Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ο κύκλος της ζωής και θανάτου των ανθρώπων που ακολουθούν τον Θεό

1

Στη συνέχεια, ας μιλήσουμε για τον κύκλο ζωής και θανάτου όσων ακολουθούν τον Θεό. Αυτό σας αφορά, οπότε δώστε προσοχή. Πρώτον, σκεφτείτε σε ποιες κατηγορίες μπορούν να διακριθούν οι άνθρωποι που ακολουθούν τον Θεό. (Ο εκλεκτός λαός του Θεού και οι πάροχοι υπηρεσιών.) Υπάρχουν δύο: Ο εκλεκτός λαός του Θεού και οι πάροχοι υπηρεσιών. Πρώτα θα μιλήσουμε για τον εκλεκτό λαό του Θεού, στον οποίο ανήκουν μόνο λίγοι. Τι σημαίνει «εκλεκτός λαός του Θεού»; Αφότου ο Θεός δημιούργησε τα πάντα και δημιουργήθηκε η ανθρωπότητα, ο Θεός επέλεξε μια ομάδα ανθρώπων που Τον ακολούθησαν και ονομάστηκαν απλά «ο εκλεκτός λαός του Θεού». Υπάρχει ένα ειδικό πεδίο και σημασία όσον αφορά την επιλογή των ανθρώπων αυτών από τον Θεό. Το πεδίο είναι ότι κάθε φορά που ο Θεός κάνει σπουδαίο έργο πρέπει να έρθουν — το οποίο είναι το πρώτο από τα πράγματα που τους καθιστά ξεχωριστούς. Και ποια είναι η σημασία τους; Η επιλογή τους από τον Θεό σημαίνει ότι είναι πολύ σημαντικοί. Τουτέστιν, ο Θεός θέλει να ολοκληρώσει αυτούς τους ανθρώπους και να τους οδηγήσει στην τελείωση, και αφού περατωθεί το έργο διαχείρισής Του, θα κερδίσει αυτούς τους ανθρώπους. Δεν είναι πολύ σημαντικό αυτό; Επομένως, αυτός ο εκλεκτός λαός είναι πολύ σημαντικός για τον Θεό, διότι είναι εκείνοι που σκοπεύει να κερδίσει ο Θεός. Ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών — ας φύγουμε, λοιπόν, από το πεπρωμένο που όρισε ο Θεός, και ας μιλήσουμε καταρχάς για τις καταβολές τους. Η κυριολεκτική έννοια του «παρόχου υπηρεσιών» είναι κάποιος που παρέχει υπηρεσίες. Όσοι παρέχουν υπηρεσίες είναι περαστικοί. Δεν το κάνουν μακροπρόθεσμα ή για πάντα, αλλά προσλαμβάνονται ή απασχολούνται προσωρινά. Οι περισσότεροι από αυτούς επιλέγονται μεταξύ των άπιστων. Έρχονται στη γη όταν αποφασιστεί ότι θα αναλάβουν τον ρόλο των παρόχων υπηρεσιών στο έργο του Θεού. Μπορεί να ήταν ζώα στην προηγούμενη ζωή τους, αλλά μπορεί επίσης να ήταν άπιστοι. Αυτές είναι οι καταβολές των παρόχων υπηρεσιών.

Ο κύκλος της ζωής και θανάτου των ανθρώπων που ακολουθούν τον Θεό

Ας επιστρέψουμε στον εκλεκτό λαό του Θεού. Όταν πεθαίνουν, όσοι ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού πάνε κάπου εντελώς διαφορετικά από τους άπιστους και τους διάφορους ανθρώπους της πίστης. Είναι ένας τόπος όπου συνοδεύονται από αγγέλους και αγγελιοφόρους του Θεού, και τον οποίο διοικεί προσωπικά ο Θεός. Παρόλο που, στον τόπο αυτό, ο εκλεκτός λαός του Θεού δεν είναι σε θέση να βλέπει τον Θεό ιδίοις όμμασι, δεν μοιάζει με οποιονδήποτε άλλον τόπο στο πνευματικό βασίλειο. Είναι ένας τόπος όπου πηγαίνει αυτή η μερίδα ανθρώπων μετά θάνατον. Όταν πεθαίνουν, και αυτοί υπόκεινται σε αυστηρή εξέταση από τους αγγελιοφόρους του Θεού. Και τι εξετάζεται; Οι αγγελιοφόροι του Θεού εξετάζουν τα μονοπάτια που έχουν πάρει αυτοί οι άνθρωποι καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους όσον αφορά την πίστη τους στον Θεό, κατά πόσο, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, αντιτάχθηκαν ποτέ στον Θεό ή τον καταράστηκαν, και κατά πόσο διέπραξαν σοβαρές αμαρτίες ή κακό. Αυτή η εξέταση επιλύει το θέμα αν το άτομο αποχωρεί ή παραμένει. Τι σημαίνει «αποχωρεί»; Και τι σημαίνει «παραμένει»; Το «αποχωρεί» αναφέρεται στο εάν, με βάση τη συμπεριφορά του, παραμένει ανάμεσα στις τάξεις των εκλεκτών του Θεού. Το «παραμένει» αναφέρεται στο ότι μπορεί να παραμείνει ανάμεσα στους ανθρώπους που έχουν ολοκληρωθεί από τον Θεό κατά τις έσχατες ημέρες. Για όσους παραμένουν, ο Θεός έχει κάνει ειδικές ρυθμίσεις. Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου του έργου Του, ο Θεός θα στέλνει τέτοιους ανθρώπους να ενεργούν ως απόστολοι ή να επιτελούν το έργο της αναβίωσης των εκκλησιών ή της φροντίδας αυτών. Εντούτοις, οι άνθρωποι που είναι ικανοί για ένα τέτοιο έργο δεν μετενσαρκώνονται τόσο συχνά όσο οι άπιστοι, που έρχονται στη ζωή ξανά και ξανά. Αντίθετα, επιστρέφουν στη γη σύμφωνα με τις ανάγκες και τα στάδια του έργου του Θεού, και δεν είναι αυτοί που μετενσαρκώνονται συχνά. Υπάρχουν λοιπόν κάποιοι κανόνες σχετικά με το πότε θα μετενσαρκωθούν; Έρχονται μία φορά κάθε λίγα χρόνια; Έρχονται με τέτοια συχνότητα; Όχι. Πού βασίζεται αυτό; Βασίζεται στο έργο του Θεού, στα στάδια του έργου Του και στις ανάγκες Του, και δεν υπάρχουν κανόνες. Ο μόνος κανόνας είναι ότι όταν ο Θεός επιτελεί το τελικό στάδιο του έργου Του κατά τις έσχατες ημέρες, θα έρθουν όλοι αυτοί οι εκλεκτοί άνθρωποι. Όταν θα έρθουν όλοι, αυτή θα είναι η τελευταία φορά που θα μετενσαρκωθούν. Και γιατί συμβαίνει αυτό; Αυτό βασίζεται στο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί κατά τη διάρκεια του τελευταίου σταδίου του έργου του Θεού — διότι κατά τη διάρκεια αυτού του τελευταίου σταδίου του έργου, ο Θεός θα ολοκληρώσει