Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Δώσε νου και σώμα για να εκπληρώσεις την αποστολή από τον Θεό

Ταχύτητα

Δώσε νου και σώμα για να εκπληρώσεις την αποστολή από τον Θεό

Ως μέλη της ανθρωπότητας,

κι ακόλουθοι του Χριστού πιστοί,

είναι καθήκον και ευθύνη μας

να προσφέρουμε με σώμα και νου

στη θεϊκή μας αποστολή.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Νους και σώμα αν δεν είναι

στου Θεού ή στου δικαίου τον σκοπό

θά 'ν' ανάξιες οι ψυχές μας προς αυτές που μαρτυρούν

χάριν της αποστολής Του,

κι ανάξιες του Θεού

που μας δίνει το παν.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Γιατ' η ύπαρξή μας προήλθε από τον Θεό

κι υπάρχουμε χάρη στην κυριαρχία Του.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο Θεός προΐσταται της μοίρας όλης της ανθρωπότητας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Οι αλλαγές της διάθεσης απαιτούν το έργο του Αγίου Πνεύματος

Επόμενο:Οι άνθρωποι τους οποίους ο Θεός έχει κερδίσει έχουν αποκτήσει την πραγματικότητα της αλήθειας

Σχετικό περιεχόμενο