Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού

(Βασικές αρχές των νέων πιστών)

Πρόλογος

Η εμφάνιση του Θεού έφερε μια νέα εποχή

Αντικρίζοντας την εμφάνιση του Θεού στην κρίση και την παίδευσή Του

Οι αλήθειες των οραμάτων με τις οποίες πρέπει να εφοδιάζονται οι νέοι πιστοί

Κεφάλαιο 1: Ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο ένας αληθινός Θεός που δημιούργησε τα πάντα

Κεφάλαιο 2: Οι αλήθειες για τα ονόματα του Θεού

Κεφάλαιο 3: Οι αλήθειες για τα τρία στάδια του έργου του Θεού

Κεφάλαιο 4: Οι αλήθειες του έργου του Θεού τις έσχατες ημέρες

Κεφάλαιο 5: Οι αλήθειες για την ενσάρκωση του Θεού

Κεφάλαιο 6: Αρκετές μορφές ικανότητας διάκρισης που πρέπει να έχετε πιστεύοντας στον Θεό

Κεφάλαιο 7: Άλλες πτυχές των αληθειών που θα πρέπει να καταλαβαίνεις στην πίστη σου στον Θεό

Κεφάλαιο 8: Η κατάληξη για διάφορους τύπους ανθρώπου και η υπόσχεση του Θεού στον άνθρωπο