Οι θρησκευτικοί πάστορες και πρεσβύτεροι συχνά κηρύττουν στους πιστούς ότι κάθε μαρτυρία για την επιστροφή και την ενσάρκωση του Κυρίου είναι ψευδής. Και το στηρίζουν στους εξής Βιβλικούς στίχους: «Τότε εάν τις είπη προς υμάς· Ιδού εδώ είναι ο Χριστός ή εδώ, μη πιστεύσητε· διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:23-24). Τούτη τη στιγμή δεν έχουμε ιδέα για το πώς να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδείς. Μπορείτε να μας δώσετε διευκρινίσεις σε αυτήν την ερώτηση;

21 Ιουνίου 2019

Απαντήση:

Ο Κύριος Ιησούς πράγματι προέβλεψε ότι θα υπήρχαν ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτες τις έσχατες ημέρες. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά ο Κύριος Ιησούς προφήτεψε επίσης ξεκάθαρα πολλές φορές ότι θα επέστρεφε. Σίγουρα το πιστεύουμε αυτό, σωστά; Όταν εξετάζουν τις προφητείες της επιστροφής του Κυρίου Ιησού, πολλοί άνθρωποι δίνουν προτεραιότητα στο να προσέχουν τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες και δεν σκέφτονται πώς θα υποδεχθούν την άφιξη του νυμφίου και πώς θα ακούσουν τη φωνή Του. Ποιο είναι το πρόβλημα εδώ; Δεν είναι σαν να μην τρώμε επειδή φοβόμαστε μήπως πνιγούμε, δεν είμαστε ακριβοί στα πίτουρα και φτηνοί στο αλεύρι; Για την ακρίβεια, άσχετα από το πόσο εμείς προστατευόμαστε από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες, αν δεν υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου και δεν μπορούμε να έρθουμε ενώπιον του θρόνου του Θεού, εμείς είμαστε ανόητες παρθένες που μας έχει εξαλείψει και εγκαταλείψει ο Θεός, και η πίστη μας στον Κύριο αποτελεί απόλυτη αποτυχία! Το σημαντικό για το αν θα υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου είναι αν θα μπορέσουμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Εφόσον αναγνωρίζουμε ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή, δεν θα δυσκολευτούμε να αναγνωρίσουμε τη φωνή του Θεού. Αν δεν μπορούμε να διακρίνουμε την αλήθεια και εστιάζουμε μόνο στα σημεία και τέρατα του Θεού, τότε εμείς σίγουρα θα εξαπατηθούμε από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες. Αν δεν αναζητούμε και δεν εξετάζουμε την αληθινή οδό, τότε δεν θα μπορέσουμε ποτέ να ακούσουμε τη φωνή του Θεού. Τότε δεν περιμένουμε για τον θάνατο και δεν επιφέρουμε τη δική μας καταστροφή; Πιστεύουμε στα λόγια του Κυρίου, τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή του Θεού. Όσοι έχουν στ’ αλήθεια μυαλό και επίπεδο και μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού δεν θα εξαπατηθούν από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες. Γιατί οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες στερούνται της αλήθειας και αδυνατούν να επιτελέσουν το έργο του Θεού. Αυτό δεν είναι κάτι που χρειάζεται να μας ανησυχεί. Μόνο όσοι είναι μπερδεμένοι και άμυαλοι μπορούν να εξαπατηθούν από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες. Οι φρόνιμες παρθένες δεν θα εξαπατηθούν από τους ψευδόχριστους και τους ψευδοπροφήτες, επειδή έχουν τη φροντίδα και την προστασία του Θεού. Όταν ο Θεός έφτιαξε τον άνθρωπο, οι φρόνιμες παρθένες απέκτησαν ανθρώπινα πνεύματα και κατάφεραν να ακούσουν τη φωνή του Θεού. Κι έτσι, τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του, που διατάσσεται από τον Θεό. Μόνο οι μωρές παρθένες αφοσιώνονται στο να φυλάγονται από τους ψευδοχριστούς και τους ψευδοπροφήτες και αμελούν να αναζητούν και να εξετάζουν την επιστροφή του Κυρίου. Αν επιθυμούμε να υποδεχθούμε την επιστροφή του Κυρίου και δεν εξαπατόμαστε από ψευδόχριστους και ψευδοπροφήτες, τότε πρέπει να κατανοούμε πώς οι ψευδόχριστοι εξαπατούν τους ανθρώπους. Βασικά, ο Κύριος Ιησούς μάς είπε ήδη σχετικά με τις πρακτικές των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφητών. Ο Κύριος Ιησούς είπε: «Διότι θέλουσιν εγερθή ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και θέλουσι δείξει σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσιν, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς» (Ματθ. 24:24). Τα λόγια του Κυρίου Ιησού μάς δείχνουν ότι οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες βασίζονται κυρίως στο να δείχνουν σημεία και τέρατα για να εξαπατήσουν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Αυτή είναι η βασική εκδήλωση εξαπάτησης των ανθρώπων από τους ψευδοχριστούς. Έτσι, πρέπει να καταλάβουμε γιατί οι ψευδόχριστοι χρησιμοποιούν σημεία και τέρατα για να εξαπατούν τους ανθρώπους. Πάνω απ’ όλα, επειδή οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες στερούνται πλήρως της αλήθειας. Στη φύση και την ουσία είναι εξαιρετικά μοχθηρά κακά πνεύματα. Κι έτσι πρέπει να βασίζονται σε σημεία και τέρατα για να εξαπατούν τους ανθρώπους. Αν οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες είχαν καταληφθεί από την αλήθεια, δεν θα χρησιμοποιούσαν σημεία και τέρατα για να εξαπατούν τους ανθρώπους. Όταν το βλέπουμε με αυτόν τον τρόπο, οι ψευδόχριστοι και οι ψευδοπροφήτες δείχνουν σημεία και τέρατα, επειδή μόνο αυτό μπορούν να κάνουν. Αν δεν μπορούμε να το δούμε αυτό, τότε θα είναι εξαιρετικά εύκολο γι’ αυτούς να μας εξαπατήσουν. Μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Αυτός που μπορεί να εκφράσει την αλήθεια και να δείξει στους ανθρώπους την οδό και να τους δώσει ζωή είναι Αυτός που είναι ο Χριστός. Όσοι αδυνατούν να εκφράσουν την αλήθεια είναι σίγουρα ψευδόχριστοι, είναι απατεώνες. Αυτή είναι η βασική αρχή αναγνώρισης των ψευδόχριστων και των ψευδοπροφητών. Όλοι όσοι αναζητούν και εξετάζουν την αληθινή οδό πρέπει να τηρούν αυτήν την αρχή για να αναζητούν και να διαβεβαιώνουν τη φωνή του Θεού. Και έτσι δεν μπορούν να κάνουν λάθος.

Ο Παντοδύναμος Θεός έχει ήδη αποκαλύψει τις πρακτικές των ψευδόχριστων και ψευδοπροφητών. Ας διαβάσουμε διάφορα αποσπάσματα των λόγων του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Η θεραπεία των αρρώστων και η εκβολή των δαιμόνων ήταν το έργο της Εποχής της Χάριτος, το πρώτο στάδιο στο έργο της λύτρωσης, και τώρα που ο Θεός έχει σώσει τον άνθρωπο πάνω από τον σταυρό, δεν εκτελεί πλέον το έργο αυτό. Αν κατά τις έσχατες ημέρες ένας “θεός” εμφανιζόταν με τον ίδιο τρόπο που εμφανίστηκε ο Ιησούς, κάποιος που θεράπευε τους αρρώστους, εξέβαλε τους δαίμονες και σταυρωνόταν για τον άνθρωπο, αυτός ο “θεός”, αν και θα ήταν παρόμοιος με τον Θεό στις περιγραφές της Βίβλου και θα ήταν εύκολο να τον αποδεχτεί ο άνθρωπος, δεν θα μπορούσε, στην ουσία του, να είναι η σάρκα, την οποία ενδύθηκε το Πνεύμα του Θεού, αλλά μία που θα ενδυόταν ένα μοχθηρό πνεύμα. Γιατί αρχή του έργου του Θεού είναι να μην επαναλαμβάνει ποτέ ό,τι έχει ήδη ολοκληρώσει» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Η ουσία της σάρκας που κατοικείται από τον Θεό). «Αν, κατά τη σημερινή εποχή, εμφανιστεί κάποιος που μπορεί να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες, να θεραπεύει τους αρρώστους και να εκτελεί θαύματα, και εάν αυτός ισχυρίζεται ότι είναι ο Ιησούς που έχει έρθει, τότε τούτο θα αποτελεί παραποίηση και μίμηση του Ιησού από τα κακά πνεύματα. Να το θυμάσαι! Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το ίδιο έργο. Το στάδιο του έργου του Ιησού έχει ήδη ολοκληρωθεί και ο Θεός δεν θα καταπιαστεί ποτέ ξανά με το συγκεκριμένο στάδιο. […] Στις αντιλήψεις του ανθρώπου, ο Θεός πρέπει πάντα να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να θεραπεύει τους αρρώστους, να εκβάλλει δαίμονες και να είναι ακριβώς όπως ο Ιησούς, όμως αυτή τη φορά ο Θεός δεν είναι καθόλου έτσι. Αν, κατά τις έσχατες μέρες, ο Θεός εξακολουθούσε να επιδεικνύει σημεία και θαύματα, να εκβάλλει δαίμονες και να θεραπεύει τους αρρώστους —αν έπραττε ακριβώς τα ίδια με τον Ιησού— τότε θα επαναλάμβανε το ίδιο έργο και το έργο του Ιησού θα ήταν άνευ σημασίας ή αξίας. Έτσι, ο Θεός εκτελεί μόνο ένα στάδιο του έργου σε κάθε εποχή. Μόλις ολοκληρώνεται κάθε στάδιο του έργου Του, σύντομα έρχεται η μίμηση από τα κακά πνεύματα και μόλις ο Σατανάς αρχίζει να ακολουθεί κατά πόδας τον Θεό, Εκείνος αλλάζει μέθοδο. Όταν ο Θεός ολοκληρώνει ένα στάδιο του έργου Του, αυτό γίνεται αντικείμενο μίμησης από τα κακά πνεύματα. Πρέπει να έχετε ξεκάθαρη εικόνα γι’ αυτό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Γνωρίζοντας το έργο του Θεού σήμερα). «Ποτέ δεν συνάδει το έργο του Θεού με τις αντιλήψεις του ανθρώπου, επειδή το έργο Του είναι πάντοτε νέο και ποτέ παλιό. Ποτέ δεν επαναλαμβάνει το παλιό έργο, αντιθέτως, προχωράει πάντοτε προς τα εμπρός με έργο που δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πώς μπορεί ο άνθρωπος που έχει οριοθετήσει τον Θεό σύμφωνα με τις αντιλήψεις του να λάβει τις αποκαλύψεις του Θεού;).

Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού μάς λένε ξεκάθαρα ότι ο Θεός είναι πάντα νέος και ποτέ παλιός και ποτέ δεν επιτελεί το ίδιο έργο. Είναι ακριβώς όπως όταν ο Ιησούς ήρθε να επιτελέσει το έργο Του: έφερε την Εποχή της Χάριτος και έδωσε τέλος στην Εποχή του Νόμου. Επιτέλεσε ένα στάδιο του έργου της λύτρωσης και έσωσε την ανθρωπότητα από την αμαρτία. Για να είναι αποτελεσματικό το έργο Του, έδειξε σημεία και τέρατα.Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός έχει έρθει, έχει φέρει την Εποχή της Βασιλείας και έχει δώσει τέλος στην Εποχή της Χάριτος. Αλλά δεν επαναλαμβάνει το έργο που ολοκληρώθηκε από τον Κύριο Ιησού. Αντίθετα, βασισμένος στα θεμέλια του λυτρωτικού έργου του Κυρίου Ιησού, επιτελεί το έργο της κρίσεως ξεκινώντας από τον οίκο του Θεού. Αυτός εκφράζει όλες τις αλήθειες για τον εξαγνισμό και τη σωτηρία της ανθρωπότητας, για να εξαλείψει την πηγή της αμαρτίας του ανθρώπου και τη σατανική διάθεσή του, και για να σώσει πλήρως τον άνθρωπο από την επιρροή του Σατανά, ώστε ο άνθρωπος να κερδηθεί από τον Θεό. Και οι ψευδόχριστοι; Είναι όλοι τους κακά πνεύματα που υποδύονται τον Χριστό. Αδυνατούν να επιτελέσουν το έργο εισόδου σε μια νέα εποχή και να δώσουν τέλος στην παλιά εποχή. Μπορούν μόνο να μιμούνται τον Κύριο Ιησού, δείχνοντας σημεία και τέρατα για να εξαπατήσουν όσους είναι μπερδεμένοι και αδυνατούν να διακρίνουν. Αλλά αδυνατούν να αντιγράψουν όσα έκανε ο Ιησούς όπως να αναστήσει νεκρούς και να ταΐσει πέντε χιλιάδες ανθρώπους με πέντε φρατζόλες ψωμί και δύο ψάρια ή να επιτιμήσει τον άνεμο και τη θάλασσα. Αυτά τους ξεπερνούν πλήρως. Στην ουσία, οι ψευδόχριστοι είναι μοχθηροί, είναι κακά πνεύματα και στερούνται πλήρως της αλήθειας. Κι έτσι πρέπει να βασίζονται σε σημεία και τέρατα για να εξαπατούν τους ανθρώπους. Διαφορετικά εξαπατούν και επιπλήττουν τους ανθρώπους μιμούμενοι τον τόνο των λόγων του Θεού και τα απλά λόγια που εκφωνήθηκαν κάποτε από τον Θεό.

Σχετικά με την αλήθεια για το πώς θα εντοπίζεται η διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων, ας δούμε τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Ο Θεός που ενσαρκώθηκε, ονομάζεται Χριστός, κι έτσι, ο Χριστός που μπορεί να δώσει στους ανθρώπους την αλήθεια, ονομάζεται Θεός. Δεν υπάρχει τίποτε το υπερβολικό σ’ αυτό, γιατί Εκείνος κατέχει την ουσία του Θεού, κατέχει τη διάθεση του Θεού και τη σοφία στο έργο Του, τα οποία είναι άφταστα για τον άνθρωπο. Εκείνοι που ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, αλλά δεν μπορούν να κάνουν το έργο του Θεού, είναι απατεώνες. Ο Χριστός δεν είναι μόνο η εκδήλωση του Θεού πάνω στη γη, αλλά και η ιδιαίτερη ενσάρκωση του Θεού, καθώς πραγματοποιεί και ολοκληρώνει το έργο Του ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτή η ενσάρκωση δεν μπορεί απλώς να αντικατασταθεί από οποιονδήποτε άνθρωπο, αλλά πρέπει να είναι σε θέση να φέρει επαρκώς εις πέρας το έργο του Θεού στη γη, να εκφράζει τη διάθεση του Θεού, να αντιπροσωπεύει επαρκώς τον Θεό και να παρέχει ζωή στον άνθρωπο. Αργά ή γρήγορα, θα ακολουθήσει η πτώση όλων εκείνων που παριστάνουν τον Χριστό, διότι, παρότι ισχυρίζονται ότι είναι ο Χριστός, δεν κατέχουν την ουσία του Χριστού. Κι έτσι, λέω ότι η αυθεντικότητα του Χριστού δεν μπορεί να προσδιοριστεί από τον άνθρωπο, αλλά απαντάται και αποφασίζεται από τον ίδιο τον Θεό» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή). Από τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού βλέπουμε ξεκάθαρα ότι ο Χριστός είναι ο Θεός ενσαρκωμένος, είναι το Πνεύμα του Θεού υλοποιημένο στη σάρκα. Δηλαδή όλα όσα κατέχει ο Θεός, όπως αυτό που έχει είναι ο Θεός, η διάθεση του Θεού και η σοφία του Θεού που υλοποιούνται στη σάρκα Του. Ο Χριστός έχει την ουσία της θεϊκής φύσης και είναι η προσωποποίηση της αλήθειας. Μπορεί να εκφράζει την αλήθεια για να φροντίζει τον άνθρωπο και να του παράσχει πράγματα, πάντα και παντού. Μόνο ο Χριστός μπορεί να επιτελεί το έργο της λύτρωσης και της σωτηρίας της ανθρωπότητας. Κανείς άλλος δεν μπορεί να το μιμηθεί ή να το αρνηθεί αυτό. Στο μεταξύ, οι περισσότεροι ψευδόχριστοι έχουν καταληφθεί από κακά πνεύματα. Είναι εξαιρετικά αλαζόνες και γελοίοι. Ουσιαστικά, είναι κακά πνεύματα και δαίμονες. Έτσι, όποια σημεία και τέρατα κι αν δείχνουν ή όπως κι αν παρερμηνεύουν τη Βίβλο ή κι αν μιλούν για σπουδαίες γνώσεις και θεωρίες, το μόνο που κάνουν είναι να εξαπατούν και να βλάπτουν τους ανθρώπους, να τους οδηγούν στην καταστροφή. Τίποτα από όσα κάνουν δεν διαπαιδαγωγεί τους ανθρώπους. Το μόνο που κάνουν είναι να φέρνουν περισσότερο σκοτάδι στις καρδιές των ανθρώπων, να τους αφήνουν χωρίς οδό για να διαβούν, να τους καταπίνει τελικά ο Σατανάς. Φαίνεται ότι όλοι οι ψευδοχριστοί και οι ψευδοπροφήτες αποτελούν ενσάρκωση του Σατανά, είναι κακοί δαίμονες που ήρθαν να διαταράξουν και να ενοχλήσουν το έργο του Θεού. Κι έτσι, ανεξάρτητα από το πόσους ανθρώπους εξαπατούν, βλάπτουν ή καταστρέφουν, σύντομα θα καταρρεύσουν και θα χαθούν, γιατί στερούνται της παραμικρής αλήθειας. Αν κατανοούμε πραγματικά την αλήθεια για το πώς θα διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους, τότε αποκλείεται να αρνηθούμε να ακούσουμε τη φωνή του Θεού και να υποδεχθούμε την εμφάνισή Του, επειδή θα φοβόμασταν μην εξαπατηθούμε από ψευδόχριστους.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Όταν ο Παντοδύναμος Θεός άρχισε να εκφράζει αλήθειες για να τελέσει το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών, ξεκίνησε η Εποχή της Βασιλείας και η ανθρωπότητα εισήλθε σε αυτή. Αν η πίστη μας στον Θεό μένει προσκολλημένη στην Εποχή της Χάριτος, τότε έχουμε μείνει πίσω και το έργο του Θεού δεν μας περιλαμβάνει. Τις έσχατες ημέρες, όταν ο Κύριος φτάνει κρυφά για να τελέσει το έργο της κρίσεως που ξεκινά από τον οίκο του Θεού, αναπόφευκτα θα εμφανιστούν ταυτόχρονα πολλοί ψευδόχριστοι και απατεώνες, που θα απομιμούνται και θα διαταράσσουν το έργο του Θεού. Επομένως, όταν εμφανίζονται οι ψευδόχριστοι, ο Θεός είναι ήδη εδώ και έχει καταφτάσει κρυφά. Απλώς δεν το γνωρίζουμε. Την περίοδο αυτή θα έπρεπε να αναζητούμε και να ερευνούμε με ζήλο το έργο του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες. Όμως, για πολλούς, το κυριότερο μέλημα όσον αφορά τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου είναι να προφυλασσόμαστε από τους ψευδόχριστους, και όχι να είμαστε φρόνιμοι παρθένοι και να ακούμε τη φωνή του Θεού, που μας λέει πώς να υποδεχτούμε τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου. Παραμένουν προσκολλημένοι στις έννοιες και στις δοξασίες τους, θεωρώντας ψευδείς όλες τις μαρτυρίες για την επιστροφή του ενσαρκωμένου Κυρίου Ιησού. Αυτοί δεν είναι οι άμυαλοι παρθένοι για τους οποίους μίλησε ο Κύριος Ιησούς; Δεν καταδικάζουν έτσι τον Κύριο Ιησού που έχει επιστρέψει; Πιστεύουν άραγε στην επιστροφή του Κυρίου Ιησού; Δεν αρνούνται έτσι τον δεύτερο ερχομό του Κυρίου Ιησού;

Το πώς κανείς διακρίνει τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους, αποκαλύπτει αν κατέχει την αλήθεια ή όχι, και αποδεικνύει ξεκάθαρα αν είναι φρόνιμος ή άμυαλος παρθένος. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτό το εδάφιο των Γραφών ως έρεισμα για να κρίνουν και να καταδικάσουν τον ενσαρκωμένο Χριστό και να αρνηθούν τον ερχομό Του. Αυτοί έχουν αποδείξει ότι είναι άμυαλοι. Για να διακρίνει κανείς τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους, πρέπει να γνωρίζει την ουσία του Χριστού. Όλοι ξέρουν ότι ο Κύριος Ιησούς είναι ο ενσαρκωμένος Χριστός και πως ο Χριστός είναι ο ενσαρκωμένος Θεός, δηλαδή, ο ουράνιος Θεός, που ενσαρκώθηκε σε Υιό του ανθρώπου για να εργαστεί ανάμεσα στους ανθρώπους. Ο Χριστός είναι η ενσάρκωση του Πνεύματος του Θεού και διαθέτει θεϊκή ουσία. Η παντοδυναμία και η σοφία του Θεού, η διάθεσή Του, τα υπάρχοντα και το Είναι του Θεού που κατέχει το Πνεύμα Του, όλα πραγματώθηκαν στον Χριστό. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Είναι, λοιπόν, βέβαιο πως ο Χριστός δεν είναι ένας αόριστος Θεός, πλασματικός ή άυλος. Είναι αληθινός και πρακτικός. Ο άνθρωπος μπορεί να βασίζεται πάνω Του και να Τον εμπιστεύεται. Ο Χριστός είναι ο πρακτικός Θεός, που μπορούμε να ακολουθούμε και να γνωρίσουμε. Όπως ο Κύριος Ιησούς, που ζει και εργάζεται ανάμεσά μας, ο ποιμένας που μας καθοδηγεί. Τώρα που γνωρίζουμε την ουσία του Χριστού, είναι εύκολο να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους. Ας δούμε ένα απόσπασμα του λόγου του Παντοδύναμου Θεού. Ο Παντοδύναμος Θεός λέει: «Δεν είναι δύσκολο να το μελετήσει κανείς αυτό, αλλά θα πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε την εξής αλήθεια: Αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την ουσία του Θεού, κι αυτός που είναι η ενσάρκωση του Θεού θα κατέχει την έκφραση του Θεού. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα φέρνει το έργο που πρέπει να επιτελέσει. Εφόσον ο Θεός ενσαρκώνεται, θα εκφράζει αυτό που είναι και θα έχει την ικανότητα να μεταδώσει την αλήθεια στον άνθρωπο, να του εμφυσήσει τη ζωή και να του δείξει την οδό. Η σάρκα που δεν περιέχει την ουσία του Θεού ασφαλώς δεν είναι ο ενσαρκωμένος Θεός. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία περί αυτού. Για να διερευνήσει ο άνθρωπος αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, πρέπει να το προσδιορίσει από τη διάθεση που Αυτός εκφράζει και τον λόγο που Αυτός εκφέρει. Δηλαδή, πρέπει να κριθεί από την ουσία του Θεού κατά πόσο είναι ή όχι η ενσάρκωσή Του και κατά πόσο είναι ή όχι η αληθινή οδός. Και συνεπώς, προκειμένου να προσδιορίσουμε αν πρόκειται για την ενσάρκωση του Θεού, το σημαντικότερο είναι να δίνουμε προσοχή στην ουσία Του (στο έργο Του, τον λόγο Του, τη διάθεσή Του και πολλά άλλα), παρά στην εξωτερική εμφάνιση. Αν ο άνθρωπος κοιτάζει μόνο την εξωτερική εμφάνισή Του και παραβλέπει την ουσία Του, τότε αυτό καταδεικνύει την άγνοια και την αφέλεια του ανθρώπου» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Πρόλογος).

