Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η σημασία του έργου του Θεού κατά τους έσχατους καιρούς στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Ταχύτητα

Η σημασία του έργου του Θεού κατά τους έσχατους καιρούς στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

To έργο που ο Θεός έκανε στις δύο τελευταίες εποχές

έγινε πάνω σε διαφορετικές αντιλήψεις ανθρώπων.

Μα αυτές έχουν εξαλειφθεί σ’ αυτό το στάδιο,

ώστε Αυτός να μπορέσει ολοκληρωτικά να κατακτήσει τους ανθρώπους.

Με το έργο της κατάκτησης στον λαό του Μωάβ,

όλη την ανθρωπότητα θα κατακτήσει ο Θεός.

Αυτή είναι η κυρίως σημασία, η πολύτιμη πτυχή

του σταδίου αυτού του έργου για την ανθρωπότητα.

Τα τελευταία δύο στάδια έγιναν στο Ισραήλ.

Αν αυτό το στάδιο γινόταν με τους Ισραηλίτες,

όλοι θα πίστευαν πως μόνο αυτοί είναι του Θεού οι εκλεκτοί

και του σχεδίου Του το ποθητό αποτέλεσμα δεν θα ήταν εμφανές.

Ενώ το έργο Του γινόταν στο Ισραήλ,

κανένα νέο έργο δεν έγινε στους Εθνικούς,

κανένα έργο ξεκινήματος εποχής του Θεού

στων Εθνικών τα έθνη δεν έγινε ποτέ.

Στις έσχατες ημέρες, ο Θεός είν’ ενσαρκωμένος

στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα,

έχει ολοκληρώσει το έργο του Θεού,

ως ο Θεός όλης της πλάσης.

Έχει ολοκληρώσει όλο Του το έργο διαχείρισης,

το κυρίως μέρος του έργου Του τελειώνει

σ’ έναν τόπο που λέγεται το έθνος των Εθνικών,

το έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Αυτό το στάδιο του έργου ξεκινήματος εποχής του Θεού

πρώτα λαμβάνει χώρα στων Εθνικών το έθνος,

ανάμεσα στους απογόνους του Μωάβ,

βοηθώντας μια ολόκληρη εποχή ν’ αρχίσει.

Ο Θεός έχει συντρίψει τη γνώση των αντιλήψεων του ανθρώπου,

δεν την άφησε διόλου να υπάρχει.

Όταν κατακτούσε, συνέτριψε τις αντιλήψεις των ανθρώπων,

τους παλιούς, πρότερους τρόπους γνώσης.

Δείχνει στους ανθρώπους πως για τον Θεό κανόνες δεν υπάρχουν,

δεν υπάρχει τίποτα παλιό που να ‘χει σχέση με τον Θεό,

όλο Του το έργο είν’ απελευθερωμένο, ελεύθερο,

κι Αυτός έχει δίκιο ό,τι κι αν κάνει.

Εργάζεται, επιλέγει τους παραλήπτες και το μέρος

για το έργο Του που βασίζεται στο νόημά του και τον σκοπό.

Δεν ακολουθεί κανέναν παλιό κανόνα,

δεν ακολουθεί τις φόρμουλες τις παλιές.

Το έργο Του σχεδιάζει με βάση τη σημασία,

ώστε το αληθινό αποτέλεσμα του έργου Του να πετύχει,

τον αναμενόμενο σκοπό του έργου Του,

ναι, τον αναμενόμενο σκοπό του έργου Του.

Στις έσχατες ημέρες, ο Θεός είν’ ενσαρκωμένος

στη χώρα του μεγάλου κόκκινου δράκοντα,

έχει ολοκληρώσει το έργο του Θεού,

ως ο Θεός όλης της πλάσης.

Έχει ολοκληρώσει όλο Του το έργο διαχείρισης,

το κυρίως μέρος του έργου Του τελειώνει

σ’ έναν τόπο που λέγεται το έθνος των Εθνικών,

το έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο Θεός είναι ο Κύριος όλης της δημιουργίας» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Το τελικό στάδιο της κατάκτησης προορίζεται για τη σωτηρία των ανθρώπων

Επόμενο:Η ουσία του έργου της κατάκτησης

Σχετικό περιεχόμενο