Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Ο άνθρωπος μπορεί να κατανοήσει καλύτερα τον Θεό μέσα από τον ενσαρκωμένο Θεό

Οι εικόνες των ασαφών Θεών στις καρδιές των ανθρώπων

δεν μπορούν να εκτεθούν, ν’ αποβληθούν μόνο με τον λόγο.

Μ’ αυτόν τον τρόπο, τελικά,

δεν θα διαλύονταν αυτά τα βαθιά ριζωμένα πράγματα

στις καρδιές τους.

Μόνο ο αληθινός Θεός και η εικόνα Του

αυτά τα ασαφή ν’ αντικαταστήσουν μπορούν

και στους ανθρώπους να επιτρέψουν να τα γνωρίσουν.

Έτσι επιτυγχάνεται ο στόχος.

Ο άνθρωπος βλέπει πως ο Θεός που παλιά αναζητούσε

είναι ασαφής κι αόριστος.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται

με την άμεση καθοδήγηση του Πνεύματος.

Δεν επιτυγχάνεται με τις διδασκαλίες του ανθρώπου,

μα απ’ τον ενσαρκωμένο Θεό.

Ο άνθρωπος τον Θεό γνωρίζει και πιο σαφή Τον βλέπει,

αν ο Θεός ανάμεσά τους εργαστεί κι αποκαλύψει το είναι και την εικόνα Του.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται απ’ τους σαρκικούς ανθρώπους

ούτε απ’ το Πνεύμα του Θεού.

Οι αντιλήψεις του ανθρώπου αποκαλύπτονται

όταν εργάζεται ο ενσαρκωμένος Θεός.

Η κανονικότητα και η πραγματικότητά Του

αντιμετωπίζουν ό,τι είναι ασαφές.

Χωρίς τη σύγκριση με τον ενσαρκωμένο Θεό,

δεν φαίνοντ’ οι αντιλήψεις του ανθρώπου.

Χωρίς την αντίθεση με τα πραγματικά,

τα ασαφή δεν αποκαλύπτονται.

Μόνο ο Θεός μπορεί το δικό Του έργο να επιτελέσει,

κανείς να εργαστεί αντ’ Αυτού δεν μπορεί.

Ο άνθρωπος τον Θεό γνωρίζει και πιο σαφή Τον βλέπει,

αν ο Θεός ανάμεσά τους εργαστεί κι αποκαλύψει το είναι και την εικόνα Του.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται απ’ τους σαρκικούς ανθρώπους

ούτε απ’ το Πνεύμα του Θεού.

Κανείς δεν μπορεί με τον λόγο να επιτελέσει τέτοιο έργο,

ν’ αποσαφηνίσει αυτό το έργο.

Όσο πλούσιος κι αν είν’ ο λόγος του ανθρώπου,

δεν μπορεί ν’ αποσαφηνίσει την πραγματικότητα του Θεού

ούτε την κανονικότητά Του.

Ο άνθρωπος τον Θεό γνωρίζει και πιο σαφή Τον βλέπει,

αν ο Θεός ανάμεσά τους εργαστεί κι αποκαλύψει το είναι και την εικόνα Του.

Αυτό δεν επιτυγχάνεται απ’ τους σαρκικούς ανθρώπους

ούτε απ’ το Πνεύμα του Θεού.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Η διεφθαρμένη ανθρωπότητα έχει περισσότερο ανάγκη τη σωτηρία του ενσαρκωμένου Θεού» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Η εξουσία και η σημασία της ενσάρκωσης του Θεού

Επόμενο:Ο ενσαρκωμένος Θεός είναι υψίστης σημασίας για εσάς

Σχετικό περιεχόμενο