εντελώς αυτούς τους εκλεκτούς ανθρώπους. Τι σημαίνει αυτό; Εάν, κατά τη διάρκεια αυτής της τελικής φάσης, αυτοί οι άνθρωποι ολοκληρωθούν και τελειωθούν, τότε δεν θα μετενσαρκωθούν όπως πριν. Η διαδικασία της ενανθρώπισης θα ολοκληρωθεί πλήρως, όπως και η διαδικασία της μετενσάρκωσης. Αυτό αφορά όσους θα παραμείνουν. Έτσι, πού πάνε όσοι δεν μπορούν να παραμείνουν; Όσοι δεν μπορούν να παραμείνουν πάνε κάπου κατάλληλα. Πρώτον, ως αποτέλεσμα των κακών τους πράξεων, των σφαλμάτων που έχουν κάνει και των αμαρτιών που έχουν διαπράξει, και αυτοί τιμωρούνται. Αφού τιμωρηθούν, ο Θεός τους στέλνει μεταξύ των άπιστων. Ανάλογα με τις περιστάσεις, ο Θεός θα φροντίσει να βρίσκονται ανάμεσα στους άπιστους, ή αλλιώς ανάμεσα στους διάφορους ανθρώπους της πίστης. Τουτέστιν, έχουν δύο επιλογές: Η μία είναι ίσως να ζήσουν μεταξύ των ανθρώπων μιας συγκεκριμένης θρησκείας μετά την τιμωρία, και η άλλη είναι να γίνουν άπιστοι. Εάν γίνουν άπιστοι, τότε θα χάσουν κάθε δυνατότητα. Ενώ, αν γίνουν άνθρωποι της πίστης —αν, για παράδειγμα, γίνουν χριστιανοί— έχουν ακόμα τη δυνατότητα να επιστρέψουν ανάμεσα στις τάξεις του εκλεκτού λαού του Θεού. Υπάρχουν πολύ σύνθετες σχέσεις εδώ. Εν ολίγοις, αν κάποιος από τον εκλεκτό λαό του Θεού κάνει κάτι που υβρίζει τον Θεό, θα τιμωρηθεί όπως όλοι οι άλλοι. Πάρτε τον Παύλο, για παράδειγμα, για τον οποίο συζητήσαμε προηγουμένως. Ο Παύλος είναι ένα παράδειγμα όσων τιμωρούνται. Έχετε πάρει μια ιδέα για το τι λέω; Είναι καθορισμένο το πεδίο του εκλεκτού λαού του Θεού; (Ναι, σε γενικές γραμμές.) Το μεγαλύτερο μέρος του είναι καθορισμένο, αλλά ένα μικρό μέρος του δεν έχει καθοριστεί. Γιατί άραγε; (Γιατί έχουν διαπράξει κακό.) Εδώ, ανέφερα το πιο προφανές παράδειγμα: τη διάπραξη κακού. Όταν διαπράττουν κακό, ο Θεός δεν τους θέλει και όταν ο Θεός δεν τους θέλει, τους ρίχνει ανάμεσα σε διάφορες φυλές και τύπους ανθρώπων, δεν έχουν καμία ελπίδα και είναι δύσκολο να επιστρέψουν. Όλα αυτά σχετίζονται με τον κύκλο ζωής και θανάτου του εκλεκτού λαού του Θεού.

Ακολουθεί ο κύκλος ζωής και θανάτου των παρόχων υπηρεσιών. Ποιες είπαμε ότι ήταν οι καταβολές των παρόχων υπηρεσιών; (Κάποιοι ήταν άπιστοι, κάποιοι ήταν ζώα.) Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών μετενσαρκώθηκαν από τους άπιστους και τα ζώα. Με την άφιξη του τελευταίου σταδίου του έργου, ο Θεός επέλεξε από τους άπιστους μια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, και είναι μια ειδική ομάδα. Ο Θεός επιλέγει αυτούς τους ανθρώπους για να υπηρετήσουν το έργο Του. Η λέξη «υπηρεσία» δεν είναι πολύ κομψή, ούτε είναι κάτι που είναι οποιοσδήποτε διατεθειμένος να κάνει, αλλά θα πρέπει να δούμε σε ποιον απευθύνεται. Η ύπαρξη των παρόχων υπηρεσιών του Θεού έχουν ιδιαίτερη σπουδαιότητα. Κανείς άλλος δεν