Είναι αληθινή μαρτυρία της πίστης στον Θεό, αν κάποιος μόνο απολαμβάνει τη χάρη Του;

10 Μαρτίου 2019

Σχετικά λόγια του Θεού:

Εάν απολαμβάνεις μόνο τη χάρη του Θεού, με μια ήσυχη οικογενειακή ζωή ή με υλικές ευλογίες, τότε δεν έχεις κερδίσει τον Θεό και η πίστη σου στον Θεό έχει αποτύχει. Ο Θεός έχει ήδη φέρει εις πέρας ένα στάδιο από το έργο της χάρης στη σάρκα και έχει ήδη δώσει υλικές ευλογίες στον άνθρωπο, αλλά ο άνθρωπος δεν μπορεί να οδηγηθεί στην τελείωση μόνο με τη χάρη, την αγάπη και το έλεος. Στις εμπειρίες του, ο άνθρωπος συναντά μερική από την αγάπη του Θεού, βλέπει την αγάπη και το έλεος του Θεού, αλλά μετά από κάποιο διάστημα εμπειριών, βλέπει ότι η χάρη του Θεού και η αγάπη και το έλεός Του είναι ανίκανα να οδηγήσουν τον άνθρωπο στην τελείωση, είναι ανίκανα να αποκαλύψουν τι είναι διεφθαρμένο μέσα στον άνθρωπο, ούτε είναι ικανά να τον απαλλάξουν από τη διεφθαρμένη του διάθεση ή να οδηγήσουν στην τελείωση την αγάπη και την πίστη του. Το έργο της χάρης του Θεού ήταν το έργο μιας περιόδου, και ο άνθρωπος δεν μπορεί να βασίζεται στο να απολαμβάνει τη χάρη του Θεού για να γνωρίσει τον Θεό.

από «Την ομορφιά του Θεού μπορείς να τη γνωρίσεις μόνο βιώνοντας επίπονες δοκιμασίες» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μερικοί μπορεί να είναι ικανοποιημένοι με την ηρεμία και τις απολαύσεις της σάρκας, με μια ζωή άνετη χωρίς δυστυχία και κακοτυχία, με το γεγονός πως ζουν ειρηνικά με την οικογένειά τους δίχως καβγάδες και διαφωνίες. Μπορεί ακόμη και να πιστεύουν πως αυτό οφείλεται στην ευλογία του Θεού, αλλά στην πραγματικότητα οφείλεται απλά στη χάρη του Θεού. Δεν μπορείτε να είστε ικανοποιημένοι απλά απολαμβάνοντας τη χάρη του Θεού. Τέτοιου είδους σκεπτικό είναι υπερβολικά χυδαίο. Ακόμη κι αν διαβάζεις τον λόγο του Θεού καθημερινά, προσεύχεσαι σε καθημερινή βάση και το πνεύμα σου απολαμβάνει ιδιαίτερη χαρά και γαλήνη, αλλά στο τέλος δεν έχεις ουδεμία γνώση για τον Θεό και το έργο Του ή ουδεμία σχετική εμπειρία και, ανεξάρτητα από το πόσο έχεις φάει και πιει από το λόγο του Θεού, αν απλά νιώθεις γαλήνη και χαρά στο πνεύμα σου και πως ο λόγος του Θεού είναι ασύγκριτα γλυκός σαν να μην μπορείς να τον χορτάσεις, αλλά δεν έχεις καμία αληθινή εμπειρία σχετικά με τον λόγο του Θεού και καμία πραγματικότητα του λόγου Του, τότε τι μπορείς να λάβεις από τέτοιο τρόπο πίστης στον Θεό; Εάν δεν μπορείς να βιώσεις την ουσία του λόγου του Θεού, τότε η βρώση και η πόση του λόγου του Θεού και οι προσευχές σου έχουν να κάνουν εξ ολοκλήρου με τη θρησκεία. Τέτοιο είδος ανθρώπου δεν δύναται να τελειοποιηθεί και να αποκτηθεί από τον Θεό.

από «Υποσχέσεις προς αυτούς που έχουν τελειωθεί» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός οδηγεί τους ανθρώπους στην τελείωση μέσα από την υπακοή τους, μέσα από τη βρώση, την πόση και την απόλαυση του λόγου του Θεού, καθώς και μέσα από την ταλαιπωρία και τον εξευγενισμό στη ζωή τους. Μόνο μέσω μιας πίστης όπως αυτή μπορεί να αλλάξει η διάθεση των ανθρώπων, μόνο τότε μπορούν να κατέχουν την αληθινή γνώση του Θεού. Να μην είσαι ικανοποιημένος με το να ζεις μέσα στις χάρες του Θεού, να διψάς ενεργά για την αλήθεια, ψάχνοντας για την αλήθεια και επιδιώκοντας να κερδηθείς από τον Θεό. Αυτή είναι η σημασία του να υπακούς συνειδητά στον Θεό· αυτό ακριβώς είναι το είδος της πίστης που θέλει ο Θεός. Οι άνθρωποι που δεν κάνουν τίποτα περισσότερο από να απολαμβάνουν τις χάρες του Θεού, δεν μπορούν να γίνουν τέλειοι ή να αλλάξουν, και η υπακοή τους, η ευσέβειά τους, η αγάπη και η υπομονή τους είναι όλα επιφανειακά. Εκείνοι που μόνο απολαμβάνουν τις χάρες του Θεού δεν μπορούν πραγματικά να γνωρίσουν τον Θεό, και ακόμη και όταν γνωρίσουν τον Θεό, η γνώση τους είναι επιφανειακή και λένε πράγματα όπως ότι ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο ή ότι ο Θεός είναι συμπονετικός προς τον άνθρωπο. Αυτό δεν αντιπροσωπεύει τη ζωή του ανθρώπου και δεν δείχνει οι άνθρωποι να γνωρίζουν πραγματικά τον Θεό. Αν, όταν ο λόγος του Θεού τους εξευγενίσει ή όταν τους βρίσκουν οι δοκιμασίες Του, οι άνθρωποι αδυνατούν να υπακούν στον Θεό – κι αν, αντιθέτως, γίνονται δύσπιστοι και αποτυγχάνουν – τότε δεν είναι ούτε στο ελάχιστο υπάκουοι.

