Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Το ποίμνιο του Θεού ακούει τη φωνή του Θεού

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Κεφάλαιο 7: Μερικές άλλες πτυχές των αληθειών που είναι οι ελάχιστες που πρέπει να καταλάβουν οι νέοι πιστοί

3. Στην πίστη στον Θεό, πρέπει να δημιουργήσετε μια φυσιολογική σχέση με τον Θεό.

Σχετικά λόγια του Θεού:

Όταν πιστεύεις στον Θεό, πρέπει τουλάχιστον να είναι ξεκάθαρο ότι έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό. Εάν δεν έχεις μια κανονική σχέση με τον Θεό, τότε έχει χαθεί το νόημα της πίστης στον Θεό… Μια κανονική σχέση με τον Θεό σημαίνει να μπορεί ο άνθρωπος να μην αμφιβάλλει ούτε να απορρίπτει το έργο του Θεού και να υποτάσσεται σε αυτό και επιπλέον σημαίνει να έχει σωστές προθέσεις ενώπιον του Θεού, να μην σκέφτεται τον εαυτό του, να έχει πάντα ως προτεραιότητα τα συμφέροντα της οικογένειας του Θεού, οτιδήποτε και αν κάνει, να δέχεται να τον παρατηρεί ο Θεός, και να πειθαρχεί στους κανόνες του Θεού. Η καρδιά σου μπορεί και ηρεμεί όταν είσαι με τον Θεό, όποτε πας να κάνεις κάτι. Ακόμα και αν δεν αντιλαμβάνεσαι το θέλημα του Θεού, πρέπει να εκπληρώνεις τα καθήκοντά σου και τις υποχρεώσεις σου όσο καλύτερα μπορείς. Δεν είναι πολύ αργά για να περιμένεις το θέλημα του Θεού να αποκαλυφθεί και να το κάνεις πράξη. Όταν η σχέση σου με τον Θεό γίνει κανονική, τότε θα γίνει κανονική και η σχέση σου με τους ανθρώπους. Όλα λειτουργούν με βάση τον λόγο του Θεού. Όταν τρως και πίνεις τον λόγο του Θεού, να πράττεις σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, να διορθώνεις τις απόψεις σου και μην κάνεις πράγματα που αντιτίθενται στον Θεό ή ενοχλούν την εκκλησία. Μην κάνεις πράγματα που δεν ωφελούν τις ζωές των αδελφών, μη λες πράγματα που δεν βοηθούν τους άλλους, μην κάνεις επαίσχυντα πράγματα. Να είσαι δίκαιος και έντιμος ό,τι και αν κάνεις και κάνε τα όλα ευπαρουσίαστα ενώπιον του Θεού. Παρότι κάποιες φορές η σάρκα είναι αδύναμη, είσαι πάντα ικανός να δίνεις προτεραιότητα στην ωφέλεια της οικογένειας του Θεού, να μην εποφθαλμιάς το προσωπικό σου όφελος, και να πράττεις δίκαια. Εάν μπορείς να πράττεις κατ’ αυτόν τον τρόπο, τότε η σχέση σου με τον Θεό θα είναι κανονική.

Οτιδήποτε και αν κάνεις, πρέπει πάντα να εξετάζεις αν τα κίνητρά σου είναι σωστά. Εάν μπορείς να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Θεού, τότε η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Αυτό συνιστά το ελάχιστο κριτήριο. Εάν, εξετάζοντας τα κίνητρά σου, δεις εκείνα που δεν είναι σωστά και κατορθώσεις να τα αγνοήσεις και να πράξεις σύμφωνα με τον λόγο του Θεού, τότε θα είσαι σωστός ενώπιον του Θεού, πράγμα που θα δείξει ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, και πως ό,τι κάνεις είναι για τον Θεό και όχι για τον εαυτό σου. Όποτε κάνεις ή λες κάτι, πρέπει να διορθώνεις την καρδιά σου, να είσαι δίκαιος, να μην παρασύρεσαι από τα συναισθήματά σου ή να συμπεριφέρεσαι σύμφωνα με τη δική σου θέληση. Αυτές είναι οι αρχές με τις όποιες πορεύονται οι πιστοί στον Θεό. Τα κίνητρα και το ανάστημα ενός ανθρώπου μπορεί να φανούν μέσα από μικρά πράγματα, και, συνεπώς, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να ακολουθήσουν το μονοπάτι του Θεού που θα τους οδηγήσει στην τελείωση, θα πρέπει πρώτα να ξεκαθαρίσουν τα κίνητρά τους και τη σχέση τους με τον Θεό. Μόνο όταν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα μπορέσεις να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό, και μόνο τότε με την αντιμετώπιση, το κλάδεμα, την πειθαρχία και το ραφινάρισμα από τον Θεό είναι δυνατόν να επιτευχθεί το επιθυμητό αποτέλεσμα.

από «Πώς είναι η Σχέση σου Με τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μπορούμε να πούμε ότι η αποκατάσταση της σχέσης κάποιου με τον Θεό είναι το πρώτο βήμα για την είσοδο στο πνευματικό του ταξίδι. Παρότι η μοίρα του ανθρώπου είναι στα χέρια του Θεού, έχει προκαθοριστεί από τον Θεό και δεν μπορεί ο άνθρωπος να την αλλάξει, το κατά πόσο ο άνθρωπος μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση ή να τον κερδίσει ο Θεός εξαρτάται από το αν είναι κανονική η σχέση του με τον Θεό. Ίσως υπάρχουν κάποιες πλευρές σου που είναι αδύναμες ή ανυπάκουες, αλλά εφόσον η στάση σου είναι σωστή και τα κίνητρά σου είναι σωστά, και εφόσον έχεις φτιάξει τη σχέση σου με τον Θεό και η σχέση είναι κανονική, τότε θα έχεις τα προσόντα να οδηγηθείς στην τελείωση από τον Θεό. Εάν δεν έχεις τη σωστή σχέση με τον Θεό και ενεργείς για χάρη της σάρκας ή της οικογένειάς σου, τότε, ανεξάρτητα από το πόσο πολύ έχεις προσπαθήσει, όλα αυτά θα είναι ανώφελα. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική, τότε όλα τα άλλα θα βρουν τη σειρά τους. Ο Θεός δεν ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο, αλλά μόνο για το αν είναι σωστές οι απόψεις σου για την πίστη στον Θεό: σε ποιον πιστεύεις, για ποιον πιστεύεις και γιατί πιστεύεις. Αν μπορείς να δεις αυτά τα πράγματα καθαρά και να διορθώσεις τις απόψεις σου και την πράξη σου, τότε η ζωή σου θα προχωρήσει και μπορείς να είσαι σίγουρος ότι τότε θα οδεύεις στον σωστό δρόμο. Εάν η σχέση σου με τον Θεό δεν είναι κανονική και οι απόψεις σου σχετικά με την πίστη στον Θεό παρεκκλίνουν, τότε αυτό θα αποκλείσει όλα τα άλλα. Όπως και να πιστεύεις στον Θεό, δεν θα κερδίσεις τίποτα. Μόνο αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική θα σε εγκρίνει ο Θεός, όταν θα αγνοήσεις τη σάρκα, θα προσεύχεσαι, θα υποφέρεις, θα υπομένεις, θα υπακούς, θα βοηθάς τους αδελφούς και τις αδελφές σου, θα αφιερώνεις περισσότερη προσπάθεια στον Θεό και ούτω καθεξής.

από «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Εάν επιθυμείς να πετύχεις μια σωστή πνευματική ζωή και να δημιουργήσεις μια σωστή σχέση με τον Θεό, πρέπει πρώτα να δώσεις την καρδιά σου σε Αυτόν και να την γαληνέψεις ενώπιόν Του. Μόνο αφού έχεις εμποτίσει όλη την καρδιά σου με τον Θεό, μπορείς να αναπτύξεις σταδιακά μια σωστή πνευματική ζωή. Εάν οι άνθρωποι, ενόσω πιστεύουν στον Θεό, δεν Του δίνουν την καρδιά τους, αν η καρδιά τους δεν είναι μέσα Του και δεν αντιμετωπίζουν το βάρος Του ως δικό τους, τότε το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν τον Θεό και μόνον έτσι συμπεριφέρονται οι θρησκευόμενοι άνθρωποι - αυτό δεν μπορεί να λάβει τον έπαινο του Θεού.

από «Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μια κανονική σχέση με τον Θεό είναι χτισμένη πάνω στα θεμέλια της αποδοχής των λόγων του Θεού σήμερα. Έχεις κανονική πνευματική ζωή; Έχεις κανονική σχέση με τον Θεό; Είσαι κάποιος που ακολουθεί το έργο του Αγίου Πνεύματος; Εάν είσαι ικανός να ακολουθείς το φως του Αγίου Πνεύματος σήμερα και να κατανοείς το θέλημα του Θεού μέσα από τα λόγια Του και να εισέρχεσαι σε αυτά τα λόγια, τότε είσαι κάποιος που ακολουθεί το ρεύμα του Αγίου Πνεύματος.

από «Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματα του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μόνο με το να φτάσει να γνωρίσει κανείς τον Θεό και να Τον ικανοποιήσει τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του μπορεί να καθιερώσει σταδιακά μια σωστή σχέση μαζί Του. Τρώγοντας και πίνοντας τον λόγο Του και κάνοντάς τον πράξη είναι η καλύτερη συνεργασία με τον Θεό, και είναι η πράξη που γίνεται ο καλύτερος μάρτυρας ως ένας από τους ανθρώπους Του. … Για να πετύχεις μια σωστή πνευματική ζωή, πρώτα να φας και να πιεις τον λόγο του Θεού και να τον κάνεις πράξη. Και με αυτήν τη βάση δημιουργείς μια σωστή σχέση μεταξύ ανθρώπου και Θεού.

από «Εκείνοι, η διάθεση των οποίων έχει αλλάξει, είναι εκείνοι που έχουν εισέλθει στην πραγματικότητα του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Η σχέση μεταξύ Θεού και ανθρώπου φτάνει στο πιο οικείο της επίπεδο κατά την προσευχή. Γενικά, όταν καταπιάνεσαι με τις δραστηριότητές σου, μπορείς να γονατίσεις και να προσευχηθείς εδώ και τώρα; Δεν μπορείς. Η σχέση των ανθρώπων με τον Θεό είναι στο πιο στενό της επίπεδο και στο πιο άμεσο όταν αυτοί γονατίζουν και προσεύχονται. Όταν διαβάζεις τον λόγο του Θεού, αν προσευχηθείς και μετά τον ξαναδιαβάσεις, θα νιώσεις διαφορετικά. Αν δεν έχεις προσευχηθεί για κάποιο διάστημα, τότε δεν θα κατανοείς τον λόγο του Θεού όταν τον διαβάσεις. Μόλις τον διαβάσεις, ακόμα δεν θα ξέρεις τι εννοεί.

