322 Τι αποκτά ο Θεός από τον άνθρωπο;

1 Ο Θεός σώζει την ανθρωπότητα χάρη στην αγάπη και το έλεός Του, και για χάρη της διαχείρισής Του· η ανθρώπινη φυλή λαμβάνει τη σωτηρία του Θεού επειδή έχει πέσει σε σημείο όπου ο Θεός δεν μπορεί παρά να μιλήσει προσωπικά. Όταν ο άνθρωπος λαμβάνει τη σωτηρία του Θεού, αυτό αποτελεί τη μεγαλύτερη χάρη, όπως επίσης και ειδική εύνοια· με άλλα λόγια, αν ο Θεός δεν διατύπωνε αυτοπροσώπως την ομιλία Του, η μοίρα της ανθρώπινης φυλής θα ήταν ο αφανισμός. Ενώ ο Θεός αποστρέφεται την ανθρώπινη φυλή, παράλληλα είναι έτοιμος και πρόθυμος να πληρώσει οποιοδήποτε τίμημα για τη σωτηρία του ανθρώπου. Στο μεταξύ, καθώς ο άνθρωπος φλυαρεί συνεχώς για την αγάπη του για τον Θεό και για το ότι αφιερώνει τα πάντα στον Θεό, επαναστατεί ενάντια στον Θεό, αποσπά εκβιαστικά κάθε είδους χάρη από τον Θεό και ακόμα, την ίδια ώρα, πληγώνει τον Θεό και προκαλεί ανείπωτο πόνο στην καρδιά Του. Τόσο έντονη είναι η αντίθεση ανάμεσα στους ανιδιοτελείς και τους ιδιοτελείς στη σχέση ανάμεσα στον Θεό και τον άνθρωπο!

2 Η ανθρωπότητα το βρίσκει εύκολο να θεωρεί τον Θεό σαν μέλος της φυλής των ποιημένων ανθρώπινων όντων· ο μεγαλύτερος πόνος και η ταπείνωση που προκαλεί η ανθρωπότητα στον Θεό συνίσταται ακριβώς στο ότι, όταν Αυτός εμφανίζεται ή εργάζεται στα φανερά, ο άνθρωπος εξακολουθεί να απορρίπτει τον Θεό ή ακόμα και να Τον ξεχνά. Ο Θεός υπομένει τη μεγαλύτερη ταπείνωση για να σώσει την ανθρώπινη φυλή· όταν δίνει τα πάντα, ο σκοπός Του είναι να σώσει την ανθρωπότητα, να λάβει την αναγνώριση της ανθρωπότητας. Το τίμημα που έχει πληρώσει ο Θεός για όλα αυτά, είναι κάτι που θα έπρεπε να μπορεί να εκτιμήσει καθένας που έχει συνείδηση. Η ανθρώπινη φυλή έχει αποκτήσει την ομιλία και το έργο του Θεού, όπως και έχει αποκτήσει τη σωτηρία του Θεού. Την ίδια ώρα, κανείς δεν έχει σκεφτεί να ρωτήσει το εξής: Και τι είναι αυτό που έχει αποκτήσει ο Θεός από την ανθρωπότητα; Από κάθε επιμέρους ομιλία του Θεού, η ανθρωπότητα έχει αποκτήσει την αλήθεια, έχει καταφέρει να αλλάξει, έχει βρει κατεύθυνση στη ζωή· ωστόσο, αυτό που απέκτησε ο Θεός δεν είναι τίποτε περισσότερο από τα λόγια που χρησιμοποιεί η ανθρωπότητα για να εκφράσει το χρέος της προς τον Θεό και μερικοί εξασθενημένοι ψίθυροι αίνου. Σίγουρα είναι αυτή η ανταπόδοση που απαιτεί ο Θεός από τον άνθρωπο;

Διασκευασμένο από την Εισαγωγή του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 969 Η ουσία του Θεού είναι ανιδιοτελής

Επόμενο: 887 Ο Θεός προμηθεύει σιωπηλά για όλους

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Κεφάλαιο 35

Επτά βροντές εξαπολύονται από τον θρόνο, κάνουν το σύμπαν να σείεται, ανατρέπουν τον ουρανό και τη γη και αντηχούν στους ουρανούς! Ο ήχος...

Ερώτηση 6: Όλοι ξέρουμε ότι ο Κύριος Ιησούς ήταν η ενσάρκωση του Θεού. Ολοκλήρωσε το έργο Του, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, εμφανίστηκε σε όλους τους μαθητές Του, και ανέβηκε στον ουρανό με ένα ένδοξο πνευματικό σώμα. Όπως το λέει και η Βίβλος: «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι ίστασθε εμβλέποντες εις τον ουρανόν; ούτος ο Ιησούς, όστις ανελήφθη αφ’ υμών εις τον ουρανόν, θέλει ελθεί ούτω καθ’ ον τρόπον είδετε αυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν» (Πράξεις 1:11). Οπότε, η βιβλική γραφή εδώ επιβεβαιώνει πως όταν ο Κύριος επιστρέψει, θα είναι το Αναστημένο και πνευματικό σώμα Του που θα εμφανιστεί σε εμάς. Στις έσχατες ημέρες, γιατί ο Θεός να ενσαρκωθεί με τη μορφή του Υιού του ανθρώπου για να κάνει το έργο της κρίσης; Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του αναστημένου πνευματικού σώματος του Κυρίου Ιησού και της ενσάρκωσης ως Υιού του ανθρώπου;

Απαντήση:Οι περισσότεροι πιστοί πιστεύουν ότι ο Κύριος που επέστρεψε, θα εμφανιστεί με το πνευματικό σώμα Του, δηλαδή, με το πνευματικό...

8. Ο Παντοδύναμος Θεός με οδήγησε στο μονοπάτι της κατάκτησης της κάθαρσης

Το 2007 ήρθα στη Σιγκαπούρη μόνος μου για να δουλέψω για να βγάλω τα προς τα ζην. Το κλίμα της Σιγκαπούρης είναι πολύ ζεστό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, οπότε κάθε μέρα έχυνα κουβάδες ιδρώτα τις ώρες της εργασίας μου. Ήταν τόσο δυσάρεστο, ώστε υπέφερα απίστευτα πολύ και, επιπλέον, ήταν μια ανοίκεια ζωή χωρίς καθόλου συγγενείς ή φίλους, γι’ αυτό και πίστευα ότι ήταν πληκτικά και κουραστικά. Μια μέρα τον Αύγουστο, πηγαίνοντας από την εργασία μου στο σπίτι, έλαβα ένα ευαγγελικό φυλλάδιο που έλεγε τα εξής: «Ο δε Θεός πάσης χάριτος, όστις εκάλεσεν ημάς εις την αιώνιον αυτού δόξαν διά του Χριστού Ιησού, αφού πάθητε ολίγον, αυτός να σας τελειοποιήση, στηρίξη, ενισχύση, θεμελιώση» (Α΄ Πετ. 5:10).

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο