Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Αυτοί που καταθέτουν μαρτυρία στα δεινά είναι νικητές

Ταχύτητα

Αυτοί που καταθέτουν μαρτυρία στα δεινά είναι νικητές

Στην Εποχή της Βασιλείας,

οι άνθρωποι θα ολοκληρωθούν,

πλήρως θα ολοκληρωθούν στης Βασιλείας την Εποχή.

Σαν γίνει το έργο της κατάκτησης,

θα περάσουν ραφινάρισμα και δοκιμασίες,

όταν γίνει η κατάκτηση.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.

Σ’ όλη τη δοκιμασία,

ο άνθρωπος ραφινάρεται.

Είναι το τελευταίο έργο του Θεού,

το τελευταίο ραφινάρισμα

του έργου διαχείρισής Του.

Όσοι ακολουθούν πρέπει αυτό να το δεχτούν.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.

Όσοι περνούν δοκιμασίες

δεν θα έχουν το έργο και την καθοδήγησή Του.

Μα όσοι κατακτήθηκαν, αναζητώντας Τον, θα σταθούν.

Ό,τι κι αν κάνει,

αυτοί δεν θα χάσουν τα οράματα,

την αλήθεια θα πράξουν, ως μάρτυρες.

Αυτοί θα βγουν μπροστά.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.

Ω, είναι αυτοί,

που έχουν ανθρωπιά,

Τον αγαπούν αληθινά.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Οι δοκιμασίες απαιτούν πίστη

Επόμενο:Το τραγούδι των νικητών

Σχετικό περιεχόμενο