Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Οι άνθρωποι σώζονται όταν αποδιώξουν την επιρροή του Σατανά

Ταχύτητα

Οι άνθρωποι σώζονται όταν αποδιώξουν την επιρροή του Σατανά

Η σάρκα του ανθρώπου ανήκει στον Σατανά, είν’ ανυπάκουη,

πενταβρόμικη κι ακάθαρτη.

Ο άνθρωπος ζητά απολαύσεις της σαρκός, πάρα πολλά της δείχνει.

Γι’ αυτό ο Θεός την απεχθάνεται.

Σαν απαλλαγείς απ’ τη διαφθορά της σάρκας,

ελεύθερος απ' αυτή, δεν θα έχεις, μήπως, σωθεί;

Δεν μπορείς να φανερώσεις τον Θεό στη βρομιά του Σατανά,

ούτε την κληρονομιά Του να λάβεις.

Όταν έχεις εξαγνιστεί και τελειωθεί,

άγιος θα είσαι, κανονικός, ευλογημένος, ευχάριστος στον Θεό.

Όταν οι άνθρωποι απορρίψουν ό,τι το ακάθαρτο του Σατανά,

τη σωτηρία του Θεού θα κερδίσουν.

Μα, αν δεν απαλλαγούν απ’ την ακαθαρσία, τη διαφθορά,

τότε ζουν ακόμα υπό τον Σατανά.

Σαν απαλλαγείς απ’ τη διαφθορά της σάρκας,

ελεύθερος απ' αυτή, δεν θα έχεις, μήπως, σωθεί;

Δεν μπορείς να φανερώσεις τον Θεό στη βρομιά του Σατανά,

ούτε την κληρονομιά Του να λάβεις.

Όταν έχεις εξαγνιστεί και τελειωθεί,

άγιος θα είσαι, κανονικός, ευλογημένος, ευχάριστος στον Θεό.

Η δολιότητα, η απάτη είναι πράγματα του Σατανά·

η σωτηρία σ’ ελευθερώνει απ’ αυτά.

Δεν μπορεί να σφάλλει το έργο του Θεού,

απ’ το σκότος θα σώσει τους ανθρώπους.

Σαν απαλλαγείς απ’ τη διαφθορά της σάρκας,

ελεύθερος απ' αυτή, δεν θα έχεις, μήπως, σωθεί;

Δεν μπορείς να φανερώσεις τον Θεό στη βρομιά του Σατανά,

ούτε την κληρονομιά Του να λάβεις.

Όταν έχεις εξαγνιστεί και τελειωθεί,

άγιος θα είσαι, κανονικός, ευλογημένος, ευχάριστος στον Θεό.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Πράξη (2)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Η υπενθύμιση του Θεού στον άνθρωπο

Επόμενο:Ποιον σκοπό έχουν όλες οι προθέσεις του ανθρώπου;

Σχετικό περιεχόμενο