Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής

Ταχύτητα

Μόνο ο Θεός κατέχει την οδό της ζωής

Την οδό της ζωής δεν την κατέχει ο καθένας

και δεν είναι κάτι που όλοι εύκολα αποκτούν.

Μόνο απ’ τον Θεό πηγάζει η ζωή

κι η ουσία της δική Του είναι.

Οδός ζωής, πέρα απ’ τον Θεό, δεν υπάρχει,

Αυτός είν' η πηγή απ’ όπου η ζωή κυλά.

Αυτός τον κόσμο έπλασε,

τόσο έργο έκανε,

δύναμη δίνοντας στο παν

και δίνοντας ζωή στον άνθρωπο.

Τι τίμημα βαρύ που πλήρωσε

ώστε οι άνθρωποι ζωή να έχουν.

Αυτός είν' η αιώνια ζωή,

Αυτός είν' η οδός της ανάστασης των ανθρώπων.

Ποτέ ο Θεός δεν ήταν απών απ’ την καρδιά του ανθρώπου.

Πάντα μαζί του ζει, καθοδηγεί τη δύναμη της ζωής,

είν' η βάση της ύπαρξής του,

παρακαταθήκη από τη γέννησή του.

Ο Θεός τον άνθρωπο αναγεννά και επιπλέον

του επιτρέπει τον κάθε ρόλο του να βιώνει.

Μόνο απ’ τον Θεό πηγάζει η ζωή

κι η ουσία της δική Του είναι.

Οδός ζωής, πέρα απ’ τον Θεό, δεν υπάρχει,

Αυτός είν' η πηγή απ’ όπου η ζωή κυλά.

Αυτός τον κόσμο έπλασε,

τόσο έργο έκανε,

δύναμη δίνοντας στο παν

και δίνοντας ζωή στον άνθρωπο.

Τι τίμημα βαρύ που πλήρωσε

ώστε οι άνθρωποι ζωή να έχουν.

Αυτός είν' η αιώνια ζωή,

Αυτός είν' η οδός της ανάστασης των ανθρώπων.

Χάρη στην αθάνατη ζωτική δύναμη του Θεού

ο άνθρωπος έχει ζήσει τόσες γενιές στη γη,

κι η δύναμη ζωής του Θεού

υπήρξε του ανθρώπου πυλώνας.

Γι’ αυτήν πλήρωσε ο Θεός τίμημα που άνθρωπος κανείς δεν πλήρωσε ποτέ.

Η ζωτική Του δύναμη θριαμβεύει κι υπερβαίνει κάθε άλλη.

Μόνο απ’ τον Θεό πηγάζει η ζωή

κι η ουσία της δική Του είναι.

Οδός ζωής, πέρα απ’ τον Θεό, δεν υπάρχει,

Αυτός είν' η πηγή απ’ όπου η ζωή κυλά.

Αυτός τον κόσμο έπλασε,

τόσο έργο έκανε,

δύναμη δίνοντας στο παν

και δίνοντας ζωή στον άνθρωπο.

Τι τίμημα βαρύ που πλήρωσε

ώστε οι άνθρωποι ζωή να έχουν.

Αυτός είν' η αιώνια ζωή,

Αυτός είν' η οδός της ανάστασης των ανθρώπων.

Αιώνια ζει, η δύναμή Του εκπληκτική.

Κανένα πλάσμα, κανείς εχθρός, τη ζωτική Του δύναμη δεν μπορεί να νικήσει.

Υπάρχει παντού στον χώρο και τον χρόνο,

ακτινοβολώντας λαμπερά.

Γη και ουρανός αλλάζουν, μα η ζωή Του ίδια μένει.

Όλα θα παρέλθουν, μα η ζωή Του πάντα μένει.

Πηγή είν’ ο Θεός,

αιτία της ύπαρξης των πάντων.

Ρίζα των πάντων,

της ύπαρξής τους ρίζα.

Πηγή είν’ ο Θεός,

αιτία των πάντων.

Ρίζα των πάντων,

της ύπαρξής τους ρίζα.

Αυτός τον κόσμο έπλασε,

τόσο έργο έκανε,

δύναμη δίνοντας στο παν

και δίνοντας ζωή στον άνθρωπο.

Τι τίμημα βαρύ που πλήρωσε

ώστε οι άνθρωποι ζωή να έχουν.

Αυτός είν' η αιώνια ζωή,

Αυτός είν' η οδός της ανάστασης των ανθρώπων.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Μόνο ο Χριστός των εσχάτων ημερών μπορεί να δώσει στον άνθρωπο την οδό για την αιώνια ζωή» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο Θεός ενσαρκώθηκε για να νικήσει τον Σατανά και να σώσει τον άνθρωπο

Επόμενο:Μόνο μέσω του έργου της σάρκας μπορεί ο Θεός να κερδίσει την ανθρωπότητα

Σχετικό περιεχόμενο