Το ευαγγέλιο της ημέρας: Πώς να ξεχωρίσεις τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους

14 Ιουνίου 2020
Περιεχόμενα
Ο πρώτος τρόπος να ξεχωρίσεις τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων: να αναγνωρίσεις τον Χριστό ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή
Ο δεύτερος τρόπος να ξεχωρίσεις τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων: το έργο του Θεού είναι πάντα νέο και ποτέ παλιό, και ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του

Σήμερα συμβαίνουν κάθε είδους καταστροφές, και οι προφητείες στη Βίβλο σχετικά με τον ερχομό του Κυρίου έχουν πλέον εκπληρωθεί σε μεγάλο βαθμό. Πολλοί αδελφοί και αδελφές αισθάνονται στην καρδιά τους ότι ο Κύριος μπορεί να έχει ήδη επιστρέψει και όλοι τους αναζητούν τον Κύριο. Ωστόσο, υπάρχουν πολλοί που σκέφτονται αυτά τα εδάφια από τη Βίβλο: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Κατά Ματθαίον 24:23-24). Ακόμα κι αν ακούσουν κάποιον να μαρτυρά ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, δεν αναζητούν ούτε ερευνούν αυτόν τον ισχυρισμό, αλλά αντ’ αυτού ακολουθούν τον θρησκευτικό κόσμο και προσκολλώνται στην αντίληψη ότι «κάθε μήνυμα που κηρύττει ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος είναι ψευδές». Εάν το κάνουμε αυτό, θα είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου; Ο Κύριος Ιησούς προφήτευσε πολλές φορές ότι θα επέστρεφε, οπότε αν θεωρούσαμε πως τα λόγια Του σημαίνουν ότι οποιοδήποτε μήνυμα κηρύττει ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει ενσαρκωμένος είναι ψευδές, δεν θα αρνούμασταν έτσι την επιστροφή του Κυρίου; Θα αντιστεκόμασταν, τότε, στον Θεό και, στ’ αλήθεια, θα διαπράτταμε ένα τρομερό σφάλμα. Σε ό,τι αφορά την αναμονή μας για την επιστροφή του Κυρίου, δεν μπορούμε να παραμείνουμε παθητικά επιφυλακτικοί, καθώς, με αυτόν τον τρόπο, θα χάσουμε την επιστροφή του Κυρίου. Για να υποδεχθούμε τον Κύριο, πρέπει να επιδιώξουμε ενεργά να ακούσουμε τη φωνή του Θεού, όπως ακριβώς αναφέρεται στη Βίβλο: «Εν τω μέσω δε της νυκτός έγεινε κραυγή· Ιδού, ο νυμφίος έρχεται, εξέλθετε εις απάντησιν αυτού» (Κατά Ματθαίον 25:6). Το Βιβλίο της Αποκάλυψης προφήτευσε επίσης: «Ιδού, ίσταμαι εις την θύραν και κρούω· εάν τις ακούση της φωνής μου και ανοίξη την θύραν, θέλω εισέλθει προς αυτόν και θέλω δειπνήσει μετ’ αυτού και αυτός μετ’ εμού» (Αποκάλυψη 3:20), και «Όστις έχει ωτίον ας ακούση τι λέγει το Πνεύμα προς τας εκκλησίας» (Αποκάλυψη 2:7). Είναι το θέλημα του Κυρίου να παραμένουμε σε επαγρύπνηση και συγκεντρωμένοι στο άκουσμα της φωνής του Θεού. Τη στιγμή που κάποιος μαρτυρά ότι ο Κύριος έχει επιστρέψει, πρέπει να είμαστε οι φρόνιμες παρθένες, που αναζητούν ενεργά τη φωνή του Κυρίου, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε σε θέση να Τον υποδεχθούμε. Αν το μόνο που κάνουμε είναι να φυλασσόμαστε από τους ψευδόχριστους και έτσι καταλήγουμε να κλείνουμε την πόρτα μας στον Κύριο όταν κι Εκείνος επιστρέφει, δεν είναι σαν να σταματούσαμε να τρώμε εντελώς από φόβο μήπως πνιγούμε; Και δεν θα ήμασταν τότε σαν τις μωρές παρθένες, ανήμποροι να υποδεχθούμε τον Κύριο, εγκαταλελειμμένοι και εξαλειμμένοι; Τα πρόβατα του Θεού ακούνε τη φωνή Του· όσοι έχουν πραγματικά επίπεδο και ικανότητα διάκρισης, θα ακούσουν τη φωνή του Θεού, και μπορούν να αναζητήσουν την αλήθεια και να ξεχωρίσουν τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων. Δεν θα εξαπατηθούν από ψευδόχριστους. Αυτό που πρέπει τώρα να κατανοήσουμε περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, επομένως, είναι πώς να διακρίνουμε μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων. Μόνο κάνοντας αυτό θα προστατευθούμε από τις εξαπατήσεις των ψευδόχριστων και θα είμαστε σε θέση να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου. Η συναναστροφή μας παρακάτω αφορά αυτήν την πτυχή της αλήθειας.

Ο πρώτος τρόπος να ξεχωρίσεις τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων: να αναγνωρίσεις τον Χριστό ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή

Για να διακρίνουμε εάν κάποιος είναι ο αληθινός Χριστός ή ψευδόχριστος, πρέπει να κοιτάξουμε για να δούμε αν εκείνος μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και αν μπορεί να εκτελέσει το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο Θεός λέει: «Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα φέρνει το έργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος). «Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει την διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει την διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά η γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που παριστάνουν τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό» («Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Τα λόγια του Θεού λένε πολύ ξεκάθαρα ότι μόνο ο ενσαρκωμένος Θεός μπορεί να αποκαλείται Χριστός. Ο Χριστός είναι το Πνεύμα του Θεού που ενσαρκώθηκε, δηλαδή, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, η διάθεση του Θεού και η σοφία του Θεού, όλα ενσαρκωμένα. Ο Χριστός κατέχει θεϊκή ουσία, είναι η αλήθεια με σάρκα και οστά. Μπορεί να εκφράσει την αλήθεια για να καθοδηγήσει ως ποιμένας τον άνθρωπο και να παράσχει σ’ αυτόν οποιαδήποτε στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, και μόνο Αυτός μπορεί να εκτελέσει το έργο της λύτρωσης και της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Αυτό είναι αναμφισβήτητο γεγονός. Για παράδειγμα, ο Κύριος Ιησούς ήταν ο Χριστός ενσαρκωμένος· μπορούσε να εκφράσει την αλήθεια ανά πάσα στιγμή και σε οποιοδήποτε μέρος, έφερε στον άνθρωπο την οδό της μετάνοιας και τον ελευθέρωσε από τους περιορισμούς των νόμων. Ο Κύριος επέβαλε, επίσης, κάποιες απαιτήσεις από εμάς, ώστε να καταλάβουμε πώς να αγαπάμε και να συγχωρούμε τους άλλους, και προκειμένου να πάρει τις αμαρτίες μας επάνω Του, σταυρώθηκε ο ίδιος. Όλο το έργο που έκανε ο Κύριος Ιησούς και όλα τα λόγια που είπε, καθώς και η αγάπη και το έλεός Του για την ανθρωπότητα, ήταν πράγματα που κανένας άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να επιτύχει και αντιπροσωπεύουν εξ ολοκλήρου την ταυτότητα του Θεού.

Οι ψευδόχριστοι, από την άλλη πλευρά, είναι στην ουσία κακά πνεύματα και δαιμόνια. Οι ψευδόχριστοι στερούνται εντελώς της αλήθειας, και μάλιστα, προφανώς δεν είναι σε θέση να εκφράσουν την αλήθεια. Οι περισσότεροι από αυτούς είναι άκρως αλαζονικοί και παράλογοι. Γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι ειδωλοποιούν τη βιβλική γνώση, και έτσι χρησιμοποιούν αυτή τη νοοτροπία για να παρερμηνεύσουν τη Βίβλο, να ερμηνεύσουν εδάφια αγνοώντας τα συμφραζόμενα και να διαδώσουν κάθε είδους παράλογες θεωρίες για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Όχι μόνο τα λόγια τους δεν είναι ικανά να επιφέρουν αλλαγές στις διαθέσεις των ανθρώπων ή να επιτρέπουν στους ανθρώπους να γνωρίσουν τον Θεό, αλλά κάνουν και τα πνεύματα τους πιο σκοτεινά και καταθλιπτικά. Οι ψευδόχριστοι δεν τολμούν να πουν τα λόγια τους δημόσια, ώστε να τα αναζητήσει και να τα διερευνήσει ολόκληρη η ανθρωπότητα, μα μπορούν μόνο να εξαπατήσουν κρυφά λίγους ανθρώπους που δεν έχουν ικανότητα διάκρισης. Επομένως, για να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων, πρέπει πρώτα να διακρίνουμε την ουσία τους· μόνο ο Χριστός, ο οποίος κατέχει θεϊκή ουσία, μπορεί να εκφράσει την αλήθεια για να σώσει και να παράσχει για την ανθρωπότητα, ενώ όσοι δεν έχουν θεϊκή ουσία δεν μπορούν να το κάνουν αυτό, όση γνώση κι αν έχουν ή όσο ικανοί κι αν είναι. Τα κακά πνεύματα και τα δαιμόνια είναι ακόμη λιγότερο ικανά να εκφράσουν την αλήθεια ή να εκτελέσουν το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου· το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να εξαπατήσουν και να διαφθείρουν τους ανθρώπους. Είναι, λοιπόν, σαφές ότι για να διακρίνουμε τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Είναι ακριβώς όπως είπε ο Κύριος Ιησούς: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Κατά Ιωάννην 14:6). «Ούτοι είναι οι ακολουθούντες το Αρνίον όπου αν υπάγη» (Αποκάλυψη 14:4).

Ο δεύτερος τρόπος να ξεχωρίσεις τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων: το έργο του Θεού είναι πάντα νέο και ποτέ παλιό, και ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του

Όπως όλοι γνωρίζουμε, ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός, και δεν επαναλαμβάνει το έργο Του. Μπορούμε, λοιπόν, να χρησιμοποιήσουμε αυτό το δεδομένο για να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους. Ας διαβάσουμε πρώτα ένα απόσπασμα των λόγων του Θεού: «Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. […] Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους —αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού— τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό» («Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»).

Μπορούμε να δούμε από τα λόγια του Θεού ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός, και ότι δεν επαναλαμβάνει το έργο Του. Κάθε φορά που ο Θεός εκτελεί έργο, Εκείνος ξεκινά μια νέα εποχή και ολοκληρώνει την παλιά, φέρνοντας μια νεότερη και υψηλότερη φάση του έργου. Για παράδειγμα, ο Ιεχωβά Θεός ολοκλήρωσε το έργο της Εποχής του Νόμου διακηρύττοντας τους νόμους και τις εντολές και ηγούμενος της ζωής των ανθρώπων. Όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς για να εκτελέσει το έργο Του, δεν επανέλαβε το έργο που είχε έρθει προηγουμένως· αντίθετα, έληξε την Εποχή του Νόμου και ξεκίνησε την Εποχή της Χάριτος, και εκτέλεσε το έργο της σωτηρίας του ανθρώπου και της συγχώρεσής Του για την αμαρτία. Μόνο ο ίδιος ο Θεός θα μπορούσε να έχει κάνει τέτοιο έργο. Ωστόσο, οι ψευδόχριστοι, επειδή δεν διαθέτουν την ουσία του Θεού, δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, πόσο μάλλον το έργο της έναρξης μιας νέας εποχής και της λήξης μιας παλιάς. Το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να ακολουθούν με καθυστέρηση το έργο του Θεού και να μιμούνται τον τόνο της ομιλίας Του, τα λόγια που είπε και το έργο που έκανε ο Θεός στο παρελθόν. Παρουσιάζουν μερικά απλά σημεία και θαύματα και προσποιούνται ότι είναι ο Θεός προκειμένου να εξαπατήσουν τους ανθρώπους. Οι ψευδόχριστοι, επιπλέον, δεν έχουν καμία εξουσία· ανεξάρτητα από το πώς προσπαθούν να μιμηθούν τον Κύριο, δεν μπορούν ποτέ να τελέσουν τέτοια σημεία και θαύματα σαν εκείνα που τέλεσε ο Κύριος Ιησούς, όπως η σίτιση των πέντε χιλιάδων με δύο ψάρια και πέντε φραντζόλες και η ανάσταση του Λάζαρου από τους νεκρούς. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός κατά τις έσχατες ημέρες δεν θα επαναλάβει σε καμία περίπτωση το έργο που είχε εκτελέσει προηγουμένως ο Κύριος Ιησούς, και όλοι όσοι κατά τις έσχατες ημέρες μιμούνται το έργο του Θεού, παρουσιάζουν μερικά απλά σημεία και θαύματα και θεραπεύουν τους ασθενείς και εκβάλλουν τα δαιμόνια για να εξαπατήσουν τους ανθρώπους, είναι σίγουρα μεταμφιεσμένα κακά πνεύματα —είναι ψευδόχριστοι. Γι’ αυτό, ο Κύριος Ιησούς μάς έδωσε αυτή την προειδοποίηση: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Κατά Ματθαίον 24:24).

