Η Εκκλησία του Παντοδύναμου Θεού Εφαρμογή

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Προσκαλούμε όσους αναζητούν την αλήθεια να επικοινωνήσουν μαζί μας.

Ακολουθήστε τον Αμνό και τραγουδήστε νέα τραγούδια

Συμπαγή χρώματα

Θέματα

Γραμματοσειρά

Μέγεθος γραμματοσειράς

Διάστημα γραμμής

Πλάτος σελίδας

Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα

To έλεος του Θεού προς την ανθρωπότητα δεν έχει σταματήσει ποτέ

Ταχύτητα

To έλεος του Θεού προς την ανθρωπότητα δεν έχει σταματήσει ποτέ

I

«Το έλεος του Δημιουργού»

δεν είναι μία κενή φράση, μία κενή υπόσχεση.

Έχει αρχές και στόχους,

αληθινούς, χωρίς ψευτιά.

Το έλεός Του, δώρο στην ανθρωπότητα, είναι ανεξάντλητο στον χρόνο.

Όμως, τα λόγια του Δημιουργού στον Ιωνά παραμένουν

η μοναδική δήλωσή Του, σχετικά με το γιατί είναι ελεήμων,

και πώς δείχνει το έλεός Του,

πόσο ανεκτικός είναι με την ανθρωπότητα,

και πώς στ’ αλήθεια αισθάνεται γι’ αυτήν.

Η οργή του Θεού πέφτει στον άνθρωπο, αλλά το έλεός Του δε σταματά.

Με το έλεος, οδηγεί και καθοδηγεί, βοηθά, τροφοδοτεί τον άνθρωπο,

γενιά τη γενιά, εποχή την εποχή.

Η αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ, η αγάπη Του δε θ' αλλάξει ποτέ!

Η αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ, η αγάπη Του δε θ' αλλάξει ποτέ!

II

Ο διάλογος του Ιεχωβά Θεού

δείχνει όλες τις σκέψεις Του για την ανθρωπότητα,

είναι έκφραση της καρδιάς Του

και απόδειξη του πλούσιου ελέους Του για τον άνθρωπο,

όχι μόνο για τους γηρεότερους αλλά και για τους νέους,

όπως γινόταν πάντοτε και θα γίνεται σε κάθε γενιά.

Η οργή του Θεού πέφτει στον άνθρωπο, αλλά το έλεός Του δε σταματά.

Με το έλεος, οδηγεί και καθοδηγεί, βοηθά, τροφοδοτεί τον άνθρωπο,

γενιά τη γενιά, εποχή την εποχή.

Η αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ, η αγάπη Του δε θ' αλλάξει ποτέ!

Η οργή του Θεού πέφτει στον άνθρωπο, αλλά το έλεός Του δε σταματά.

Με το έλεος, οδηγεί και καθοδηγεί, βοηθά, τροφοδοτεί τον άνθρωπο,

γενιά τη γενιά, εποχή την εποχή.

Η αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ, η αγάπη Του δε θ' αλλάξει ποτέ!

Η αγάπη Του για τον άνθρωπο δεν αλλάζει ποτέ, η αγάπη Του δε θ' αλλάξει ποτέ!

από το βιβλίο «Ο Λόγος Ενσαρκώνεται»

Προηγούμενο:Ο ενσαρκωμένος Υιός του ανθρώπου είναι ο Θεός ο ίδιος

Επόμενο:Η σημασία του έργου της κρίσης του Θεού κατά τις έσχατες ημέρες

Σχετικό περιεχόμενο