Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Η δίκαιη κρίση του Θεού κατά τους έσχατους καιρούς ταξινομεί την ανθρωπότητα

Στο έργο Του το τελικό της ολοκλήρωσης της εποχής,

η διάθεση του Θεού είναι να παιδέψει,

να αποκαλύψει κάθε τι άδικο

και να κρίνει τους πάντες δημοσίως,

να οδηγήσει στην τελείωση όσους Τον αγαπούν.

Αυτή η διάθεση μπορεί να τελειώσει την εποχή.

Αυτή η διάθεση μπορεί να τελειώσει την εποχή.

θα ταξινομηθεί κατά φύση και είδος.

Τώρα ο Θεός αποκαλύπτει

στην ανθρωπότητα τη μοίρα και τον προορισμό της.

Χωρίς την κρίση, η ανυπακοή και η αδικία του ανθρώπου

δεν γίνεται να αποκαλυφθούν.

Μόνο με το παίδεμα και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

κι, επίσης, ποιος στ’ αλήθεια είναι ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.

Η διαφθορά των ανθρώπων έχει πλέον κορυφωθεί,

η ανυπακοή τους είναι πολύ σοβαρή.

Μόνο η δίκαιη διάθεση του Θεού,

που περιέχει παίδεμα και κρίση,

μπορεί να αλλάξει και να ολοκληρώσει την ανθρωπότητα,

το κακό να δείξει, τους άδικους να τιμωρήσει.

Μια τέτοια διάθεση συνεπάγεται

της εποχής τη σημασία.

Αποκαλύπτει ο Θεός τη διάθεσή Του

χάριν του έργου κάθε εποχής νέας.

Δεν το πράττει τυχαία

ούτε άνευ σημασίας.

Μόνο με το παίδεμα και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

κι, επίσης, ποιος στ’ αλήθεια είναι ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.

Εάν τις έσχατες μέρες όταν έχει φανεί η μοίρα του ανθρώπου,

ο Θεός προσφέρει ακόμη αγάπη και συμπόνια,

χωρίς να κρίνει, αλλά με ανοχή, συγχώρεση,

όσο σοβαρές κι αν είναι οι αμαρτίες των ανθρώπων,

άραγε, πότε θα ολοκληρωνόταν το πλάνο διαχείρισής Του

και οι άνθρωποι θα οδηγούνταν στον κατάλληλο προορισμό τους;

Μόνο με το παίδεμα και την κρίση

θα φανεί η μοίρα της δημιουργίας

κι, επίσης, ποιος στ’ αλήθεια είναι ο άνθρωπος.

Το κακό με το κακό, το καλό με το καλό.

Το κακό θα τιμωρηθεί,

το καλό θα ανταμειφθεί.

Οι άνθρωποι θα ταξινομηθούν ανά είδος,

θα υπαχθούν στου Θεού το κράτος.

Μόνο η δίκαιη κρίση μπορεί να ταξινομήσει τους ανθρώπους ανά είδος

και να τους φέρει σε μία νέα σφαίρα,

έτσι η δίκαιη διάθεση του Θεού

θα ολοκληρώσει όλη την εποχή.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Το όραμα του έργου του Θεού (3)» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο σκοπός του έργου του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Επόμενο:Η κρίση με τον λόγο μπορεί να εκπροσωπήσει καλύτερα την εξουσία του Θεού

Σχετικό περιεχόμενο