151 Το έργο της σάρκας και του Πνεύματος έχουν την ίδια υπόσταση

Ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός.

Είναι η σάρκα που ενδύεται το Πνεύμα του Θεού.

Η σάρκα αυτή δεν είναι σαν του ανθρώπου,

Αυτός δεν είναι από σάρκα κι αίμα, είν’ Πνεύμα ενσαρκωμένο.

Είναι άνθρωπος συνάμα και απόλυτα θείος.

Η κανονική ανθρώπινη φύση Του την ανθρώπινη ζωή Του διατηρεί.

Η θεϊκή Του φύση κάνει το έργο του Θεού.

Κι οι δύο υποτάσσονται στο θέλημα του Πατέρα.

Ο Χριστός είναι θεϊκός και η υπόστασή Του είναι το Πνεύμα.

Έτσι, η υπόστασή Του είναι του ίδιου του Θεού·

δεν θα διακόψει αυτή το έργο Του.

Ό,τι και να κάνει, δεν μπορεί να το καταστρέψει,

τίποτα δεν θα ’λεγε στο θέλημά Του αντίθετο.

Αυτό πρέπει να το καταλάβουν όλοι.

Είτε το Πνεύμα, είτε η σάρκα,

ένα θέλημα εργάζονται να εκπληρώσουν,

ένα έργο είναι που κάνουν και τα δυο.

Αν και το Πνεύμα και η σάρκα έχουν ιδιότητες ξεχωριστές,

η υπόστασή Τους είναι η ίδια: αυτή του ίδιου του Θεού.

Έχουν και τα δυο την ταυτότητα του Θεού.


Του Αγίου Πνεύματος το έργο τον άνθρωπο σώζει,

γίνεται για του Θεού τη διαχείριση.

To έργο του Χριστού είν’ επίσης για να σώσει τον άνθρωπο,

μα και για το θέλημα του Θεού.

Αφού ο Θεός γίνεται σάρκα, η υπόστασή Του είναι εντός της,

η σάρκα Του, έτσι, αρκεί για να κάνει το έργο Του,

να αναλάβει το έργο που Αυτός θέλει να κάνει.

Γι’ αυτό το έργο του Πνεύματος του Θεού αντικαθίσταται

απ’ το έργο του Χριστού κατά την ενσάρκωση.

Το κύριο έργο κατά την ενσάρκωση είναι του Χριστού.

Δεν συνδυάζεται με έργο άλλης εποχής.

Το Πνεύμα του Θεού μπορεί να κάνει το έργο της σωτηρίας·

όταν άνθρωπος γίνεται ο Θεός, μπορεί ακόμα να κάνει αυτό το έργο.

Ό,τι κι αν γίνει ο Θεός πάντα το έργο Του κάνει.

Είτε το Πνεύμα, είτε η σάρκα,

ένα θέλημα εργάζονται να εκπληρώσουν,

ένα έργο είναι που κάνουν και τα δυο.

Αν και το Πνεύμα και η σάρκα έχουν ιδιότητες ξεχωριστές,

η υπόστασή Τους είναι η ίδια: αυτή του ίδιου του Θεού.

Έχουν και τα δυο την ταυτότητα του Θεού.


Ο Θεός δεν διακόπτει, δεν παρεμβαίνει.

Στο έργο Του δεν υπάρχει αντίφαση, γιατί είναι ίδιες

τόσο η υπόσταση του έργου του Πνεύματος

όσο κι αυτή του έργου που κάνει η σάρκα.

Είτε το Πνεύμα, είτε η σάρκα,

ένα θέλημα εργάζονται να εκπληρώσουν,

ένα έργο είναι που κάνουν και τα δυο.

Αν και το Πνεύμα και η σάρκα έχουν ιδιότητες ξεχωριστές,

η υπόστασή Τους είναι η ίδια: αυτή του ίδιου του Θεού.

Έχουν και τα δυο την ταυτότητα του Θεού.


Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Η υπόσταση του Χριστού είναι η υποταγή στο θέλημα του Επουράνιου Πατέρα» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 192 Και οι δύο ενσαρκώσεις του Θεού μπορούν να Τον εκπροσωπούν

Επόμενο: 181 Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο