Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ομιλίες του Χριστού των Εσχάτων Ημερών (Ανθολογία)

–Τα λόγια του Αγίου Πνεύματος προς τις εκκλησίες

  • 1
  • 2
  • 3

Πρόλογος

Μέρος πρώτο

Τα λόγια του Θεού προς ολόκληρο το σύμπαν

(Επιλεγμένα Κείμενα)

  • 1
  • 2
  • 3