Ποιο είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος; Ποιες είναι οι εκδηλώσεις του έργου του Αγίου Πνεύματος;

12 Μαρτίου 2019

Σχετικά λόγια του Θεού:

Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μια μορφή ενεργητικής καθοδήγησης και θετικής διαφώτισης. Δεν επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι παθητικοί. Τους φέρνει παρηγοριά, τους δίνει πίστη και αποφασιστικότητα, καθώς και τη δυνατότητα να επιδιώκουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι σε θέση να εισέλθουν ενεργά· δεν είναι παθητικοί ούτε έχουν εξαναγκαστεί, μα ενεργούν εξ ιδίας πρωτοβουλίας. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, οι άνθρωποι είναι χαρούμενοι και πρόθυμοι, είναι πρόθυμοι να υπακούσουν, και ταπεινώνουν ευχαρίστως τον εαυτό τους. Παρόλο που μέσα τους πονούν και είναι ευάλωτοι, έχουν την αποφασιστικότητα να συνεργαστούν· υποφέρουν με ευχαρίστηση, είναι σε θέση να υπακούν και δεν έχουν κηλιδωθεί από την ανθρώπινη θέληση, δεν έχουν κηλιδωθεί από το σκεπτικό του ανθρώπου και σίγουρα δεν έχουν κηλιδωθεί από τις ανθρώπινες επιθυμίες και τα ανθρώπινα κίνητρα. Όταν οι άνθρωποι βιώνουν το έργο του Αγίου Πνεύματος, είναι ιδιαίτερα άγιοι μέσα τους. Εκείνοι που κατέχουν το έργο του Αγίου Πνεύματος βιώνουν την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τους αδελφούς και τις αδελφές τους· αντλούν ευχαρίστηση από τα πράγματα που ευχαριστούν τον Θεό και αποστρέφονται τα πράγματα που αποστρέφεται ο Θεός. Οι άνθρωποι που συγκινούνται από το έργο του Αγίου Πνεύματος έχουν κανονική ανθρώπινη φύση, επιδιώκουν διαρκώς την αλήθεια και διακατέχονται από την ανθρώπινη φύση. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, η κατάστασή τους γίνεται όλο και καλύτερη και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική, και αν και κάποια συνεργασία τους μπορεί να είναι ανόητη, τα κίνητρά τους είναι σωστά, η είσοδός τους είναι θετική, δεν προσπαθούν να προκαλέσουν διατάραξη και δεν υπάρχει καθόλου κακία μέσα τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι κανονικό και πραγματικό, το Άγιο Πνεύμα εργάζεται στον άνθρωπο σύμφωνα με τους κανόνες της κανονικής ζωής του ανθρώπου και διαφωτίζει και καθοδηγεί τους ανθρώπους σύμφωνα με την πραγματική επιδίωξη των κανονικών ανθρώπων. Όταν εργάζεται το Άγιο Πνεύμα στους ανθρώπους, τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει σύμφωνα με τις ανάγκες των κανονικών ανθρώπων. Μεριμνά για εκείνους σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τους καθοδηγεί και τους διαφωτίζει θετικά σύμφωνα με αυτά που τους λείπουν και σύμφωνα με τις ατέλειές τους. Το έργο του Αγίου Πνεύματος αποσκοπεί να διαφωτίσει και να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στην πραγματική ζωή· μόνο αν εκείνοι βιώσουν τα λόγια του Θεού στην πραγματική ζωή τους είναι σε θέση να δουν το έργο του Αγίου