Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)

Όταν ο Θεός διεξάγει το έργο Του, δεν έρχεται για να εμπλακεί σε οποιαδήποτε οικοδόμηση ή κίνημα. Έρχεται για να εκπληρώσει τη διακονία Του. Κάθε φορά που ενσαρκώνεται, το κάνει μόνο για να επιτύχει ένα στάδιο του έργου και να εγκαινιάσει μια νέα εποχή. Τώρα έχει έρθει η Εποχή της Βασιλείας, και η εκπαίδευση για τη βασιλεία. Αυτό το στάδιο του έργου δεν είναι έργο του ανθρώπου, ούτε έχει στόχο την κατεργασία του ανθρώπου από τον Θεό μέχρι ενός συγκεκριμένου βαθμού. Έχει στόχο να ολοκληρώσει ένα μέρος του έργου του Θεού. Το έργο Του δεν είναι έργο του ανθρώπου, δεν έχει στόχο να επιτύχει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατεργασία του ανθρώπου από τον Θεό προτού εγκαταλείψει τη γη. Έχει στόχο να εκπληρώσει πλήρως τη διακονία Του και να τελειώσει το έργο που οφείλει να επιτελέσει, δηλαδή να κάνει τις σωστές ρυθμίσεις για το έργο Του επί γης, και έτσι να δοξαστεί. Το έργο του ενσαρκωμένου Θεού διαφέρει από εκείνο που χρησιμοποιείται από το Άγιο Πνεύμα. Όταν ο Θεός επιτελεί το έργο Του επί γης, Τον απασχολεί μόνο η εκπλήρωση της διακονίας Του. Όσον αφορά όλα τα άλλα θέματα που δεν σχετίζονται με τη διακονία Του, ουσιαστικά δεν συμμετέχει καθόλου, έστω και κάνοντας τα στραβά μάτια. Απλώς διεξάγει το έργο που οφείλει και ουδόλως ανησυχεί για το έργο που οφείλει να επιτελέσει ο άνθρωπος. Το έργο που επιτελεί είναι μόνο αυτό που σχετίζεται με την εποχή στην οποία Αυτός βρίσκεται και τη διακονία που οφείλει να εκπληρώσει, σαν να μην είναι όλα τα υπόλοιπα θέματα ευθύνη Του. Δεν εφοδιάζεται με περισσότερες βασικές γνώσεις σχετικά με τη ζωή ως άνθρωπος και δεν μαθαίνει περισσότερες κοινωνικές δεξιότητες ή οτιδήποτε άλλο εμπίπτει στην κατανόηση του ανθρώπου. Δεν ενδιαφέρεται καθόλου για όλα όσα οφείλει να διαθέτει ο άνθρωπος και απλά επιτελεί το έργο που είναι καθήκον Του. Συνεπώς, ο άνθρωπος θεωρεί ότι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι ανεπαρκής σε πάρα πολλά θέματα, ακόμη και στον βαθμό που κάνει τα στραβά μάτια σε πολλά που θα πρέπει να διαθέτει ένας άνθρωπος, και δεν κατανοεί αυτά τα θέματα. Θέματα όπως η γενική γνώση της ζωής, καθώς και οι αρχές της συμπεριφοράς και των κοινωνικών σχέσεων φαίνεται ότι δεν έχουν καμία σχέση με Αυτόν. Παρόλα αυτά, εσύ δεν μπορείς να διαισθανθείς από τον ενσαρκωμένο Θεό το παραμικρό ίχνος μη κανονικής συμπεριφοράς. Με άλλα λόγια, η ανθρώπινη φύση Του διατηρεί μόνο τη ζωή Του ως συνηθισμένο άνθρωπο με την κανονική λογική του εγκεφάλου Του, δίνοντάς Του τη δυνατότητα να διακρίνει μεταξύ σωστού και λάθους. Ωστόσο, δεν είναι εφοδιασμένος με τίποτα άλλο, τα οποία είναι μόνο για τον άνθρωπο (δημιουργημένα όντα). Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να εκπληρώσει τη δική Του διακονία. Το έργο του απευθύνεται σε μια ολόκληρη εποχή και όχι σε κάποιο συγκεκριμένο άτομο ή τόπο. Το έργο του απευθύνεται προς ολόκληρο το σύμπαν. Αυτός είναι ο προσανατολισμός του έργου Του και η θεμελιώδης αρχή σύμφωνα με την οποία εργάζεται. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει από κανέναν, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να συμμετάσχει. Κάθε φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται, φέρνει μαζί Του το έργο της εκάστοτε εποχής και όχι την πρόθεση να ζήσει δίπλα στους ανθρώπους για είκοσι, τριάντα, σαράντα ή ακόμα και εβδομήντα, ογδόντα έτη, ώστε να κατανοήσουν και να αποκτήσουν καλύτερη γνώση γι’ Αυτόν. Δεν υπάρχει ανάγκη περί αυτού! Εάν γινόταν αυτό, δεν θα εμβάθυνε καθόλου τη γνώση που έχουν οι άνθρωποι για την έμφυτη διάθεση του Θεού. Αντίθετα, θα ενίσχυε μόνο τις αντιλήψεις τους και θα καθιστούσε τις έννοιες και τις σκέψεις των ανθρώπων απαρχαιωμένες. Οπότε, όλοι θα πρέπει να κατανοήσετε επακριβώς ποιο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού. Μήπως δεν καταλαβαίνετε τα λόγια Μου: «Δεν έρχομαι να βιώσω τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου»; Έχετε ξεχάσει τα λόγια: «Ο Θεός έρχεται στη γη όχι για να ζήσει τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου»; Δεν κατανοείτε τι σκοπό έχει ο Θεός με την ενσάρκωσή Του, ούτε γνωρίζετε το νόημα της φράσης «Πώς θα μπορούσε ο Θεός να έλθει στη γη με την πρόθεση να βιώσει τη ζωή ενός δημιουργημένου όντος;» Ο Θεός έρχεται στη γη μόνο για να ολοκληρώσει το έργο Του, επομένως το έργο Του επί γης είναι βραχύβιο. Δεν έρχεται στη γη με την πρόθεση του Πνεύματος του Θεού να καλλιεργήσει τη σάρκα Του σε έναν εξαιρετικό ηγέτη της εκκλησίας. Όταν ο Θεός έρχεται στη γη, ο Λόγος ενσαρκώνεται. Ο άνθρωπος, όμως, δεν γνωρίζει το έργο Του και Του προσάπτει πράγματα με το ζόρι. Εντούτοις, όλοι θα πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι ο Θεός είναι ο Λόγος που γίνεται σάρκα, όχι η σάρκα που καλλιεργείται από το Πνεύμα του Θεού για να παίξει προσωρινά τον ρόλο του Θεού. Ο ίδιος ο Θεός δεν καλλιεργείται, αλλά είναι ο Λόγος που γίνεται σάρκα και σήμερα διεξάγει επίσημα το έργο Του ανάμεσα σε όλους σας. Όλοι σας γνωρίζετε και δέχεστε ότι η ενσάρκωση του Θεού είναι γεγονός, αλλά προσποιείστε ότι διαθέτετε κατανόηση, κάτι που δεν ισχύει στην πραγματικότητα. Δεν εκτιμάτε καθόλου το έργο του ενσαρκωμένου Θεού ή τη σημασία και την ουσία της ενσάρκωσής Του, και απλώς επαναλαμβάνετε αβίαστα τα λόγια άλλων. Μήπως πιστεύεις ότι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι όπως εσύ τον αντιλαμβάνεσαι;