Όταν ήρθε ο Κύριος Ιησούς, την Εποχή της Χάριτος, είπε: «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή» (Ιωάν. 14:6). Ο Κύριος Ιησούς εξέφρασε πολλές αλήθειες και μια διάθεση ελέους και ευσπλαχνίας, και ολοκλήρωσε το θείο έργο της λύτρωσης της ανθρωπότητας. Το έργο του Κυρίου Ιησού, οι ομιλίες και η διάθεση που εξέφρασε, επιβεβαιώνουν ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Τις έσχατες ημέρες, ο Παντοδύναμος Θεός ήρθε και είπε: «Τα λόγια Μου είναι η αλήθεια, η ζωή και η οδός […]» («Ο Λόγος», τόμ. 1: «Η εμφάνιση και το έργο του Θεού», Ομιλίες του Χριστού στην αρχή, Κεφάλαιο 12). Ο Παντοδύναμος Θεός έχει εκφράσει εκατομμύρια λόγια και άνοιξε τον πάπυρο, εκφράζοντας μια διάθεση δίκαιη και τελώντας το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών. Το έργο της κρίσεως, της παίδευσης και της σωτηρίας της διεφθαρμένης ανθρωπότητας που επιτελεί ο Παντοδύναμος Θεός, επιβεβαιώνει ξανά πως ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ο Κύριος Ιησούς είχε από καιρό προφητεύσει πως θα επέστρεφε για να τελέσει το έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών, και θα το έκανε ενσαρκωμένος ως ο Υιός του ανθρώπου, ερχόμενος στον κόσμο των ανθρώπων με την εικόνα του Υιού του ανθρώπου και μιλώντας στις εκκλησίες. Το έργο του Παντοδύναμου Θεού έχει εκπληρώσει την προφητεία του δεύτερου ερχομού του Κυρίου Ιησού. Έτσι, είδαμε πως ο αληθινός, ενσαρκωμένος Χριστός δύναται να έρθει να εκφράσει αλήθειες και τη διάθεση του Θεού, να τελεί το θεϊκό έργο της κρίσεως των εσχάτων ημερών, να κατακτά, να σώζει και να εξαγνίζει τους ανθρώπους, να κάνει το θέλημα του Θεού και να γίνεται μάρτυρας Αυτού. Ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Οι αλήθειες που εκφράζει θα κατακτήσουν όλη τη διεφθαρμένη ανθρωπότητα, και θα οδηγήσουν κάθε αληθινό πιστό του Θεού ενώπιον του θρόνου Του. Ο Χριστός θα ολοκληρώσει το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών. Είναι σίγουρο.

Οι ψευδόχριστοι είναι κακά πνεύματα που προσποιούνται τους Χριστούς. Είναι απατεώνες. Οι περισσότεροι διακατέχονται από κακά πνεύματα. Σε κάθε περίπτωση, είναι τρομερά αλαζονικοί και παράλογοι δαίμονες. Γι’ αυτό παριστάνουν τους Χριστούς. Έτσι, διαπράττουν την αμαρτία της βλασφημίας ενάντια στο Άγιο Πνεύμα, και θα καταραστούν. Καθώς στην ουσία τους είναι κακά πνεύματα, οι ψευδόχριστοι δεν κατέχουν καμιά αλήθεια και είναι δαίμονες. Συνεπώς, όσα λένε είναι ψέματα και πλάνες, που δεν πείθουν κανέναν. Τίποτα απ’ όσα λένε ή κάνουν οι ψευδόχριστοι δεν στέκει, και δεν θα τολμούσαν να τα δημοσιεύσουν στο διαδίκτυο για να τα βλέπει και να τα διερευνά όλος ο κόσμος. Διότι οι ψευδόχριστοι και τα κακά πνεύματα ανήκουν στο σκότος και στο κακό, δεν αντέχουν το φως της μέρας. Εκτελούν απλά σημεία και θαύματα για να εξαπατούν άμυαλους