναι γεμάτα βία; Στα μάτια του Θεού, ένας τέτοιος κόσμος, μια τέτοια εποχή δεν πρέπει να πάρει τέλος; Αν και το υπόβαθρο της παρούσας εποχής είναι τελείως διαφορετικό από εκείνο του καιρού του Νώε, τα αισθήματα και η οργή του Θεού απέναντι στη διαφθορά του ανθρώπου παραμένουν ακριβώς τα ίδια με εκείνη την εποχή. Ο Θεός είναι ικανός να είναι υπομονετικός λόγω του έργου Του, αλλά δεδομένων όλων των περιστάσεων και συνθηκών, ο κόσμος αυτός θα έπρεπε να είχε καταστραφεί εδώ και πολύν καιρό στα μάτια του Θεού. Η κατάσταση έχει φτάσει πολύ πιο μακριά από ό,τι τότε που ο κόσμος καταστράφηκε από τον κατακλυσμό.

Ε&Α για το Ευαγγέλιο

Ερώτηση: Καταθέτετε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει ως ο ενσαρκωμένος Παντοδύναμος Θεός, ότι Αυτός εκφράζει κάθε αλήθεια προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα και να επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, άρα πώς μπορούμε, λοιπόν, να διακρίνουμε τη φωνή του Θεού και πώς μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι πράγματι ο επιστρέψας Κύριος Ιησούς;

Βίντεο για λόγους αναφοράς

02

Με δύο τρόπους επιστρέφει ο Κύριος Ιησούς

Οι προφητείες της Βίβλου σχετικά με την επιστροφή του Κυρίου περιλαμβάνουν όχι μόνο τη δημόσια άφιξή Του πάνω στα σύννεφα, αλλά και τη μυστική έλευσή Του, σαν κλέφτης. Πώς, λοιπόν, θα εκπληρωθούν αυτές οι δύο προφητείες; Αν περιμένουμε μόνο ότι ο Κύριος θα έρθει πάνω σε σύννεφα, αλλά παραβλέψουμε την προφητεία της έλευσής Του ως κλέφτης, θα μπορέσουμε να υποδεχτούμε την άφιξη του Κυρίου;

Οι προφητείες της μυστικής έλευσης του Κυρίου

«Και σεις λοιπόν γίνεσθε έτοιμοι· διότι καθ’ ην ώραν δεν στοχάζεσθε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου» (Κατά Λουκάν 12:40).

«Ενθυμού λοιπόν πως έλαβες και ήκουσας, και φύλαττε αυτά και μετανόησον. Εάν λοιπόν δεν αγρυπνήσης, θέλω ελθεί επί σε ως κλέπτης, και δεν θέλεις γνωρίσει ποίαν ώραν θέλω ελθεί επί σε» (Αποκάλυψη 3:3).

«Ιδού, έρχομαι ως κλέπτης· μακάριος όστις αγρυπνεί και φυλάττει τα ιμάτια αυτού, διά να μη περιπατή γυμνός και βλέπωσι την ασχημοσύνην αυτού» (Αποκάλυψη 16:15).

«Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20).

«Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6).

«Διότι ως η αστραπή η αστράπτουσα εκ της υπ’ ουρανόν λάμπει εις την υπ’ ουρανόν, ούτω θέλει είσθαι και ο Υιός του ανθρώπου εν τη ημέρα αυτού. Πρώτον όμως πρέπει αυτός να πάθη πολλά και να καταφρονηθή από της γενεάς ταύτης» (Κατά Λουκάν 17:24-25).

Οι προφητείες της δημόσιας καθόδου του Κυρίου

«Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί αυτόν πας οφθαλμός και εκείνοι οίτινες εξεκέντησαν αυτόν, και θέλουσι θρηνήσει επ’ αυτόν πάσαι αι φυλαί της γης. Ναι, αμήν» (Αποκάλυψη 1:7).