Πνεύματος. Εάν, στην καθημερινή τους ζωή, οι άνθρωποι βρίσκονται σε θετική κατάσταση και έχουν μια κανονική πνευματική ζωή, τότε διακατέχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε μια τέτοια κατάσταση, όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού, έχουν πίστη· όταν προσεύχονται, έχουν έμπνευση· όταν αντιμετωπίζουν κάτι, δεν είναι παθητικοί· και, καθώς συμβαίνουν πράγματα, είναι σε θέση να βλέπουν στα πράγματα αυτά τα διδάγματα τα οποία ο Θεός απαιτεί απ’ αυτούς να μάθουν. Δεν είναι παθητικοί ούτε αδύναμοι και, παρόλο που έχουν πραγματικές δυσκολίες, είναι πρόθυμοι να υπακούν σε όλες τις διευθετήσεις του Θεού.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν οι καταστάσεις των ανθρώπων είναι κανονικές, η πνευματική τους ζωή και η ζωή τους στη σάρκα είναι κανονικές, και η λογική τους είναι κανονική και εύτακτη. Όταν βρίσκονται σε αυτήν την κατάσταση, μπορεί, σε γενικές γραμμές, να ειπωθεί ότι αυτά που βιώνουν και καταφέρνουν να γνωρίσουν μέσα τους προέρχονται από τη συγκίνηση που δέχονται από το Άγιο Πνεύμα (το να έχουν ενόραση ή να κατέχουν κάποια απλή γνώση όταν τρώνε και πίνουν τα λόγια του Θεού ή το να είναι πιστοί σε ορισμένα πράγματα ή το να έχουν τη δύναμη να αγαπούν τον Θεό σε ορισμένα πράγματα —όλα αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα). Το έργο του Αγίου Πνεύματος στον άνθρωπο είναι ιδιαίτερα κανονικό· ο άνθρωπος είναι ανίκανος να το νιώσει, και φαίνεται ότι πηγάζει από τον ίδιο τον άνθρωπο, αν και, στην πραγματικότητα, πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος. Στην καθημερινή ζωή, το Άγιο Πνεύμα επιτελεί και μεγάλο και μικρό έργο μέσα στους πάντες, και το μόνο που ποικίλλει είναι η έκταση αυτού του έργου. Μερικοί άνθρωποι έχουν καλό επίπεδο, καταλαβαίνουν τα πράγματα γρήγορα και η διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα μεγάλη μέσα τους. Από την άλλη, κάποιοι άνθρωποι έχουν χαμηλό επίπεδο και χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να κατανοήσουν τα πράγματα, αλλά το Άγιο Πνεύμα τούς αγγίζει εσωτερικά και μπορούν κι εκείνοι να επιτύχουν την πίστη στον Θεό —το Άγιο Πνεύμα εργάζεται σε όλους εκείνους που επιδιώκουν τον Θεό. Όταν, στην καθημερινή ζωή, οι άνθρωποι δεν αντιτίθενται στον Θεό ούτε επαναστατούν εναντίον του Θεού, δεν κάνουν πράγματα που έρχονται σε αντίθεση με τη διαχείριση του Θεού και δεν παρεμβαίνουν στο έργο του Θεού, τότε το Πνεύμα του Θεού εργάζεται μέσα στον καθένα τους, σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό· Εκείνος τους αγγίζει, τους διαφωτίζει, τους δίνει πίστη, τους δίνει δύναμη και τους ωθεί να εισέρχονται ενεργά και να μην είναι οκνηροί ούτε να λαχταρούν τις απολαύσεις της σάρκας, να είναι πρόθυμοι να κάνουν πράξη την αλήθεια και να λαχταρούν τα λόγια του Θεού. Όλα αυτά αποτελούν έργο που προέρχεται από το Άγιο Πνεύμα.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται για να διαφωτίσει τους ανθρώπους, σε γενικές γραμμές τούς δίνει γνώση περί του έργου του Θεού, καθώς και γνώση περί της αληθινής εισόδου τους και της αληθινής κατάστασής τους. Τους δίνει, επίσης, τη δυνατότητα να κατανοήσουν τις επιτακτικές προθέσεις του Θεού και τις απαιτήσεις που έχει Εκείνος από τον άνθρωπο σήμερα, έτσι ώστε να έχουν την αποφασιστικότητα να θυσιάσουν τα πάντα για να ικανοποιήσουν τον Θεό, να αγαπούν τον Θεό ακόμη κι αν αντιμετωπίσουν διωγμό και αντιξοότητες, και να μείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους για τον Θεό, ακόμη κι αν αυτό σημαίνει να χύσουν το αίμα τους ή να δώσουν τη ζωή τους, και να το κάνουν δίχως να μετανιώνουν. Αν διαθέτεις αυτού του είδους την αποφασιστικότητα, τούτο σημαίνει ότι έχεις την υποκίνηση και το έργο του Αγίου Πνεύματος —αλλά να ξέρεις ότι δεν κατέχεις αυτήν την υποκίνηση κάθε στιγμή που περνά. Κάποιες φορές, όταν προσεύχεσαι και τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού σε συναθροίσεις, μπορεί να νιώσεις εξαιρετική συγκίνηση και έμπνευση. Σου δίνεται η αίσθηση του τόσο νέου και φρέσκου όταν σε συναναστρέφονται οι άλλοι σχετικά με την εμπειρία και την κατανόησή τους πάνω στα λόγια του Θεού, και η καρδιά σου είναι απόλυτα καθαρή και φωτεινή. Όλα αυτά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος. Αν είσαι επικεφαλής και το Άγιο Πνεύμα σού δίνει εξαιρετική διαφώτιση και φώτιση όταν πηγαίνεις στην εκκλησία για να εργαστείς, σου δίνει ενόραση στα προβλήματα που υφίστανται μέσα στην εκκλησία, σου δίνει τη δυνατότητα να γνωρίσεις πώς να συναναστραφείς με άλλους σχετικά με την αλήθεια προκειμένου να τα λύσεις, σε κάνει απίστευτα έντιμο, υπεύθυνο και σοβαρό στο έργο σου, όλα αυτά είναι το έργο του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Άσκηση (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Μερικές φορές, την ώρα που απολαμβάνεις τα λόγια του Θεού, το πνεύμα σου αγγίζεται και νοιώθεις ότι δεν μπορείς παρά να αγαπάς τον Θεό, ότι έχεις μεγάλη δύναμη μέσα σου και ότι δεν υπάρχει τίποτα που δεν μπορείς να το παραμερίσεις. Αν νοιώθεις έτσι, τότε σε έχει αγγίξει το Πνεύμα του Θεού, η καρδιά σου έχει στραφεί ολοκληρωτικά στον Θεό και θα προσευχηθείς στον Θεό λέγοντας: «Θεέ μου! Στ’ αλήθεια, μας έχεις προκαθορίσει και επιλέξει Εσύ. Η δόξα Σου με κάνει υπερήφανο, και αισθάνομαι υπέροχα που είμαι ένας από τον λαό Σου. Θα δαπανήσω και θα δώσω τα πάντα για να κάνω το θέλημά Σου, και θα αφιερώσω όλα τα χρόνια μου και μια ολόκληρη ζωή προσπαθειών σε Εσένα». Αν προσεύχεσαι κατ’ αυτόν τον τρόπο, μέσα στην καρδιά σου θα έχεις αστείρευτη αγάπη και αληθινή υπακοή προς τον Θεό. Έχεις βιώσει ποτέ μια τέτοια εμπειρία; Αν οι άνθρωποι αγγίζονται συχνά από το Πνεύμα του Θεού, τότε είναι ιδιαίτερα πρόθυμοι να αφιερώνονται στον Θεό κατά τις προσευχές τους: «Θεέ μου! Θέλω να δω την ημέρα της δόξας Σου και θέλω να ζήσω για Εσένα —τίποτα δεν είναι πιο πολύτιμο ή πιο σημαντικό από το να ζω για Εσένα, και δεν έχω την παραμικρή επιθυμία να ζήσω για τον Σατανά και τη σάρκα. Καθιστώντας με ικανό να ζω για Εσένα σήμερα, με εξυψώνεις». Έχοντας προσευχηθεί κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα νοιώσεις ότι δεν μπορείς, παρά να δώσεις την καρδιά σου στον Θεό, ότι πρέπει να αποκτήσεις τον Θεό και ότι δεν θα ήθελες να πεθάνεις χωρίς να Τον έχεις αποκτήσει ενώ ήσουν ζωντανός. Έχοντας πει μια τέτοια προσευχή, θα νοιώσεις μέσα σου μιαν αστείρευτη δύναμη, χωρίς, όμως, να γνωρίζεις την προέλευσή της· στην καρδιά σου θα υπάρχει απεριόριστη δύναμη και θα έχεις μια αίσθηση ότι ο Θεός είναι τόσο όμορφος και ότι αξίζει να Tον αγαπάς. Τότε θα σε έχει αγγίξει ο Θεός. Όλοι όσοι βίωσαν μια τέτοια εμπειρία, αγγίχτηκαν από τον Θεό. Για όσους αγγίζει ο Θεός συχνά, διάφορες αλλαγές συμβαίνουν στη ζωή τους: είναι ικανοί να λαμβάνουν τις αποφάσεις τους και είναι πρόθυμοι να αποκτήσουν ολοκληρωτικά τον Θεό· η αγάπη για τον Θεό στις καρδιές τους είναι ισχυρότερη, οι καρδιές τους έχουν στραφεί ολοκληρωτικά προς τον Θεό, έχουν ξεχάσει εντελώς την οικογένεια, τον κόσμο, διάφορες περιπλοκές ή το μέλλον τους, και είναι πρόθυμοι να αφιερώσουν μια ζωή γεμάτη προσπάθεια στον Θεό. Όσους έχει αγγίξει το Πνεύμα του Θεού, είναι όλοι άνθρωποι που επιδιώκουν την αλήθεια και που ελπίζουν να οδηγηθούν στην τελείωση από τον Θεό.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Γνώρισε το νεότερο έργο του Θεού και ακολούθησε τα βήματά Του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Όταν η κατάσταση των ανθρώπων δεν είναι κανονική, το Άγιο Πνεύμα τούς εγκαταλείπει· στον νου τους, έχουν την τάση να παραπονιούνται, τα κίνητρά τους είναι λανθασμένα, είναι οκνηροί, ενδίδουν στη σάρκα και η καρδιά τους επαναστατεί ενάντια στην αλήθεια. Όλα αυτά προέρχονται από τον Σατανά. Όταν οι καταστάσεις των ανθρώπων δεν είναι κανονικές, όταν έχουν σκοτάδι μέσα τους κι έχουν χάσει την κανονική λογική τους, όταν το Άγιο Πνεύμα τούς έχει εγκαταλείψει και δεν μπορούν να νιώσουν τον Θεό μέσα τους, τότε ο Σατανάς εργάζεται μέσα τους. Εάν οι άνθρωποι έχουν πάντα δύναμη μέσα τους και πάντα αγαπούν τον Θεό, τότε, γενικά, όταν τους συμβαίνουν πράγματα, αυτά προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα, και όποιον κι αν συναντούν, η συνάντηση αυτή είναι το αποτέλεσμα των διευθετήσεων του Θεού. Δηλαδή, όταν βρίσκεσαι σε κανονική κατάσταση, όταν βρίσκεσαι εντός του σπουδαίου έργου του Αγίου Πνεύματος, τότε είναι αδύνατον ο Σατανάς να σε κάνει να αμφιταλαντευτείς. Πάνω σε αυτό το θεμέλιο, μπορεί να ειπωθεί ότι τα πάντα προέρχονται από το Άγιο Πνεύμα και, παρόλο που μπορεί να έχεις εσφαλμένες σκέψεις, είσαι σε θέση να τις αποκηρύξεις και να μην τις ακολουθείς. Όλα αυτά προέρχονται