Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Είναι αυτή αληθινή πίστη στον Θεό;

1 Οι άνθρωποι θεωρούν μόνο την επίτευξη της χάρης και την απόλαυση της γαλήνης ως σύμβολα της πίστης στον Θεό και την επιδίωξη ευλογιών ως βάση της πίστης στον Θεό. Πολύ λίγοι άνθρωποι προσπαθούν να γνωρίσουν τον Θεό ή επιδιώκουν να αλλάξουν τη διάθεσή τους. Η πίστη των ανθρώπων στον Θεό έχει στόχο να κάνει τον Θεό να τους δώσει έναν κατάλληλο προορισμό και να τους δώσει όλη τη χάρη υπό τον ήλιο, να κάνουν τον Θεό υπηρέτη τους, να κάνουν τον Θεό να διατηρήσει μια ειρηνική, φιλική σχέση μαζί τους ώστε να μην υπάρξει ποτέ καμία σύγκρουση μεταξύ τους. Με άλλα λόγια, η πίστη τους στον Θεό θέτει ως προϋπόθεση την υπόσχεση του Θεού ότι θα εκπληρώνει όλες τις απαιτήσεις τους, θα τους παραχωρεί οτιδήποτε ζητούν στις προσευχές τους. Ζητούν από τον Θεό να μην κρίνει κανέναν ούτε να αντιμετωπίζει κανέναν, καθώς ο Θεός είναι πάντα ο καλός Σωτήρας Ιησούς, ο οποίος διατηρεί μια καλή σχέση με τους ανθρώπους πάντα και παντού.

2 Ο τρόπος που πιστεύουν είναι αυτός: Πάντα ζητούν από τον Θεό πράγματα χωρίς ντροπή, και ο Θεός απλώς τους παραχωρεί αβλεπεί τα πάντα, είτε επαναστατούν είτε υπακούν. Απλώς απαιτούν συνεχώς αποπληρωμή ενός «χρέους» από τον Θεό, και ο Θεός πρέπει να «αποπληρώσει το χρέος Του» αδιαμαρτύρητα και να «ξεπληρώσει» τα διπλάσια, είτε ο Θεός έχει πάρει κάτι από αυτούς είτε όχι. Μπορεί να είναι μόνο στο έλεός τους. Δεν μπορεί αυθαίρετα να ενορχηστρώνει τους ανθρώπους, πολύ λιγότερο δε, να αποκαλύπτει κατά τη βούλησή Του τη σοφία και τη δίκαιη διάθεσή Του που έχει κρατήσει κρυφές για πολλά χρόνια στους ανθρώπους χωρίς την άδειά τους. Απλώς ομολογούν τις αμαρτίες τους στον Θεό και ο Θεός απλώς τους δίδει άφεση αμαρτιών, και δεν μπορεί να έχει απηυδήσει, και αυτό συνεχίζεται αενάως. Απλώς διατάζουν τον Θεό και Αυτός απλώς υπακούει. Δεν πιστεύατε πάντα κατ’ αυτόν τον τρόπο;

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Οφείλετε να αφήσετε κατά μέρος τις ευλογίες της κατάστασης και να κατανοήσετε το θέλημα του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Οι άνθρωποι δεν αντιμετωπίζουν τον Θεό ως Θεό

Επόμενο:Πού είναι οι εκφράσεις της πιστότητάς σας στον Θεό;

Σχετικό περιεχόμενο