Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο Θεός χρησιμοποιεί τον λόγο για να κατακτήσει ολόκληρο το σύμπαν κατά τις έσχατες μέρες

Στους ανθρώπους ίσως φαίνεται

πως δεν έχει εργαστεί αρκετά ο Θεός.

Μα αν Αυτός εκφέρει τον λόγο Του,

οι άνθρωποι θα εκπλαγούν, θα πειστούν.

Δίχως βάση αληθινή φωνάζουν κι ουρλιάζουν,

όμως με τον λόγο Του, όλοι σωπαίνουν.

Ο Θεός θα πραγματώσει αυτό,

το σχέδιό Του είναι εδώ και καιρό.

Αυτός θα πετύχει το να έρθει ο Λόγος,

να έρθει επί γης.

Αυτός θα πετύχει του Θεού ο λόγος

να έρθει επί γης.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται.

Η Βασιλεία της Χιλιετίας έρχεται,

η Νέα Ιερουσαλήμ κατέρχεται.

Είν' η έλευση του λόγου του Θεού

εξ' ουρανού, για να ζήσει με τον άνθρωπο.

Οι λόγοι, μαζί με του ανθρώπου τις πράξεις,

και μαζί με όλες του τις μύχιες σκέψεις,

είναι αυτό που ολοκληρώνει ο Θεός:

μια υπέροχη σκηνή της Βασιλείας.

Αυτός θα πετύχει το να έρθει ο Λόγος,

να έρθει επί γης.

Αυτός θα πετύχει του Θεού ο λόγος

να έρθει επί γης.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται, εμφανίζεται.

Αυτό είν' το σχέδιο που έθεσε ο Θεός.

Χίλια χρόνια ο λόγος Του θα εμφανίζεται

και οι πράξεις Του από εκεί θα φανερώνονται,

το έργο Του θα ολοκληρώνουν επί γης.

Κι έπειτα, το στάδιο του ανθρώπου

επιτέλους θα 'χει ολοκληρωθεί, επιτέλους θα 'χει ολοκληρωθεί.

Με λόγους ο Θεός

το σύμπαν όλο θα το κατακτήσει.

Όχι διαμέσου της σαρκός Του,

μέσω του λόγου Του θα το πετύχει.

Με λόγους της σαρκός,

τον κόσμο όλο θα τον κατακτήσει.

Ο Λόγος σάρκα γίνεται,

Ο Λόγος εμφανίζεται.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Η Χιλιετής Βασιλεία έχει φτάσει» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Το νόημα της ενσάρκωσης συμπληρώνεται με την ενσάρκωση κατά τις έσχατες ημέρες

Επόμενο:Η ρίζα της αντίστασης και της ανυπακοής του ανθρώπου στον Χριστό

Σχετικό περιεχόμενο