Από αυτήν τη συναναστροφή, τώρα γνωρίζουμε ότι μόνο ο Χριστός κατέχει την ουσία της ζωής του Θεού, και μόνο ο Χριστός μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και να παράσχει για τη ζωή των ανθρώπων. Όταν εκείνοι που αγαπούν την αλήθεια και διψούν γι’ αυτήν ακούνε τον λόγο του Θεού, προσελκύονται και κατακτούνται από τον λόγο Του. Τέτοιοι άνθρωποι ανήκουν στον Θεό· είναι σε θέση να κατανοήσουν τη φωνή του Θεού και να αναγνωρίσουν τον Χριστό ως τον ίδιο τον Θεό. Ο Πέτρος, ο Ιωάννης και οι άλλοι μαθητές, για παράδειγμα, όλοι αναγνώρισαν στα λόγια του Κυρίου Ιησού ότι ήταν ο Μεσσίας που είχε επιστρέψει κι έτσι, ένας προς έναν, άρχισαν να Τον ακολουθούν. Ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει τώρα κατά τις έσχατες ημέρες και, ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού, εκτελεί το έργο της κρίσεως και εκφράζει όλες τις αλήθειες για να σώσει την ανθρωπότητα· αποκαλύπτει το μυστήριο του έξι χιλιετιών έργου διαχείρισης του Θεού στο σύνολό του και εκθέτει τη σατανική φύση και ουσία του ανθρώπου, έτσι ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να γνωρίσει την αλήθεια της διαφθοράς του και να λάβει ένα μονοπάτι που οδηγεί σε αλλαγές στη διάθεσή του. Ο Παντοδύναμος Θεός μάς λέει, επίσης, πώς να κάνουμε πράξη τα λόγια Του, πώς να βιώσουμε κανονική ανθρώπινη φύση, καθώς και πολλά άλλα πράγματα, και μαζί, όλα αυτά είναι η οδός της αιώνιας ζωής. Το έργο της σωτηρίας της ανθρωπότητας που εκτελείται από τον Παντοδύναμο Θεό είναι το έργο του ίδιου του Θεού, το οποίο εκπληρώνει ακριβώς αυτές τις προφητείες στη Βίβλο, «Έτι πολλά έχω να είπω προς εσάς, δεν δύνασθε όμως τώρα να βαστάζητε αυτά. Όταν δε έλθη εκείνος, το Πνεύμα της αληθείας, θέλει σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθειαν· διότι δεν θέλει λαλήσει αφ’ εαυτού, αλλ’ όσα αν ακούση θέλει λαλήσει, και θέλει σας αναγγείλει τα μέλλοντα» (Κατά Ιωάννην 16:12-13). «Και εάν τις ακούση τους λόγους μου και δεν πιστεύση, εγώ δεν κρίνω αυτόν· διότι δεν ήλθον διά να κρίνω τον κόσμον, αλλά διά να σώσω τον κόσμον» (Κατά Ιωάννην 12:47).

Τώρα, το βιβλίο των λόγων που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται», έχει δημοσιευτεί στο διαδίκτυο, στη διάθεση των λάτρεων της αλήθειας από όλο τον κόσμο για αναζήτηση και έρευνα. Πολλοί άνθρωποι που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού έχουν διαβάσει τα λόγια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός και τα έχουν αναγνωρίσει ως τη φωνή του Θεού, και έτσι έχουν σιγουρευτεί ότι ο Παντοδύναμος Θεός είναι ο Κύριος Ιησούς που έχει επιστρέψει κατά τις έσχατες ημέρες. Ένας προς έναν, ακολουθούν τα χνάρια του Αρνίου και επιστρέφουν ενώπιον του θρόνου του Θεού. Αυτό είναι εξ ολοκλήρου το αποτέλεσμα του έργου του ίδιου του Θεού, το οποίο εκπληρώνει πλήρως αυτήν την προφητεία στο κεφάλαιο 2, εδάφιο 2 του Ησαΐα: «Εν ταις εσχάταις ημέραις το όρος του οίκου του Ιεχώβα θέλει στηριχθή επί της κορυφής των ορέων και υψωθή υπεράνω των βουνών και πάντα τα έθνη θέλουσι συρρέει εις αυτό». Είναι προφανές ότι όταν υποδεχόμαστε τον Κύριο, είναι απαραίτητο να εστιάσουμε στο άκουσμα της φωνής του Θεού και στην αναγνώριση του Χριστού ως την αλήθεια, την οδό και τη ζωή. Θα πρέπει να αναζητάμε και να ερευνούμε όταν ακούμε ότι κάπου βρίσκονται οι ομιλίες του Θεού ή κάποιος κηρύττει την επιστροφή του Κυρίου. Αν εξακολουθήσουμε να φοβόμαστε μήπως εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους και παραμείνουμε επιφυλακτικοί, εάν δεν τολμήσουμε να αναζητήσουμε ή να ερευνήσουμε, και αρνηθούμε να δεχθούμε τη σωτηρία του Παντοδύναμου Θεού —του Χριστού των εσχάτων ημερών— τότε δεν θα είμαστε άκρως ανόητοι; Αν το κάναμε αυτό, θα χάναμε για πάντα τη σωτηρία του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες!

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Γνωρίζετε το αληθινό νόημα της λύτρωσης του Κυρίου Ιησού;

Όταν γίνεται αναφορά στη «λύτρωση του Ιησού», γεμίζουμε πάντοτε με ευγνωμοσύνη προς τον Κύριο. Πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, προκειμένου να μας λυτρώσει από τα χέρια του Σατανά, ο Κύριος Ιησούς σταυρώθηκε και θυσιάστηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, και κατ’ αυτόν τον τρόπο συγχωρέθηκαν όλες οι αμαρτίες μας.

Απάντηση

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger