Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

Πιστέψτε ότι ο Θεός θα ολοκληρώσει οπωσδήποτε τον άνθρωπο

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει.

Ό,τι κάνεις σήμερα

το μέλλον σου θα καθορίσει,

κατάρα ή ευλογία αν θα δεχτείς.

Στην τελείωση αν θα οδηγηθείς,

πρέπει να γίνει τώρα·

η ευκαιρία δε θα ’ρθει αργότερα.

Ο λόγος του Θεού σ’ όλες τις εποχές και τις γενιές,

ποτέ δεν είχε, όσο σήμερα, εξυψωθεί.

Έχει φτάσει στον ύψιστο βαθμό.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος,

είναι άνευ προηγουμένου μέσα στους ανθρώπους.

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει.

Ελάχιστοι στο παρελθόν το έχουν ζήσει αυτό,

του Αγίου Πνεύματος το έργο.

Ακόμη και στα χρόνια του Ιησού,

τέτοιες δεν έγιναν αποκαλύψεις,

τέτοια εξύψωση δεν είχε επιτευχθεί.

Τα λόγια που ο Θεός έχει πει σε εσάς

κι όσα εσείς κατανοείτε,

κι όσα έχετε βιώσει,

είναι πολύ υψηλού επιπέδου.

Να σας οδηγήσει θέλει στην τελείωση,

κι αυτό δεν είναι σχήμα λόγου απλώς.

Δεν παρεκκλίνετε μπροστά

σε παίδευση και δοκιμασίες–

απόδειξη πως του Θεού το έργο

δοξάζεται όσο ποτέ.

Άνθρωπος αυτό να το πετύχει δεν μπορεί·

του Θεού είναι το έργο.

Απ’ το έργο Του βλέπετε ότι θέλει την τελείωση του ανθρώπου·

Αυτός είναι ικανός να σας ολοκληρώσει.

Ο Θεός θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση, εδώ και τώρα.

Στ’ αλήθεια θέλει να σας οδηγήσει

στην τελείωση με κάθε τρόπο.

Όποιες δοκιμασίες κι αν περνάτε,

ό,τι κι αν γίνει, ό,τι κι αν συμβεί,

ό,τι επέλθει, όποια καταστροφή,

στην τελείωση θέλει να σας οδηγήσει–

αυτό είναι γεγονός, αμφιβολία δεν χωρά,

αυτό είναι γεγονός, αμφιβολία δεν χωρά.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Ο καθένας επιτελεί το λειτούργημά του» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Γνωρίζεις στ’ αλήθεια το έργο του Θεού;

Επόμενο:Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κανείς για να τελειωθεί

Σχετικό περιεχόμενο