Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η πλέον ουσιώδης ζωή

Ταχύτητα

Η πλέον ουσιώδης ζωή

I

Ως δημιουργημένο ον, πρέπει να λατρεύεις τον Θεό.

Ως δημιουργημένο ον, επιδίωκε την πιο ουσιώδη ζωή.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε

στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

II

Ως άνθρωπος, ξόδευε για τον Θεό.

Ως άνθρωπος, υπόμενε τα βάσανα.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε

στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

III

Ακλόνητα να δέχεσαι τον λίγο πόνο σου με χαρά,

να ζεις με νόημα, σαν τον Πέτρο και τον Ιώβ.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε

στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που επιδιώκετε τη σωστή οδό.

Είστε αυτοί που προοδεύετε.

Είστε αυτοί που εξυψώνεστε

στο έθνος του μεγάλου κόκκινου δράκοντα.

Είστε αυτοί που ο Θεός λέει δίκαιους.

Αυτή είναι η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

Η πιο ουσιώδης ζωή.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Πόνος γεμίζει τις μέρες δίχως Θεό

Επόμενο:Ο Θεός έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει αυτήν την ομάδα ανθρώπων

Σχετικό περιεχόμενο