Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Σχετικά με τη χρήση του ανθρώπου από τον Θεό

Κανένας δεν είναι ικανός να ζήσει αυτόνομα, εκτός από αυτούς που έχουν λάβει ειδικές οδηγίες και καθοδήγηση από το Άγιο Πνεύμα, επειδή χρειάζονται τη διακονία και την καθοδήγηση αυτών που χρησιμοποιεί ο Θεός. Γι’ αυτό, σε κάθε εποχή, ο Θεός αναθρέφει διάφορους ανθρώπους που σπεύδουν και απασχολούνται με την καθοδήγηση των εκκλησιών για χάρη του έργου Του. Αυτό σημαίνει ότι το έργο του Θεού πρέπει να γίνεται μέσα από αυτούς που ο Θεός κοιτάει με συμπάθεια και εγκρίνει. Το Άγιο Πνεύμα πρέπει να χρησιμοποιεί εκείνο το κομμάτι μέσα τους που αξίζει να χρησιμοποιηθεί για το έργο, ενώ καθίστανται κατάλληλοι για χρήση από τον Θεό μέσω της τελείωσής τους από το Άγιο Πνεύμα. Καθώς η ικανότητα του ανθρώπου να καταλαβαίνει είναι εξαιρετικά ανεπαρκής, πρέπει να λάβει καθοδήγηση από αυτούς που χρησιμοποιεί ο Θεός. Το ίδιο ίσχυε με τη χρήση του Μωυσή από τον Θεό, στον οποίον Εκείνος βρήκε πολλά από τα στοιχεία που ήταν κατάλληλα προς χρήση εκείνη την εποχή, και τον οποίον χρησιμοποίησε για να εκτελέσει το έργο Του κατά τη διάρκεια εκείνου του σταδίου. Σε αυτό το στάδιο, όταν ο Θεός χρησιμοποιεί έναν άνθρωπο, εκμεταλλεύεται ταυτόχρονα εκείνο το κομμάτι του ανθρώπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το Άγιο Πνεύμα προκειμένου να κάνει έργο, και το Άγιο Πνεύμα τον κατευθύνει και παράλληλα τελειοποιεί το υπόλοιπο, ακατάλληλο για χρήση κομμάτι του ανθρώπου.

Το έργο που πραγματοποιεί κάποιος που χρησιμοποιείται από τον Θεό, αποσκοπεί στη συνεργασία με το έργο του Χριστού ή του Αγίου Πνεύματος. Αυτός ο άνθρωπος ανυψώνεται από τον Θεό, ανάμεσα στους ανθρώπους, και είναι εκεί για να ηγείται όλων των εκλεκτών του Θεού, ενώ έχει επίσης ανυψωθεί από τον Θεό προκειμένου να επιτελέσει το έργο της ανθρώπινης συνεργασίας. Κάποιος που έχει αυτές τις ιδιότητες, ο οποίος είναι ικανός να επιτελέσει το έργο της ανθρώπινης συνεργασίας, μπορεί να αποτελέσει το όχημα ώστε να εκπληρωθούν περισσότερες από τις απαιτήσεις που έχει ο Θεός για τον άνθρωπο και να επιτευχθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος ανάμεσα στους ανθρώπους. Με άλλα λόγια: Ο σκοπός που ο Θεός χρησιμοποιεί αυτόν τον άνθρωπο είναι να κατανοήσουν καλύτερα το θέλημα του Θεού όλοι οι ακόλουθοί Του, και να εκπληρώσουν περισσότερες από τις απαιτήσεις του Θεού. Επειδή οι άνθρωποι δεν είναι ικανοί να κατανοήσουν άμεσα τα λόγια ή το θέλημα του Θεού, ο Θεός ανέθρεψε κάποιον, τον οποίον χρησιμοποιεί για να επιτελέσει ένα τέτοιο έργο. Αυτό το πρόσωπο το οποίο χρησιμοποιεί ο Θεός μπορεί επίσης να περιγραφεί ως ένα μέσο, με το οποίο ο Θεός καθοδηγεί τον κόσμο, ως ένας «μεταφραστής» που επικοινωνεί ανάμεσα στον Θεό και τους ανθρώπους. Γι’ αυτόν τον λόγο, ένας τέτοιος άνθρωπος δεν μοιάζει με κανέναν από αυτούς που εργάζονται στον οίκο του Θεού ή που είναι απόστολοί Του. Όπως κι αυτοί, μπορεί να ειπωθεί ότι είναι κάποιος που υπηρετεί τον Θεό. Ωστόσο, λόγω της ουσίας του έργου του και του υποβάθρου της χρήσης του από τον Θεό, διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από τους άλλους εργάτες και απόστολους. Όσον αφορά την ουσία του έργου του και το υπόβαθρο της χρήσης του, ο άνθρωπος που χρησιμοποιείται από τον Θεό έχει ανυψωθεί από Αυτόν και έχει προετοιμαστεί από Αυτόν για να επιτελέσει το έργο Του, και συνεργάζεται στο έργο του ίδιου του Θεού. Κανένας δεν θα μπορούσε ποτέ να υποκαταστήσει το έργο του, καθώς είναι η ανθρώπινη συνεργασία που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του θεϊκού έργου. Εν τω μεταξύ, το έργο που επιτελούν οι άλλοι εργάτες ή απόστολοι δεν είναι παρά η μεταφορά και η υλοποίηση των πολλών πτυχών των διατάξεων για τις εκκλησίες κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου, ή αλλιώς το έργο μιας απλής παροχής ζωής, προκειμένου να διατηρηθεί η εκκλησιαστική ζωή. Αυτοί οι εργάτες και οι απόστολοι δεν έχουν διοριστεί από τον Θεό, πόσο μάλλον μπορεί να λέγεται ότι χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Επιλέγονται από τις εκκλησίες και, αφότου εκπαιδευθούν και καλλιεργηθούν για κάποιο χρονικό διάστημα, όσοι είναι κατάλληλοι συνεχίζουν, ενώ όσοι είναι ακατάλληλοι στέλνονται από εκεί που ήρθαν. Επειδή αυτοί οι άνθρωποι επιλέγονται από τις εκκλησίες, ορισμένοι αποκαλύπτουν το πραγματικό τους πρόσωπο όταν γίνουν ηγέτες, ενώ κάποιοι απ’ αυτούς κάνουν και πολλά άσχημα πράγματα και καταλήγουν να εξολοθρεύονται. Αυτός που χρησιμοποιεί ο Θεός, από την άλλη, είναι κάποιος που έχει προετοιμαστεί από τον Θεό, κάποιος που διαθέτει ένα ορισμένο επίπεδο κι έχει ανθρωπιά. Έχει εκ των προτέρων προετοιμαστεί και φτάσει στην τελείωση μέσω του Αγίου Πνεύματος, καθοδηγείται πλήρως από το Άγιο Πνεύμα και, όσον αφορά στο έργο του, διευθύνεται και δέχεται εντολές από το Άγιο Πνεύμα. Εξ αυτού, δεν υπάρχει η αμυδρή απόκλιση από το μονοπάτι της καθοδήγησης των εκλεκτών του Θεού, καθώς ο Θεός ασφαλώς αναλαμβάνει την ευθύνη για το δικό Του έργο και επιτελεί το δικό Του έργο ανά πάσα στιγμή.

Προηγούμενο:Ο καθένας επιτελεί το λειτούργημά του

Επόμενο:Κάντε πράξη την αλήθεια μόλις την κατανοήσετε

Σχετικό περιεχόμενο