Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Εκείνος που εξαπολύει τις επτά βροντές

1 Ο παντοδύναμος Θεός είναι ο Θεός των επτά Πνευμάτων! Είναι, επίσης, ο Θεός των επτά οφθαλμών και των επτά αστέρων, Εκείνος ανοίγει τις επτά σφραγίδες και ολόκληρος ο πάπυρος ανοίγεται από Εκείνον! Έχει ηχήσει τις επτά σάλπιγγες, και κραδαίνει τις επτά φιάλες και τις επτά πληγές για να τις εξαπολύσει σύμφωνα με το θέλημά Του. Ω, οι επτά βροντές που πάντα παρέμεναν σφραγισμένες! Η ώρα για να ανοίξουν έχει φτάσει! Εκείνος που θα ανοίξει τις επτά βροντές έχει εμφανιστεί ήδη μπροστά στα μάτια μας! Παντοδύναμε Θεέ! Με Εσένα όλα είναι χειραφετημένα και ελεύθερα, δεν υπάρχουν δυσκολίες και όλα κυλάνε ομαλά! Τίποτα δεν τολμά να Σε εμποδίσει ή να Σε καθυστερήσει, τα πάντα Σου υποτάσσονται. Όποιος δεν υποτάσσεται, πεθαίνει!

2 Ο Παντοδύναμος Θεός, ο Θεός με τους επτά οφθαλμούς! Τα πάντα είναι τελείως ξεκάθαρα, τα πάντα είναι φωτεινά και ακάλυπτα, τα πάντα αποκαλύπτονται και απογυμνώνονται. Με Εκείνον τα πάντα είναι απολύτως ξεκάθαρα, και όχι μόνον ο ίδιος ο Θεός είναι έτσι, αλλά και οι υιοί Του είναι έτσι. Κανένας άνθρωπος, κανένα αντικείμενο και κανένα θέμα δεν μπορεί να αποκρυφτεί από Εκείνον και τους υιούς Του! Τα επτά αστέρια του Παντοδύναμου Θεού είναι φωτεινά! Η εκκλησία έχει οδηγηθεί στην τελείωση από Εκείνον, Εκείνος καθιερώνει τους αγγελιοφόρους της εκκλησίας Του και το σύνολο της εκκλησίας βρίσκεται υπό την πρόνοιά Του. Εκείνος ανοίγει και τις επτά σφραγίδες και Εκείνος ο ίδιος εκπληρώνει το σχέδιο διαχείρισής Του και το θέλημά Του. Ο πάπυρος είναι η απόκρυφη πνευματική γλώσσα της διαχείρισής Του και Εκείνος τον έχει ανοίξει και αποκαλύψει! Όλοι οι άνθρωποι θα πρέπει να ακούσουν τις επτά ηχηρές σάλπιγγές Του. Με Εκείνον, τα πάντα γίνονται γνωστά, για να μην είναι ποτέ πια κρυφά ή λυπητερά. Τα πάντα αποκαλύπτονται και τα πάντα είναι νικητήρια!

3 Οι επτά σάλπιγγες του Παντοδύναμου Θεού είναι ανοιχτές, ένδοξες και νικηφόρες! Είναι, επίσης, οι σάλπιγγες που κρίνουν τους εχθρούς Του! Εν μέσω της νίκης Του, το κέρας Του εξυμνείται! Εξουσιάζει ολόκληρο το σύμπαν! Έχει ετοιμάσει τις επτά φιάλες με τις πληγές και εξαπολύονται με πλήρη ορμή και στον μέγιστο βαθμό επάνω στους εχθρούς Του, τους οποίους θα καταπιούν οι φλόγες της μαινόμενης φωτιάς Του. Ο Παντοδύναμος Θεός δείχνει την ισχύ της εξουσίας Του και όλοι οι εχθροί Του θα χαθούν. Οι τελικές επτά βροντές δεν είναι πλέον σφραγισμένες ενώπιον του Παντοδύναμου Θεού, είναι όλες ανοιχτές! Όλες ανοιχτές! Θανατώνει τους εχθρούς Του με τις επτά βροντές, σταθεροποιεί τη γη, την κάνει να Του παρέχει υπηρεσία, ώστε να μην καταστραφεί ξανά! Ο δίκαιος Παντοδύναμος Θεός! Σε εξυμνούμε για πάντα! Αξίζεις ατελείωτους επαίνους, ατελείωτες επιδοκιμασίες και ύμνους!

Διασκευασμένο από το «Κεφάλαιο 34» του «Ομιλίες του Χριστού στην αρχή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Επτά βροντές εξαπολύονται από τον θρόνο

Επόμενο:Οι επτά σάλπιγγες του Θεού ηχούν ξανά

Σχετικό περιεχόμενο