Ο Θεός ενσαρκώνεται μόνο για να καθοδηγήσει την εποχή και να θέσει σε κίνηση το νέο έργο. Πρέπει να κατανοήσετε αυτό το σημείο. Αυτό διαφέρει πολύ από το καθήκον του ανθρώπου, και αυτά τα δύο δεν μπορούν να συγκριθούν. Ο άνθρωπος χρειάζεται μια μακρά περίοδο καλλιέργειας και τελείωσης πριν μπορέσει να χρησιμοποιηθεί για να επιτελέσει έργο, και απαιτείται μια ιδιαίτερα σπουδαία ανθρώπινη φύση. Ο άνθρωπος δεν πρέπει μόνο να είναι σε θέση να συντηρήσει την κανονική ανθρώπινη λογική του, αλλά πρέπει να κατανοήσει περαιτέρω πολλές από τις αρχές και τους κανόνες συμπεριφοράς ενώπιον των άλλων και, επιπλέον, πρέπει να μάθει περισσότερα για τη σοφία και την ηθική του ανθρώπου. Αυτά πρέπει να είναι τα εφόδια του ανθρώπου. Ωστόσο, αυτό δεν ισχύει για τον ενσαρκωμένο Θεό, διότι το έργο Του ούτε αντιπροσωπεύει τον άνθρωπο ούτε είναι ανθρώπινο. Είναι, αντιθέτως, μια άμεση έκφραση του Είναι Του και η άμεση εφαρμογή του έργου που Αυτός οφείλει να επιτελέσει. (Φυσικά, το έργο Του επιτελείται όταν πρέπει, και όχι τυχαία κατά βούληση. Αντιθέτως, το έργο Του ξεκίνησε όταν έφτασε η ώρα να εκπληρώσει τη διακονία Του.) Δεν συμμετέχει στη ζωή του ανθρώπου ή στο έργο του ανθρώπου, δηλαδή, η ανθρώπινη φύση Του δεν διαθέτει κανένα από αυτά τα στοιχεία (αλλά αυτό δεν επηρεάζει το έργο Του). Αυτός εκπληρώνει μόνο τη διακονία Του όταν έρθει η ώρα να το πράξει. Όποιο κι αν είναι το κύρος Του, απλώς προβαίνει στο έργο που οφείλει να επιτελέσει. Ό,τι γνωρίζει ο άνθρωπος για τον ίδιο ή οποιεσδήποτε απόψεις έχει γι’ Αυτόν δεν επηρεάζουν το έργο Του. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς διεξήγαγε το έργο Του. Κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν, και Αυτός απλώς προέβη στην υλοποίηση του έργου Του. Τίποτα από αυτά δεν Τον επηρέασε στη διεξαγωγή του έργου που όφειλε να επιτελέσει. Επομένως, δεν ομολόγησε αρχικά ούτε διακήρυξε την ταυτότητα Του και απλώς έκανε τον άνθρωπο να Τον ακολουθήσει. Φυσικά, αυτό δεν οφειλόταν μόνο στην ταπεινοφροσύνη του Θεού. Οφειλόταν στον τρόπο με τον οποίο ο Θεός εργαζόταν στη σάρκα. Μπορούσε να εργαστεί μόνο κατ’ αυτόν τον τρόπο, επειδή ο άνθρωπος δεν μπορούσε να Τον αναγνωρίσει με γυμνό μάτι. Και ακόμα κι αν ο άνθρωπος μπορούσε, ο άνθρωπος δεν θα ήταν σε θέση να βοηθήσει στο έργο Του. Επιπλέον, δεν ενσαρκώθηκε για να γνωρίσει ο άνθρωπος τη σάρκα Του. Σκόπευε να επιτελέσει έργο και να εκπληρώσει τη διακονία Του. Για τον λόγο αυτό, δεν θεωρούσε σημαντική τη γνωστοποίηση της ταυτότητάς Του. Όταν ολοκλήρωσε το συνολικό έργο που όφειλε να επιτελέσει, όλη η ταυτότητα και το κύρος Του κατανοήθηκαν βεβαίως από τον άνθρωπο. Ο ενσαρκωμένος Θεός απλά παραμένει σιωπηλός και ποτέ δεν προβαίνει σε διακηρύξεις. Δεν δίνει σημασία στον άνθρωπο ή αν ο άνθρωπος Τον ακολουθεί, και απλώς προβαίνει στην εκπλήρωση της διακονίας Του και στη διεξαγωγή του έργου που οφείλει να επιτελέσει. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί στον δρόμο του έργου Του. Όταν έρθει η ώρα για να ολοκληρώσει το έργο Του, είναι επιτακτική ανάγκη το έργο να ολοκληρωθεί και να τερματιστεί. Κανείς δεν μπορεί να υπαγορεύσει κάτι διαφορετικό. Μόνο αφού αναχωρήσει από τον άνθρωπο μετά την ολοκλήρωση του έργου Του, ο άνθρωπος θα κατανοήσει το έργο που Αυτός επιτελεί, και πάλι όχι με απόλυτη σαφήνεια. Και χρειάστηκε πολύς χρόνος για να καταλάβει ο άνθρωπος πλήρως την πρόθεσή Του όταν Εκείνος πρώτος πραγματοποίησε το έργο Του. Με άλλα λόγια, το έργο της εποχής κατά την οποία ο Θεός ενσαρκώνεται, διακρίνεται σε δύο μέρη. Το ένα μέρος είναι μέσω του έργου και του λόγου του ίδιου του ενσαρκωμένου Θεού. Μόλις ολοκληρωθεί πλήρως η διακονία της σάρκας Του, το άλλο μέρος του έργου πρέπει να διεξαχθεί από εκείνους που χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Τότε είναι ώρα ο άνθρωπος να εκπληρώσει το καθήκον του, διότι ο Θεός έχει ήδη ανοίξει την οδό και τώρα πρέπει να πορευτεί σ’ αυτήν ο ίδιος ο άνθρωπος. Με άλλα λόγια, ο Θεός ενσαρκώνεται για να πραγματοποιήσει ένα μέρος του έργου Του, το οποίο συνεχίζεται διαδοχικά από το Άγιο Πνεύμα, καθώς και από όσους χρησιμοποιούνται από το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, ο άνθρωπος θα πρέπει να γνωρίζει το πρωταρχικό έργο που πρέπει να πραγματοποιηθεί από τον ενσαρκωμένο Θεό σε αυτό το στάδιο του έργου. Ο άνθρωπος πρέπει να κατανοήσει επακριβώς τη σημασία του ενσαρκωμένου Θεού και το έργο που Αυτός οφείλει να επιτελέσει, αντί να ζητάει από τον Θεό αυτό που ζητήθηκε από τον άνθρωπο. Αυτό συνιστά σφάλμα του ανθρώπου, καθώς και δική του αντίληψη και, επιπλέον, ανυπακοή.

Ο Θεός ενσαρκώνεται όχι με την πρόθεση να αφήσει τον άνθρωπο να γνωρίσει τη σάρκα Του ή να επιτρέψει στον άνθρωπο να διακρίνει τις διαφορές μεταξύ της σάρκας του ενσαρκωμένου Θεού και της σάρκας του ανθρώπου. Ο Θεός δεν ενσαρκώνεται για να βελτιώσει την ικανότητα του ανθρώπου να διακρίνει, πολύ λιγότερο δε, με την πρόθεση να λατρέψει ο άνθρωπος την ενσάρκωση του Θεού, από την οποία Αυτός θα λάβει μεγάλη δόξα. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί το πρωταρχικό θέλημα του ενσαρκωμένου Θεού. Επιπλέον, ο Θεός δεν ενσαρκώνεται για να καταδικάσει τον άνθρωπο, να αποκαλύψει σκόπιμα τον άνθρωπο ή να δυσκολέψει τον άνθρωπο. Τίποτα από αυτά δεν αποτελεί το πρωταρχικό θέλημα του Θεού. Κάθε φορά που ο Θεός ενσαρκώνεται, πρόκειται για έργο που είναι αναπόφευκτο. Το κάνει προς χάριν του μεγαλύτερου έργου Του και προς χάριν της μεγαλύτερης διαχείρισής Του και όχι για τους λόγους που ο άνθρωπος φαντάζεται. Ο Θεός έρχεται στη γη μόνο όταν απαιτείται από το έργο Του και πάντα όταν κρίνεται απαραίτητο. Δεν έρχεται στη γη με την πρόθεση να περιπλανηθεί, αλλά να επιτελέσει το έργο ως οφείλει. Γιατί αλλιώς θα αναλάμβανε ένα τόσο μεγάλο βάρος και θα αντιμετώπιζε τόσο μεγάλους κινδύνους για να επιτελέσει αυτό το έργο; Η ενσάρκωση του Θεού υλοποιείται μόνο όταν απαιτείται και το γεγονός αυτό έχει πάντα μοναδική σημασία. Αν είχε στόχο μόνο και μόνο να επιτρέψει στους ανθρώπους να Τον δουν και να τους ανοίξει τα