Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Θα πρέπει να επιζητείτε την επιβίωσή σας

1 Ο Θεός θα σας κατευθύνει σε ένα μονοπάτι – ένα μονοπάτι που διασφαλίζει ότι όλοι θα έχετε έναν δρόμο προς τα εμπρός: δηλαδή, να επιδιώκετε να είστε ικανοί να επιβιώσετε. Μην ανησυχείτε για τη θέση ή το κύρος που θα έχετε στο μέλλον· να ασχολείστε μόνο με το τι θα πρέπει να κάνετε καθώς επιζητείτε να επιβιώσετε. Είναι κάτι που θα πρέπει να αναζητούν οι άνθρωποι, είναι σωστό και όχι υπερβολική επιθυμία, διότι τα ανθρώπινα όντα που επιβιώνουν σίγουρα θα είναι καλοί άνθρωποι. Σίγουρα θα γίνουν λαμπροί μάρτυρες του Θεού και είναι βέβαιο ότι θα ικανοποιούν το θέλημά Του. Το να επιζητεί κανείς να επιβιώσει δεν είναι επομένως υπερβολική επιθυμία. Αντίθετα, είναι κάτι για το οποίο όλοι πρέπει να αγωνίζονται. Συνάδει απολύτως με το έργο της σωτηρίας του Θεού.

2 Θα πρέπει να εκπονήσετε το βασικότερο δυνατό σχέδιο – να επιβιώσετε στο μέλλον, είτε ως πάροχος υπηρεσιών, είτε ως ένας από τους ανθρώπους του Θεού, ως ένας από τους υιούς του Θεού ή ως κάποιος με υψηλό κύρος. Το μόνο που πρέπει να σκεφτείς είναι τι θα πρέπει να κάνεις για να κερδίσεις την έγκριση του Θεού και στη συνέχεια να επιβιώσεις, γιατί ο Θεός ελπίζει να επιβιώσουν περισσότεροι άνθρωποι. Δεν απλοποιεί αυτό την αναζήτησή σας; Οφείλετε να κατανοήσετε το εξής: η ορθή επιδίωξη δεν αποτελεί υπερβολική επιθυμία. Στην πίστη τους στον Θεό, οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να έχουν υπερβολικές επιθυμίες, αλλά τις σωστές επιδιώξεις.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Θα πρέπει να επιζητείτε την επιβίωσή σας» στο βιβλίο «Αρχεία των Συνομιλιών του Χριστού»

Προηγούμενο:Τα χαρακτηριστικά της αλλαγής στη διάθεση

Επόμενο:Οι εκφράσεις εκείνων των οποίων η διάθεση έχει αλλάξει

Σχετικό περιεχόμενο