Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Κίνα· ποια βάση υπάρχει για αυτό στις προφητείες της Βίβλου και στα λόγια του Θεού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού το όνομά μου θέλει είσθαι μέγα μεταξύ των εθνών» (Μαλ. 1:11). «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλε…

2019-06-03 14:58:03

Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού στην Κίνα προκειμένου να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες;

Σχετικά λόγια του Θεού: Κάθε στάδιο του έργου του Θεού γίνεται για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας και απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Ακόμη κι αν είναι το έργο Του στη σάρκα, εξακολουθεί να απευθύνεται σε όλη την α…

2019-06-03 15:03:22

Κατά τις έσχατες ημέρες, ο Θεός ενσαρκώθηκε στην Κίνα· ποια βάση υπάρχει για αυτό στις προφητείες της Βίβλου και στα λόγια του Θεού;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Διότι από ανατολών ηλίου έως δυσμών αυτού το όνομά μου θέλει είσθαι μέγα μεταξύ των εθνών» (Μαλ. 1:11). «Διότι καθώς η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτω θέλε…

2019-06-03 14:58:03

Ποιος είναι ο στόχος και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού στην Κίνα προκειμένου να εργαστεί κατά τις έσχατες ημέρες;

Σχετικά λόγια του Θεού: Κάθε στάδιο του έργου του Θεού γίνεται για χάρη ολόκληρης της ανθρωπότητας και απευθύνεται σε όλη την ανθρωπότητα. Ακόμη κι αν είναι το έργο Του στη σάρκα, εξακολουθεί να απευθύνεται σε όλη την α…

2019-06-03 15:03:22