Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου

Ταχύτητα

Οι άνθρωποι γνωρίζουν καλύτερα τον Θεό μέσα από το έργο του λόγου

I

Των εσχάτων ημερών

ο Θεός με τον λόγο τελειοποιεί τον άνθρωπο,

χωρίς σημάδια ή θαύματα, να τον πιέσει ή να τον πείσει,

μιας κι αυτά δεν εξηγούν τη δύναμή Του.

Αν ο Θεός έδειχνε μόνο θαύματα και σημάδια,

θα ήταν αδύνατο να γίνει σαφής η πραγματικότητά Του

και αδύνατη η τελείωση του ανθρώπου.

Ο Θεός δεν τον τελειοποιεί με σημάδια και θαύματα,

αλλά τον ποτίζει, τον ποιμαίνει με τον λόγο Του,

για να τον κάνει υπάκουο, με γνώση Θεού.

Αυτός είναι ο σκοπός του έργου και του λόγου Του.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

II

Το έργο του Θεού σήμερα είναι πραγματικό,

χωρίς σημάδια ή θαύματα τώρα,

αφού το πραγματικό Του έργο θα διατάρασσαν,

και δεν θα μπορούσε άλλο έργο να κάνει.

Θα ‘δειχνε ότι η πίστη στον Θεό είναι αληθινή

πώς με τον λόγο θα τον τελειοποιήσει

αν μαζί έδινε σημάδια και θαύματα.

Άρα, ο Θεός δεν κάνει τέτοια πράγματα.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

III

Ο άνθρωπος είναι πολύ θρησκόληπτος.

Ο Θεός έρχεται τις έσχατες μέρες

να διώξει τις θρησκευτικές αντιλήψεις και τ' ανύπαρκτα,

και να του μάθει την πραγματικότητά Του.

Έρχεται να αφαιρέσει την εικόνα ενός Θεού

που είναι αφηρημένη, φανταστική και δεν υπάρχει.

Έτσι τώρα το μόνο πολύτιμο για σένα

είναι να έχεις γνώση της πραγματικότητας.

Ν’ αναζητήσεις την αλήθεια στην πίστη σου,

να επιδιώκεις τη ζωή και όχι σημάδια και θαύματα,

αυτός πρέπει να είναι ο στόχος των πιστών του Θεού.

Ο Θεός τελειοποιεί τον άνθρωπο χωρίς σημάδια και θαύματα.

Xρησιμοποιεί το λόγο και πολλά είδη έργων,

όπως κλάδεμα, αντιμετώπιση,

ραφινάρισμα και λόγου παροχή.

Μιλά από πολλές προοπτικές για να τελειοποιήσει τον άνθρωπο,

και να του δώσει μεγαλύτερη γνώση του έργου,

της σοφίας και του θαύματος του Θεού.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Όσοι βρίσκονται στο σκοτάδι πρέπει να ξεσηκωθούν

Επόμενο:Μόνο με τον σεβασμό προς τον Θεό μπορεί να αποφευχθεί το κακό

Σχετικό περιεχόμενο