Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Όλο το βασίλειο χαίρεται

Ταχύτητα

Όλο το βασίλειο χαίρεται

I

Όταν όλος ο κόσμος επιστρέψει στον Θεό,

Το έργο Του σ’ όλο το σύμπαν,

θα ακολουθεί τη φωνή Του.

Οι άνθρωποι θα βρίσκουνε τρόπους να Τον ακούν.

Όλοι πλησιάζουν και λατρεύουν τον Θεό.

Αυτά θα είναι τα έργα του Θεού.

Όταν όλο το βασίλειο χαίρεται,

είναι η ένδοξη μέρα του Θεού.

Έθνη και λαοί που λαμβάνουνε τα καλά νέα του Θεού

θα 'ναι ευλογημένοι απ' Αυτόν.

Αυτοί που αποκτούν το λόγο του Θεού

έχουν ένα δρόμο να βαδίσουν.

Αυτοί που ζουν χωρίς το λόγο του Θεού

πρέπει να αναζητήσουν τον αληθινό δρόμο.

Τα λόγια Του θα διαδοθούν θα 'ναι γνωστά σε όλους.

Μόνο τότε θα φτάσουνε στην άκρη όλης της γης.

Όταν όλο το βασίλειο χαίρεται,

είναι η ένδοξη μέρα του Θεού.

Έθνη και λαοί που λαμβάνουνε τα καλά νέα του Θεού

θα 'ναι ευλογημένοι απ' Αυτόν.

II

Για να επεκταθεί το έργο του θεού

τα λόγια Του πρέπει να ακουστούν.

Να δείξουν την εξουσία τους την ημέρα της δόξας.

Τα λόγια Του ανά τους αιώνες θα πραγματοποιηθούν.

Ο λόγος Του θα βασιλεύψει στη γη.

Όταν όλο το βασίλειο χαίρεται,

είναι η ένδοξη μέρα του Θεού.

Έθνη και λαοί που λαμβάνουνε τα καλά νέα του Θεού

θα 'ναι ευλογημένοι απ' Αυτόν.

Όλοι θα γιορτάσουν τα λόγια του θεού,

Άπαντες θα υποταχθούν υπό τον λόγον Του.

Ο λόγος του Θεού θα εμφανίζεται στη σάρκα.

Αυτό σημαίνει για τα λόγια να ενσαρκώνονται.

Όταν όλο το βασίλειο χαίρεται,

είναι η ένδοξη μέρα του Θεού.

Έθνη και λαοί που λαμβάνουνε τα καλά νέα του Θεού

θα 'ναι ευλογημένοι απ' Αυτόν.

Όταν όλο το βασίλειο χαίρεται,

είναι η ένδοξη μέρα του Θεού.

Έθνη και λαοί που λαμβάνουνε τα καλά νέα του Θεού

θα 'ναι ευλογημένοι απ' Αυτόν.

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Επόμενο:H πορεία του έργου του Θεού εντός του σύμπαντος

Σχετικό περιεχόμενο