Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

O Θεός υποφέρει πολύ για να σώσει τον άνθρωπο

Ταχύτητα

O Θεός υποφέρει πολύ για να σώσει τον άνθρωπο

Πριν πολύ καιρό, ήρθ' ο Θεός στον κόσμο των ανθρώπων,

τα ίδια βάσανα υπέμεινε μ’ αυτούς.

Για πολλά χρόνια έχει ζήσει μαζί τους,

δίχως κανείς ν’ ανακαλύψει την ύπαρξή Του.

Τη δυστυχία του κόσμου σιωπηλά έχει υπομείνει,

κάνοντας το έργο που ’χει φέρει μαζί Του.

Για το θέλημα του Θεού Πατρός και της ανθρωπότητας τις ανάγκες,

πόνο υπέφερε που ποτέ δεν έχουν νιώσει οι άνθρωποι,

υπηρετώντας τους, σιωπηλά και ταπεινά,

για το θέλημα του Πατρός και τις ανάγκες του ανθρώπου.

Καθώς το έργο του Θεού απαιτεί ευθύ λόγο και δράση

κι ο άνθρωπος δεν μπορεί να βοηθήσει,

ο Θεός έχει υπομείνει μεγάλο πόνο στη γη.

Δεν μπορεί κανείς τη θέση Του να πάρει.

Για το θέλημα του Θεού Πατρός και της ανθρωπότητας τις ανάγκες,

πόνο υπέφερε που ποτέ δεν έχουν νιώσει οι άνθρωποι,

υπηρετώντας τους, σιωπηλά και ταπεινά,

για το θέλημα του Πατρός και τις ανάγκες του ανθρώπου.

Ο Θεός διακινδύνευσε περισσότερο κι από ό,τι

την Εποχή της Χάριτος για να ’ρθει στον οίκο του κόκκινου δράκοντα,

το δικό Tου έργο να κάνει, μ’ όλη τη φροντίδα και τη σκέψη Του,

για τη λύτρωση των ανθρώπων που βρίσκονται στον βούρκο.

Για το θέλημα του Θεού Πατρός και της ανθρωπότητας τις ανάγκες,

πόνο υπέφερε που ποτέ δεν έχουν νιώσει οι άνθρωποι,

υπηρετώντας τους, σιωπηλά και ταπεινά,

για το θέλημα του Πατρός και τις ανάγκες του ανθρώπου.

Για το θέλημα του Θεού Πατρός και της ανθρωπότητας τις ανάγκες,

πόνο υπέφερε που ποτέ δεν έχουν νιώσει οι άνθρωποι,

υπηρετώντας τους, σιωπηλά και ταπεινά,

για το θέλημα του Πατρός και τις ανάγκες του ανθρώπου,

τις ανάγκες του ανθρώπου.

Διασκευασμένο από το κεφάλαιο «Έργο και είσοδος» στο βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Το θέλημα του Θεού για την ανθρωπότητα δεν θα αλλάξει ποτέ

Επόμενο:Οι ελπίδες του Θεού για την ανθρωπότητα δεν έχουν αλλάξει

Σχετικό περιεχόμενο