μάτια, τότε, με απόλυτη βεβαιότητα, δεν θα ερχόταν ποτέ μεταξύ των ανθρώπων τόσο επιπόλαια. Έρχεται στη γη χάριν της διαχείρισής Του και του μεγαλύτερου έργου Του και για να μπορέσει να αποκτήσει περισσότερους ανθρώπους. Έρχεται για να αντιπροσωπεύσει την εποχή και να κατατροπώσει τον Σατανά και εντός της σάρκας έρχεται για να κατατροπώσει τον Σατανά. Επιπλέον, έρχεται να καθοδηγήσει όλους τους ανθρώπους στη ζωή τους. Όλα αυτά αφορούν τη διαχείρισή Του και αφορούν το έργο σε όλο το σύμπαν. Αν ο Θεός ενσαρκώθηκε απλώς και μόνο για να επιτρέψει στον άνθρωπο να γνωρίσει τη σάρκα Του και να ανοίξει τα μάτια του ανθρώπου, τότε γιατί δεν ταξίδεψε σε κάθε έθνος; Δεν θα ήταν αυτό υπερβολικά εύκολο; Εντούτοις, δεν το έπραξε, αλλά αντιθέτως, επέλεξε έναν κατάλληλο τόπο για να εγκατασταθεί και να ξεκινήσει το έργο που όφειλε να επιτελέσει. Μόνο αυτή η σάρκα έχει μεγάλη σπουδαιότητα. Αυτός αντιπροσωπεύει μια ολόκληρη εποχή και επίσης διεξάγει το έργο μιας ολόκληρης εποχής. Φέρει την προηγούμενη εποχή στο τέλος και αναγγέλλει τη νέα εποχή. Όλα αυτά τα σημαντικά θέματα απασχολούν τη διαχείριση του Θεού και αυτή είναι η σημασία του σταδίου του έργου που πραγματοποιήθηκε από τον Θεό που ήλθε στη γη. Όταν ο Ιησούς ήλθε στη γη, εξέφρασε μόνο κάποια λόγια και επιτέλεσε κάποιο έργο. Δεν τον απασχολούσε η ζωή του ανθρώπου και έφυγε αφού ολοκλήρωσε το έργο Του. Αφού ολοκληρώσω τον λόγο Μου και σας τον κληροδοτήσω σήμερα και το έχετε όλοι κατανοήσει, τότε αυτό το στάδιο του έργου θα έχει ολοκληρωθεί, ανεξάρτητα από το πώς θα είναι η ζωή σας. Στο μέλλον, πρέπει να υπάρχουν εκείνοι που θα συνεχίσουν αυτό το στάδιο του έργου και θα εργαστούν σύμφωνα με αυτόν τον λόγο επί γης. Τότε, θα ξεκινήσει το έργο του ανθρώπου και η οικοδόμηση του ανθρώπου. Τώρα, ωστόσο, είναι απλώς έργο του Θεού να εκπληρώσει τη διακονία Του και να ολοκληρώσει ένα στάδιο του έργου. Ο τρόπος που εργάζεται ο Θεός διαφέρει από τον τρόπο εργασίας του ανθρώπου. Ο άνθρωπος προτιμά συναθροίσεις και δημόσιες συζητήσεις και δίνει σημασία στις τελετές. Ο Θεός αποστρέφεται πλήρως τις συναθροίσεις και τις συναντήσεις του ανθρώπου. Ο Θεός συζητάει και μιλάει ανεπίσημα με τον άνθρωπο. Αυτό είναι το έργο του Θεού, το οποίο είναι εξαιρετικά απελευθερωμένο και απελευθερώνει κι εσάς. Ωστόσο, πιο πολύ αποστρέφομαι τη συνάθροιση μαζί σας και δεν μπορώ να συνηθίσω μια ζωή τόσο πειθαρχημένη όπως η δική σας. Θεωρώ τους κανόνες αποτρόπαιους. Περιορίζουν τον άνθρωπο σε σημείο που τον κάνουν να φοβάται να κάνει μια κίνηση, να φοβάται να μιλήσει και να φοβάται να τραγουδήσει, και να σε κοιτάξει κατάματα. Αποστρέφομαι πιο πολύ τον τρόπο που συναθροίζεστε και τις μεγάλες συναθροίσεις. Δεν επιθυμώ καθόλου να συναθροιστώ μαζί σας κατ’ αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτός ο τρόπος ζωής κάνει κάποιον να αισθάνεται δέσμιος και τηρείτε