Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η αλήθεια του έργου της κατάκτησης κατά τις έσχατες ημέρες

Ο διεφθαρμένος άνθρωπος για τον Θεό δεν γνωρίζει,

ούτε Τον λατρεύει.

Στη δημιουργία, με τον Αδάμ και την Εύα,

υπήρχε η δόξα του Ιεχωβά.

Μα ο άνθρωπος διεφθάρη,

τη δόξα και τη μαρτυρία έχασε,

όταν όλοι κατά του Θεού επαναστάτησαν

και να Τον σέβονται σταμάτησαν.

Το σημερινό έργο είν' η ανάκτηση

όλης της δόξας,

για να λατρεύουν όλοι τον Θεό,

μάρτυρες να γίνουν στη δημιουργία.

Αυτό πρέπει να γίνει, σ’ αυτό το στάδιο του έργου,

το έργο της κατάκτησης των εσχάτων ημερών.

Πώς μπορεί ο άνθρωπος να κατακτηθεί;

Το έργο του λόγου πείθει τους ανθρώπους

με παίδευση, κρίση, κατάρες,

για να τους καθυποτάξει,

την ανυπακοή τους εκθέτοντας,

την αντίστασή τους κρίνοντας,

για να δείξει πως είναι άδικοι, ρυπαροί,

τη δικαιοσύνη να δείξει του Θεού.

Το σημερινό έργο είν' η ανάκτηση

όλης της δόξας,

για να λατρεύουν όλοι τον Θεό,

μάρτυρες να γίνουν στη δημιουργία.

Αυτό πρέπει να γίνει, σ’ αυτό το στάδιο του έργου,

το έργο της κατάκτησης των εσχάτων ημερών.

Ο λόγος του Θεού θα κατακτήσει,

θα πείσει τους ανθρώπους.

Όσοι δέχονται την κατάκτηση του Θεού, πρέπει να δεχτούν

την κρίση του λόγου του Θεού.

Αν μπορείς τον λόγο αυτόν να υπακούσεις,

ν’ αφήσεις τους δικούς σου τρόπους,

τότε θα έχεις κατακτηθεί

απ’ τον λόγο του Θεού.

Ναι!

Το σημερινό έργο είν' η ανάκτηση

όλης της δόξας,

για να λατρεύουν όλοι τον Θεό,

μάρτυρες να γίνουν στη δημιουργία.

Αυτό πρέπει να γίνει, σ’ αυτό το στάδιο του έργου,

το έργο της κατάκτησης των εσχάτων ημερών,

το έργο της κατάκτησης των εσχάτων ημερών.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Η εσωτερική αλήθεια του έργου της κατάκτησης (1)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Η κρίση είναι ο κύριος τρόπος με τον οποίο ο Θεός οδηγεί τον άνθρωπο στην τελείωση

Επόμενο:Ο ενσαρκωμένος Θεός επιτελεί το έργο ολόκληρου του σύμπαντος

Σχετικό περιεχόμενο