από το έργο του Αγίου Πνεύματος. Σε ποιες καταστάσεις παρεμβαίνει ο Σατανάς; Είναι εύκολο να εργαστεί μέσα σου ο Σατανάς όταν οι καταστάσεις σου δεν είναι κανονικές, όταν δεν σε έχει αγγίξει ο Θεός και όταν δεν έχεις το έργο του Θεού, όταν είσαι ξερός και άγονος μέσα σου, όταν προσεύχεσαι στον Θεό αλλά δεν κατανοείς τίποτα και όταν τρως και πίνεις τα λόγια του Θεού αλλά δεν λαμβάνεις ούτε διαφώτιση ούτε φώτιση. Με άλλα λόγια, όταν το Άγιο Πνεύμα σε έχει εγκαταλείψει και δεν μπορείς να νιώσεις τον Θεό, τότε σου συμβαίνουν πολλά πράγματα που προέρχονται από τον πειρασμό του Σατανά. Καθώς εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, εργάζεται ταυτόχρονα και ο Σατανάς. Το Άγιο Πνεύμα αγγίζει εσωτερικά τον άνθρωπο την ίδια στιγμή που ο Σατανάς παρεμβαίνει μέσα του. Ωστόσο, το έργο του Αγίου Πνεύματος αναλαμβάνει την ηγετική θέση, και οι άνθρωποι με κανονικές καταστάσεις μπορούν να θριαμβεύσουν· αυτός είναι ο θρίαμβος του έργου του Αγίου Πνεύματος επί του έργου του Σατανά. Ενώ εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, μέσα στους ανθρώπους εξακολουθεί να υφίσταται μια διεφθαρμένη διάθεση· ωστόσο, κατά τη διάρκεια του έργου του Αγίου Πνεύματος, είναι εύκολο οι άνθρωποι να ανακαλύψουν και να αναγνωρίσουν την ανυπακοή, τα κίνητρα και τις νοθεύσεις τους. Τότε μόνο νιώθουν οι άνθρωποι μεταμέλεια και γίνονται πρόθυμοι να μετανοήσουν. Ως εκ τούτου, οι επαναστατικές και διεφθαρμένες διαθέσεις τους αποβάλλονται σταδιακά μέσα στο έργο του Θεού. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό· καθώς εργάζεται μέσα στους ανθρώπους, αυτοί εξακολουθούν να έχουν προβλήματα, εξακολουθούν να κλαίνε, εξακολουθούν να υποφέρουν, εξακολουθούν να είναι αδύναμοι και εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά που δεν γνωρίζουν ξεκάθαρα, όμως, σε αυτήν την κατάσταση, είναι σε θέση να εμποδίσουν την οπισθοδρόμησή τους και μπορούν να αγαπούν τον Θεό και, παρόλο που θρηνούν και είναι αναστατωμένοι, μπορούν ακόμα να δοξάζουν τον Θεό· το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι ιδιαίτερα κανονικό και επ’ ουδενί υπερφυσικό. Οι περισσότεροι άνθρωποι πιστεύουν ότι, μόλις αρχίσει να εργάζεται το Άγιο Πνεύμα, λαμβάνουν χώρα αλλαγές στην κατάσταση των ανθρώπων και απομακρύνονται τα στοιχεία που είναι ουσιώδη γι’ αυτούς. Αυτές οι πεποιθήσεις είναι εσφαλμένες. Όταν το Άγιο Πνεύμα εργάζεται μέσα στον άνθρωπο, τα παθητικά στοιχεία του ανθρώπου παραμένουν εκεί και το ανάστημά του παραμένει το ίδιο, αλλά εκείνος κερδίζει τη φώτιση και τη διαφώτιση του Αγίου Πνεύματος, κι έτσι η κατάστασή του γίνεται πιο ενεργητική, οι καταστάσεις μέσα του γίνονται κανονικές κι εκείνος αλλάζει ραγδαία.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ενίοτε ο Θεός σού προκαλεί ένα συγκεκριμένο αίσθημα, ένα αίσθημα που σε κάνει να χάνεις την απόλαυση από μέσα σου και να χάνεις την παρουσία του Θεού, κι έτσι βυθίζεσαι στο σκοτάδι. Αυτό είναι ένα είδος εξευγενισμού. Όποτε κάνεις κάτι, πάντα πηγαίνει στραβά ή βρίσκεσαι σε αδιέξοδο. Αυτή είναι η πειθαρχία του Θεού. Ενίοτε, όταν ενεργείς ανυπάκουα και παρακούς τον Θεό, μπορεί να μην το γνωρίζει κανείς άλλος —κι όμως, ο Θεός το γνωρίζει. Δεν θα σε αφήσει να ξεφύγεις και θα σε πειθαρχήσει. Το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι πολύ διεξοδικό. Παρατηρεί πολύ προσεκτικά τον κάθε λόγο και την κάθε ενέργεια των ανθρώπων, την κάθε δράση και κίνησή τους, καθώς και την κάθε σκέψη και ιδέα τους, έτσι ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να αποκτήσουν εσωτερική επίγνωση των πραγμάτων αυτών. Κάνεις κάτι μια φορά και πηγαίνει στραβά, κάνεις κάτι ξανά και πηγαίνει πάλι στραβά, και σταδιακά καταλαβαίνεις, τελικά, το έργο του Αγίου Πνεύματος. Μέσω των πολλών φορών κατά τις οποίες θα πειθαρχηθείς, θα ξέρεις τι πρέπει να κάνεις για να συμβαδίζεις με το θέλημα του Θεού και τι δεν συμβαδίζει με το θέλημά Του. Στο τέλος, θα έχεις ακριβείς αντιδράσεις στην καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος από μέσα σου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Όσοι πρόκειται να οδηγηθούν στην τελείωση πρέπει να υποβληθούν σε εξευγενισμό» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ποια αποτελέσματα επιτυγχάνονται μέσω του έργου του Αγίου Πνεύματος; Εσύ μπορεί να είσαι ανόητος και μπορεί να μην έχεις ικανότητα διάκρισης, αλλά το Άγιο Πνεύμα δεν έχει παρά να εργαστεί και θα υπάρξει πίστη μέσα σου και πάντα θα αισθάνεσαι ότι δεν δύναται να αγαπήσεις αρκετά τον Θεό. Θα είσαι πρόθυμος να συνεργαστείς, όσο μεγάλες κι αν είναι οι δυσκολίες που βρίσκονται μπροστά σου. Θα σου συμβούν πράγματα και δεν θα γνωρίζεις με σιγουριά εάν προέρχονται από τον Θεό ή από τον Σατανά, αλλά θα είσαι σε θέση να περιμένεις και δεν θα είσαι ούτε παθητικός ούτε αμελής. Αυτό είναι το κανονικό έργο του Αγίου Πνεύματος. Όταν εργάζεται μέσα σου το Άγιο Πνεύμα, εξακολουθείς να αντιμετωπίζεις πραγματικές δυσκολίες: Μερικές φορές θα κλάψεις και μερικές φορές θα υπάρχουν πράγματα που αδυνατείς να ξεπεράσεις, αλλά όλα αυτά είναι απλώς μια φάση του συνηθισμένου έργου του Αγίου Πνεύματος. Παρόλο που δεν ξεπέρασες εκείνες τις δυσκολίες και παρόλο που ήσουν τότε αδύναμος και γεμάτος παράπονα, στη συνέχεια ήσουν και πάλι σε θέση να αγαπήσεις τον Θεό με απόλυτη πίστη. Η παθητικότητά σου δεν μπορεί να σε εμποδίσει να έχεις κανονικές εμπειρίες και, ανεξάρτητα από το τι λένε οι άλλοι άνθρωποι και πώς σου επιτίθενται οι άλλοι, εσύ είσαι ακόμα σε θέση να αγαπάς τον Θεό. Κατά τη διάρκεια της προσευχής, πάντα νιώθεις ότι στο παρελθόν ήσουν ιδιαίτερα υπόχρεος στον Θεό, και αποφασίζεις να ικανοποιείς τον Θεό και να αποκηρύττεις τη σάρκα όποτε συναντάς πάλι τέτοια πράγματα. Αυτή η δύναμη δείχνει ότι το έργο του Αγίου Πνεύματος είναι μέσα σου. Αυτή είναι η κανονική κατάσταση του έργου του Αγίου Πνεύματος.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Το έργο του Αγίου Πνεύματος και το έργο του Σατανά» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Το Άγιο Πνεύμα βαδίζει ένα μονοπάτι μέσα σε κάθε άνθρωπο, και δίνει σε κάθε άνθρωπο την ευκαιρία να οδηγηθεί στην τελείωση. Μέσω της αρνητικότητάς σου αναγκάζεσαι να γνωρίσεις την προσωπική σου διαφθορά και, στη συνέχεια, αποτινάσσοντας την αρνητικότητα, θα ανακαλύψεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη· όλοι αυτοί είναι τρόποι με τους οποίους οδηγείσαι στην τελείωση. Επιπλέον, μέσα από τη συνεχή καθοδήγηση και τη φώτιση ορισμένων θετικών στοιχείων μέσα σου, θα εκπληρώσεις το καθήκον σου ενεργά, θα αναπτύξεις ενόραση και θα αποκτήσεις διακριτική ικανότητα. Όταν οι συνθήκες της ζωής σου είναι καλές, είσαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαβάζεις τον λόγο του Θεού και να προσεύχεσαι σε Αυτόν, και μπορείς και συσχετίζεις τα κηρύγματα που ακούς με τη δική σου κατάσταση. Σε τέτοιες στιγμές, ο Θεός σε διαφωτίζει και σε φωτίζει μέσα σου, κάνοντάς σε να συνειδητοποιήσεις κάποια στοιχεία της θετικής πλευράς. Έτσι οδηγείσαι στην τελείωση από θετικής πλευράς. Σε αρνητικές καταστάσεις, είσαι αδύναμος και παθητικός· νιώθεις ότι δεν έχεις τον Θεό στην καρδιά σου. κι όμως, ο Θεός σε φωτίζει, βοηθώντας σε να βρεις ένα μονοπάτι για να το κάνεις πράξη. Η έξοδος από αυτήν την κατάσταση αποτελεί επίτευξη της τελείωσης από αρνητικής πλευράς.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι επικεντρώνονται στην άσκηση μπορούν να οδηγηθούν στην τελείωση» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Ο Θεός δεν επαναλαμβάνει το έργο Του, δεν κάνει μη ρεαλιστικό έργο, δεν θέτει υπερβολικές απαιτήσεις στον άνθρωπο και δεν κάνει έργο που υπερβαίνει τη σύνεση του ανθρώπου. Όλο το έργο που κάνει είναι εντός του πεδίου της κανονικής λογικής του ανθρώπου και δεν υπερβαίνει τη λογική της κανονικής ανθρώπινης φύσης, και το έργο Του επιτελείται σύμφωνα με τις κανονικές απαιτήσεις του ανθρώπου. Αν πρόκειται για το έργο του Αγίου Πνεύματος, τότε οι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο κανονικοί και η ανθρώπινη φύση τους γίνεται όλο και πιο κανονική. Οι άνθρωποι αποκομίζουν αυξανόμενη γνώση της διεφθαρμένης σατανικής διάθεσής τους, καθώς και της ουσίας του ανθρώπου, και αποκτούν, επίσης, μια ολοένα μεγαλύτερη λαχτάρα για την αλήθεια. Με άλλα λόγια, η ζωή του ανθρώπου αναπτύσσεται συνεχώς και η διεφθαρμένη διάθεση του ανθρώπου γίνεται όλο και πιο ικανή να αλλάξει —όλα αυτά αποτελούν το νόημα πίσω από το γεγονός ότι ο Θεός γίνεται η ζωή του ανθρώπου.

Απόσπασμα από το κεφάλαιο «Μόνο όσοι γνωρίζουν τον Θεό και το έργο Του μπορούν να Τον ικανοποιήσουν» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.

Σχετικό περιεχόμενο