Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Οι ευθύνες των αληθινά πιστών

Ταχύτητα

Οι ευθύνες των αληθινά πιστών

I

Αν διακατέχεσαι από συνείδηση,

πρέπει να φέρεις ένα βάρος

κι ένα αίσθημα ευθύνης.

Είτε αν θα κατακτηθείς

είτε αν θα φτάσεις στην τελείωση,

της μαρτυρίας το βήμα ανάλαβε σωστά.

Ως πλάσμα του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος να κατακτηθεί απ' Αυτόν εντελώς

και να μπορέσει τελικά να ικανοποιήσει τον Θεό,

να ανταμείψει την αγάπη Του με μια καρδιά που Τον αγαπάει,

με την αφοσίωσή του στον Θεό.

Αυτή είναι του ανθρώπου η ευθύνη.

Το καθήκον που πρέπει να εκτελέσει,

το βάρος που θα πρέπει να φέρει.

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό, αληθινά πιστός στον Θεό.

II

Βιώνοντας όλο το έργο αυτό,

αν ο άνθρωπος έχει κατακτηθεί,

κι επιπλέον, αν έχει γνώση αληθινή,

θα είναι σε θέση να υπακούσει

όποιες κι αν έχει προοπτικές.

Θα είναι σε θέση, όποια κι αν είν' η μοίρα του.

Έτσι, το έργο το σπουδαίο του Θεού

θα πραγματοποιηθεί συνολικά.

Ως πλάσμα του Θεού, μπορεί ο άνθρωπος να κατακτηθεί απ' Αυτόν εντελώς

και να μπορέσει τελικά να ικανοποιήσει τον Θεό,

να ανταμείψει την αγάπη Του με μια καρδιά που Τον αγαπάει,

με την αφοσίωσή του στον Θεό.

Αυτή είναι του ανθρώπου η ευθύνη.

Το καθήκον που πρέπει να εκτελέσει,

το βάρος που θα πρέπει να φέρει.

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό, αληθινά πιστός στον Θεό.

(Του ανθρώπου η ευθύνη,)

(του ανθρώπου που έπλασε ο Θεός η ευθύνη.)

Ένας αληθινά πιστός στον Θεό.

(Του ανθρώπου η ευθύνη, η ευθύνη.)

Και ναι, να ολοκληρώσει την αποστολή αυτή.

Έτσι είναι ένας αληθινά πιστός στον Θεό.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Η εξουσία και η ταυτότητα του Δημιουργού συνυπάρχουν

Επόμενο:Οι μάρτυρες του Θεού πρέπει να υποστούν αλλαγή διάθεσης

Σχετικό περιεχόμενο