πάρα πολλές τελετές και πάρα πολλούς κανόνες. Αν σας επιτρεπόταν να οδηγήσετε όλους τους ανθρώπους, θα τους οδηγούσατε στη σφαίρα επιρροής των κανόνων, και οι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να παραμερίσουν τους κανόνες κάτω από την ηγεσία σας και, αντ’ αυτού, το αίσθημα της θρησκευτικότητας θα γινόταν όλο και πιο έντονο και οι πρακτικές του ανθρώπου θα αυξάνονταν όλο και περισσότερο. Μερικοί άνθρωποι συνεχίζουν να συζητούν και να μιλούν όταν συναθροίζονται και ποτέ δεν αισθάνονται κόπωση, ενώ κάποιοι μπορούν να μιλούν συνεχώς επί δώδεκα ημέρες. Όλα αυτά θεωρούνται μεγάλες συναθροίσεις και συναντήσεις του ανθρώπου. Δεν έχουν καμία σχέση με μια ζωή βρώσης και πόσης, απόλαυσης ή με μια ζωή όπου το πνεύμα απελευθερώνεται. Όλες αυτές είναι συναντήσεις! Οι συναντήσεις με τους συνεργάτες σας, καθώς και μικρές ή μεγάλες συναθροίσεις, Μου προκαλούν όλες αποστροφή και ποτέ δεν με ενδιέφεραν. Αυτή είναι η αρχή σύμφωνα με την οποία εργάζομαι: δεν είμαι πρόθυμος να κηρύξω σε συναθροίσεις, ούτε θέλω να διακηρύξω τίποτα δημοσίως, πολύ λιγότερο δε, να σας συγκαλέσω σε μια ολιγοήμερη ειδική διάσκεψη. Δεν το βρίσκω ευχάριστο να κάθεστε όλοι σας δεόντως συναθροισμένοι. Απεχθάνομαι να σας βλέπω να ζείτε εντός των ορίων οποιασδήποτε τελετής και, επιπλέον, δεν είμαι πρόθυμος να συμμετάσχω σε οποιαδήποτε τέτοια τελετή σας. Όσο περισσότερο το κάνετε, τόσο πιο αποτρόπαιο το βρίσκω. Δεν έχω το παραμικρό ενδιαφέρον για τις τελετές και τους κανόνες σας. Ανεξάρτητα από το πόσο καλά το κάνετε, τα βρίσκω όλα αποτρόπαια. Το θέμα δεν είναι ότι τα σχέδιά σας είναι ακατάλληλα ή ότι έχετε πολύ χαμηλό επίπεδο. Το θέμα είναι ότι απεχθάνομαι τον τρόπο ζωής σας και, επιπλέον, αδυνατώ να τον συνηθίσω. Δεν κατανοείτε καθόλου το έργο που επιθυμώ να επιτελέσω. Εκείνον τον καιρό, όταν ο Ιησούς διεξήγαγε το έργο Του σε έναν συγκεκριμένο τόπο και ολοκλήρωνε το κήρυγμά Του εκεί, έφευγε και οδηγούσε τους μαθητές Του εκτός της πόλης. Φεύγοντας από το πλήθος, οδηγούσε μερικούς αγαπημένους μαθητές και μιλούσε μαζί τους σχετικά με τις οδούς που ήταν αναγκαίο εκείνοι να κατανοήσουν. Συχνά εργαζόταν κατ’ αυτόν τον τρόπο. Το έργο που επιτέλεσε στο ευρύ κοινό ήταν περιορισμένο και με μεγάλη χρονική απόσταση. Σύμφωνα με αυτό που ζητάτε από Αυτόν, ο ενσαρκωμένος Θεός δεν θα έπρεπε να έχει τη ζωή ενός συνηθισμένου ανθρώπου. Πρέπει να διεξάγει το έργο Του και πρέπει να μιλάει, είτε κάθεται, στέκεται ή περπατάει. Πρέπει να εργάζεται ανά πάσα στιγμή και δεν μπορεί ποτέ να σταματήσει να «τρέχει», αλλιώς θα είναι αμελής στα καθήκοντά Του. Συνάδουν αυτές οι απαιτήσεις του ανθρώπου με τη λογική του ανθρώπου; Πού είναι η ακεραιότητά σας; Δεν ζητάτε πάρα πολλά; Πρέπει το έργο Μου να ελεγχθεί από εσένα; Χρειάζεται να Με επιβλέπεις καθώς εκπληρώνω τη διακονία Μου; Γνωρίζω καλά τι έργο οφείλω να επιτελέσω και πότε οφείλω να το επιτελέσω. Δεν χρειάζομαι παρέμβαση από άλλους. Μπορεί ίσως να σου φανεί σαν να μην έκανα πολλά, αλλά μέχρι τότε το έργο Μου θα έχει ήδη τελειώσει. Πάρτε για παράδειγμα τα λόγια του Ιησού στα Τέσσερα Ευαγγέλια. Δεν ήταν και αυτά περιορισμένα; Εκείνον τον καιρό, ο Ιησούς εισήλθε στη συναγωγή και έκανε ένα κήρυγμα. Το τελείωσε το πολύ μέσα σε μερικά λεπτά. Αφού τελείωσε όσα είπε, οδήγησε τους μαθητές Του πάνω στη βάρκα και αναχώρησε χωρίς καμία εξήγηση. Το πολύ-πολύ, όσοι βρίσκονταν εντός της συναγωγής να συζητούσαν μεταξύ τους και το θέμα δεν είχε πλέον καμία σχέση με τον Ιησού. Ο Θεός πραγματοποίησε μόνο το έργο που όφειλε να επιτελέσει και τίποτα παραπάνω. Σήμερα, πολλοί Μου ζητούν να μιλήσω και να πω περισσότερα, για αρκετές ώρες την ημέρα. Εσείς θεωρείτε ότι ο Θεός παύει να είναι Θεός εκτός κι αν μιλάει, και μόνο Αυτός που μιλάει είναι Θεός. Είστε όλοι τυφλοί! Όλοι κτήνη! Όλοι αδαείς που στερούνται λογικής! Έχετε πάρα πολλές αντιλήψεις! Έχετε υπερβολικές απαιτήσεις! Είστε απάνθρωποι! Δεν κατανοείτε διόλου τι είναι ο Θεός! Πιστεύετε ότι όλοι οι ομιλητές και οι ρήτορες είναι Θεός, ότι όποιος είναι πρόθυμος να σας παρέχει λόγια είναι ο πατέρας σας. Πείτε Μου, όλοι εσείς με τα «όμορφα χαρακτηριστικά» σας και την «εξαιρετική» σας εμφάνιση, έχετε το παραμικρό ίχνος λογικής; Ξέρετε τι είναι ουρανοήλιος! Είστε όλοι σαν διεφθαρμένοι και άπληστοι αξιωματούχοι, πώς να δείτε τη λογική; Πώς να διακρίνετε μεταξύ σωστού και λάθους; Σας έχω προσφέρει πολλά, αλλά πόσοι από εσάς τα έχετε προσέξει; Ποιοι μπορούν να τα αποκτήσουν πλήρως; Δεν γνωρίζετε ποιος είναι αυτός που άνοιξε την οδό πάνω στην οποία πορεύεστε σήμερα, γι’ αυτό συνεχίζετε να έχετε απαιτήσεις από Εμένα, έχετε αυτές τις παράλογες απαιτήσεις από Εμένα. Δεν έχετε κοκκινίσει από ντροπή; Δεν έχω πει πολλά; Δεν έχω κάνει πολλά; Ποιος από εσάς μπορεί αληθινά να λατρεύει τα λόγια Μου σαν θησαυρό; Με κολακεύετε όταν είμαι παρών, αλλά ψεύδεστε και είστε δόλιοι πίσω από την πλάτη Μου! Οι ενέργειές σας είναι υπερβολικά ελεεινές και αποτροπιαστικές! Ξέρω ότι Μου ζητάτε να μιλάω και να εργάζομαι μόνο προς τέρψη των οφθαλμών σας και για να διευρύνω τους ορίζοντές σας, όχι να μεταμορφώνω τη ζωή σας. Πόσα σας έχω ήδη πει; Η ζωή σας θα έπρεπε να έχει αλλάξει εδώ και πολύ καιρό, οπότε γιατί συνεχίζετε να υποτροπιάζετε σήμερα; Μήπως κάποιος σας έχει στερήσει τα λόγια Μου, και δεν τα έχετε λάβει; Για να πω την αλήθεια, δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω σε εκφυλισμένους όπως εσείς. Είναι μάταιο! Δεν θέλω να κάνω τέτοιο μάταιο έργο! Επιθυμείτε μόνο να διευρύνετε τους ορίζοντές σας ή να χορτάσετε με θέαμα τα μάτια σας, όχι να αποκτήσετε ζωή! Όλοι σας αυταπατάστε! Σας ερωτώ, πόσα από όσα σας έχω πει πρόσωπο με πρόσωπο έχετε κάνει πράξη; Το μόνο που κάνετε είναι παραπλανητικά κόλπα! Αποστρέφομαι όσους από εσάς αρέσκονται να κοιτούν και βρίσκω την περιέργειά σας βαθύτατα αποτρόπαιη. Αν δεν είστε εδώ για να αναζητήσετε την αληθινή οδό ή τη δίψα για την αλήθεια, τότε είστε αυτοί που αποστρέφομαι! Ξέρω ότι Με ακούτε να μιλάω μόνο για να ικανοποιήσετε την περιέργειά σας ή να εκπληρώσετε μία από τις επιθυμίες σας. Δεν σκέπτεστε να αναζητήσετε την ύπαρξη της αλήθειας ή να εξερευνήσετε την είσοδο στον σωστό δρόμο της ζωής. Δεν έχετε τέτοιες απαιτήσεις. Θεωρείτε απλώς τον Θεό παιχνίδι προς μελέτη και θαυμασμό. Η καρδιά σας που αναζητά τη ζωή είναι πολύ μικρή, μα όχι και η περιέργειά σας! Το να μιλώ σε τέτοιους ανθρώπους σχετικά με την οδό ζωής είναι ουσιαστικά σαν να μιλάω στον τοίχο. Θα ήταν προτιμότερο να μην μιλάω! Επιτρέψτε Μου να σας πω το εξής. Αν θέλετε απλώς να γεμίσετε το κενό μέσα στην καρδιά σας, τότε καλύτερα να μην έρθετε σε Μένα! Οφείλετε να επικεντρωθείτε στη ζωή σας! Μην ξεγελιέστε! Καλύτερα μην παίρνετε την περιέργειά σας ως βάση για να επιδιώξετε τη ζωή σας ή να τη χρησιμοποιείτε ως δικαιολογία για να ζητήσετε από Μένα να σας μιλήσω. Όλα αυτά είναι κόλπα, στα οποία είστε αυθεντίες! Σε ερωτώ και πάλι: Πόσα από αυτά στα οποία σου ζητώ να εισέλθεις, έχεις όντως κάνει; Γνωρίζεις όλα όσα σου έχω πει; Έχεις κάνει πράξη όλα όσα σου έχω πει;

Το έργο κάθε εποχής ξεκινάει από τον ίδιο τον Θεό, αλλά εσύ οφείλεις να γνωρίζεις ότι ανεξάρτητα από το έργο του Θεού, Αυτός δεν έρχεται να ξεκινήσει ένα κίνημα ή να πραγματοποιήσει ειδικές διασκέψεις ή να δημιουργήσει κάποιο είδος οργάνωσης για εσάς. Έρχεται μόνο για να διεξάγει το έργο που οφείλει να επιτελέσει. Το έργο του δεν περιορίζεται από κανέναν άνθρωπο. Επιτελεί το έργο του όπως επιθυμεί. Ανεξάρτητα από το τι σκέφτεται ή γνωρίζει ο άνθρωπος, Αυτός εστιάζει μόνο στην επιτέλεση του έργου Του. Από τη δημιουργία του κόσμου, έχουν ήδη υπάρξει τρία στάδια έργου. Από τον Ιεχωβά ως τον Ιησού και από την Εποχή του Νόμου μέχρι την Εποχή της Χάριτος, ο Θεός δεν συγκάλεσε ποτέ μια ειδική διάσκεψη για τον άνθρωπο, ούτε συγκέντρωσε ποτέ όλους τους ανθρώπους για να συγκαλέσει μια ειδική παγκόσμια διάσκεψη εργασίας με σκοπό να επεκτείνει το έργο Του. Απλώς διεξάγει το αρχικό έργο μιας ολόκληρης εποχής, όταν ο χρόνος και ο τόπος είναι σωστοί, και μέσω αυτών αναγγέλλει την εποχή για να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στη ζωή τους. Οι ειδικές διασκέψεις είναι συναθροίσεις του ανθρώπου. Η συγκέντρωση των ανθρώπων με αφορμή τις γιορτές είναι έργο του ανθρώπου. Ο Θεός δεν τηρεί τις γιορτές και, επιπλέον, τις αποστρέφεται. Δεν συγκαλεί ειδικές διασκέψεις και, επιπλέον, τις αποστρέφεται. Τώρα πλέον, εσύ θα πρέπει να κατανοείς επακριβώς ποιο είναι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού!

Προηγούμενο:Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)

Επόμενο:Το μυστήριο της ενσάρκωσης (4)

Σχετικό περιεχόμενο