Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο Λόγος Ενσαρκώνεται

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Το μυστήριο της ενσάρκωσης (2)

Τον καιρό εκείνον που ο Ιησούς βρισκόταν στην Ιουδαία, εργαζόταν δημόσια, αλλά τώρα Εγώ εργάζομαι και μιλάω μυστικά ανάμεσά σας. Όσοι δεν πιστεύουν, το αγνοούν πλήρως αυτό. Το έργο Μου ανάμεσά σας είναι απομονωμένο από τους άλλους. Αυτά τα λόγια, αυτά τα παιδέματα και οι κρίσεις, είναι γνωστά μόνο σε όλους εσάς και σε κανέναν άλλον. Όλο αυτό το έργο πραγματοποιείται ανάμεσά σας και κοινοποιείται μόνο σε εσάς. Κανείς από όσους δεν πιστεύουν δεν το γνωρίζει αυτό, διότι δεν έχει έρθει ακόμα ο καιρός. Αυτοί οι άνθρωποι πλησιάζουν στην ολοκλήρωσή τους αφού έχουν υποβληθεί σε παιδέματα, αλλά όσοι βρίσκονται εκτός, δεν το γνωρίζουν αυτό. Αυτό το έργο είναι πάρα πολύ καλά κρυμμένο! Σε αυτούς, ο ενσαρκωμένος Θεός είναι κρυψίνους, αλλά σε όσους βρίσκονται σε αυτό το ρεύμα, Αυτός μπορεί να θεωρείται ότι είναι ανοιχτός. Αν και τα πάντα στον Θεό είναι ανοιχτά, τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα δημοσιοποιούνται, αυτό ισχύει μόνο για εκείνους που πιστεύουν σ’ Αυτόν και τίποτα δεν γνωστοποιείται σε όσους δεν πιστεύουν. Το έργο που διεξάγεται εδώ και τώρα είναι απολύτως απομονωμένο ώστε να μη λάβουν γνώση. Εάν λάβουν γνώση, επίκειται καταδίκη και διωγμός. Δεν θα πιστέψουν. Το έργο στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα, στον πιο οπισθοδρομικό τόπο, δεν είναι εύκολη υπόθεση. Εάν αυτό το έργο έπρεπε να γνωστοποιηθεί, τότε θα ήταν αδύνατο να συνεχιστεί. Αυτό το στάδιο του έργου απλώς δεν μπορεί να προχωρήσει σ’ αυτόν τον τόπο. Πώς θα μπορούσαν να το ανεχθούν, αν αυτό το έργο διεξαγόταν δημόσια; Δεν θα εγκυμονούσε αυτό ακόμη μεγαλύτερους κινδύνους; Αν αυτό το έργο δεν ήταν κρυφό και αντιθέτως συνεχιζόταν όπως στην εποχή του Ιησού, όταν θεράπευε με θεαματικό τρόπο τους αρρώστους και εξέβαλε τους δαίμονες,δεν θα «κυριευόταν» εδώ και καιρό από τους διαβόλους; Θα μπορούσαν να ανεχθούν την ύπαρξη του Θεού; Εάν έπρεπε τώρα να εισέλθω στις αίθουσες για να κηρύξω και να διδάξω τον άνθρωπο, δεν θα είχα συντριβεί εδώ και πολύ καιρό; Και αν συνέβαινε αυτό, πώς θα μπορούσε να συνεχιστεί το έργο Μου; Ο λόγος για τον οποίο τα σημεία και τέρατα δεν εκδηλώνονται δημόσια είναι χάριν της απόκρυψης. Συνεπώς, όσοι δεν πιστεύουν, δεν μπορούν να δουν, να γνωρίσουν ή να ανακαλύψουν το έργο Μου. Εάν αυτό το στάδιο του έργου έπρεπε να γίνει με τον ίδιο τρόπο όπως το έργο του Ιησού την Εποχή της Χάριτος, δεν θα μπορούσε να είναι τόσο σταθερό. Επομένως, το έργο που πρέπει να αποκρύπτεται κατ’ αυτόν τον τρόπο είναι προς όφελος δικό σας και όλου του έργου. Όταν το έργο του Θεού επί γης τελειώσει, δηλαδή, όταν ολοκληρωθεί αυτό το μυστικό έργο, αυτό το στάδιο του έργου θα δημοσιοποιηθεί άμεσα. Όλοι θα ξέρουν ότι υπάρχει μια ομάδα νικητών στην Κίνα. Όλοι θα ξέρουν ότι ο ενσαρκωμένος Θεός είναι στην Κίνα και ότι το έργο Του έχει φτάσει στο τέλος. Μόνο τότε θα αντιληφθεί ο άνθρωπος: Γιατί η Κίνα δεν έχει ακόμα παρακμάσει ή καταρρεύσει; Αποδεικνύεται ότι ο Θεός επιτελεί προσωπικά το έργο Του στην Κίνα και έχει οδηγήσει στην τελείωση μια ομάδα ανθρώπων ως νικητές.

Ο ενσαρκωμένος Θεός εκδηλώνεται μόνο σε κάποιους ανθρώπους που Τον ακολουθούν καθώς επιτελεί προσωπικά το έργο Του, και όχι σε όλα τα πλάσματα. Ενσαρκώθηκε μόνο για να ολοκληρώσει ένα στάδιο έργου, όχι για να δείξει στον άνθρωπο την εικόνα Του. Ωστόσο, το έργο Του πρέπει να διεξαχθεί από τον ίδιο, επομένως είναι αναγκαίο να το κάνει αυτό στη σάρκα. Όταν ολοκληρωθεί αυτό το έργο, θα αναχωρήσει από τη γη. Δεν μπορεί να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στους ανθρώπους μήπως παρεμποδίσει το μελλοντικό έργο. Αυτό που εκδηλώνει στο πλήθος είναι μόνο η δίκαιη διάθεσή Του και όλες οι πράξεις Του και όχι η εικόνα του σώματος Του όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές, διότι η εικόνα του Θεού μπορεί να εκδηλωθεί μόνο μέσω της διάθεσής Του και όχι να αντικατασταθεί από την εικόνα της ενσάρκωσής Του. Την εικόνα της σάρκας Του τη δείχνει μόνο σε έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, μόνο σε όσους Τον ακολουθούν καθώς εργάζεται στη σάρκα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο το έργο που επιτελείται τώρα γίνεται με τέτοια μυστικότητα. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε μόνο στους Ιουδαίους καθώς επιτελούσε το έργο Του, και ποτέ δεν εμφανίστηκε δημόσια σε άλλα έθνη. Έτσι, μόλις ολοκλήρωσε το έργο Του, αναχώρησε αμέσως από τους ανθρώπους και δεν παρέμεινε. Τον καιρό που ακολούθησε, δεν φανέρωσε την εικόνα Του στον άνθρωπο, αλλά, αντιθέτως, το έργο διεξήχθη απευθείας από το Άγιο Πνεύμα. Μόλις το έργο του ενσαρκωμένου Θεού τελειώνει οριστικά, Αυτός αναχωρεί από τον θνητό κόσμο και δεν επιτελεί ποτέ ξανά παρόμοιο έργο με εκείνο από την εποχή που είχε ενσαρκωθεί. Το έργο που ακολουθεί επιτελείται άμεσα από το Άγιο Πνεύμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο άνθρωπος μετά βίας θα μπορούσε να δει την εικόνα Του στη σάρκα. Δεν εμφανίζεται στον άνθρωπο καθόλου και παραμένει πάντα κρυμμένος. Υπάρχει περιορισμένος χρόνος για να επιτελεστεί το έργο του ενσαρκωμένου Θεού, το οποίο πρέπει να διεξαχθεί σε μια συγκεκριμένη εποχή, χρόνο, έθνος και μεταξύ συγκεκριμένων ανθρώπων. Αυτό το έργο αντιπροσωπεύει μόνο το έργο κατά την περίοδο του ενσαρκωμένου Θεού και αφορά μόνο αυτήν την εποχή, αντιπροσωπεύοντας το έργο του Πνεύματος του Θεού σε μια συγκεκριμένη εποχή και όχι το συνολικό έργο Του. Επομένως, η εικόνα του ενσαρκωμένου Θεού δεν θα εμφανιστεί σε όλους τους λαούς. Αυτό που φανερώνεται στο πλήθος είναι η δικαιοσύνη του Θεού και η διάθεσή Του στο σύνολό της, αντί της εικόνας Του όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές. Δεν είναι ούτε η ενιαία εικόνα που εμφανίζεται στον άνθρωπο ούτε ο συνδυασμός των δύο εικόνων. Επομένως, είναι επιτακτική ανάγκη ο ενσαρκωμένος Θεός να αναχωρήσει από τη γη μετά την ολοκλήρωση του έργου που πρέπει να επιτελέσει, διότι έρχεται μόνο για να επιτελέσει το έργο που οφείλει και όχι για να δείξει στους ανθρώπους την εικόνα Του. Παρόλο που η σημασία της ενσάρκωσης έχει ήδη εκπληρωθεί από τον Θεό με το να ενσαρκωθεί δύο φορές, εντούτοις δεν θα φανερωθεί δημόσια σε κανένα έθνος που δεν Τον είχε δει ποτέ πριν. Ο Ιησούς δεν θα ξαναφανερωθεί ποτέ στους Ιουδαίους ως Ήλιος της δικαιοσύνης ούτε θα ανέβει στο Όρος των Ελαιών ούτε θα εμφανιστεί σε όλους τους λαούς. Οι Ιουδαίοι βλέπουν μόνο την απεικόνισή Του από τον καιρό που παρέμεινε στην Ιουδαία. Αυτό συμβαίνει επειδή το έργο του ενσαρκωμένου Ιησού έληξε πριν από δύο χιλιάδες έτη. Δεν θα επιστρέψει στην Ιουδαία με την εικόνα ενός Ιουδαίου, πολύ λιγότερο δε, να εμφανιστεί με την εικόνα Του από την εποχή που ήταν στην Ιουδαία σε οποιοδήποτε έθνος των Εθνικών, διότι η εικόνα του ενσαρκωμένου Ιησού είναι μόνο η εικόνα ενός Ιουδαίου και όχι η εικόνα του Υιού του ανθρώπου, την οποία είχε δει ο Ιωάννης. Παρόλο που ο Ιησούς υποσχέθηκε σε όσους Τον ακολουθούσαν ότι θα ερχόταν και πάλι, δεν θα εμφανιστεί απλώς με την όψη ενός Ιουδαίου σε όλους τους λαούς των Εθνών. Οφείλετε να γνωρίζετε ότι το έργο του ενσαρκωμένου Θεού είναι να εγκαινιάσει μια εποχή. Αυτό το έργο περιορίζεται σε λίγα έτη και δεν μπορεί να ολοκληρώσει το συνολικό έργο του Πνεύματος του Θεού. Αυτό είναι πανομοιότυπο με το πώς η εικόνα του Ιησού ως Ιουδαίος αντιπροσωπεύει μόνο την εικόνα του Θεού όπως εργάστηκε στην Ιουδαία και μπορούσε μόνο να επιτελέσει το έργο της σταύρωσης. Κατά την περίοδο που ο Ιησούς είχε ενσαρκωθεί, δεν μπορούσε να επιτελέσει το έργο του να φέρει μια εποχή στο τέλος ή να καταστρέψει την ανθρωπότητα. Γι’ αυτό, αφού σταυρώθηκε και ολοκλήρωσε το έργο Του, αναλήφθηκε στους ουρανούς και έκρυψε τον εαυτό Του από τον άνθρωπο δια παντός. Εφεξής, όσοι ήταν αφοσιωμένοι πιστοί μεταξύ των Εθνών μπορούσαν να δουν μόνο την απεικόνισή Του, η οποία κοσμούσε τους τοίχους, και όχι την παρουσία του Κυρίου Ιησού. Αυτήν την απεικόνιση την έφτιαξε ο άνθρωπος και δεν είναι η εικόνα που ο ίδιος ο Θεός έδειξε στον άνθρωπο. Ο Θεός δεν θα παρουσιάσει δημόσια τον εαυτό Του στο πλήθος με την εικόνα που είχε από τότε που ενσαρκώθηκε δύο φορές. Το έργο που επιτελεί ανάμεσα στους ανθρώπους είναι να τους επιτρέψει να κατανοήσουν τη διάθεσή Του. Όλα αυτά φανερώνονται στον άνθρωπο μέσω του έργου των διαφόρων εποχών. Επιτυγχάνονται μέσω της διάθεση που έχει γνωστοποιήσει και του έργου που έχει επιτελέσει, παρά μέσω της παρουσίας του Ιησού. Με άλλα λόγια, η εικόνα του Θεού δεν γνωστοποιείται στον άνθρωπο μέσω της ενσαρκωμένης εικόνας, αλλά αντιθέτως μέσω του έργου της εικόνας και της μορφής, το οποίο επιτελεί ο ενσαρκωμένος Θεός. Και μέσω του έργου Του , η εικόνα Του εμφανίζεται και η διάθεσή Του γνωστοποιείται. Αυτή είναι η σημασία του έργου που επιθυμεί να επιτελέσει στη σάρκα.

Μόλις τελειώσει το έργο, το οποίο επιτέλεσε όταν ενσαρκώθηκε δύο φορές, αρχίζει να δείχνει τη δίκαιη διάθεσή Του στα Έθνη, επιτρέποντας στα πλήθη να δουν την εικόνα Του. Επιθυμεί να εκδηλώσει τη διάθεσή Του και μέσω αυτού να καταστήσει σαφές το τέλος των διαφόρων ειδών του ανθρώπου, τερματίζοντας έτσι την παλαιά εποχή οριστικά. Το έργο Του στη σάρκα δεν έχει μεγάλο εύρος (ακριβώς όπως ο Ιησούς εργαζόταν μόνο στην Ιουδαία, και σήμερα Εγώ εργάζομαι μόνο ανάμεσά σας), επειδή το έργο Του στη σάρκα έχει όρια και περιορισμούς. Απλώς διεξάγει μια σύντομη περίοδο έργου με την εικόνα μιας συνηθισμένης και κανονικής σάρκας, αντί να επιτελεί το έργο της αιωνιότητας ή να επιτελεί το έργο της εμφάνισης σε όλους τους λαούς των Εθνών μέσω αυτής της ενσάρκωσης. Αυτό το έργο στη σάρκα πρέπει να έχει περιορισμένο εύρος (όπως το έργο μόνο στην Ιουδαία ή μόνο ανάμεσά σας) και στη συνέχεια να επεκταθεί μέσω του έργου που διεξάγεται εντός αυτών των ορίων. Φυσικά, το έργο μιας τέτοιας επέκτασης διεξάγεται απευθείας από το Πνεύμα Του και δεν θα είναι το έργο της ενσάρκωσής Του. Διότι το έργο στη σάρκα έχει όρια και δεν εκτείνεται σε όλες τις γωνιές του σύμπαντος. Αυτό δεν μπορεί να το επιτύχει. Μέσω του έργου στη σάρκα, το Πνεύμα Του πραγματοποιεί το έργο που επακολουθεί. Έτσι, το έργο που επιτελείται στη σάρκα είναι έργο μύησης που πραγματοποιείται εντός ορίων. Το Πνεύμα Του συνεχίζει αυτό το έργο και το επεκτείνει.

Ο Θεός έρχεται σ’ αυτή τη γη μόνο για να επιτελέσει το έργο της καθοδήγησης της εποχής. Να εγκαινιάσει μια νέα εποχή και να φέρει την παλιά στο τέλος. Δεν έχει έλθει να βιώσει την πορεία της ζωής ενός ανθρώπου επί γης, να βιώσει ο ίδιος τις χαρές και τις λύπες της ζωής ως άνθρωπος ή να οδηγήσει ένα συγκεκριμένο άτομο στην τελείωση με τις πράξεις Του ή να παρακολουθήσει προσωπικά κάποιον καθώς μεγαλώνει. Δεν είναι αυτό το έργο Του. Το έργο Του είναι απλώς να εγκαινιάσει τη νέα εποχή και να φέρει την παλιά στο τέλος. Τουτέστιν, θα εγκαινιάσει μια εποχή, θα φέρει την άλλη σε πέρας, και θα κατατροπώσει τον Σατανά επιτελώντας ο ίδιος προσωπικά το έργο Του. Κάθε φορά που διεξάγει έργο προσωπικά, είναι σαν να εισέρχεται στο πεδίο της μάχης. Στη σάρκα, πρώτα κατατροπώνει τον κόσμο και κυριαρχεί επί του Σατανά. Κερδίζει όλη τη δόξα και αποκαλύπτει το έργο των δύο χιλιάδων ετών, δίνοντας σε όλους τους ανθρώπους στη γη το σωστό μονοπάτι για να το ακολουθήσουν, καθώς και μια ζωή γαλήνης και χαράς. Ωστόσο, ο Θεός δεν μπορεί να ζήσει με τον άνθρωπο στη γη για μεγάλο διάστημα, διότι ο Θεός είναι Θεός και διαφέρει από τον άνθρωπο έτσι κι αλλιώς. Δεν μπορεί να ζήσει τη ζωή ενός κανονικού ανθρώπου, δηλαδή δεν μπορεί να κατοικήσει στη γη ως κανονικός άνθρωπος, γιατί έχει μόνο ένα ελάχιστο μέρος της κανονικής ανθρώπινης φύσης των απλών ανθρώπων για να συντηρήσει τη ζωή Του ως τέτοια. Με άλλα λόγια, πώς θα μπορούσε ο Θεός να δημιουργήσει οικογένεια, να κάνει καριέρα και να αναθρέψει παιδιά στη γη; Δεν θα ήταν αυτό ντροπή; Διαθέτει την κανονική ανθρώπινη φύση μόνο για να διεξάγει το έργο με κανονικό τρόπο, όχι για να μπορέσει να κάνει οικογένεια και καριέρα όπως θα έκανε ένας απλός άνθρωπος. Η κανονική λογική, το κανονικό μυαλό και η κανονική σίτιση και ενδυμασία της σάρκας Του αρκούν για να αποδείξουν ότι έχει κανονική ανθρώπινη φύση. Δεν χρειάζεται να κάνει οικογένεια ή καριέρα προκειμένου να αποδείξει ότι διαθέτει κανονική ανθρώπινη φύση. Αυτό είναι εντελώς περιττό! Ο Θεός έρχεται στη γη, τουτέστιν ο Λόγος ενσαρκώνεται. Απλώς επιτρέπει στον άνθρωπο να κατανοήσει τον λόγο Του και να δει τον λόγο Του, δηλαδή επιτρέπει στον άνθρωπο να δει το έργο που επιτελείται από τη σάρκα. Η πρόθεσή Του δεν είναι να μεταχειριστούν οι άνθρωποι τη σάρκα Του με έναν ορισμένο τρόπο, αλλά μόνο να είναι ο άνθρωπος υπάκουος μέχρι τέλους, δηλαδή να υπακούει σε ό,τι εκφράζει το στόμα Του και να υποτάσσεται στο συνολικό έργο που Αυτός επιτελεί. Εργάζεται μόνο στη σάρκα: Δεν ζητάει σκόπιμα να αναδείξει το μεγαλείο και την αγιότητα της σάρκας Του ο άνθρωπος, αλλά δείχνει στον άνθρωπο τη σοφία του έργου Του και όλη την εξουσία που ασκεί. Επομένως, παρόλο που έχει μια εξέχουσα ανθρώπινη φύση, δεν προβαίνει σε αναγγελίες και επικεντρώνεται μόνο στο έργο που οφείλει να επιτελέσει. Οφείλετε να γνωρίζετε γιατί ο Θεός ενσαρκώθηκε, και εντούτοις δεν φανερώνει ούτε μαρτυρεί την κανονική ανθρώπινη φύση Του, αλλά αντιθέτως, απλώς επιτελεί το έργο που επιθυμεί. Επομένως, το μόνο που μπορείτε να δείτε από τον ενσαρκωμένο Θεό, είναι αυτό που Εκείνος είναι ως προς τη θεϊκή φύση Του. Αυτό συμβαίνει διότι Εκείνος ποτέ δεν διακηρύσσει αυτό που Εκείνος είναι ως προς την ανθρώπινη φύση Του προκειμένου να το μιμηθεί ο άνθρωπος. Μόνο όταν ο άνθρωπος καθοδηγεί τον άνθρωπο, μιλάει για το είναι της ανθρώπινης φύσης, ώστε να μπορεί να ηγηθεί των άλλων μέσω του εντυπωσιασμού και της πειθούς. Αντιθέτως, ο Θεός κατακτά τον άνθρωπο μέσω του έργου Του μόνο (δηλαδή, έργου που είναι ανέφικτο για τον άνθρωπο). Δεν τίθεται ζήτημα για τον άνθρωπο να θαυμάζει, ούτε κάνει τον άνθρωπο να Τον λατρεύει, αλλά απλώς ενσταλάζει στον άνθρωπο μια αίσθηση ευσέβειας γι’ Αυτόν ή κάνει τον άνθρωπο να συνειδητοποιήσει ότι είναι ασύλληπτος. Δεν χρειάζεται ο Θεός να εντυπωσιάσει τον άνθρωπο. Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχεις φόβο Θεού μόλις μαρτυρήσεις τη διάθεσή Του. Το έργο που επιτελεί ο Θεός είναι δικό Του. Δεν μπορεί να επιτελεστεί από τον άνθρωπο αντί Αυτού ούτε μπορεί να επιτευχθεί από τον άνθρωπο. Μόνο ο ίδιος ο Θεός μπορεί να επιτελέσει το δικό Του έργο και να αναγγείλει μια νέα εποχή για να οδηγήσει τον άνθρωπο σε νέα ζωή. Το έργο που επιτελεί είναι να επιτρέψει στον άνθρωπο να λάβει μια νέα ζωή και να εισέλθει σε μια νέα εποχή. Όλο το υπόλοιπο έργο παραδίδεται στους ανθρώπους, οι οποίοι έχουν κανονική ανθρώπινη φύση και θαυμάζονται από άλλους. Επομένως, την Εποχή της Χάριτος, Αυτός ολοκλήρωσε το έργο των δύο χιλιάδων ετών σε μόλις τρεισήμισι έτη κατά τη διάρκεια των τριάντα τριών ετών Του στη σάρκα. Όταν ο Θεός που έρχεται στη γη διεξάγει το έργο Του, ολοκληρώνει πάντα το έργο των δύο χιλιάδων ετών ή μιας ολόκληρης εποχής σε μια συντομότατη περίοδο λίγων ετών. Δεν χάνει χρόνο και δεν καθυστερεί. Απλώς συμπυκνώνει το έργο πολλών ετών, έτσι ώστε να ολοκληρώνεται σε λίγα μόνο έτη. Αυτό συμβαίνει επειδή το έργο που επιτελεί προσωπικά είναι απλώς να εγκαινιάσει μια νέα διέξοδο και να καθοδηγήσει τη νέα εποχή.

Προηγούμενο:Το μυστήριο της ενσάρκωσης (1)

Επόμενο:Το μυστήριο της ενσάρκωσης (3)

Σχετικό περιεχόμενο

 • Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή

  Η οδός της ζωής δεν είναι κάτι που μπορεί να κατέχει ο οποιοσδήποτε, ούτε εξασφαλίζεται εύκολα από όλους. Αυτό συμβαίνει γιατί η ζωή προέρχεται αποκλε…

 • Ο κρότος των επτά κεραυνών που προμηνύει ότι το ευαγγέλιο της βασιλείας θα διαδοθεί σε ολόκληρο το σύμπαν

  Διαδίδω το έργο Μου ανάμεσα στα έθνη των Εθνικών. Η δόξα Μου ακτινοβολεί σε ολόκληρο το σύμπαν· το θέλημά Μου ενσαρκώνεται σε αστροδιάστικτους ανθρώπο…

 • Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας

  Ο Θεός δημιούργησε αυτόν τον κόσμο, δημιούργησε αυτήν την ανθρωπότητα, και επιπροσθέτως ήταν ο αρχιτέκτονας της αρχαίας ελληνικής κουλτούρας και του ανθρώπινου πολιτισμού. Μόνο ο Θεός παρηγορεί αυτήν την ανθρωπότητα, και μόνο ο Θεός ενδιαφέρεται γι’ αυτήν την ανθρωπότητα μέρα και νύχτα. Η ανθρώπινη ανάπτυξη και πρόοδος είναι αδιαχώριστη από την κυριαρχία του Θεού, ενώ η ιστορία και το μέλλον της ανθρωπότητας είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένα με τα σχέδια του Θεού. Αν είσαι πραγματικός χριστιανός, τότε σίγουρα θα πιστεύεις ότι η άνοδος κι η πτώση οποιασδήποτε χώρας ή έθνους πραγματοποιείται σύμφωνα με τα σχέδια του Θεού. Μόνο ο Θεός ξέρει την μοίρα μίας χώρας ή έθνους, και μόνο ο Θεός ελέγχει την πορεία αυτής της ανθρωπότητας. Αν η ανθρωπότητα επιθυμεί να έχει μια καλή μοίρα, αν μια χώρα επιθυμεί να έχει μια καλή μοίρα, τότε ο άνθρωπος πρέπει να υποκλιθεί στον Θεό με λατρεία, να μετανοήσει και να εξομολογηθεί μπροστά στον Θεό, διαφορετικά η μοίρα κι ο προορισμός του ανθρώπου θα καταλήξουν αναπόφευκτα σε καταστροφή.

 • Οι πονηροί θα τιμωρηθούν σίγουρα

  Το να εξετάζεις αν κάνεις πράξη τη δικαιοσύνη σε όλα όσα κάνεις κι αν όλες οι πράξεις σου παρατηρούνται από τον Θεό αποτελεί τη συμπεριφορική αρχή όσω…

 • Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (4)

  Τι σημαίνει να οδηγείται κανείς στην τελείωση; Τι σημαίνει να έχει κατακτηθεί; Ποια κριτήρια πρέπει να πληροί κανείς, προκειμένου να κατακτηθεί; Και π…