Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

O Θεός ανταμείβει διπλά όσους συνεργάζονται με Αυτόν

Ταχύτητα

O Θεός ανταμείβει διπλά όσους συνεργάζονται με Αυτόν

Αν κάθε μέρα ζεις μια πνευματική ζωή,

θα δίνεις την καρδιά σου στον Θεό

κάθε μέρα πιο πολύ.

Το πνεύμα σου θα δυναμώσει, η κατάστασή σου θα βελτιωθεί.

Θα σ’ οδηγεί το Άγιο Πνεύμα

κι ευλογίες θα γεμίσεις.

Πνευματική ζωή είναι να ‘χετε μαζί σας το Άγιο Πνεύμα,

να συνεργάζεστε με τον Θεό, να καθυποτάσσετε τον εαυτό σας·

μην τηρείτε απλά κανόνες.

Αυτό πρέπει ο άνθρωπος να πετύχει.

Δώστε όλο σας το είναι σε αυτό.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Ω, ναι.

Όσο πιο πολύ προσπαθείς, τόσο την καρδιά σου στρέφεις στον Θεό.

Σε μια κατάσταση μόλις φτάσεις,

την καρδιά σου θα κερδίσει Αυτός.

Κανείς δεν μπορεί να κλέψει την καρδιά σου, ανήκεις όλος στον Θεό.

Θα σου δείχνει τον λόγο Του,

να καταλαβαίνεις όσα δεν μπορείς.

Όλ' αυτά μπορούν ν’ αποκτηθούν,

αν όντως συνεργαστείτε.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Ω, ναι.

Όλ' αυτά μπορείς να τ’ αποκτήσεις αν συνεργαστείς.

Μπορείς να τ’ αποκτήσεις αν συνεργαστείς.

Όλ' αυτά μπορείς να τ’ αποκτήσεις αν συνεργαστείς,

αν συνεργαστείς.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Γι’ αυτό λέει πάντα ο Θεός, σ’ όσους συνεργάζονται μ’ Αυτόν,

ότι θα τους ανταμείψει διπλά, διπλά θα τους ανταμείψει.

Ω, ναι.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Μία φυσιολογική πνευματική ζωή οδηγεί τους ανθρώπους στον σωστό δρόμο» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Όταν δίνεις την καρδιά σου στον Θεό

Επόμενο:Ο τρόπος να γαληνέψεις την καρδιά σου ενώπιον του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο