Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Βλέποντας τις παροχές του Θεού για την ανθρωπότητα, μέσα από το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που Εκείνος δημιουργεί γι’ αυτήν

1

Μέσα από τον τρόπο με τον οποίον αντιμετώπισε αυτές τις πέντε βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση, μπορείτε εσείς να διακρίνετε την παροχή του Θεού προς την ανθρωπότητα; (Ναι.) Το οποίο σημαίνει ότι ο Θεός δημιούργησε τις πλέον βασικές προϋποθέσεις για την ανθρώπινη επιβίωση. Ταυτόχρονα, ο Θεός επίσης διαχειρίζεται και ελέγχει αυτά τα πράγματα και, ακόμα και τώρα, μετά τη χιλιάδων ετών ύπαρξη των ανθρώπινων όντων, ο Θεός εξακολουθεί να αλλάζει συνεχώς το περιβάλλον διαβίωσής τους, παρέχοντας το καλύτερο και πλέον κατάλληλο περιβάλλον διαβίωσης για την ανθρωπότητα, ώστε η ζωή της να μπορεί να διατηρείται κανονικά. Μέχρι πότε θα διατηρείται; Με άλλα λόγια, πόσον καιρό θα συνεχίσει ο Θεός να παρέχει ένα τέτοιο περιβάλλον; Μέχρις ότου ο Θεός ολοκληρώσει απόλυτα το έργο διαχείρισής Του. Τότε, ο Θεός θα αλλάξει το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Μπορεί να γίνει με τις ίδιες μεθόδους ή και με διαφορετικές, αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται να ξέρουν σήμερα οι άνθρωποι, είναι ότι ο Θεός παρέχει συνεχώς για τις ανάγκες της ανθρωπότητας, διαχειριζόμενος το περιβάλλον διαβίωσής της και συντηρώντας, προστατεύοντας και διατηρώντας το περιβάλλον διαβίωσης της ανθρωπότητας. Χάρη σε ένα τέτοιο περιβάλλον, οι εκλεκτοί του Θεού είναι ικανοί να ζουν έτσι κανονικά και να δέχονται τη σωτηρία, το παίδεμα και την κρίση Του. Όλα τα πράγματα συνεχίζουν να υπάρχουν χάρη στην κυριαρχία του Θεού, ενώ ολόκληρη η ανθρωπότητα συνεχίζει να προχωρά προς τα εμπρός χάρη στην παροχή του Θεού με τον συγκεκριμένο τρόπο.

Βλέποντας τις παροχές του Θεού για την ανθρωπότητα, μέσα από το βασικό περιβάλλον διαβίωσης που Εκείνος δημιουργεί γι’ αυτήν

Το κομμάτι που μόλις επικοινώνησα, σας έφερε καθόλου νέες σκέψεις; Αισθάνεστε, τώρα, τη μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και του ανθρώπινου γένους; Ποιος είναι ο κύριος όλων των πραγμάτων; Ο άνθρωπος; (Όχι.) Τότε, μήπως γνωρίζετε τη διαφορά ανάμεσα στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουν ο Θεός και οι άνθρωποι τα πράγματα; (Ο Θεός εξουσιάζει και διευθετεί όλα τα πράγματα, ενώ ο άνθρωπος τα απολαμβάνει.) Εσείς συμφωνείτε με αυτά τα λόγια; (Ναι.) Η μέγιστη διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας είναι ότι ο Θεός εξουσιάζει και παρέχει όλα τα πράγματα. Ο Θεός είναι η πηγή των πάντων, και η ανθρωπότητα απολαμβάνει όλα τα πράγματα ενώ ο Θεός τα παρέχει. Δηλαδή, ο άνθρωπος απολαμβάνει όλα τα πράγματα, όταν δέχεται τη ζωή που ο Θεός παραχωρεί σε όλα τα πράγματα. Η ανθρωπότητα απολαμβάνει τα αποτελέσματα της δημιουργίας όλων των πραγμάτων από τον Θεό, ενώ ο Θεός είναι ο Κύριος. Από τη σκοπιά, λοιπόν, όλων των πραγμάτων, ποια είναι η διαφορά μεταξύ του Θεού και της ανθρωπότητας; Ο Θεός μπορεί να βλέπει ξεκάθαρα τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, και ελέγχει τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, πάνω στα οποία κυριαρχεί. Δηλαδή, όλα τα πράγματα βρίσκονται μπροστά στα μάτια του Θεού και μέσα στο πεδίο ελέγχου Του. Μπορεί η ανθρωπότητα να δει όλα τα πράγματα; Αυτά που βλέπει η ανθρωπότητα είναι περιορισμένα. Δεν μπορείτε να το ονομάσετε «όλα τα πράγματα» –είναι απλώς αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Αν αναρριχάσαι στο τάδε βουνό, αυτό που βλέπεις είναι το εν λόγω βουνό. Δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται στην άλλη πλευρά του βουνού. Αν πας στην παραλία, μπορείς να δεις μόνο την πλευρά του ωκεανού όπου βρίσκεσαι εσύ, αλλά δεν ξέρεις πώς είναι η άλλη πλευρά του. Αν πας στο τάδε δάσος, μπορείς να δεις τα φυτά μπροστά και γύρω σου, αλλά δεν μπορείς να δεις τι βρίσκεται πιο πέρα. Οι άνθρωποι αδυνατούν να δουν μέρη που βρίσκονται πιο ψηλά, πιο μακριά και πιο βαθιά. Το μόνο που μπορούν να δουν είναι ό,τι βρίσκεται μπροστά στα μάτια τους και μέσα στο πεδίο όρασής τους. Ακόμη και αν οι άνθρωποι γνωρίζουν το μοτίβο των τεσσάρων εποχών σε ένα χρόνο, καθώς και τα μοτίβα ανάπτυξης όλων των πραγμάτων, είναι ανίκανοι να τα διαχειριστούν ή να κυριαρχήσουν επάνω τους. Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος με τον οποίον ο Θεός βλέπει όλα τα πράγματα, είναι ο τρόπος με τον οποίον θα κοίταζε ένα μηχάνημα που κατασκεύασε ο Ίδιος προσωπικά. Θα γνώριζε εξαιρετικά καλά το κάθε εξάρτημα. Τις αρχές, τα μοτίβα και τον σκοπό του –ο Θεός ξέρει όλα αυτά τα πράγματα καθαρά και ξάστερα. Ως εκ τούτου, ο Θεός είναι Θεός και ο άνθρωπος, άνθρωπος! Ακόμη και αν ο άνθρωπος συνεχίζει να ερευνά την επιστήμη και τους νόμους όλων των πραγμάτων, τούτο συμβαίνει μόνο σε περιορισμένη έκταση, ενώ ο Θεός ελέγχει τα πάντα. Για τον άνθρωπο, αυτό είναι άπειρο. Αν ο άνθρωπος ερευνά κάτι ελάχιστο που έφτιαξε ο Θεός, μπορεί να περάσει και ολόκληρη τη ζωή του ερευνώντας, χωρίς να επιτύχει πραγματικά αποτελέσματα. Γι’ αυτό, αν χρησιμοποιείς τη γνώση και όσα έχεις μάθει προκειμένου να μελετήσεις τον Θεό, δεν θα είσαι ποτέ ικανός να Τον γνωρίσεις ή να Τον κατανοήσεις. Αλλά αν χρησιμοποιείς τον τρόπο της αναζήτησης της αλήθειας και του Θεού, και κοιτάς τον Θεό με την προοπτική να Τον γνωρίσεις, τότε, κάποια ημέρα, θα παραδεχτείς ότι οι ενέργειες και η σοφία Του βρίσκονται παντού και θα μάθεις, επίσης, γιατί ακριβώς ο Θεός αποκαλείται Κύριος όλων των πραγμάτων και πηγή της ζωής τους. Όσο περισσότερο τα γνωρίζεις αυτά, τόσο θα κατανοείς γιατί ο Θεός αποκαλείται Κύριος όλων των πραγμάτων. Όλα τα πράγματα και τα πάντα, συμπεριλαμβανομένου του εαυτού σου, λαμβάνουν συνεχώς τη σταθερή ροή παροχής του Θεού. Θα είσαι επίσης ικανός να νοιώσεις ξεκάθαρα ότι, σε τούτον τον κόσμο και σε αυτήν την ανθρωπότητα, δεν υπάρχει κανείς πέραν του Θεού που να μπορεί να έχει τέτοια δύναμη και τέτοια ουσία για να εξουσιάζει, να διαχειρίζεται και να συντηρεί την ύπαρξη όλων των πραγμάτων. Όταν επιτύχεις μια τέτοια κατανόηση, θα παραδεχτείς αληθινά ότι ο Θεός είναι ο Θεός σου. Όταν φτάσεις στο συγκεκριμένο σημείο, έχεις πραγματικά αποδεχτεί τον Θεό και Του έχεις επιτρέψει να είναι ο Θεός και Κύριός σου. Όταν διαθέτεις μια τέτοια κατανόηση και η ζωή σου φτάσει σε τέτοιο σημείο, ο Θεός παύει να σε δοκιμάζει και να σε κρίνει, ούτε απαιτεί πράγματα από εσένα, επειδή εσύ Τον κατανοείς, γνωρίζεις την καρδιά Του και Τον έχεις πραγματικά δεχτεί μέσα στην καρδιά σου. Αυτός είναι ένας σημαντικός λόγος για να επικοινωνούμε τα θέματα σχετικά με την κυριαρχία και τη διαχείριση όλων των πραγμάτων από τον Θεό. Γίνεται για να δοθεί στους ανθρώπους περισσότερη γνώση και κατανόηση̇ όχι μόνο για να αναγκαστείς να παραδεχτείς, αλλά για να σου δοθούν περισσότερες πρακτικές γνώσεις και κατανόηση των ενεργειών του Θεού.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»