«Και τότε θέλει φανή το σημείον του Υιού του ανθρώπου εν τω ουρανώ, και τότε θέλουσι θρηνήσει πάσαι αι φυλαί της γης και θέλουσιν ιδεί τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενον επί των νεφελών του ουρανού μετά δυνάμεως και δόξης πολλής» (Κατά Ματθαίον 24:30).

Σχετικά λόγια του Θεού

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Εδώ και αρκετές χιλιετίες, ο άνθρωπος λαχταρά να μπορέσει να δει τον ερχομό του Σωτήρα. Ο άνθρωπος λαχταρά να δει τον Σωτήρα Ιησού καβάλα σε ένα λευκό σύννεφο καθώς Εκείνος κατέρχεται, αυτοπροσώπως, ανάμεσα σ’ εκείνους που Τον ποθούν και λαχταρούν τον ερχομό Του εδώ και χιλιάδες χρόνια. Ο άνθρωπος λαχταρά, επίσης, να επιστρέψει ο Σωτήρας και να επανενωθεί μαζί του· δηλαδή, επιθυμεί να επιστρέψει ο Ιησούς ο Σωτήρας στους ανθρώπους, από τους οποίους Εκείνος έχει χωριστεί για χιλιάδες χρόνια, και να εκτελέσει για μια ακόμη φορά το έργο της λύτρωσης που πραγματοποίησε στους Ιουδαίους, να είναι συμπονετικός και στοργικός προς τον άνθρωπο, να συγχωρέσει τις αμαρτίες του ανθρώπου και να σηκώσει τις αμαρτίες του ανθρώπου, και να σηκώσει ακόμη όλες τις παραβάσεις του ανθρώπου και να απελευθερώσει τον άνθρωπο από την αμαρτία. Αυτό που λαχταρά ο άνθρωπος είναι ο Ιησούς ο Σωτήρας να είναι ο ίδιος όπως πριν —ένας Σωτήρας στοργικός, ευγενικός και σεβαστός, ο οποίος δεν οργίζεται ποτέ με τον άνθρωπο και ο οποίος ποτέ δεν τον αποδοκιμάζει, αλλά που συγχωρεί και αναλαμβάνει όλες τις αμαρτίες του ανθρώπου, και που θα πεθαίνει, ακόμα, πάνω στο σταυρό για τον άνθρωπο, όπως έκανε παλιά. Μετά την αναχώρηση του Ιησού, οι μαθητές που Τον ακολούθησαν, καθώς και όλοι οι Άγιοι που σώθηκαν στο όνομά Του, Τον λαχταρούν απεγνωσμένα και Τον περιμένουν. Όλοι εκείνοι που σώθηκαν από τη χάρη του Ιησού Χριστού κατά τη διάρκεια της Εποχής της Χάριτος λαχταρούν να έρθει αυτή η θριαμβευτική ημέρα κατά τη διάρκεια των εσχάτων ημερών που ο Ιησούς ο Σωτήρας θα κατέλθει πάνω σε ένα λευκό σύννεφο για να εμφανιστεί μπροστά σε όλους τους ανθρώπους. Φυσικά, αυτή είναι και η συλλογική επιθυμία όλων εκείνων που αποδέχονται σήμερα το όνομα του Ιησού του Σωτήρα. Όλοι όσοι βρίσκονται στο σύμπαν και γνωρίζουν για τη σωτηρία του Ιησού του Σωτήρα λαχταρούν απελπισμένα να καταφτάσει ξαφνικά ο Ιησούς για να εκπληρώσει αυτά που είπε όταν βρισκόταν στη γη: «Θα έρθω όπως ακριβώς αναχώρησα». Ο άνθρωπος πιστεύει ότι, μετά τη Σταύρωση και την Ανάσταση, ο Ιησούς επέστρεψε στον ουρανό πάνω σε ένα λευκό σύννεφο για να πάρει τη θέση Του στα δεξιά του Υψίστου. Παρομοίως, ο Ιησούς θα κατέβει πάλι πάνω σε ένα λευκό σύννεφο (το σύννεφο αυτό είναι το σύννεφο πάνω στο οποίο Εκείνος επέστρεψε στον ουρανό), ανάμεσα σ’ εκείνους που Τον λαχταρούν απελπισμένα εδώ και χιλιάδες χρόνια, και θα φέρει την εικόνα και τον ρουχισμό των Ιουδαίων. Αφού εμφανιστεί στον άνθρωπο, θα τους προσφέρει φαγητό και θα κάνει ν’ αναβλύσει το νερό της ζωής γι’ αυτούς, και θα ζήσει ανάμεσα στους ανθρώπους, γεμάτος χάρη και γεμάτος αγάπη, ζωντανός και πραγματικός. Όλες αυτού του είδους τις αντιλήψεις πιστεύουν οι άνθρωποι. Όμως ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν το έκανε αυτό· έκανε το αντίθετο από αυτό που σκέφτηκε ο άνθρωπος. Δεν ήρθε ανάμεσα σε εκείνους που λαχταρούσαν την επιστροφή Του και δεν εμφανίστηκε σε όλους τους ανθρώπους όντας πάνω στο λευκό σύννεφο. Εκείνος έχει ήδη φτάσει, αλλά ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει και παραμένει σε άγνοια. Ο άνθρωπος απλώς Τον περιμένει άσκοπα, αγνοώντας ότι Εκείνος έχει ήδη κατέλθει πάνω σε ένα «λευκό σύννεφο» (το σύννεφο το οποίο είναι το Πνεύμα Του, τα λόγια Του, όλη Του η διάθεση κι όλα αυτά που είναι Εκείνος), και τώρα βρίσκεται ανάμεσα σε μια ομάδα νικητών που Εκείνος θα φτιάξει κατά την διάρκεια των εσχάτων ημερών. Ο άνθρωπος δεν το γνωρίζει αυτό: Παρ’ όλη τη στοργή και την αγάπη που έχει ο Σωτήρας Ιησούς προς τον άνθρωπο, πώς μπορεί να δουλέψει σ’ αυτούς τους «ναούς» που κατοικούνται από βρομιά κι ακάθαρτα πνεύματα; Αν κι ο άνθρωπος περιμένει την άφιξή Του, πώς θα μπορούσε Εκείνος να εμφανιστεί σε αυτούς που τρώνε την σάρκα των αδίκων, που πίνουν το αίμα των αδίκων και φοράνε τα ρούχα των αδίκων, που πιστεύουν σ’ Εκείνον αλλά δεν Τον ξέρουν, κι οι οποίοι συνεχώς Τον εκβιάζουν; Ο άνθρωπος γνωρίζει μόνο ότι ο Ιησούς ο Σωτήρας είναι γεμάτος αγάπη και ξεχειλίζει από συμπόνια, και ότι είναι η προσφορά περί αμαρτίας, γεμάτη λύτρωση. Ωστόσο, ο άνθρωπος δεν έχει ιδέα ότι Εκείνος είναι ο ίδιος ο Θεός, που ξεχειλίζει από δικαιοσύνη, μεγαλοπρέπεια, οργή και κρίση, που κατέχει εξουσία κι είναι γεμάτος αξιοπρέπεια. Επομένως, αν και ο άνθρωπος λαχταρά με ανυπομονησία και ποθεί την επιστροφή του Λυτρωτή, και ακόμα και οι προσευχές του συγκινούν τον «Παράδεισο», ο Ιησούς ο Σωτήρας δεν εμφανίζεται σε εκείνους που πιστεύουν σε Εκείνον αλλά δεν Τον γνωρίζουν.

Ε&Α για το Ευαγγέλιο

Gospel Q&A

You bear witness that Almighty God is the return of the Lord Jesus. This is impossible! “Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heavens shall be shaken: And then shall appear the sign of the Son of man in heaven: and then shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of man coming in the clouds of heaven with power and great glory” (Mat 24:29-30). If the Lord really had returned, He should have done so with great glory while descending upon a cloud. Moreover, heaven and earth would have quaked, and the sun and moon would have stopped shining. So far such sights have not manifested, so how can they say the Lord has already returned? Just what exactly is all this about?

Βίντεο για λόγους αναφοράς

03

Ο Σωτήρας έχει ήδη φτάσει μυστικά για να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού

Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, ο Κύριος Ιησούς προείπε την επιστροφή Του, και τώρα οι προφητείες της επιστροφής του Κυρίου έχουν κατά βάση εκπληρωθεί. Ο Κύριος Ιησούς, ο πολυαναμενόμενος Σωτήρας μας, έχει έρθει μυστικά, και είναι ο Χριστός των εσχάτων ημερών, ο Παντοδύναμος Θεός. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει επιτελέσει το έργο της κρίσης ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, αποκάλυψε τα μυστήρια του σχεδίου διαχείρισης του Θεού των έξι χιλιάδων χρόνων και εξέφρασε όλες τις αλήθειες για να εξαγνίσει και να σώσει την ανθρωπότητα. Έχει αποκαλύψει σε εμάς, τους ανθρώπους, την άγια και δίκαιη ουσία του Θεού, καθώς και τη μεγαλοπρεπή και οργισμένη Του διάθεση που δεν θα ανέχεται καμία προσβολή. Αυτό το έχει κάνει για να σώσει εξολοκλήρου τους ανθρώπους από τις διεφθαρμένες διαθέσεις τους, να τους βοηθήσει να αποτινάξουν την επιρροή του Σατανά, να δημιουργήσουν μια ομάδα νικητών πριν την καταστροφή, και να φέρει επιτέλους τους ανθρώπους στον όμορφο προορισμό τους.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

Σχετικά λόγια του Θεού

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Όταν ο Ιησούς ήρθε στον κόσμο του ανθρώπου, ανήγγειλε την Εποχή της Χάριτος και έληξε την Εποχή του Νόμου. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε και πάλι, και με αυτήν την ενσάρκωσή Του έληξε την Εποχή της Χάριτος και ανήγγειλε την Εποχή της Βασιλείας. Όλοι όσοι μπορούν να αποδεχτούν τη δεύτερη ενσάρκωση του Θεού θα οδηγηθούν στην Εποχή της Βασιλείας και επιπλέον θα μπορέσουν να αποδεχθούν προσωπικά την καθοδήγηση του Θεού. Παρόλο που ο Ιησούς έκανε μεγάλο έργο ανάμεσα στους ανθρώπους, ολοκλήρωσε μόνο τη λύτρωση όλης της ανθρωπότητας και έγινε η προσφορά περί αμαρτίας του ανθρώπου· δεν απάλλαξε τον άνθρωπο από όλη τη διεφθαρμένη διάθεσή του. Για να σωθεί ολοκληρωτικά ο άνθρωπος από την επιρροή του Σατανά, δεν αρκούσε μόνο να γίνει ο Ιησούς προσφορά περί αμαρτίας, αλλά έπρεπε, επίσης, ο Θεός να επιτελέσει ακόμα μεγαλύτερο έργο για να απαλλάξει πλήρως τον άνθρωπο από τη σατανικά διεφθαρμένη διάθεσή του. Συνεπώς, τώρα που ο άνθρωπος έχει συγχωρεθεί για τις αμαρτίες του, ο Θεός έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος για να οδηγήσει τον άνθρωπο στη νέα εποχή και έχει ξεκινήσει το έργο του παιδέματος και της κρίσης. Αυτό το έργο ανέβασε τον άνθρωπο σε ένα υψηλότερο βασίλειο. Όλοι όσοι υποτάσσονται στο κράτος Του θα απολαμβάνουν ανώτερη αλήθεια και θα λαμβάνουν μεγαλύτερες ευλογίες. Θα ζούνε πραγματικά στο φως και θα κερδίσουν την αλήθεια, την οδό και τη ζωή.

Ε&Α για το Ευαγγέλιο

Many brothers and sisters who believe in the Lord still aren't clear and they believe this: The Lord Jesus redeemed us from our sins and He already sees us as free from sin. As long as we suffer and pay a price to spread the gospel of the Lord, and we behave well and stand witness well, when the Lord comes we should be able to be raptured into the kingdom of heaven. We will follow the Lord until the end, we do not resist Him or deny His name, so why do we still need to undergo God's work of judgment in the last days?

Βίντεο για λόγους αναφοράς

Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει;

Πώς μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι ο Κύριος Ιησούς έχει ήδη επιστρέψει;

Κλιπ 3 - Ο Θεός χρησιμοποιεί την αλήθεια για να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο κατά τις έσχατες ημέρες

Κλιπ 3 - Ο Θεός χρησιμοποιεί την αλήθεια για να κρίνει και να εξαγνίσει τον άνθρωπο κατά τις έσχατες ημέρες

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρεςλόγο για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέ

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρεςλόγο για να πραγματοποιήσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέ

Χριστιανικός χορός | Ο Θεός Έχει Φέρει τη Δόξα Του στην Ανατολή | Γιορτάζοντας την Επιστροφή του Κυρίου Ιησού

Χριστιανικός χορός | Ο Θεός Έχει Φέρει τη Δόξα Του στην Ανατολή | Γιορτάζοντας την Επιστροφή του Κυρίου Ιησού

Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός καταφθάνει σιωπηλά ανάμεσά μας

Ύμνος των λόγων του Θεού | Ο Θεός καταφθάνει σιωπηλά ανάμεσά μας

04

Ο Κύριος κρούει τη θύρα —φέρσου ως φρόνιμη παρθένος και υποδέξου την επιστροφή Του

Στο Βιβλίο της Αποκάλυψης αναφέρεται η εξής προφητεία: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20). Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου, και εγώ γνωρίζω αυτά, και με ακολουθούσι» (Κατά Ιωάννην 10:27). Είναι σαφές ότι κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός χτυπάει την πόρτα της ανθρωπότητας και αναζητεί τα πρόβατά Του εκφράζοντας λόγια. Εκείνες οι φρόνιμες παρθένες που πιστεύουν αληθινά στον Θεό και λαχταρούν την αλήθεια είναι σε θέση να αναζητήσουν και να ερευνήσουν την εμφάνιση και το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών με ανοιχτό μυαλό, χωρίς να τις εμποδίζει οποιαδήποτε δύναμη, και κατ’ αυτόν τον τρόπο έχουν ακούσει τη φωνή του Θεού και έχουν υποδεχτεί τον Κύριο. Αυτές είναι οι μόνες που δικαιούνται να ανυψωθούν ενώπιον του θρόνου του Θεού και να συμμετάσχουν στο μεγάλο δείπνο με τον Κύριο.

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή

Σχετικά λόγια του Θεού

Εφόσον αναζητούμε τα χνάρια του Θεού, μας ωφελεί να αναζητήσουμε το θέλημα του Θεού, τα λόγια του Θεού, τις ομιλίες Του —διότι όπου βρίσκονται τα νέα λόγια που εκφέρει ο Θεός, εκεί υπάρχει και η φωνή του Θεού, κι όπου υπάρχουν τα βήματα του Θεού, εκεί είναι και τα έργα του Θεού. Όπου βρίσκεται η έκφραση του Θεού, εκεί εμφανίζεται ο Θεός, κι όπου εμφανίζεται ο Θεός, εκεί υπάρχει η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ενώ αναζητούσατε τα χνάρια του Θεού, αγνοήσατε τα λόγια που λένε ότι «ο Θεός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Κι έτσι, πολλοί άνθρωποι, ακόμα κι όταν λαμβάνουν την αλήθεια, δεν πιστεύουν ότι έχουν ανακαλύψει τα χνάρια του Θεού, πόσο μάλλον δε, αναγνωρίζουν την εμφάνιση του Θεού. Τι σοβαρό λάθος! Η εμφάνιση του Θεού δεν μπορεί να συμβιβασθεί με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, πόσο μάλλον δε, μπορεί ο Θεός να εμφανιστεί κατ’ εντολή του ανθρώπου. Ο Θεός κάνει τις δικές Του επιλογές κι έχει τα δικά Του σχέδια όταν εκτελεί το έργο Του. Επίσης, έχει τους δικούς Του σκοπούς, καθώς και τις δικές Του μεθόδους. Ό,τι έργο κι αν κάνει ο Θεός, δεν έχει ανάγκη να το συζητά με τον άνθρωπο ούτε να ζητά τη συμβουλή του ανθρώπου, πόσο μάλλον να ενημερώνει κάθε άνθρωπο σχετικά με το έργο Του. Αυτή είναι η διάθεση του Θεού, η οποία, επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωρισθεί απ’ όλους. Αν επιθυμείς να γίνεις μάρτυρας της εμφάνισης του Θεού, να ακολουθήσεις τα βήματα του Θεού, τότε πρέπει πρώτα να εγκαταλείψεις τις αντιλήψεις σου. Δεν πρέπει να απαιτείς από τον Θεό να κάνει αυτό ή εκείνο και, ακόμη περισσότερο, δεν θα πρέπει να Τον κλείσεις στα δικά σου όρια και να Τον περιορίσεις στις δικές σου αντιλήψεις. Αντίθετα, θα πρέπει να απαιτήσετε από τον εαυτό σας τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αναζητάτε τα χνάρια του Θεού, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να αποδεχτείτε την εμφάνιση του Θεού και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να υποταχθείτε στο νέο έργο του Θεού. Αυτό θα πρέπει να κάνει ο άνθρωπος. Εφόσον ο άνθρωπος δεν είναι η αλήθεια και δεν κατέχει την αλήθεια, θα πρέπει να αναζητά, να αποδέχεται και να υπακούει.

Ε&Α για το Ευαγγέλιο

Gospel Q&A

Ερώτηση: Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς έχει επιστρέψει, γιατί, λοιπόν, δεν Τον έχουμε δει; Μόνο αν το δούμε, θα το πιστέψουμε και οι φήμες είναι αναξιόπιστες. Το ότι δεν Τον είδαμε πρέπει να σημαίνει ότι δεν έχει επιστρέψει ακόμα· θα το πιστέψω, όταν Τον δω. Λέτε ότι ο Κύριος Ιησούς επέστρεψε, πού είναι τώρα, λοιπόν; Ποιο έργο επιτελεί; Τι είπε ο Κύριος; Εγώ θα το πιστέψω, εφόσον είστε σε θέση να διευκρινίσετε αυτά τα πράγματα μέσω μαρτυρίας.

Βίντεο για λόγους αναφοράς

Ενδεικτικά άρθρα

Έχουν εμφανιστεί 6 σημάδια της επιστροφής του Ιησού

Έχουν εμφανιστεί 6 σημάδια της επιστροφής του Ιησού

Oι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν εκπληρωθεί: Πώς να υποδεχθούμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου

Oι προφητείες της Αποκάλυψης έχουν εκπληρωθεί: Πώς να υποδεχθούμε τη δεύτερη έλευση του Κυρίου

Πώς εκπληρώνεται η προφητεία της επιστροφής του Κυρίου Ιησού

Πώς εκπληρώνεται η προφητεία της επιστροφής του Κυρίου Ιησού

Συχνές καταστροφές — Πώς να είμαστε φρόνιμες παρθένες στην υποδοχή του Κυρίου

Συχνές καταστροφές — Πώς να είμαστε φρόνιμες παρθένες στην υποδοχή του Κυρίου

Περισσότερο σπουδαίο περιεχόμενο

Περισσότερα ειδικά θέματα