Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Κανείς δεν ενδιαφέρεται ενεργά να καταλάβει τον Θεό

Ταχύτητα

Κανείς δεν ενδιαφέρεται ενεργά να καταλάβει τον Θεό

I

Στη θλίψη του Θεού, η ανθρωπότητα

με πόση αδιαφορία αντιδρά·

λέει πως Τον αγαπά, πως Τον ακολουθεί,

μα το πώς νιώθει αμελεί.

Η καρδιά Του γι’ αυτό πονά.

Ακόμα κι εκείνοι που θέλουν να γίνουν

έμπιστοι του Θεού,

κοντά Του δεν έρχονται, δεν Τον γνωρίζουν,

την καρδιά Του δεν συμπονούν.

Νιώθει μόνος!

Όχι μόνο γιατί οι διεφθαρμένοι Τού εναντιώνονται,

μα όσοι ζητούν πνευματικότητα

και να γνωρίσουν τον Θεό

και σ’ Αυτόν θέλουν ν’ αφιερωθούν

τις σκέψεις Του δεν κατανοούν.

Αγνοούν τη διάθεσή Του, το τι νιώθει αγνοούν.

Ω, νιώθει μόνος, νιώθει μόνος.

II

Κατά το έργο της διαχείρισης,

μιλά κι εργάζεται ειλικρινά,

στον άνθρωπο φέρεται δίχως επιφύλαξη.

Οι ακόλουθοί Του δεν προσπαθούν

να ’ρθουν κοντά Του να νιώσουν

την καρδιά Του, τα αισθήματά Του.

Ακόμα κι εκείνοι που θέλουν να γίνουν

έμπιστοι του Θεού,

κοντά Του δεν έρχονται, δεν Τον γνωρίζουν,

την καρδιά Του δεν συμπονούν.

Νιώθει μόνος!

Όχι μόνο γιατί οι διεφθαρμένοι Τού εναντιώνονται,

μα όσοι ζητούν πνευματικότητα

και να γνωρίσουν τον Θεό

και σ’ Αυτόν θέλουν ν’ αφιερωθούν

τις σκέψεις Του δεν κατανοούν.

Αγνοούν τη διάθεσή Του, το τι νιώθει αγνοούν.

Ω, νιώθει μόνος, νιώθει μόνος.

III

Τη χαρά Του δεν υπάρχει κανείς να μοιραστεί,

όταν παρεξηγηθεί, να Τον παρηγορήσει.

Όταν Εκείνος πονά

κανείς δεν υπάρχει, να του ανοίξει τη δική Του καρδιά.

Για χιλιάδες χρόνια έργου διαχείρισης,

κανένας δεν καταλαβαίνει τα αισθήματά Του,

κανείς στο πλευρό Του δεν στέκει

για να μοιραστεί τις λύπες Του, και τις χαρές.

Ακόμα κι εκείνοι που θέλουν να γίνουν

έμπιστοι του Θεού,

κοντά Του δεν έρχονται, δεν Τον γνωρίζουν,

την καρδιά Του δεν συμπονούν.

Νιώθει μόνος!

Όχι μόνο γιατί οι διεφθαρμένοι Τού εναντιώνονται,

μα όσοι ζητούν πνευματικότητα

και να γνωρίσουν τον Θεό

και σ’ Αυτόν θέλουν ν’ αφιερωθούν

τις σκέψεις Του δεν κατανοούν.

Αγνοούν τη διάθεσή Του, το τι νιώθει αγνοούν.

Ω, νιώθει μόνος, νιώθει μόνος.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:O Θεός υποφέρει πολύ για να σώσει τον άνθρωπο

Επόμενο:Ο Θεός είναι αμέριστα ελεήμων και βαθύτατα οργισμένος

Σχετικό περιεχόμενο