Τι σημαίνει κρίση;

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το έργο της κρίσης είναι το έργο του Θεού, και έτσι είναι φυσικό να γίνει από τον ίδιο τον Θεό· δεν γίνεται αντί Αυτού να το κάνει ο άνθρωπος. Επειδή η κρίση είναι η κατάκτηση της ανθρώπινης φυλής μέσω της αλήθειας, είναι αναμφισβήτητο πως ο Θεός εξακολουθεί να εμφανίζεται ως ενσαρκωμένη εικόνα, ώστε να επιτελέσει αυτό το έργο ανάμεσα στους ανθρώπους. Δηλαδή, τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός θα χρησιμοποιήσει την αλήθεια για να διδάξει τους ανθρώπους σε όλη τη γη και να τους γνωστοποιήσει όλες τις αλήθειες. Αυτό είναι το έργο της κρίσης του Θεού.

από «Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όσον αφορά τη λέξη «κρίση», θα αναλογιστείτε τα λόγια που πρόφερε παντού ο Ιεχωβάς και τα λόγια επιπλήξεως που απηύθυνε ο Ιησούς στους Φαρισαίους. Παρ’ όλη τη δριμύτητά τους, αυτά τα λόγια δεν είναι η κρίση του Θεού για τον άνθρωπο, είναι μόνο λόγια που είπε ο Θεός σε διάφορα περιβάλλοντα, δηλαδή σε διαφορετικά σκηνικά· αυτά τα λόγια διαφέρουν από εκείνα που πρόφερε ο Χριστός καθώς κρίνει τον άνθρωπο τις έσχατες ημέρες. Τις έσχατες ημέρες, ο Χριστός χρησιμοποιεί μια ποικιλία από αλήθειες για να διδάξει τον άνθρωπο, να εκθέσει την ουσία του ανθρώπου και να αναλύσει τα λόγια και τις πράξεις του. Αυτά τα λόγια εμπεριέχουν διάφορες αλήθειες, όπως το καθήκον του ανθρώπου, πώς θα πρέπει να υπακούει τον Θεό, πώς θα πρέπει να είναι πιστός σ’ Εκείνον, πώς οφείλει να βιώνει την κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και τη σοφία και τη διάθεση του Θεού, και ούτω καθεξής. Όλα αυτά τα λόγια απευθύνονται στην ουσία του ανθρώπου και στη διεφθαρμένη διάθεσή του. Συγκεκριμένα, αυτά τα λόγια που εκθέτουν το πώς ο άνθρωπος αποστρέφεται τον Θεό, λέγονται σε σχέση με το πώς ο άνθρωπος αποτελεί ενσάρκωση του Σατανά και μια εχθρική δύναμη απέναντι στον Θεό. Αναλαμβάνοντας το έργο της κρίσης Του, ο Θεός δεν καθιστά απλώς σαφή τη φύση του ανθρώπου με λίγα μόνο λόγια· εκθέτει, αντιμετωπίζει και κλαδεύει μακροπρόθεσμα. Αυτές οι μέθοδοι έκθεσης, αντιμετώπισης και κλαδέματος δεν μπορούν να αντικατασταθούν με συνηθισμένα λόγια, αλλά με την αλήθεια, την οποία ο άνθρωπος δεν κατέχει καθόλου. Μονάχα τέτοιου είδους μέθοδοι θεωρούνται ως κρίση· μόνο μέσω μιας τέτοιας κρίσης μπορεί ο άνθρωπος να υποταχθεί και να πειστεί πλήρως να είναι υποταγμένος στον Θεό και, επιπλέον, να αποκτήσει αληθινή γνώση του Θεού. Αυτό που αποφέρει το έργο της κρίσης, είναι η κατανόηση του ανθρώπου για το αληθινό πρόσωπο του Θεού και η αλήθεια για τη δική του παρακοή. Το έργο της κρίσης δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να κατανοήσει μεγάλο μέρος από το θέλημα του Θεού, τον σκοπό του έργου του Θεού, και τα μυστήρια που παραμένουν ακατανόητα γι’ αυτόν. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στον άνθρωπο να αναγνωρίσει και να μάθει την διεφθαρμένη ουσία του και τις ρίζες της διαφθοράς του, καθώς επίσης και να ανακαλύψει την ασχήμια του. Αυτές οι επιδράσεις προκαλούνται από το έργο της κρίσης, διότι η ουσία αυτού του έργου είναι στην πραγματικότητα το έργο του ανοίγματος της αλήθειας, της οδού και της ζωής του Θεού σε όλους όσοι πιστεύουν σ’ Εκείνον. Αυτό το έργο είναι το έργο της κρίσης που επιτελεί ο Θεός.

από «Ο Χριστός επιτελεί το έργο της κρίσης με την αλήθεια» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Αποσπάσματα από κήρυγμα και συναναστροφή ως σημείο αναφοράς:

Μετά τη βίωση της κρίσης και του παιδέματος του Θεού, μπορούμε να κατανοήσουμε το γεγονός ότι η πηγή της αλήθειας και όλων των θετικών πραγμάτων είναι ο Θεός. Όπου υπάρχει η διαταραχή και η διαφθορά του Σατανά και η αμαρτία της αντίστασης στον Θεό, είναι βέβαιο ότι θα ακολουθήσουν η κρίση και το παίδεμά Του. Όπου υπάρχει η κρίση του Θεού, υπάρχει και η εμφάνιση της αλήθειας και η αποκάλυψη της διάθεσής Του. Η αλήθεια και η διάθεση του Θεού αποκαλύπτονται κατά τη διάρκεια της κρίσης και του παιδέματός Του. Μόνο όπου υπάρχει αλήθεια, υπάρχει κρίση και παίδεμα· μόνο όπου υπάρχει κρίση και παίδεμα, υπάρχει η αποκάλυψη της δίκαιης διάθεσης του Θεού. Επομένως, όπου υπάρχει η κρίση και το παίδεμα του Θεού, βρίσκουμε και τα ίχνη του έργου Του, και αυτός είναι ο πλέον αληθινός τρόπος αναζήτησης της εμφάνισης του Θεού. Μόνο ο Θεός έχει την εξουσία να κρίνει και μόνο ο Χριστός έχει την εξουσία να κρίνει τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα. Τούτο επιβεβαιώνει και αποδεικνύει ότι ο Υιός του ανθρώπου – ο Χριστός – είναι ο Κύριος της κρίσης. Χωρίς την κρίση και το παίδεμα του Θεού, οι άνθρωποι δεν έχουν τα μέσα για να αποκτήσουν την αλήθεια, και η κρίση και το παίδεμα είναι αυτά που αποκαλύπτουν τη δίκαιη διάθεση του Θεού, παρέχοντας στους ανθρώπους την ευκαιρία να Τον γνωρίσουν. Η διαδικασία μέσω της οποίας οι άνθρωποι κατανοούν την αλήθεια είναι η διαδικασία μέσω της οποίας γνωρίζουν τον Θεό. Η αλήθεια για τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα είναι κρίση, εξονυχιστικός έλεγχος και παίδεμα. Αυτό που αποκαλύπτει η αλήθεια είναι ακριβώς η δικαιοσύνη, η μεγαλοπρέπεια και η οργή του Θεού. Οι άνθρωποι που κατανοούν την αλήθεια μπορούν να απαλλαγούν από τη διαφθορά και να ελευθερωθούν από την επιρροή του Σατανά. Αυτό εναπόκειται απολύτως στη δύναμη και την παντοδυναμία των λόγων του Θεού. Ο Θεός σώζει και τελειώνει τους ανθρώπους, προκειμένου να τους επιτρέψει να κατανοήσουν και να αποκτήσουν την αλήθεια. Όσο περισσότερο κατανοούν οι άνθρωποι την αλήθεια, τόσο περισσότερο γνωρίζουν τον Θεό. Έτσι, οι άνθρωποι μπορούν να εξαλείψουν τη διαφθορά και να επιτύχουν εξαγνισμό. Όταν οι άνθρωποι βιώσουν την αλήθεια και εισέλθουν στην πραγματικότητά της, θα ζουν στο φως, θα ζουν στην αγάπη και θα ζουν ενώπιον του Θεού. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που επιτυγχάνει ο Χριστός μέσα από την εκφώνηση της αλήθειας και την κρίση. Στην πραγματικότητα, όλα τα λόγια που λέγονται από τον Θεό είναι η αλήθεια και η κρίση της ανθρώπινης φυλής. Ανεξάρτητα από την εποχή, τα λόγια που προφέρει ο Θεός έχουν το αποτέλεσμα της κρίσης. Στην Εποχή του Νόμου, τα λόγια του Ιεχωβά Θεού αποτελούσαν την κρίση της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Στην Εποχή της Χάριτος, τα λόγια που πρόφερε ο Κύριος Ιησούς αποτελούσαν την κρίση της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Τώρα, στην Εποχή της Βασιλείας, όλα όσα λέει ο Παντοδύναμος Θεός στο έργο Του της κρίσης και του παιδέματος αποτελούν ακόμη περισσότερη κρίση που, τελικά, θα καταστήσει την ανθρώπινη φυλή ικανή να κατανοήσει ότι η κρίση και το παίδεμα της ανθρωπότητας από τον Παντοδύναμο Θεό αποτελούν την πλέον μεγάλη αγάπη του Θεού. Αυτό που παραδίδουν στην ανθρώπινη φυλή η κρίση και το παίδεμα του Θεού είναι η σωτηρία και η τελείωση. Μόνο αν κάποιος αποδεχτεί την κρίση και το παίδεμά Του και υπακούσει σε αυτά, αποκτά την αληθινή αγάπη και την ολοκληρωτική σωτηρία του Θεού. Όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που αρνούνται να δεχτούν την κρίση και το παίδεμα του Θεού θα υποβληθούν στην τιμωρία Του και θα πέσουν στην καταστροφή και τον όλεθρο […]

από τη Συναναστροφή εκ του Άνωθεν

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ερώτηση 17: Καταθέτετε μαρτυρία ότι ο Κύριος ενσαρκώθηκε εκ νέου για να εκφράσει την αλήθεια και να επιτελέσει το έργο της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά οι θρησκευτικοί πάστορες και οι πρεσβύτεροι πιστεύουν ότι Αυτός θα επιστρέψει ερχόμενος μετά νεφελών, και ότι όλοι οι πιστοί θα αλλάξουν μορφή μέσα σε μια στιγμή και θα αρπαχθούν στα σύννεφα για να συναντηθούν με τον Κύριο. Έτσι ακριβώς είπε ο Παύλος: «Διότι το πολίτευμα ημών είναι εν ουρανοίς, οπόθεν και προσμένομεν Σωτήρα τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, όστις θέλει μετασχηματίσει το σώμα της ταπεινώσεως ημών, ώστε να γείνη σύμμορφον με το σώμα της δόξης Αυτού κατά την ενέργειαν, διά της οποίας δύναται και να υποτάξη τα πάντα εις εαυτόν» (Φιλ. 3:20-21). Ο Κύριος είναι παντοδύναμος και δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να κάνει. Ο Θεός μπορεί να μας μεταμορφώσει και να μας εξαγνίσει με μία μόνο λέξη, άρα γιατί να πρέπει να ενσαρκωθεί, προκειμένου να εκφράσει την αλήθεια και να πραγματοποιήσει ένα στάδιο του έργου της κρίσης και του εξαγνισμού του ανθρώπου;

Απαντήση: Το έργο του Θεού είναι πάντα αδύνατον να συλληφθεί. Κανείς δεν μπορεί να εξηγήσει ξεκάθαρα τις προφητείες του Θεού προς τους...

Ερώτηση 12: Καταθέτετε ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει και επιτελεί το έργο της κρίσης Του, αρχίζοντας από τον οίκο του Θεού κατά τις έσχατες μέρες. Τούτο μοιάζει διαφορετικό από την κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου στο Βιβλίο της Αποκάλυψης. Οι περισσότεροι άνθρωποι στους θρησκευτικούς κύκλους πιστεύουν ότι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου απευθύνεται στους άπιστους που ανήκουν στον διάβολο Σατανά. Όταν έρθει ο Κύριος, οι πιστοί θα αναληφθούν στους ουρανούς και, τότε, Εκείνος θα στείλει συμφορές, για να καταστρέψει τους άπιστους. Τούτη είναι η κρίση ενώπιον του μεγάλου λευκού θρόνου. Εσείς μαρτυρείτε την αρχή της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες, αλλά δεν έχουμε δει τον Θεό να φέρνει οποιεσδήποτε συμφορές για να καταστρέψει τους άπιστους. Οπότε, πώς μπορεί να είναι η κρίση του μεγάλου λευκού θρόνου;

Απαντήση: Όποιος έχει διαβάσει καλά τη Βίβλο μπορεί να καταλάβει ότι η κρίση μπροστά στον μεγάλο λευκό θρόνο στην Αποκάλυψη είναι ένα όραμα...