από «Στην πίστη σου για τον Θεό πρέπει να υπακούς τον Θεό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Η πίστη των ανθρώπων στον Θεό έχει στόχο να κάνει τον Θεό να τους δώσει έναν κατάλληλο προορισμό και να τους δώσει όλη τη χάρη υπό τον ήλιο, να κάνουν τον Θεό υπηρέτη τους, να κάνουν τον Θεό να διατηρήσει μια ειρηνική, φιλική σχέση μαζί τους ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία σύγκρουση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η πίστη τους στον Θεό θέτει ως προϋπόθεση την υπόσχεση του Θεού ότι θα εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις τους, θα τους παραχωρεί οτιδήποτε ζητούν στις προσευχές τους, ακριβώς όπως αναφέρεται στη Βίβλο: «Θα ακούσω όλες τις προσευχές σας». Ζητούν από τον Θεό να μην κρίνει κανέναν ούτε να αντιμετωπίζει κανέναν, καθώς ο Θεός είναι πάντα ο καλός Σωτήρας Ιησούς, ο οποίος διατηρεί μια καλή σχέση με τους ανθρώπους πάντα και παντού. Ο τρόπος που πιστεύουν είναι αυτός: Πάντα ζητούν από τον Θεό πράγματα χωρίς ντροπή, και ο Θεός απλώς τους παραχωρεί αβλεπεί τα πάντα, είτε επαναστατούν είτε υπακούν. Απλώς απαιτούν συνεχώς αποπληρωμή ενός «χρέους» από τον Θεό, και ο Θεός πρέπει να «αποπληρώσει το χρέος Του» αδιαμαρτύρητα και να «ξεπληρώσει» τα διπλάσια, είτε ο Θεός έχει πάρει κάτι από αυτούς είτε όχι. Μπορεί να είναι μόνο στο έλεός τους. Δεν μπορεί αυθαίρετα να ενορχηστρώνει τους ανθρώπους, πολύ λιγότερο δε, να αποκαλύπτει κατά τη βούλησή Του τη σοφία και τη δίκαιη διάθεσή Του που έχει κρατήσει κρυφές για πολλά χρόνια στους ανθρώπους χωρίς την άδειά τους. Απλώς ομολογούν τις αμαρτίες τους στον Θεό και ο Θεός απλώς τους δίδει άφεση αμαρτιών, και δεν μπορεί να έχει απηυδήσει, και αυτό συνεχίζεται αενάως. Απλώς διατάζουν τον Θεό και Αυτός απλώς υπακούει, όπως καταγράφεται στη Βίβλο ότι ο Θεός δεν ήρθε για να Τον υπηρετεί ο άνθρωπος, αλλά για να υπηρετήσει, και ότι ήρθε για να γίνει ο υπηρέτης του ανθρώπου. Δεν πιστεύατε πάντα κατ’ αυτόν τον τρόπο; Όταν δεν μπορείτε να κερδίσετε τίποτα από τον Θεό, τότε θέλετε να τρέξετε μακριά. Και όταν δεν καταλαβαίνετε κάτι, γίνεστε τόσο πικρόχολοι, και μάλιστα φτάνετε σε τέτοιο σημείο ώστε να εξαπολύετε κάθε είδους προσβολές. Απλώς δεν πρόκειται να επιτρέψετε στον ίδιο τον Θεό να εκφράσει πλήρως τη σοφία και το θαύμα Του, αλλά αντ’ αυτού απλώς θέλετε να απολαύσετε προσωρινή άνεση και βολή. Μέχρι στιγμής, η στάση σας για την πίστη σας στον Θεό περιλάμβανε τις ίδιες παλιές απόψεις. Αν ο Θεός σας δείξει ελάχιστη μεγαλοπρέπεια, νιώθετε δυστυχισμένοι. Βλέπετε τώρα ακριβώς ποιο είναι το ανάστημα σας; Μην νομίζετε ότι είστε όλοι πιστοί στον Θεό όταν στην πραγματικότητα οι παλιές σας απόψεις δεν έχουν αλλάξει. Όταν δεν σου συμβαίνει τίποτα κακό, νομίζεις ότι όλα είναι απλή υπόθεση και δείχνεις μεγάλη αγάπη στον Θεό. Αλλά όταν σου συμβαίνει το παραμικρό, πέφτεις στα Τάρταρα. Έτσι δείχνεις την πίστη σου στον Θεό;

από «Οφείλετε να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες της κατάστασης και να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν στον Θεό για χάρη της ειρήνης και για άλλα οφέλη. Αν δεν είναι προς όφελός σας, δεν πιστεύετε στον Θεό, κι αν δεν μπορείτε να λάβετε τις χάρες του Θεού, πέφτετε σε μελαγχολία. Πώς θα μπορούσε αυτό να είναι το πραγματικό σου ανάστημα; Όταν πρόκειται για αναπόφευκτα οικογενειακά επεισόδια (παιδιά που αρρωσταίνουν, σύζυγοι που μπαίνουν στο νοσοκομείο, κακή συγκομιδή καλλιεργειών, διωγμοί από μέλη της οικογένειας κλπ.), δεν μπορείς καν να τα βγάλεις πέρα μέσα από αυτά τα πράγματα που συχνά συμβαίνουν στην καθημερινή ζωή. Όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα, πανικοβάλλεσαι, δεν ξέρεις τι να κάνεις και τις περισσότερες φορές διαμαρτύρεσαι ενάντια στον Θεό. Διαμαρτύρεσαι ότι τα λόγια του Θεού σε ξεγέλασαν, ότι το έργο του Θεού σε έχει κάνει να χάσεις τον χρόνο σου. Δεν κάνεις τέτοιες σκέψεις; Πιστεύεις ότι τέτοια πράγματα συμβαίνουν ανάμεσα σας μόνο σπάνια; Περνάτε κάθε μέρα που ζείτε μέσα σε τέτοια γεγονότα. Δεν κάνετε την παραμικρή σκέψη για την επιτυχία της πίστης σας στον Θεό και για το πώς θα ικανοποιήσετε το θέλημα του Θεού. Το πραγματικό σας ανάστημα είναι πάρα πολύ μικρό, ακόμα μικρότερο από εκείνο ενός μικρού κοτόπουλου. Όταν η επιχείρηση του συζύγου σας χάνει χρήματα παραπονιέστε για τον Θεό, όταν βρίσκεστε σε ένα περιβάλλον χωρίς την προστασία του Θεού, εξακολουθείτε να διαμαρτύρεστε παραπονιέστε για τον Θεό, διαμαρτύρεστε ακόμα και όταν κάποιος από τους νεοσσούς σας πεθαίνει ή μια γέρικη αγελάδα στο στάβλο αρρωσταίνει, παραπονιέστε όταν είναι ώρα ο γιος σας να παντρευτεί, αλλά η οικογένειά σας δεν έχει αρκετά χρήματα, κι όταν οι εργάτες της εκκλησίας τρώνε κάνα δυο γεύματα στο σπίτι σου, αλλά η εκκλησία δεν σε αποζημιώνει ή κανένας δεν σου στέλνει λαχανικά, παραπονιέσαι επίσης. Η κοιλιά σου είναι παραγεμισμένη από παράπονα και μερικές φορές δεν πηγαίνεις στις συναθροίσεις ή δεν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού εξαιτίας αυτού, πιθανότατα γίνεσαι αρνητικός για μεγάλο χρονικό διάστημα. Τίποτα από ό,τι σου συμβαίνει σήμερα δεν έχει σχέση με τις προοπτικές σου ή τη μοίρα σου. Αυτά τα πράγματα θα συνέβαιναν ακόμα κι αν δεν πίστευες στο Θεό, ωστόσο σήμερα μεταβιβάζεις την ευθύνη γι’ αυτά στον Θεό και επιμένεις λέγοντας ότι ο Θεός σ’ έχει εξαλείψει. Τι λες για την πίστη σου στον Θεό, πρόσφερες πραγματικά τη ζωή σου; Αν υποβαλλόσασταν στις ίδιες δοκιμασίες όπως ο Ιώβ, κανένας από σας που ακολουθεί τον Θεό σήμερα δεν θα μπορούσε να παραμείνει σταθερός, θα πέφτατε όλοι. Και υπάρχει, πολύ απλά, μια τεράστια διαφορά ανάμεσα σε σένα και τον Ιώβ. Σήμερα, εάν τα μισά σας περιουσιακά στοιχεία κατάσχονταν, θα τολμούσατε να αρνηθείτε την ύπαρξη του Θεού· αν άρπαζαν τον γιο ή την κόρη σας, θα παίρνατε τους δρόμους κλαίγοντας σαν τρελοί· αν η ζωή σου έφτανε σε αδιέξοδο, θα προσπαθούσες να τα βρεις με τον Θεό, ρωτώντας γιατί είπα τόσα λόγια στην αρχή για να σε τρομάξω. Δεν υπάρχει τίποτα που δεν θα τολμούσατε να κάνετε σε τέτοιες στιγμές. Αυτό δείχνει ότι δεν έχετε αποκτήσει πραγματική επίγνωση και δεν έχετε πραγματικό ανάστημα.

από «Πράξη (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Είσαι ικανοποιημένος με το να ζεις κάτω από την επιρροή του Σατανά, με ειρήνη και χαρά, και λίγη σαρκική παρηγοριά; Δεν είσαι ο κατώτερος από όλους τους ανθρώπους; Κανείς δεν είναι πιο ανόητος από εκείνους που έχουν δει τη σωτηρία, αλλά δεν επιδιώκουν να την κερδίσουν: Είναι οι άνθρωποι που πέφτουν με τα μούτρα στη σάρκα και απολαμβάνουν τον Σατανά. Ελπίζεις ότι η πίστη σου στον Θεό δεν θα προκαλέσει καμία πρόκληση ή δοκιμασία ούτε την παραμικρή δυσκολία. Πάντα επιδιώκεις εκείνα τα πράγματα που είναι άχρηστα και δεν αποδίδεις αξία στη ζωή, αλλά βάζεις τις δικές σου εξωφρενικές σκέψεις πάνω από την αλήθεια. Είσαι τόσο άχρηστος! Ζεις σαν χοίρος - ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σ’ εσένα και τους χοίρους και τα σκυλιά; Δεν είναι όλοι εκείνοι που δεν ακολουθούν την αλήθεια ενώ αγαπούν την σάρκα σαν θηρία; Δεν είναι όλοι αυτοί οι νεκροί χωρίς πνεύμα σαν όρθια πτώματα; Πόσα λόγια έχουν ειπωθεί ανάμεσά σας; Έχει γίνει μόνο λίγο έργο ανάμεσά σας; Πόσα σας έδωσα; Και γιατί δεν τα κέρδισες; Τι παράπονο έχεις; Μήπως δεν έχεις κερδίσει τίποτα επειδή είσαι πολύ ερωτευμένος με τη σάρκα; Και μήπως αυτό συμβαίνει επειδή οι σκέψεις σου είναι υπερβολικές; Δεν είναι επειδή είσαι πολύ ηλίθιος; Εάν δεν είσαι σε θέση να κερδίσεις αυτές τις ευλογίες, μπορείς να κατηγορήσεις τον Θεό που δεν σε έσωσε; Αυτό που επιδιώκεις είναι να είσαι σε θέση να κερδίσεις την ειρήνη αφού πιστέψεις στον Θεό - για να είναι τα παιδιά σου απαλλαγμένα από ασθένειες, για να έχει ο σύζυγός σου μια καλή δουλειά, για να βρει ο γιος σου μια καλή σύζυγο, για να βρει η κόρη σου έναν αξιοπρεπή σύζυγο, για να οργώνουν τα βοοειδή και τα άλογά σου καλά τη γη, για μια χρονιά καλού καιρού για τις καλλιέργειές σου. Αυτό επιδιώκεις. Η επιδίωξή σου είναι μόνο να ζεις με άνεση, για να μην συμβούν ατυχήματα στην οικογένειά σου, για να σε προσπεράσουν οι άνεμοι, για να μην αγγίξουν τα χαλίκια το πρόσωπό σου, για να μην πλημμυρίσει η σοδειά της οικογένειάς σου, για να μην επηρεαστείς από οποιαδήποτε καταστροφή, για να ζήσεις στην αγκαλιά του Θεού, να ζήσεις σε μια άνετη φωλιά. Ένας δειλός όπως εσύ, ο οποίος πάντα επιδιώκει τα σαρκικά, έχει καρδιά, έχει πνεύμα; Δεν είσαι απλώς ένα θηρίο; Σου δίνω την αληθινή οδό, χωρίς να ζητήσω τίποτα σε αντάλλαγμα, όμως δεν την επιδιώκεις. Είσαι ένας από εκείνους που πιστεύουν στον Θεό; Σου παρέχω την πραγματική ανθρώπινη ζωή, όμως δεν την επιδιώκεις. Είσαι λοιπόν διαφορετικός από έναν χοίρο ή έναν σκύλο; Οι χοίροι δεν επιδιώκουν τη ζωή του ανθρώπου, δεν επιδιώκουν να εξαγνίζονται και δεν καταλαβαίνουν τι είναι η ζωή. Κάθε μέρα, μετά το φαγητό τους, απλώς κοιμούνται. Σου έδωσα την αληθινή οδό, όμως δεν την έχεις κερδίσει: Είσαι με άδεια χέρια. Είσαι πρόθυμος να συνεχίσεις με αυτή τη ζωή, τη ζωή ενός χοίρου; Τι σημασία έχει να μένουν ζωντανοί αυτοί οι άνθρωποι; Η ζωή σου είναι αξιοπεριφρόνητη και ποταπή, ζεις μέσα στη βρομιά και στην ανηθικότητα, και δεν έχεις κανέναν στόχο. Η ζωή σου δεν είναι η πλέον ποταπή; Έχεις το θράσος να κοιτάξεις τον Θεό; Εάν συνεχίζεις να έχεις τέτοιες εμπειρίες, θα αποκτήσεις τίποτα;

από «Οι εμπειρίες του Πέτρου: η γνώση του για την παίδευση και την κρίση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Τώρα καταλαβαίνετε τι είναι η πίστη στον Θεό; Είναι πίστη στον Θεό το να βλέπετε σημεία και τέρατα; Είναι η ανάληψη στον ουρανό; Η πίστη στον Θεό δεν είναι καθόλου εύκολη. Εκείνες οι θρησκευτικές πράξεις θα πρέπει να καθαρθούν· το να επιδιώκει κανείς τη θεραπεία των αρρώστων και την εκδίωξη των δαιμόνων, το να εστιάζει στα σημεία και τέρατα, το να εποφθαλμιά περισσότερη από τη χάρη, την ειρήνη και τη χαρά του Θεού, το να επιδιώκει προοπτικές και ανέσεις της σάρκας — αυτές είναι θρησκευτικές πράξεις και τέτοιες θρησκευτικές πράξεις αποτελούν ένα αόριστο είδος πίστης. Σήμερα, τι σημαίνει πραγματική πίστη στον Θεό; Σημαίνει την αποδοχή του λόγου του Θεού ως πραγματικότητα στη ζωή σου και τη γνώση του Θεού από τον λόγο Του για να επιτευχθεί η αληθινή αγάπη προς Αυτόν. Για να είμαστε σαφείς: Η πίστη στον Θεό είναι ώστε να υπακούς στον Θεό, να αγαπάς τον Θεό και να εκπληρώνεις το καθήκον που πρέπει να εκπληρώνει ένα πλάσμα του Θεού. Αυτός είναι ο σκοπός της πίστης στον Θεό. Πρέπει να επιτύχεις τη γνώση του κάλλους του Θεού, το πόσο άξιος είναι ο Θεός να εμπνέει σεβασμό, για το πώς ο Θεός επιτελεί το έργο της σωτηρίας στα πλάσματά Του και τα οδηγεί στην τελείωση — αυτό είναι το ελάχιστο που θα πρέπει να κατέχεις στην πίστη σου στον Θεό. Η πίστη στον Θεό είναι κατά κύριο λόγο η αλλαγή από μια ζωή στη σάρκα σε μια ζωή αγάπης για τον Θεό, από μια ζωή μέσα στη φυσική κατάσταση σε μια ζωή μέσα στο Είναι του Θεού, έρχεται από κάτω από τη σφαίρα επιρροής του Σατανά και ζει υπό τη φροντίδα και την προστασία του Θεού, είναι σε θέση να επιτύχει υπακοή στον Θεό και όχι υπακοή στη σάρκα, κι επιτρέπει στον Θεό να κερδίσει ολόκληρη την καρδιά σου, επιτρέπει στον Θεό να σε οδηγήσει στην τελείωση και να ελευθερωθείς από τη διεφθαρμένη σατανική διάθεση. Η πίστη στον Θεό υφίσταται κατά κύριο λόγο έτσι ώστε η δύναμη και η δόξα του Θεού να μπορούν να εκδηλωθούν σε σένα, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το θέλημα του Θεού και να ολοκληρώσεις το σχέδιο του Θεού και να είσαι σε θέση να γίνεις μάρτυρας του Θεού ενώπιον του Σατανά. Η πίστη στον Θεό δεν θα πρέπει να υφίσταται για να βλέπεις μόνο τα σημεία και τέρατα, ούτε θα πρέπει να υπάρχει για χάρη της προσωπικής σου σάρκας. Θα πρέπει να υπάρχει για την επιδίωξη της γνώσης του Θεού και για να είσαι σε θέση να υπακούσεις τον Θεό, και όπως ο Πέτρος, να Τον υπακούσεις ως τον θάνατο. Αυτό είναι κυρίως που πρέπει να επιτευχθεί.

από «Όλα επιτυγχάνονται δια του λόγου του Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Τι σημαίνει να ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού; Ακολουθεί κάποιος το θέλημα του Θεού με το να κηρύττει μόνο και να εργάζεται για τον Κύριο;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Θέλεις αγαπά Κύριον τον Θεόν σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της...

Απάντηση