659 Αυτοί που καταθέτουν μαρτυρία στα δεινά είναι νικητές

Στην Εποχή της Βασιλείας,

οι άνθρωποι θα ολοκληρωθούν,

πλήρως θα ολοκληρωθούν στης Βασιλείας την Εποχή.

Σαν γίνει το έργο της κατάκτησης,

θα περάσουν ραφινάρισμα και δοκιμασίες,

όταν γίνει η κατάκτηση.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.


Σ’ όλη τη δοκιμασία,

ο άνθρωπος ραφινάρεται.

Είναι το τελευταίο έργο του Θεού,

το τελευταίο ραφινάρισμα

του έργου διαχείρισής Του.

Όσοι ακολουθούν πρέπει αυτό να το δεχτούν.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.


Όσοι περνούν δοκιμασίες

δεν θα έχουν το έργο και την καθοδήγησή Του.

Μα όσοι κατακτήθηκαν, αναζητώντας Τον, θα σταθούν.

Ό,τι κι αν κάνει,

αυτοί δεν θα χάσουν τα οράματα,

την αλήθεια θα πράξουν, ως μάρτυρες.

Αυτοί θα βγουν μπροστά.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.


Ω, είναι αυτοί,

που έχουν ανθρωπιά,

Τον αγαπούν αληθινά.

Όσοι νικούν

και μαρτυρία καταθέτουν με δοκιμασίες,

ω, είναι αυτοί που ολοκληρωμένοι

θα είναι στο τέλος και θα είν' οι νικητές.


Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το έργο του Θεού και οι πράξεις του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο: 657 Οι δοκιμασίες απαιτούν πίστη

Επόμενο: 660 Το τραγούδι των νικητών

Οι καταστροφές αποτελούν συχνό φαινόμενο, κι έχουν εμφανιστεί τα σημεία της επιστροφής του Κυρίου. Πώς μπορούμε, λοιπόν, να υποδεχθούμε τον Κύριο; Σας προσκαλούμε εγκάρδια να επικοινωνήσετε μαζί μας για να βρείτε τον τρόπο.
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Viber
Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω Messenger

Σχετικό περιεχόμενο

Όταν ο Κύριος επιστρέψει, είναι σίγουρο ότι θα εμφανιστεί μέσα στον θρησκευτικό κόσμο; Μπορεί η παραμονή κάποιου σε μια εκκλησία να σημαίνει ότι είναι σε θέση να υποδεχτεί τον Κύριο;

Στίχοι της Βίβλου για παραπομπή: «Δεν είναι γεγραμμένον, ότι Ο οίκός μου θέλει ονομάζεσθαι οίκος προσευχής διά πάντα τα έθνη; σεις δε...

Ρυθμίσεις

  • Κείμενο
  • Θέματα

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Περιεχόμενα

Αναζήτηση

  • Αναζήτηση σε αυτό το κείμενο
  • Αναζήτηση σε αυτό το βιβλίο