θα μπορούσε να παίξει τον ρόλο τους διότι αυτοί επιλέχθηκαν από τον Θεό. Και ποιος είναι ο ρόλος αυτών των παρόχων υπηρεσιών; Να υπηρετούν τον εκλεκτό λαό του Θεού. Κατά κύριο λόγο, ο ρόλος τους είναι να υπηρετούν το έργο του Θεού, να συνεργάζονται με το έργο του Θεού και να συνεργάζονται ως προς την ολοκλήρωση του εκλεκτού λαού του Θεού. Ανεξάρτητα από το αν μοχθούν, εκτελούν κάποιο έργο ή αναλαμβάνουν ορισμένα καθήκοντα, ποια είναι η απαίτηση του Θεού από αυτούς τους ανθρώπους; Έχει ο Θεός πολλές απαιτήσεις από αυτούς; (Όχι, ο Θεός ζητάει να είναι πιστοί.) Και οι πάροχοι υπηρεσιών πρέπει να είναι πιστοί. Ανεξάρτητα από τις καταβολές σου ή γιατί ο Θεός σε επέλεξε, εσύ πρέπει να είσαι πιστός: Πρέπει να είσαι πιστός στον Θεό, σε όποια αποστολή ο Θεός σου αναθέτει, καθώς και στο έργο για το οποίο είσαι υπεύθυνος και για το καθήκον που εκτελείς. Αν οι πάροχοι υπηρεσιών είναι ικανοί να είναι πιστοί και να ικανοποιούν τον Θεό, τότε ποιο θα είναι το τέλος τους; Θα μπορούν να παραμείνουν. Είναι ευλογία να είναι κανείς πάροχος υπηρεσιών που παραμένει; Τι σημαίνει να παραμένει κανείς; Τι σημαίνει αυτή η ευλογία; Όσον αφορά την κατάστασή τους, δεν μοιάζουν με όσους ανήκουν στον εκλεκτό λαό του Θεού, φαίνονται διαφορετικοί. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν απολαμβάνουν σ’ αυτή τη ζωή τα ίδια με τον εκλεκτό λαό του Θεού; Τουλάχιστον, σ’ αυτή τη ζωή είναι το ίδιο. Δεν το αρνείστε αυτό, σωστά; Οι ομιλίες του Θεού, η χάρη του Θεού, οι παροχές του Θεού, οι ευλογίες του Θεού — ποιος δεν τα απολαμβάνει αυτά; Όλοι απολαμβάνουν αυτή την αφθονία. Η ταυτότητα ενός παρόχου υπηρεσιών είναι πάροχος υπηρεσιών, αλλά για τον Θεό, είναι ένα από όλα όσα δημιούργησε — απλώς ο ρόλος του είναι εκείνος του παρόχου υπηρεσιών. Ως ένα από τα πλάσματα του Θεού, υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν πάροχο υπηρεσιών και στον εκλεκτό λαό του Θεού; Στην ουσία, δεν υπάρχει. Θεωρητικά μιλώντας, υπάρχει διαφορά, στην ουσία υπάρχει διαφορά, όσον αφορά τον ρόλο που παίζουν υπάρχει διαφορά, αλλά ο Θεός δεν κάνει διακρίσεις εις βάρος αυτών των ανθρώπων. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι ορίζονται ως πάροχοι υπηρεσιών; Θα πρέπει να το κατανοήσετε αυτό. Οι πάροχοι υπηρεσιών προέρχονται από τους άπιστους. Όταν γίνεται αναφορά στους άπιστους καταλαβαίνουμε ότι το παρελθόν τους είναι κακό: Όλοι είναι αθεϊστές, στο παρελθόν τους υπήρξαν αθεϊστές, δεν πίστευαν στον Θεό και ήταν εχθρικοί προς τον Θεό, την αλήθεια και τα θετικά πράγματα. Δεν πίστευαν στον Θεό και δεν πίστευαν ότι υπάρχει Θεός, άραγε είναι ικανοί να κατανοήσουν τα λόγια του Θεού; Δικαίως θα λέγαμε ότι, σε μεγάλο βαθμό, δεν είναι. Ακριβώς όπως τα ζώα είναι ανίκανα να κατανοήσουν τις ανθρώπινες λέξεις, οι πάροχοι υπηρεσιών δεν καταλαβαίνουν τι λέει ο Θεός, τι απαιτεί, γιατί θέτει αυτές τις απαιτήσεις — δεν καταλαβαίνουν, αυτά τα πράγματα είναι ακατανόητα γι’ αυτούς, παραμένουν χωρίς διαφώτιση. Και για τον λόγο αυτόν, αυτοί οι άνθρωποι δεν κατέχουν τη ζωή για την οποία μιλήσαμε. Χωρίς ζωή, μπορούν οι άνθρωποι να κατανοήσουν την αλήθεια; Κατέχουν την αλήθεια; Διαθέτουν την εμπειρία και τη γνώση των λόγων του Θεού; (Όχι.) Αυτές είναι οι καταβολές των παρόχων υπηρεσιών. Εντούτοις, από τη στιγμή που ο Θεός κάνει αυτούς τους ανθρώπους παρόχους υπηρεσιών, εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Δεν τους υποτιμά, και δεν είναι διεκπεραιωτικός απέναντί τους. Παρόλο που δεν κατανοούν τα λόγια Του και δεν έχουν ζωή, ο Θεός εξακολουθεί να τους φέρεται με καλοσύνη, και εξακολουθούν να υπάρχουν προδιαγραφές στις απαιτήσεις Του από αυτούς. Μόλις μιλήσατε γι’ αυτές τις προδιαγραφές: να είστε πιστοί στον Θεό και να κάνετε αυτό που λέει. Στη δική σου υπηρεσία πρέπει να υπηρετείς όπου χρειάζεται και πρέπει να υπηρετείς μέχρι τέλους. Εάν μπορείς να υπηρετήσεις μέχρι τέλους, αν μπορείς να είσαι πιστός πάροχος υπηρεσιών, αν είσαι σε θέση να υπηρετήσεις μέχρι τέλους και αν είσαι σε θέση να ολοκληρώσεις τέλεια την αποστολή που σου δόθηκε από τον Θεό, τότε θα ζήσεις μια ζωή που αξίζει, άρα θα είσαι σε θέση να παραμείνεις. Αν προσπαθήσεις λίγο περισσότερο, αν προσπαθήσεις πιο σκληρά, αν είσαι σε θέση να διπλασιάσεις τις προσπάθειές σου για να γνωρίσεις τον Θεό, αν μπορείς να μιλήσεις λίγο για τη γνώση περί του Θεού, αν μπορείς να γίνεις μάρτυρας του Θεού και, επιπλέον, αν μπορείς να καταλάβεις σε κάποιον βαθμό το θέλημα του Θεού, αν μπορείς να συνεργαστείς στο έργο του Θεού και να έχεις σε κάποιον βαθμό επίγνωση του θελήματος του Θεού, τότε εσύ, ο πάροχος υπηρεσιών, θα δεις αλλαγή στην τύχη σου. Και ποια θα είναι αυτή η αλλαγή στην τύχη; Δεν θα είσαι πλέον σε θέση απλώς να παραμείνεις. Με βάση τη συμπεριφορά σου και τις προσωπικές σου προσδοκίες και επιδιώξεις, ο Θεός θα σε καταστήσει έναν από τους εκλεκτούς. Αυτή θα είναι η αλλαγή στην τύχη σου. Για τους παρόχους υπηρεσιών, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα σχετικά μ’ αυτό; Ότι μπορούν να συμπεριληφθούν στον εκλεκτό λαό του Θεού. Και τι σημαίνει αν συμπεριληφθούν στον εκλεκτό λαό του Θεού; Σημαίνει ότι δεν θα μετενσαρκώνονται πλέον ως ζώα όπως οι άπιστοι. Είναι καλό αυτό; Είναι, και είναι καλά νέα. Τουτέστιν, οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν να διαμορφωθούν. Δε σημαίνει όμως για έναν πάροχο υπηρεσιών, όταν ο Θεός τον προορίζει να υπηρετήσει, ότι θα το κάνει για πάντα. Δεν είναι απαραιτήτως έτσι. Με βάση τη δική του συμπεριφορά, ο Θεός θα τον χειριστεί αλλιώς και θα του απαντήσει αλλιώς.

Ωστόσο, υπάρχουν πάροχοι υπηρεσιών που δεν είναι σε θέση να υπηρετήσουν μέχρι τέλους. Κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας τους, υπάρχουν εκείνοι που εγκαταλείπουν στη μέση και απαρνούνται τον Θεό, υπάρχουν εκείνοι που κάνουν πολλά κακά πράγματα, και ακόμη και εκείνοι που βλάπτουν τρομερά και κάνουν τρομερή ζημιά στο έργο του Θεού, υπάρχουν ακόμη και πάροχοι υπηρεσιών που καταριούνται τον Θεό και ούτω καθεξής — και τι σημαίνουν αυτές οι ανεπανόρθωτες συνέπειες; Οποιεσδήποτε τέτοιες κακές πράξεις θα σημαίνουν τον τερματισμό της υπηρεσίας τους. Επειδή η συμπεριφορά σου κατά τη διάρκεια της υπηρεσίας σου ήταν πάρα πολύ κακή, επειδή το έχεις παρακάνει, όταν ο Θεός βλέπει ότι η υπηρεσία σου δεν είναι ικανοποιητική, θα σου αφαιρέσει το δικαίωμα να υπηρετείς, δεν θα σε αφήσει να υπηρετείς, θα σε διώξει από μπροστά από τα μάτια Του και από τον οίκο του Θεού. Δεν είναι αλήθεια ότι δεν θες να υπηρετήσεις; Δεν επιθυμείς συνεχώς να κάνεις κακό; Δεν είσαι συνεχώς άπιστος; Η λύση, λοιπόν, είναι απλή: Θα σου αφαιρέσει το δικαίωμά σου να υπηρετείς. Για τον Θεό, το να αφαιρεί το δικαίωμα ενός παρόχου υπηρεσιών να υπηρετεί σημαίνει ότι το τέλος αυτού του παρόχου υπηρεσιών έχει διακηρυχθεί και δεν θα έχει πλέον το δικαίωμα να υπηρετεί τον Θεό, ο Θεός δεν χρειάζεται περαιτέρω τις υπηρεσίες του, και ανεξάρτητα από το πόσο ωραία πράγματα λένε, αυτά τα λόγια θα είναι μάταια. Όταν τα πράγματα φτάσουν σ’ αυτό το σημείο, αυτή η κατάσταση θα έχει γίνει μη αναστρέψιμη. Οι πάροχοι υπηρεσιών αυτού του είδους δεν θα μπορούν να επιστρέψουν. Και πώς αντιμετωπίζει ο Θεός αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών; Απλώς παύει τις υπηρεσίες τους; Όχι. Απλώς τους εμποδίζει να παραμείνουν; Ή τους βάζει κατά μέρος και περιμένει να επιστρέψουν; Δεν το κάνει. Ο Θεός δεν αγαπά τους παρόχους υπηρεσιών τόσο πολύ, στην πραγματικότητα. Εάν κάποιος έχει τέτοια στάση στην υπηρεσία του προς τον Θεό, ο Θεός, ως αποτέλεσμα αυτής της στάσης, θα του αφαιρέσει το δικαίωμα να υπηρετεί και θα τον ρίξει ξανά πίσω στους άπιστους. Και ποια είναι η Μοίρα ενός παρόχου υπηρεσιών που έχει ριχτεί πίσω ανάμεσα στους άπιστους; Είναι η ίδια με αυτή των άπιστων: θα μετενσαρκωθεί ως ζώο και θα λάβει την τιμωρία των άπιστων στον πνευματικό κόσμο. Και ο Θεός δεν θα ενδιαφερθεί προσωπικά για την τιμωρία του, γιατί δεν θα έχει πλέον καμία σχέση με το έργο του Θεού. Αυτό δεν είναι μόνο το τέλος της ζωής της πίστης του στον Θεό, αλλά και το τέλος της δικής του μοίρας, η διακήρυξη της μοίρας του. Έτσι, αν οι πάροχοι υπηρεσιών παρέχουν κακές υπηρεσίες, θα πρέπει να υποστούν οι ίδιοι τις συνέπειες. Αν κάποιος πάροχος υπηρεσιών δεν είναι ικανός να υπηρετήσει μέχρι τέλους, ή στην πορεία τού έχει αφαιρεθεί το δικαίωμα να υπηρετεί, τότε θα ριχτεί ανάμεσα στους άπιστους — και αν ριχτεί ανάμεσα στους άπιστους, θα αντιμετωπιστεί με τον ίδιο τρόπο ως ζώο, όπως και οι άνθρωποι χωρίς νοημοσύνη ή ορθολογισμό. Όταν το εκφράζω κατ’ αυτόν τον τρόπο, καταλαβαίνετε, σωστά;

Αυτός είναι ο χειρισμός του Θεού του κύκλου ζωής και θανάτου του εκλεκτού λαού Του και των παρόχων υπηρεσιών. Και ποια είναι η άποψή σας αφού τα έχετε ακούσει αυτά; Έχω μιλήσει ποτέ για το θέμα για το οποίο μόλις μίλησα, το θέμα του εκλεκτού λαού του Θεού και των παρόχων υπηρεσιών; Όντως έχω μιλήσει, αλλά δεν θυμάστε. Ο Θεός είναι δίκαιος απέναντι στον εκλεκτό Του λαό και τους παρόχους υπηρεσιών. Από κάθε άποψη είναι δίκαιος, σωστά; Μπορείτε να κατακρίνετε κάτι από αυτά; Υπάρχουν άνθρωποι που θα πουν: «Γιατί ο Θεός είναι τόσο ανεκτικός προς τους εκλεκτούς; Και γιατί έχει τόσο λίγη υπομονή προς τους παρόχους υπηρεσιών;» Θέλει κάποιος να υπερασπιστεί τους παρόχους υπηρεσιών; «Μπορεί ο Θεός να δώσει περισσότερο χρόνο στους παρόχους υπηρεσιών και να είναι πιο υπομονετικός και ανεκτικός προς αυτούς;» Είναι σωστά αυτά τα λόγια; (Όχι, δεν είναι.) Και γιατί δεν είναι σωστά; (Επειδή έχουμε όντως δεχτεί εύνοια μόνο και μόνο επειδή γίναμε πάροχοι υπηρεσιών.) Οι πάροχοι υπηρεσιών έχουν όντως δεχτεί εύνοια μόνο και μόνο γιατί τους επιτράπηκε να υπηρετήσουν! Χωρίς τον όρο «πάροχοι υπηρεσιών» και χωρίς το έργο των παρόχων υπηρεσιών, πού θα ήταν αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών; Μεταξύ των άπιστων που ζουν και πεθαίνουν με τα ζώα. Τι μεγάλες χάρες απολαμβάνουν σήμερα που τους επιτρέπεται να έρθουν ενώπιον του Θεού και να έρθουν στον οίκο του Θεού! Πρόκειται για τεράστια θεία χάρη! Αν ο Θεός δεν σου έδινε τη δυνατότητα να υπηρετήσεις, δεν θα είχες ποτέ την ευκαιρία να έρθεις ενώπιον του Θεού. Τουλάχιστον, ακόμα και αν είσαι βουδιστής και έχεις επιτύχει την αθανασία, το πολύ-πολύ να είσαι παιδί για όλες τις δουλειές στον πνευματικό κόσμο. Ποτέ δεν θα συναντήσεις τον Θεό, ούτε θα ακούσεις τη φωνή Του, ούτε θα ακούσεις τα λόγια Του, ούτε θα νιώσεις την αγάπη και τις ευλογίες Του για σένα, και δεν θα μπορούσες ποτέ να Τον αντικρίσεις κατά πρόσωπο. Το μόνο πράγμα που έχουν οι βουδιστές είναι απλά καθήκοντα. Δεν μπορούν ποτέ να γνωρίσουν τον Θεό, και απλώς συμμορφώνονται και υπακούν τυφλά, ενώ οι πάροχοι υπηρεσιών κερδίζουν τόσα πολλά σ’ αυτό το στάδιο του έργου! Πρώτον, είναι σε θέση να έρθουν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θεό, να ακούσουν τη φωνή Του, να ακούσουν τα λόγια Του και να δοκιμάσουν τις χάρες και τις ευλογίες που δίνει στους ανθρώπους. Επιπλέον, είναι σε θέση να απολαμβάνουν τα λόγια και τις αλήθειες που δόθηκαν από τον Θεό. Πράγματι κερδίζουν τόσα πολλά! Τόσα πολλά! Αν λοιπόν, ως πάροχος υπηρεσιών, δεν μπορείς να καταβάλεις καν τη σωστή προσπάθεια, θα εξακολουθούσε να σε κρατάει ο Θεός; Δεν μπορεί να σε κρατήσει. Δεν ζητά πολλά από εσένα, αλλά εσύ δεν κάνεις τίποτα σωστό από όσα ζητάει, δεν έχεις συμμορφωθεί με το καθήκον σου — επομένως, αναμφίβολα, ο Θεός δεν μπορεί να σε κρατήσει. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού. Ο Θεός δεν σε κανακεύει, ούτε και κάνει διακρίσεις εναντίον σου. Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές με τις οποίες ενεργεί ο Θεός. Ο Θεός ενεργεί έτσι απέναντι σε όλους τους ανθρώπους και τα πλάσματα.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»