και αδαείς ανθρώπους στις σκοτεινές γωνιές του κόσμου. Ας είμαστε βέβαιοι πως όποιος λέει ότι είναι ο Χριστός, μα βασίζεται μόνο σε απλά σημεία και θαύματα για να εξαπατά ανθρώπους, είναι ένας ψευδόχριστος. Κάθε αλήθεια που εξέφρασε ο Παντοδύναμος Θεός, Χριστός των εσχάτων ημερών, έχει αναρτηθεί στο διαδίκτυο και είναι στη διάθεση όλης της ανθρωπότητας. Όσοι πιστεύουν αληθινά στον Θεό κι αγαπούν την αλήθεια, αναζητούν και ερευνούν την αληθινή οδό, κι επιστρέφουν ένας-ένας ενώπιον του θρόνου του Παντοδύναμου Θεού για να λάβουν την κρίση, την κάθαρση και την τελείωση των λόγων Του. Αυτό είναι κοινώς αποδεκτό. Όσα λένε και κάνουν οι ψευδόχριστοι δεν έχουν καμιά σχέση με τον ενσαρκωμένο Χριστό. Όσοι κατανοούν την αλήθεια, εύκολα διακρίνουν. Άρα, ο ακριβέστερος τρόπος να διακρίνουμε τον αληθινό Χριστό από τους ψευδόχριστους είναι βάσει της αρχής ότι ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Ο Κύριος Ιησούς είπε κάποτε ότι τα πρόβατα του Θεού ακούν τη φωνή Του. Οι φρόνιμοι παρθένοι μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Θεού, και θα μπορέσουν να ανακαλύψουν την αλήθεια στη φωνή του Νυμφίου, τη διάθεση του Θεού στον λόγο Του, αυτό που έχει και είναι ο Θεός, και να αντιληφθούν τις προθέσεις Του. Έτσι, θα μπορέσουν να αποδεχτούν το έργο Του και να επιστρέψουν ενώπιον του θρόνου Του. Γιατί οι άμυαλοι παρθένοι δεν μπορούν να ακούσουν τη φωνή του Νυμφίου; Είναι άμυαλοι ακριβώς επειδή δεν διακρίνουν την αλήθεια. Δεν διακρίνουν τη φωνή του Θεού και ξέρουν μόνο να ακολουθούν κανόνες. Γι’ αυτό, το έργο του Θεού των εσχάτων ημερών θα τους ξεσκεπάσει και θα τους εξαλείψει.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Ουσιώδεις Ερωτήσεις και Απαντήσεις για το Ευαγγέλιο της Βασιλείας»

Όλοι εμείς που έχουμε βιώσει το έργο των εσχάτων ημερών του Θεού, έχουμε δει ξεκάθαρα ένα γεγονός: κάθε φορά που ο Θεός πραγματοποιεί ένα νέο στάδιο του έργου, ο Σατανάς και διάφορα κακά πνεύματα Τον ακολουθούν στενά, μιμούμενα και παραποιώντας το έργο Του προκειμένου να ξεγελάσουν τους ανθρώπους. Ο Ιησούς θεράπευσε αρρώστους και εξοβέλισε τους δαίμονες, κι έτσι και ο Σατανάς και τα κακά πνεύματα θεραπεύουν αρρώστους και εξοβελίζουν δαίμονες· το Άγιο Πνεύμα έδωσε στον άνθρωπο το χάρισμα των γλωσσών, κι έτσι και τα κακά πνεύματα κάνουν τους ανθρώπους να μιλούν «γλώσσες» που κανείς δεν καταλαβαίνει. Κι όμως, παρόλο που τα κακά πνεύματα κάνουν διάφορα πράγματα που ικανοποιούν τις ανάγκες του ανθρώπου και τελούν κάποιες υπερφυσικές πράξεις ώστε να τον ξεγελάσουν, επειδή ούτε ο Σατανάς, ούτε αυτά τα κακά πνεύματα διακατέχονται από την παραμικρή αλήθεια, δεν θα είναι ποτέ σε θέση να δώσουν στον άνθρωπο την αλήθεια. Από αυτήν την άποψη και μόνο είναι δυνατό να διακρίνουμε μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων.

Όταν ο Θεός ενσαρκωμένος άρχισε να εργάζεται αυτήν τη φορά, αρχικά παρέμεινε ταπεινός και κρυμμένος για πολύ καιρό, περιμένοντας ο λόγος να φτάσει στο υψηλό εκείνο σημείο, στο οποίο κατακτά τους ανθρώπους. Μόνο τότε το Άγιο Πνεύμα έγινε μάρτυρας του Χριστού. Ο Χριστός δεν είπε ποτέ σε κανέναν ότι είναι ο Χριστός εν τη παρουσία τους, δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη θέση Του ως Χριστός για να διδάξει τους ανθρώπους. Παρέμεινε ταπεινός και κρυμμένος, καταπιάστηκε στο να χορηγεί στους ανθρώπους ό, τι απαιτεί η ζωή τους, να εκφράζει την αλήθεια, να επιλύει τα προβλήματα που συνδέονται με την αλλαγή της διάθεσης του ανθρώπου. Ο Χριστός δεν προέβαλε ποτέ τον εαυτό Του, παρέμεινε πάντοτε ταπεινός και κρυμμένος. Πρόκειται για κάτι με το οποίο κανένα πλάσμα δεν μπορεί να συγκριθεί. Ο Χριστός δεν χρησιμοποίησε ποτέ τη θέση Του για να κάνει τους ανθρώπους να Τον υπακούουν και να Τον ακολουθούν. Αντίθετα, εκφράζει την αλήθεια για να κρίνει τον άνθρωπο, να παιδεύσει τον άνθρωπο και να σώσει τον άνθρωπο, προκειμένου ο άνθρωπος να αποκτήσει γνώση του Θεού, να υπακούσει στον Θεό και να τον κερδίσει ο Θεός. Από αυτό, μπορείτε να διαπιστώσετε ότι ο Θεός είναι πραγματικά έντιμος. Έχοντας ενσαρκωθεί, το Πνεύμα του Θεού εργάζεται ταπεινά και μυστικά, και βιώνει όλο τον πόνο του ανθρώπου χωρίς το παραμικρό παράπονο. Ως Χριστός, ο Θεός δεν έκανε ποτέ επίδειξη, ούτε καυχήθηκε, και thμάλιστα δεν ανέλαβε τη θέση Του, ούτε υπήρξε αυτάρεσκος, πράγμα που ακτινοβολεί απόλυτα την εντιμότητα και την αγιοσύνη του Θεού. Αυτό επιδεικνύει την εξαιρετικά έντιμη ουσία της ζωής του Θεού και δείχνει πως Αυτός είναι η προσωποποίηση της αγάπης. Το έργο των ψευδόχριστων και των κακών πνευμάτων είναι ακριβώς το αντίθετο από το έργο του Χριστού: πριν από οτιδήποτε άλλο, τα κακά πνεύματα φωνάζουν διαρκώς πως είναι ο Χριστός και λένε πως αν δεν τα ακούσεις, δεν μπορείς να εισέλθεις στη βασιλεία. Κάνουν όλα όσα μπορούν προκειμένου να πείσουν τους ανθρώπους να τα συναντήσουν, καυχιούνται και κάνουν επίδειξη και κομπάζουν, ή αλλιώς εκτελούν κάποια σημεία και τέρατα προκειμένου να εξαπατήσουν τους ανθρώπους —και αφού αυτοί οι άνθρωποι έχουν εξαπατηθεί και αποδεχθεί το έργο τους, καταρρέουν χωρίς κανέναν ψίθυρο, καθώς έχει περάσει πάρα πολύς καιρός από τότε που τους δόθηκε η αλήθεια. Υπάρχουν πάρα μα πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα. Επειδή οι ψευδόχριστοι δεν είναι η αλήθεια, η οδός ή η ζωή, δεν έχουν, συνεπώς, μονοπάτι και αργά ή γρήγορα όσοι τους ακολουθούν θα ταπεινωθούν —μα τότε θα είναι πολύ αργά να επιστρέψουν. Κι έτσι, το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίζεται πως μόνο ο Χριστός είναι η αλήθεια, η οδός και η ζωή. Οι ψευδόχριστοι και τα κακά πνεύματα στερούνται σίγουρα αλήθειας· ανεξάρτητα με το πόσα λένε ή πόσα βιβλία γράφουν, κανένα εκ των δύο δεν εμπεριέχει την παραμικρή αλήθεια. Αυτό είναι απόλυτο. Μόνο ο Χριστός είναι σε θέση να εκφράσει την αλήθεια, κι αυτό είναι το κλειδί για να αναγνωρίσει κανείς τη διαφορά μεταξύ του αληθινού Χριστού και των ψευδόχριστων. Επιπλέον, ο Χριστός δεν έχει εξαναγκάσει ποτέ τους ανθρώπους να Τον αποδεχτούν ή να Τον αναγνωρίσουν. Για όσους πιστεύουν σ’ Αυτόν, η αλήθεια γίνεται όλο και πιο ξεκάθαρη, και η οδός που περπατούν γίνεται όλο και πιο φωτεινή, πράγμα που αποδεικνύει πως μόνο ο Χριστός είναι ικανός να σώσει τον άνθρωπο, διότι ο Χριστός είναι η αλήθεια. Οι ψευδόχριστοι μπορούν απλώς να μιμούνται μερικά λόγια ή να λένε πράγματα που παραποιούν το μαύρο ώστε να φαίνεται άσπρο. Στερούνται αλήθειας και μπορούν να φέρουν στους ανθρώπους μόνο σκότος, καταστροφή και το έργο των κακών πνευμάτων. Σίγουρα, δεν θα σωθείτε εάν ακολουθείτε τους ψευδόχριστους, απλώς θα διαφθείρεστε ολοένα και περισσότερο από τον Σατανά. Θα είστε όλο και πιο αναίσθητοι και θολωμένοι στο μυαλό μέχρι να καταστραφείτε. Όσοι ακολουθούν τους ψευδόχριστους είναι σαν τους τυφλούς που επιβιβάζονται σε μια βάρκα γεμάτη κλέφτες —επιλέγουν τον αφανισμό τους!

Απόσπασμα από τον Πρόλογο του βιβλίου «Ανάλυση Περιπτώσεων Παραπλάνησης από Ψευδόχριστους και Αντίχριστους»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger