Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Κεφάλαιο 15

Η εμφάνιση του Θεού έχει ήδη πραγματωθεί σε όλες τις εκκλησίες. Το Πνεύμα είναι Αυτό που ομιλεί, Αυτός είναι μια μαινόμενη πυρκαγιά, κουβαλά μεγαλοπρέπεια και κρίνει· είναι ο Υιός του ανθρώπου, ενδεδυμένος ποδήρη χιτώνα και περιεζωσμένον πλησίον των μαστών ζώνην χρυσήν. Η δε κεφαλή αυτού και αι τρίχες ήσαν λευκαί και ως μαλλίον λευκόν, ως χιών· και οι οφθαλμοί αυτού ως φλόξ πυρός, και οι πόδες αυτού όμοιοι με χαλκολίβανον, ως εν καμίνω πεπυρωμένοι, και η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών, και είχεν εν τη δεξιά αυτού χειρί επτά αστέρας, και εκ του στόματος αυτού του εξήρχετο ρομφαία δίστομος οξεία, και η όψις αυτού έλαμπεν ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού.

Ο Υιός του ανθρώπου έχει υπάρξει αντικείμενο μαρτυρίας, ο ίδιος ο Θεός έχει φανερωθεί ανοικτά και η δόξα του Θεού έχει εμφανιστεί ως ο ήλιος λάμπει εν τη δυνάμει αυτού. Η ένδοξη όψη του Θεού λάμπει εκτυφλωτικά· τίνος τα μάτια τολμούν να την αψηφήσουν; Αψηφισιά σημαίνει θάνατος! Δεν υπάρχει το παραμικρό έλεος για ό,τι σκέφτεστε μέσα στην καρδιά σας, για όποια λέξη λέτε ή για ό,τι κάνετε. Όλοι θα φτάσετε να κατανοήσετε και να δείτε τι είναι αυτό που έχετε λάβει –τίποτα πέρα από την κρίση Μου! Μπορώ να το ανεχτώ όταν δεν προσπαθείτε να τρώτε και να πίνετε τον λόγο Μου, αλλά διακόπτετε αυθαίρετα και καταστρέφετε την κατασκευή Μου; Δεν θα είμαι επιεικής με τέτοια άτομα! Κάτι πιο σοβαρό και θα καταστραφείς μέσα στις φλόγες! Ο παντοδύναμος Θεός εκδηλώνεται μέσα σε ένα πνευματικό σώμα, χωρίς η παραμικρή σάρκα ή το παραμικρό αίμα να ενώνει το κεφάλι με τα δάχτυλα των ποδιών. Αυτός υπερβαίνει τον σύμπαν κόσμο, καθισμένος στον ένδοξο θρόνο στον τρίτο ουρανό, διοικώντας τα πάντα! Όλα τα πράγματα στο σύμπαν είναι μέσα στο χέρια Μου. Εάν ομιλώ, αυτό που λέω θα γίνει. Εάν διατάσσω κάτι, θα γίνει κατ’ αυτόν τον τρόπο. Ο Σατανάς είναι κάτω από τα πόδια Μου, βρίσκεται μέσα στο πηγάδι της αβύσσου! Όταν βγει η φωνή Μου, ο ουρανός και η γη θα πεθάνουν και θα εξαφανιστούν! Τα πάντα θα ανανεωθούν και αυτή είναι μια αναλλοίωτη αλήθεια που είναι μονάχα πάρα πολύ αληθινή. Έχω νικήσει τον κόσμο, έχω νικήσει όλους τους κακούς. Κάθομαι εδώ μιλώντας σ’ εσάς· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν και όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να αποδεχθούν.

Οι ημέρες θα τελειώσουν· όλα τα πράγματα στον κόσμο θα εξαφανιστούν και τα πάντα θα ξαναγεννηθούν. Να το θυμάστε αυτό! Να το θυμάστε αυτό! Δεν μπορεί να υπάρχει ασάφεια! Ο ουρανός και η γη θέλουσι παρέλθει, οι δε λόγοι Μου δεν θέλουσι παρέλθει. Αφήστε Με να σας προτρέψω άλλη μια φορά: μην τρέχετε εις μάτην! Ξυπνήστε! Μετανοήστε και η σωτηρία είναι κοντά! Έχω εμφανιστεί ήδη ανάμεσά σας και η φωνή Μου έχει υψωθεί. Η φωνή Μου έχει υψωθεί ενώπιόν σας, πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσάς κάθε μέρα, φρέσκια και καινούρια κάθε μέρα. Με βλέπεις και σε βλέπω. Σου μιλώ συνεχώς, πρόσωπο με πρόσωπο μ’ εσένα. Κι όμως, Με απορρίπτεις, δεν Mε γνωρίζεις· Τα πρόβατα τα εμά ακούουσι την φωνήν μου κι όμως εξακολουθείτε να διστάζετε! Διστάζετε! Επαχύνθη η καρδία σας, τα μάτια σας έχουν τυφλωθεί από τον Σατανά και δεν μπορείτε να δείτε την ένδοξη όψη Μου –τι οικτρό! Τι οικτρό!

Τα επτά Πνεύματα ενώπιον του θρόνου Μου αποστέλλονται σε όλες τις γωνιές της γης και Εγώ θα στείλω τον Αγγελιοφόρο Μου να μιλήσει στις εκκλησίες. Είμαι δίκαιος και πιστός, είμαι ο Θεός που εξετάζει τα βαθύτερα σημεία της καρδιάς του ανθρώπου. Tο Πνεύμα ομιλεί στας εκκλησίας και τα λόγια Μου είναι εκείνα που πηγάζουν από τον Υιό Μου· όλοι όσοι έχουν αυτιά θα πρέπει να ακούσουν! Όλοι όσοι ζουν θα πρέπει να αποδεχθούν! Απλά να τα τρώτε και να τα πίνετε και να μην τα αμφισβητείτε. Όλοι όσοι υπακούν και ακολουθούν τα λόγια Μου θα λάβουν μεγάλες ευλογίες! Όλοι όσοι αναζητούν ειλικρινά το πρόσωπό Μου θα έχουν σίγουρα νέο φως, νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις· όλοι θα είναι φρέσκοι και καινούριοι. Τα λόγια Μου θα εμφανίζονται σ’ εσένα οποιαδήποτε στιγμή και θα ανοίξουν τα μάτια του πνεύματός σου για να μπορείς να δεις όλα τα μυστήρια του πνευματικού βασιλείου και ότι η βασιλεία βρίσκεται ανάμεσα στους ανθρώπους. Είσελθε στο καταφύγιο και όλη η χάρη και οι ευλογίες θα σε περιβάλλουν, ο λιμός και η πανώλη δεν θα μπορούν να σε αγγίξουν, οι λύκοι, τα φίδια, οι τίγρεις και οι λεοπαρδάλεις δεν θα μπορούν να σε βλάψουν. Θα είσαι μαζί Μου και θα περπατάμε μαζί προς τη δόξα!

Ο παντοδύναμος Θεός! Το ένδοξο σώμα Του εμφανίζεται ανοικτά, το άγιο πνευματικό σώμα εγείρεται και Αυτός είναι ο ίδιος ο ολοκληρωμένος Θεός! Ο κόσμος και η σάρκα έχουν αλλάξει και οι δύο και η μεταμόρφωσή Του στο όρος είναι το πρόσωπο του Θεού. Φορά το χρυσό στέμμα στην κεφαλή Του, η ένδυσή Του είναι ολόλευκη, πλησίον των μαστών υπάρχει ζώνη χρυσή και όλα τα πράγματα στον κόσμο είναι το υποπόδιό Του. Οι οφθαλμοί Του είναι σαν φλόγα πυρός, η οξεία δίστομος ρομφαία βρίσκεται στο στόμα Του και έχει στο δεξί Του χέρι τους επτά αστέρες. Η οδός προς τη βασιλεία είναι απεριόριστα φωτεινή και η δόξα Του εγείρεται και λάμπει· τα όρη είναι χαρούμενα και τα ύδατα γελούν, ο ήλιος, η σελήνη και τα αστέρια περιστρέφονται όλα στην ομαλή διάταξή τους καλωσορίζοντας τον μοναδικό, αληθινό Θεό, του οποίου η θριαμβευτική επιστροφή αναγγέλλει την ολοκλήρωση του σχεδίου διαχείρισής Του, διάρκειας έξι χιλιάδων ετών. Τα πάντα χοροπηδούν και χορεύουν με χαρά! Ζήτω! Ο παντοδύναμος Θεός κάθεται στον ένδοξο θρόνο Του! Τραγουδήστε! Το νικηφόρο λάβαρο του Παντοδύναμου υψώνεται ψηλά στο μεγαλοπρεπές, έξοχο όρος Σιών! Όλα τα έθνη ζητωκραυγάζουν, όλοι οι λαοί τραγουδούν, το όρος Σιών γελά χαρωπά, η δόξα του Θεού έφτασε! Δεν πίστευα ποτέ ότι θα δω το πρόσωπο του Θεού ούτε στα όνειρά μου, όμως σήμερα το είδα. Πρόσωπο με πρόσωπο με Εκείνον κάθε μέρα, Του αποκαλύπτω την καρδιά μου. Εκείνος προσφέρει πλουσιοπάροχα όλα όσα τρώγονται και πίνονται. Τη ζωή, τα λόγια, τις πράξεις, τις σκέψεις, τις ιδέες –το ένδοξο φως Του τα φωτίζει όλα. Εκείνος δείχνει τον δρόμο σε κάθε βήμα και εάν κάποια καρδιά είναι ανυπότακτη, τότε η κρίση Του θα της χτυπήσει αμέσως την πόρτα.

Να τρώμε μαζί με τον Θεό, να μένουμε μαζί, να ζούμε μαζί, να είμαστε μαζί Του, να περπατάμε μαζί, να απολαμβάνουμε μαζί, να κερδίζουμε δόξα και ευλογίες μαζί, να μοιραζόμαστε τη βασιλεία με τον Θεό και να είμαστε μαζί στη βασιλεία –ω, τι ευχαρίστηση! Ω, τι γλυκό! Πρόσωπο με πρόσωπο κάθε μέρα, μιλάμε κάθε μέρα, συζητάμε συνεχώς, έχουμε νέα διαφώτιση και νέες γνώσεις κάθε μέρα. Τα πνευματικά μάτια μας είναι ανοιχτά και βλέπουμε τα πάντα, όλα τα μυστήρια του πνεύματος φανερώνονται σ’ εμάς. Η άγια ζωή είναι τόσο ανέμελη. Τρέξε γρήγορα και μη σταματάς, προχώρα μπροστά συνεχώς, υπάρχει μια πιο θαυμάσια ζωή εμπρός. Μην ικανοποιείσαι απλώς με μια γλυκιά γεύση, αλλά να επιζητάς πάντοτε να εισέλθεις στον Θεό. Αυτός είναι πλήρης και γενναιόδωρος και έχει όλα τα πράγματα που μας λείπουν. Να συνεργάζεσαι δυναμικά, να εισέλθεις σε Αυτόν και τίποτα δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο. Η ζωή μας θα είναι υπερβατική και κανένας άνθρωπος, ζήτημα ή πράγμα δεν θα μπορεί να μας ενοχλήσει.

Υπέρβαση! Υπέρβαση! Αληθινή υπέρβαση! Η υπερβατική ζωή του Θεού βρίσκεται εντός και όλα τα πράγματα γίνονται αληθινά χαλαρά! Υπερβαίνουμε τον κόσμο και τα εγκόσμια πράγματα, δεν αισθανόμαστε δεμένοι με τους συζύγους ή τα παιδιά μας. Υπερβαίνουμε τον έλεγχο της ασθένειας και του περιβάλλοντος. Ο Σατανάς δεν τολμά να μας ενοχλήσει. Υπερβαίνουμε εντελώς όλες τις καταστροφές –αυτό επιτρέπει στον Θεό να αναλάβει τη βασιλεία! Ποδοπατάμε κατάχαμα τον Σατανά, καταθέτουμε μαρτυρία για την εκκλησία και εκθέτουμε εντελώς το άσχημο πρόσωπο του Σατανά. Η κατασκευή της εκκλησίας είναι μέσα στον Χριστό, το ένδοξο σώμα έχει εγερθεί –αυτό είναι το να ζει κανείς την αρπαγή.

Προηγούμενο:Κεφάλαιο 14

Επόμενο:Κεφάλαιο 16

Σχετικό περιεχόμενο