Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Άκου τη Φωνή του Θεού Ιδού ο Θεός Εμφανίστηκε

Α. Η εμφάνιση του ενσαρκωμένου Θεού των εσχάτων ημερών και η εργασία του ως ο Υιός του ανθρώπου

1Προφητείες από τον ίδιο τον Κύριο Ιησού Χριστό σχετικά με την εμφάνιση του ενσαρκωμένου Θεού των εσχάτων ημερών και την εργασία του ως ο Υιός του ανθρώπου
2Τι είναι ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;
3Ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ του έργου του ενσαρκωμένου Θεού και του έργου του Πνεύματος;
4Γιατί δεν χρησιμοποιούνται οι άνθρωποι για το έργο της κρίσης του Θεού των εσχάτων ημερών, αλλά πρέπει να το κάνει αυτό ο ίδιος ο ενσαρκωμένος Θεός;
5Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει μεγαλύτερη ανάγκη σωτηρίας από τον ενσαρκωμένο Θεό;
6Γιατί λέγεται ότι δύο ενσαρκώσεις συμπληρώνουν τη σημασία της ενσάρκωσης;
7Πώς μπορεί κανείς να κατανοήσει ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή;
8Πώς η εκτέλεση του έργου της κρίσεως από τον ενσαρκωμένο Θεό τερματίζει την Εποχή του Σκότους κατά την οποία η ανθρωπότητα πιστεύει σε έναν ασαφή Θεό, καθώς και στην κυριαρχία του Σατανά;

Συμπληρωματικά αποσπάσματα κηρύγματος και συναναστροφής

1Ερώτηση 1: Γίνεστε μάρτυρες ότι ο Θεός ενσαρκώθηκε ως ο Υιός του ανθρώπου, για να επιτελέσει το έργο της κρίσης κατά τις έσχατες ημέρες, κι όμως, η πλειονότητα των θρησκευτικών παστόρων και πρεσβυτέρων ισχυρίζονται ότι ο Κύριος θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών. Αυτό το στηρίζουν κυρίως στους Βιβλικούς στίχους: «Ούτος ο Ιησούς […] θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε Αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πραξ. 1:11). «Ιδού, έρχεται μετά των νεφελών, και θέλει ιδεί Αυτόν πας οφθαλμός» (Αποκ. 1:7). Και επιπλέον, οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι μάς διδάσκουν επίσης ότι όποιος Κύριος Ιησούς δεν έρχεται μετά νεφελών είναι ψευδής και πρέπει να απορριφθεί. Επομένως, δεν είμαστε σίγουροι αν αυτή η άποψη συνάδει ή όχι με τη Βίβλο· είναι ορθή αυτή του είδους η κατανόηση ή όχι;
2Ερώτηση 2: Παρόλο που όσοι πιστεύουν στον Κύριο γνωρίζουν ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν ο ενσαρκωμένος Θεός, πολύ λίγοι άνθρωποι κατανοούν την αλήθεια της ενσάρκωσης. Όταν ο Κύριος επιστρέψει, αν εμφανιστεί ακριβώς όπως και ο Κύριος Ιησούς —γίνει, δηλαδή, ο Υιός του ανθρώπου και εργαστεί— οι άνθρωποι πραγματικά δεν θα έχουν τρόπο να αναγνωρίσουν τον Κύριο Ιησού και να υποδεχθούν την επιστροφή Του. Τι είναι, λοιπόν, στ’ αλήθεια η ενσάρκωση; Ποια είναι η ουσία της ενσάρκωσης;
3Ερώτηση 3: Γιατί ενσαρκώθηκε ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες και έγινε ο Υιός του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η πραγματική διαφορά μεταξύ του πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού ο οποίος αναστήθηκε από τον θάνατο και του ενσαρκωμένου Υιού του ανθρώπου; Πρόκειται για ένα θέμα που δεν κατανοούμε —παρακαλούμε, συναναστραφείτε μας πάνω σ’ αυτό.
4Ερώτηση 4: Ο Θεός χρησιμοποίησε τον Μωυσή, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της Εποχής του Νόμου, οπότε γιατί ο Θεός δεν χρησιμοποιεί τους ανθρώπους, για να επιτελέσουν το έργο της κρίσης Του κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά χρειάζεται να ενσαρκωθεί, για να το επιτελέσει ο ίδιος;
5Ερώτηση 5: Γιατί λέγεται ότι η διεφθαρμένη ανθρωπότητα πρέπει να σωθεί από τον ενσαρκωμένο Θεό; Αυτό είναι κάτι που δεν καταλαβαίνουν οι περισσότεροι άνθρωποι —παρακαλούμε, συναναστραφείτε μας πάνω σ’ αυτό.
6Ερώτηση 6: Κατά την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός ενσαρκώθηκε για να χρησιμεύσει ως προσφορά περί αμαρτίας για την ανθρωπότητα, λυτρώνοντάς τους από την αμαρτία. Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε εκ νέου, για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης Του, προκειμένου να εξαγνίσει και να σώσει τον άνθρωπο ολοκληρωτικά. Γιατί, λοιπόν, ο Θεός χρειάζεται να ενσαρκωθεί δύο φορές, προκειμένου να επιτελέσει το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας; Και ποια είναι η πραγματική σημασία της διπλής ενσάρκωσης του Θεού;
7Ερώτηση 7: Και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού μαρτυρούν ότι «ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή». Πώς θα πρέπει να αναγνωρίζουμε την ουσία του Χριστού ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή;

Β. Το σχέδιο διαχείρισης του Θεού για τη σωτηρία της ανθρωπότητας, τα τρία στάδια του έργου