... Ο σκοπός της προσευχής είναι να μπορούν οι άνθρωποι να εισέλθουν στην παρουσία του Θεού και να δεχθούν τα πράγματα που ο Θεός σκοπεύει να τους δώσει. Αν προσεύχεσαι συχνά και εισέρχεσαι συχνά στην παρουσία του Θεού, τότε θα συναναστρέφεσαι συχνά με τον Θεό και θα έχεις μια σωστή σχέση μαζί Του. Θα υποκινείσαι πάντα απ' Αυτόν και θα δέχεσαι πάντα την τροφή Του. Επομένως, θα μεταμορφωθείς, οι καταστάσεις σου θα βελτιώνονται διαρκώς και δεν θα αποκαρδιώνεσαι. Ειδικά όταν οι αδελφοί και οι αδελφές ενώνονται στην προσευχή, μόλις την ολοκληρώσουν, είναι γεμάτοι δύναμη και νιώθουν πως έχουν κερδίσει πολλά. . Πράγματι, μπορεί να μην έχουν συναναστραφεί ιδιαίτερα αυτές τις μέρες που είναι μαζί, αλλά η προσευχή ήταν αυτή που αφυπνίζει την ενέργειά τους, και τότε εύχονται να μπορούσαν να παραμερίσουν τις οικογένειές τους και τον κόσμο μεμιάς. Εύχονται να μπορούσαν να παρατήσουν τα πάντα· το να έχουν μόνο τον Θεό αρκεί. Μπορείς να δεις πως η ενέργειά τους είναι πολύ μεγάλη.

από «Η σημασία και η πράξη της προσευχής» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Αν δεν έχεις σωστή σχέση με τον Θεό, ανεξάρτητα από το τι κάνεις για να διατηρήσεις τις σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά δουλεύεις ή πόση ενέργεια καταβάλλεις, η σχέση αυτή θα εξακολουθεί να ανήκει σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία ζωής. Διατηρείς τη θέση σου μεταξύ των ανθρώπων μέσα από μια ανθρώπινη προοπτική και μια ανθρώπινη φιλοσοφία, έτσι ώστε να σε επαινέσουν. Δεν δημιουργείς σωστές σχέσεις με ανθρώπους σύμφωνα με τον λόγο του Θεού. Εάν δεν εστιάζεις στις σχέσεις σου με τους ανθρώπους, αλλά διατηρείς μια σωστή σχέση με τον Θεό, αν είσαι πρόθυμος να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό και να μάθεις να Τον υπακούς, πολύ φυσικά, οι σχέσεις σου με όλους τους ανθρώπους θα γίνουν σωστές. Με αυτόν τον τρόπο, οι σχέσεις αυτές δεν εδραιώνονται στη σάρκα, αλλά στη θεμελίωση της αγάπης του Θεού. Δεν υπάρχουν σχεδόν καθόλου αλληλεπιδράσεις βασισμένες στη σάρκα, αλλά στο πνεύμα υπάρχει συντροφικότητα καθώς και αγάπη, παρηγοριά και φροντίδα του ενός για τον άλλο. Αυτό γίνεται μόνο στο θεμέλιο μιας καρδιάς που ικανοποιεί τον Θεό. Αυτές οι σχέσεις δεν διατηρούνται στηριζόμενες σε μια ανθρώπινη φιλοσοφία ζωής, αλλά διαμορφώνονται πολύ φυσικά μέσα από το βάρος για τον Θεό. Δεν απαιτούν ανθρώπινη προσπάθεια - ασκούνται μέσω των αρχών του λόγου του Θεού... Μια σωστή σχέση μεταξύ ανθρώπων εδράζεται στο θεμέλιο του να δώσουν την καρδιά τους στον Θεό. Δεν επιτυγχάνεται μέσω ανθρώπινης προσπάθειας. Χωρίς τον Θεό, οι σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων είναι απλές σχέσεις της σάρκας. Δεν είναι σωστές, αλλά υποκύπτουν στην επιθυμία - είναι σχέσεις που ο Θεός απεχθάνεται, που μισεί. Εάν λες ότι το πνεύμα σου έχει συγκινηθεί, αλλά πάντα θέλεις να συναναστρέφεσαι ανθρώπους τους οποίους συμπαθείς και εκτιμάς, ενώ εάν υπάρχει κάποιος άλλος που αναζητά, τον οποίο δεν συμπαθείς, για τον οποίο έχεις προκατάληψη και δεν θα ασχοληθείς με αυτόν, αυτό είναι επιπλέον απόδειξη ότι είσαι συναισθηματικός άνθρωπος και δεν έχεις καθόλου σωστή σχέση με τον Θεό. Προσπαθείς να εξαπατήσεις τον Θεό και να καλύψεις τη δική σου ασχήμια. Ακόμα κι αν μπορείς να μοιραστείς κάποια κατανόηση αλλά έχεις λανθασμένες προθέσεις, ό, τι κάνεις είναι καλό για τα ανθρώπινα πρότυπα. Ο Θεός δεν θα σε επαινέσει - ενεργείς σύμφωνα με τη σάρκα, όχι σύμφωνα με το βάρος του Θεού. Αν είσαι σε θέση να γαληνέψεις την καρδιά σου μπροστά στο Θεό και να έχεις σωστές αλληλεπιδράσεις με όλους εκείνους που αγαπούν τον Θεό, μόνο τότε είσαι κατάλληλος προς χρήση από τον Θεό. Αυτός ο τρόπος, ανεξάρτητα από το πώς συσχετίζεσαι με άλλους, δεν θα είναι σύμφωνος με μια φιλοσοφία ζωής, αλλά θα σημαίνει ότι ζεις ενώπιον του Θεού μεριμνώντας για το βάρος του.

από «Η δημιουργία μιας σωστής σχέσης με τον Θεό είναι πολύ σημαντική» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Για όποιον πιστεύει στον Θεό αποτελεί πρωταρχική προτεραιότητα να κτίσει μια καλή σχέση με τον Θεό. Αυτό πρέπει όλοι να το αντιμετωπίζουν ως το πιο σημαντικό καθήκον και το πρωταρχικό γεγονός στη ζωή τους. Ό,τι κάνεις θα πρέπει να κρίνεται ανάλογα με το αν έχεις ή όχι κανονική σχέση με τον Θεό. Αν η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική και οι προθέσεις σου είναι σωστές, τότε κάνε το. Για να διατηρήσεις την κανονική σου σχέση με τον Θεό, δεν πρέπει να φοβάσαι μη βλάπτονται τα προσωπικά σου συμφέροντα, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να βρει οτιδήποτε εναντίον σου, δεν πρέπει να επιτρέπεις στον Σατανά να σε χειρίζεται και να σε κάνει περίγελο. Μια τέτοια πρόθεση είναι η απόδειξη ότι η σχέση σου με τον Θεό είναι κανονική. Δεν είναι για τη σάρκα, είναι για την ηρεμία του πνεύματος, είναι για να κερδίσεις το έργο του Αγίου Πνεύματος και για να ικανοποιήσεις το θέλημα του Θεού. Αν πρόκειται να εισέλθεις σε μια σωστή κατάσταση, πρέπει να δημιουργήσεις μια καλή σχέση με τον Θεό, πρέπει να διορθώσεις τις απόψεις σου για την πίστη στον Θεό. Πρέπει να επιτρέψεις στον Θεό να σε κερδίσει και να Tου επιτρέψεις να σου αποκαλύψει τους καρπούς του λόγου Του σ’ εσένα, και να σε διαφωτίσει και να σε φωτίσει ακόμα περισσότερο. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα εισέλθεις στον σωστό τρόπο. Τρώγε και πίνε αδιάκοπα τον σημερινό λόγο του Θεού, μπες στον σημερινό τρόπο του έργου του Αγίου Πνεύματος, πράξε σύμφωνα με τις σημερινές απαιτήσεις του Θεού, μην ακολουθείς πεπαλαιωμένες πρακτικές, μην προσκολλάσαι σε παλιούς τρόπους ζωής και πέρασε γρήγορα στον τρόπο του σημερινού έργου. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η σχέση σου με τον Θεό θα είναι απολύτως κανονική και θα είσαι στον σωστό δρόμο όσον αφορά την πίστη στον Θεό.

από «Πώς είναι η σχέση σου με τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Στην αναζήτηση της αληθινής οδού, πρέπει να κατέχετε λογική

Επόμενο:Η άγια ευπρέπεια που οι πιστοί του Θεού πρέπει να κατέχουν