Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Πρόλογος

Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή

Ιδού η εμφάνιση του Θεού με την κρίση και την παίδευση Του

Οι αλήθειες των οραμάτων με τις οποίες πρέπει να εφοδιάζονται οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 1: Πρέπει να γνωρίζετε ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τον ουρανό και τη γη και τα πάντα μέσα σε αυτά

Κεφάλαιο 2: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες για τα ονόματα του Θεού

Κεφάλαιο 3: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες για τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Κεφάλαιο 4: Πρέπει να γνωρίζεις τις αλήθειες του έργου του Θεού των εσχάτων ημερών

Κεφάλαιο 5: Πρέπει να γνωρίσεις τις αλήθειες για την ενσάρκωση του Θεού

Κεφάλαιο 6: Αρκετές μορφές ικανότητας διάκρισης που πρέπει να έχετε πιστεύοντας στον Θεό

Κεφάλαιο 7: Μερικές άλλες πτυχές των αληθειών που είναι οι ελάχιστες που πρέπει να καταλάβουν οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 8: Η κατάληξη για διάφορους τύπους ανθρώπου και η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο